6 Uzupełnij dialog, używając wyrazów z ramki
Pobierz 35.71 Kb.
Nazwa6 Uzupełnij dialog, używając wyrazów z ramki
Data konwersji02.11.2012
Rozmiar35.71 Kb.
TypDokumentacja

Name Class

Test 1 B

Lesson 1 5

Vocabulary

1 Kto to jest?0 __m__ __e__

1 My _____ _____ __a___ __n__ _____ _____ __o__ _____ _____ _____ _____

2 My _____ __u___ _____

3 My __b___ _____ _____ _____ _____ __e___ _____

4 My ___f__ _____ _____ _____ _____ _____

5 My _____ __o___ _____
5

2 Jaka to liczba?

3 + 4= __s__ __e__ __v__ __e__ __n__

1 6 + 2 = _____ _____ _____ _____ _____

2 1 + 2 = _____ _____ _____ _____ _____

3 5 + 1 = _____ _____ _____

4 8 + 3 = _____ _____ _____ _____ _____ _____

5 7 + 6 = _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

6 10 + 9 = _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
6

3 Prawda (✓) czy fałsz (✗)?a boy ✓ eleven ✗1 my sister  2 twenty 3 two  4 a girl 
4

Grammar

4 Wpisz krótkie formy.

He is my brother.

_____He’s_____ my brother.

1 She is my grandmother.

_______________ my grandmother.

2 What is your name?

_______________ your name?

3 I am a girl.

_______________ a girl.
3

5 Zakreśl właściwe słowo.

_____What’s____ your name? What’s / Here’s

1 Oh,_______________ Tim! here’s / what’s

2 _______________ old is your dad? Who / How

3 _______________ Amy? Here’s / Who’s
3

6 Uzupełnij dialog, używając wyrazów z ramki.

I / my / Me / you / he / He / she / Her / his / She

Jody: Hi, Ann. Look! Here’s _______my________ brother!

Ann: Oh! How old is 1 _______________?

Jody: 2_______________’s twelve.

Ann: And what’s 3 _______________ name?

Jody: Mark.

Ann: And who is 4 _______________?

Jody: My sister. 5 _______________ name’s Sam.

6 _______________’s ten.

Ann: 7 _______________ too!

How old are 8 _______________,Jody?

Jody: 9 _______________’m only nine.

Ann: Cool! Bye!
9

Communication

7 Zakreśl właściwą odpowiedź.

Lisa: Hi!

Toby: a) Hello!

b) No!

c) Oh!

1 Lisa: Here’s my dog, Shep.

Toby: a) Hi, Shep.

b) No.

c) Bye, Shep.

2 Lisa: What’s her name?

Toby: a) She’s seven.

b) Good dog!

c) Karen

3 Lisa: My dog is fourteen years old!

Toby: a) Goodbye!

b) Wow!

c) Help!

4 Lisa: And I’m eleven!

Toby: a) Yes!

b) Me too!

c) Look!
4

8 Uzupełnij dialog.

Toby: Hi!

You: ________________________Hello!_______________________

1 Toby: How old are you?

You: __________________________________________________

2 Toby: And how old is your friend?

You: __________________________________________________

3 Toby: And what’s his name?

You: __________________________________________________

Toby: OK. Goodbye!
6Vocabulary
15

Grammar
15

Communication
10

Total
40

Skills

Reading

Spójrz na Julię i jej rodzinę.

1 Odpowiedz na pytania.How old is Colin? ______four_____

1 How old is Helen? _______________

2 How old is Victor _______________

3 How old is Penny? _______________

4 How old is John? _______________

5 How old is Andrew? _______________
5

2 Prawda (✓) czy fałsz (✗)?

Julie is a girl. ✓

Julie is eighteen. ✗

1 Her dad is Mark 

2 Her grandmother is Susan. 

3 Helen is her sister. 

4 Her little brother is Colin. 

5 Victor is her dog. 

6 Her mother is Karen. 

7 Penny is a boy 

8 David is her father. 

9 Her brother is John. 

10 Andrew is her sister. 
10

Writing

3 Napisz pięć zdań o sobie i o swoim przyjacielu.

____________Maria is my friend_______________________

1 __________________________________________________

__________________________________________________

2 __________________________________________________

__________________________________________________

3 __________________________________________________

__________________________________________________

4 __________________________________________________

__________________________________________________

5 __________________________________________________

__________________________________________________
10

Listening

Track 1

4 Posłuchaj nagrania i odpowiedz na pytania.

Chris

Boy or girl? ______boy______

How old? _______10______

Robin

1 Boy or girl? _______________

2 How old? _______________

Lesley

3 Boy or girl? _______________

4 How old? _______________

Pam

5 Boy or girl? _______________

6 How old? _______________
6

5 Posłuchaj nagrania i dopasuj imiona do obrazków.

Track 2Emily c

1 Ben 

2 Harry 

3 Christa 

4 Katy 
4
Reading
15

Writing
10

Listening
10

Total
35PHOTOCOPIABLE © 2006 Pearson Longman ELTDodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

6 Uzupełnij dialog, używając wyrazów z ramki icon1 Nazwij każdą kategorię, używając wyrazów z ramki

6 Uzupełnij dialog, używając wyrazów z ramki iconNazwij każdą kategorię, używając wyrazów I zwrotów z ramki. Następnie z każdej wykreśl jeden wyraz, który do niej nie należy

6 Uzupełnij dialog, używając wyrazów z ramki icon1 Podpisz części ciała na obrazku używając wybranych słów z ramki

6 Uzupełnij dialog, używając wyrazów z ramki icon1 Uzupełnij zdania, używając właściwej formy czasownika to be

6 Uzupełnij dialog, używając wyrazów z ramki icon1 Uzupełnij zdania, używając właściwych form czasownika

6 Uzupełnij dialog, używając wyrazów z ramki icon1 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki

6 Uzupełnij dialog, używając wyrazów z ramki icon1 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki

6 Uzupełnij dialog, używając wyrazów z ramki icon1 Uzupełnij zdania, używając właściwych form czasu Past Simple czasowników podanych w nawiasach

6 Uzupełnij dialog, używając wyrazów z ramki iconTest 2 b s truktury leksykalno-gramatyczne a uzupełnij zdania odpowiednimi wyrażeniami z ramki. (5 points)

6 Uzupełnij dialog, używając wyrazów z ramki iconTest 2 a s truktury leksykalno-gramatyczne a uzupełnij zdania odpowiednimi wyrażeniami z ramki. (5 points)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom