Scenariusz lekcji wychowawczej temat lekcji: Dlaczego ważna jest tolerancja?
Pobierz 38.93 Kb.
NazwaScenariusz lekcji wychowawczej temat lekcji: Dlaczego ważna jest tolerancja?
Data konwersji05.09.2012
Rozmiar38.93 Kb.
TypDokumentacja
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ


TEMAT LEKCJI: Dlaczego ważna jest tolerancja?


Cel ogólny: Kształtowanie u uczniów postaw akceptacji i tolerancji oraz poszanowania praw innych.


Cele operacyjne:

Uczeń powinien:


 • rozumieć pojęcie tolerancji i potrafić je zdefiniować,

 • uświadomić sobie znaczenie tolerancji i konsekwencje jej braku,

 • uświadomić sobie różnicę między tolerancją a biernością i obojętnością,

 • być wrażliwym na odmienność innych postaw,

 • unikać nietolerancyjnych zachowań,

 • rozbudzić twórcze myślenie,

 • efektywnie współpracować w grupieMetody pracy:


 • praca w grupach, dyskusje, „burza mózgów”, drama


Materiały pomocnicze:


 • kartki, flamastry,

 • słownik języka polskiego,

 • kartki z poleceniami dla grup,

 • piosenka Stanisława Sojki „Tolerancja”,


Czas trwania zajęć: 45 min.

Uczestnicy: młodzież gimnazjalna.


TOK LEKCJI


 1. Wprowadzenie
  1. Powitanie uczniów i zapoznanie ich z tematem zajęć.

  2. Podział klasy na grupy (4-5 osobowe) – zapis na kartkach wszystkich skojarzeń związanych z pojęciem „tolerancja” np. słowa, zjawiska, uczucia, utwory literackie, filmy itp.)

  3. Prezentacja zapisywanych skojarzeń. Próba zdefiniowania pojęcia „tolerancja”.

  4. Odczytywanie znaczenia słowa „tolerancja” ze „Słownika języka polskiego”.I.Rozwinięcie

  1. „Burza mózgów” na temat: czym ludzie różnią się od siebie? Wszystkie pomysły zapisujemy na tablicy, szukamy jak najwięcej możliwości różnic np. wygląd zewnętrzny, poglądy, zachowanie, upodobania, sposób bycia, zachowanie, gust, religia, strój itp.

  2. Dyskusja: Czy to dobrze czy źle, że się różnimy? Podsumowanie dyskusji może być stwierdzenie, że każdy jest jedyny, wyjątkowy i niepowtarzalny. Dlatego też ma prawo z tego faktu czerpać radość, dumę, poczucie własnej wartości. Taka postawa nazywa się TOLERANCJĄ.

  3. Wyszukiwanie przykładów tragicznych skutków braku tolerancji – ‘burza mózgów’. (np. wojny religijne, prześladowania ludzi o innych poglądach politycznych, innej kulturze, odrzucenie ludzi chorych i niepełnosprawnych.)

  4. Czy w codziennym życiu spotykamy się z nietolerancją? Uczniowie najpierw podają różne przejawy nietolerancji a następnie grupy przedstawiają scenki nawiązujące do sytuacji w rodzinie, szkole, na podwórku, w grupie rówieśniczej. W trakcie odgrywania scenek zadaniem grup będzie wpisanie na kartkach, uczuć i emocji, jakie przeżywa osoba nieakceptowana przez innych.

  5. Zawieszenie kartek na tablicy i dyskusja na temat przeżywanych uczuć.(zapewne większość zapisanych uczuć, będzie się powtarzać; jest to dowód na to, że nietolerancja w różnych sytuacjach wywołuje podobne emocje).
 1. Podsumowanie:


Odpowiedź na pytanie:


  1. Czego nowego dowiedzieli się uczniowie na temat tolerancji i jakie wnioski im się nasuwają?

np..: Granicą tolerancji jest dobro drugiego człowieka. Nie można być tolerancyjnym, gdy grozi to złymi konsekwencjami dla innych lub dla nas samych.

  1. Wysłuchanie piosenki Stanisława Sojki ‘Tolerancja”

  2. Podziękowanie uczniom za udział w zajęciach i zachęcenie ich do bycia tolerancyjnymi na co dzień.


ZADANIA DLA GRUP (do wyboru)


GR. I Na szkolnej dyskotece grupka dziewczyn stwierdza, że słucha zupełnie innej muzyki niż wszyscy, nie zna powszechnie lubianych piosenek, ma innych muzycznych idoli.


GR. II Przed sklepikiem szkolny pewien uczeń dość często zaczepia młodszego lub słabszego fizycznie kolegę i wyłudza od niego pieniądze.


GR. III Do klasy przychodzi nowy uczeń, wygląda zupełnie inaczej niż jego rówieśnicy (odmienny strój, inna fryzura ...)


GR. IV Przed klasówką z matematyki uczeń nie chce wyjaśnić kolegom danego zagadnienia. Twierdzi, że sam też go nie rozumie. Okazuje się, że sprawdzian napisał bardzo dobrze.


GR. V Zaraz po dzwonku uczeń zmusza kolegę, aby ten zaniósł jego plecak do drugiej sali, sam szybko biegnie zapalić papierosa.


GR. VI Jeden z uczniów ma inne, całkiem odmienne zdanie na każdy temat, prezentuje odmienne poglądy, nie zgadza się z większością.


GR. VII Jeden z chłopców jest kibicem drużyny sportowej, która przez większość uważana jest za najgorszego przeciwnika, wroga ich ulubionej drużyny.


GR. VIII Rodzice tolerują późne powroty syna do domu, nie pytają skąd bierze pieniądze (kieszonkowe, które od nich otrzymuje, jest niskie w porównaniu do jego wydatków).


GR.IX Ojciec nierówno traktuje swoich synów. Jeden z braci jest wyróżniany, drugi, mimo że bardzo dobrze się uczy, jest odtrącony.


Opracowała: Alina Bańkowska.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Scenariusz lekcji wychowawczej temat lekcji: Dlaczego ważna jest tolerancja? iconTemat: „Prąd ma głos” Scenariusz lekcji wychowawczej cele lekcji

Scenariusz lekcji wychowawczej temat lekcji: Dlaczego ważna jest tolerancja? iconScenariusz lekcji wychowawczej. Temat lekcji

Scenariusz lekcji wychowawczej temat lekcji: Dlaczego ważna jest tolerancja? iconDlaczego zachowujemy się agresywnie scenariusz lekcji wychowawczej dla gimnazjum I szkoły ponadgimnazjalnej

Scenariusz lekcji wychowawczej temat lekcji: Dlaczego ważna jest tolerancja? iconScenariusz lekcji z języka polskiego w klasie II temat lekcji: Kamyk jest stworzeniem doskonałym? – wiersz Z. Herberta

Scenariusz lekcji wychowawczej temat lekcji: Dlaczego ważna jest tolerancja? iconScenariusz zajęć z lekcji wychowawczej Temat

Scenariusz lekcji wychowawczej temat lekcji: Dlaczego ważna jest tolerancja? iconScenariusz lekcji wychowawczej lub lekcji wiedzy o kulturze Opracowała Żaneta Cypel

Scenariusz lekcji wychowawczej temat lekcji: Dlaczego ważna jest tolerancja? iconScenariusz lekcji wychowawczej Temat: Poszanowanie praw człowieka

Scenariusz lekcji wychowawczej temat lekcji: Dlaczego ważna jest tolerancja? iconScenariusz lekcji wychowawczej Temat: Konstytucja a prawa człowieka

Scenariusz lekcji wychowawczej temat lekcji: Dlaczego ważna jest tolerancja? iconTemat: katyń 70-ta rocznica zbrodni scenariusz lekcji wychowawczej

Scenariusz lekcji wychowawczej temat lekcji: Dlaczego ważna jest tolerancja? iconScenariusz lekcji wychowawczej temat: Jak radzić sobie ze stresem? Cel

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom