Transfer do szkołY Średniej wrzesień 2009
Pobierz 293.83 Kb.
NazwaTransfer do szkołY Średniej wrzesień 2009
strona2/5
Data konwersji03.11.2012
Rozmiar293.83 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5

ODLEGŁOŚĆJeśli odległość z domu do szkoły używana jest jako kryterium rozstrzygające (lub kryterium (7) z zasad stosowanych w przypadku otrzymania zbyt wielu podań) pomiary będą dokonywane w linii prostej. Odległość wyznaczana jest na podstawie CAPITA One (system uprzednio zwany Education Management System lub EMS) stosowanego przez CSA i wspieranego przez Geographical Information System (dataMap). Pomiary dokonywane są na podstawie zbioru danych brytyjskiego urzędu geodezji i kartografii (Ordnance Survey), pomiędzy adresem domowym (zazwyczaj punkt środkowy głównego budynku mieszkalnego) a główną bramą wejściową do szkoły (jak wyznaczono przez CSA).

Pomiar odległości w celu ustalenia najbliższej szkoły posiadającej wolne miejsca (np. jeśli niemożliwe jest zaoferowanie miejsca w preferowanej placówce) i dla przyznania transportu szkolnego odbywa się wzdłuż najbliższej dostępnej trasy określonej na podstawie Geographical Information System (dataMap) używanego przez CSA.


ADRES ZAMIESZKANIA


 • Każde dziecko może posiadać tylko jeden adres zameldowania dla określenia priorytetu przyjęcia do szkoły i przydziału transportu. Adres ten powinien być miejscem stałego zamieszkania dziecka. Jeśli prawo opieki nad dzieckiem jest podzielone (rodzice mieszkają osobno) lub istnieją wątpliwości co do aktualności adresu, do podjęcia decyzji o rekrutacji może być wymagane użycie adresu osoby otrzymującej zasiłek na dziecko lub przedstawienie rachunku eksploatacyjnego.


Kryteria stosowane przez Callington Community College w przypadku

otrzymania zbyt wielu podań


 • Callington Community College jest szkołą typu ‘’foundation’’ zarządzaną przez fundacje. Zarząd szkół typu ‘’foundation’’ ustala własne warunki przyjęć.
 • Jeśli pragniesz wskazać Callington Community College jako jedną ze szkół preferowanych i chcesz zapoznać się z obowiązującymi w niej warunkami przyjęć, możesz je znaleźć na stronie County Council (www.cornwall.gov.uk/admissions kliknij na “Admissions and Transfers”, następnie “Secondary Admission Arrangements 2009/10”). Kopia zasad przyjęć jest także dostępna na witrynie szkoły (www.callington.cc).  Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat przyjęć, prosimy o kontakt ze szkołą.
 • Poniżej podano podsumowanie kryteriów stosowanych przez Callington Community College w przypadku

przekroczenia limitu miejsc:


dzieci objęte opieką społeczną;

istnieje rekomendacja na tle medycznym lub psychologicznym;

uczęszczanie do jednej z następujących szkół podstawowych: Callington Community, Calstock Community, Delaware Community, Gunnislake Community, Harrowbarrow Community, Pensilva Community, Quethiock CE, St Dominic CE, St Mellion CE,  Stoke Climsland Community, Upton Cross Community;

rodzeństwo uczęszcza do tej samej szkoły.


Co się stanie jeśli nie złożę podania?


 • Dziecku nie będzie przyznane miejsce w szkole średniej, dopóki wszystkie aplikacje nie zostaną rozważone. Może nie być dostępnego miejsca w szkole, którą preferujesz. Możliwe jest, że nie będziemy mogli potwierdzić miejsca w szkole dla Twojego dziecka przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Przypominamy wszystkim rodzicom o konieczności złożenia podania przez internet lub wypełnienia i odesłania formularza zgłoszeniowego o miejsce w szkole średniej dla dziecka.


Co się stanie jeśli podanie wpłynęło za późno?


 • Podania otrzymane po zamknięciu terminu zgłoszeń 22 października 2008 będą zazwyczaj rozpatrzone po aplikacjach, które wpłynęły terminowo. Przydział miejsc będzie opóźniony i możliwe jest, że w niektórych szkołach nie będzie już dostępnych miejsc. Jeśli niedawno przeprowadziłeś się do Kornwalii wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy - znajdujący się na końcu tej broszury - możliwie jak najszybciej. Prosimy pamiętać, że po zamknięciu terminu zgłoszeń 22 października 2008, nie ma możliwości złożenia podania przez internet.
 • W wyjątkowych okolicznościach, np. z powodów zdrowotnych, w związku z niedawną przeprowadzką do rejonu lub powrotem rodziny z zagranicy, aplikacja otrzymana przed 2 stycznia 2009, może być zaakceptowana do rozpatrzenia w tym samym czasie co podania, które wpłynęły przed zamknięciem terminu zgłoszeń (22 października 2008). Jeśli uważasz, że odnosi się to do Twojej sytuacji, prosimy o załączenie do aplikacji listu wyjaśniającego powody spóźnienia.
 • Spóźnione aplikacje, otrzymane pomiędzy 3 stycznia a 1 maja 2009 (oraz te, które wpłynęły pomiędzy 23 października 2008 a 2 stycznia 2009 - ale nie podlegające kryterium ‘’okoliczności wyjątkowych’’) nie będą rozpatrzone do 5 maja 2009 (lub możliwie jak najszybciej po tej dacie, jeśli pierwsza tura odwołań nie została zakończona przed tą datą). Rodzice zostaną powiadomieni o decyzji możliwie jak najszybciej.
 • Spóźnione aplikacje otrzymane pomiędzy 2 maja a 28 sierpnia 2009 będą rozpatrzone możliwie jak najszybciej a rodzice zostaną powiadomieni o decyzji przed rozpoczęciem roku szkolnego 2009/10.
 • Spóźnione aplikacje do szkół z przekroczonym limitem miejsc, otrzymane pomiędzy 3 stycznia a 1 maja 2009 (lub pomiędzy 23 października 2008 a 2 stycznia 2009, ale nie podlegające kryterium ‘’okoliczności wyjątkowych’’) będą wpisane na listy oczekujących po dacie wysłania zawiadomień dla aplikacji otrzymanych terminowo (2 marca 2009). Podania te rozpatrzone będą 5 maja 2009 (lub możliwie jak najszybciej po tej dacie). Jeśli zwolni się miejsce w szkole, która otrzymała zbyt wiele podań po 2 marca 2009, zostanie ono natychmiast zajęte. Spóźnione aplikacje do szkół z przekroczonym limitem miejsc, będą rozpatrzone w taki sam sposób jak podania otrzymane terminowo i odnoszące się do dzieci, którym już odmówiono miejsca w preferowanej szkole, a których rodzice poprosili o pozostawienie ich na liście oczekujących do tej szkoły. Jeśli zwolni się miejsce w szkole z przekroczonym limitem miejsc będzie ono przydzielone dziecku, które jest pierwsze na liście oczekujących, bez względu na datę wpłynięcia aplikacji. Dzieci wpisane są na listę oczekujących w kolejności priorytetu, według kryteriów ustalonych przez CSA lub organ zarządzający stosowanych w przypadku przekroczenia limitu miejsc.       Kiedy zostanę poinformowany?
 • Jeśli złożysz podanie przez internet, możesz poprosić o poinformowanie Cię o decyzji pocztą elektroniczną w dniu 2 marca 2009. Jeśli wyślesz formularz zgłoszeniowy przed 22 października 2008, list z powiadomieniem zostanie wysłany 2 marca 2009 (przesyłką pocztową drugiej klasy). W liście podana będzie nazwa szkoły, w której zaoferowano miejsce Twojemu dziecku. Miejsca w szkołach średnich są oferowane w tym samym dniu (2 marca 2009) na terenie całej Anglii.


Co się stanie jeśli w danej szkole nie ma dostępnych miejsc?


 • Jeśli mieszkasz w Kornwalii i w preferowanej przez Ciebie szkole nie ma miejsca dla Twojego dziecka, Dyrektor Services for: Children, Young People and Families powiadomi Cię o tym pisemnie w dniu 2 marca 2009 (data wysłania listu). Powiadomi Cię także o tym, czy jest dostępne miejsce w szkole drugiego lub trzeciego wyboru - jeśli je wskazałeś. Jeśli nie wskazałeś szkoły drugiego lub trzeciego wyboru, lub we wskazanych przez Ciebie szkołach limit jest już przekroczony, dyrektor zaoferuje Ci miejsce w najbliższej placówce na terenie Kornwalii, która dysponuje wolnymi miejscami. (Odległość w celu ustalenia najbliższej szkoły mierzona jest wzdłuż najbliższej dostępnej trasy rzeczywistej, nie w lini prostej). Jeśli najbliższa szkoła, w której są wolne miejsca położona jest dalej niż trzy mile od Twojego domu, automatycznie będzie zapewniony bezpłatny transport.
 • Jeśli nie zostanie przydzielone dziecku miejsce w preferowanej szkole, masz prawo spotkać się z urzędnikiem Admissions and Transport (Policy) Team aby przedyskutować tą sytuację. Będziesz miał także prawo odwołania się od decyzji przed niezależną komisją odwoławczą. Informacje na temat trybu odwoływania się od decyzji, zawarte będą w liście zawiadamiającym Cię o odmowie przyjęcia do szkoły. Komisja odwoławcza zbierze się podczas miesiąca kwietnia i maja 2009 aby rozpatrzyć odwołania dla szkół średnich w Kornwalii. (Jeśli odmówiono Ci miejsca w szkole podlegającej pod inne władze lokalne, skontaktuj się z danymi władzami w celu uzyskania informacji na temat procesu odwoływania się. Numery telefonu do władz lokalnych w Plymouth i Devon znajdują się na stronie 5.) Odpowiednie prawodawstwo odnoszące się do komisji odwoławczych stanowi, że decyzje podjęte przez te komisje są ostateczne.
 • Jeśli odmówiono Ci miejsca w szkole średniej w Kornwalii, a odwołanie opiera się na tym, że zamierzasz zmienić adres zamieszkania, data powołania komisji nie zostanie ustalona dopóki nie przedstawisz niezbitego dowodu o nowym adresie zamieszkania i dacie przeprowadzki.
 • Jeśli Twoje dziecko ma zaświadczenie o potrzebach nauczania specjalnego, masz prawo odwołania się do trybunału d/s nauczania specjalnego i niepełnosprawności (Special Educational Needs and Disability Tribunal). Jednak w pierwszej kolejności należy skontaktować się z Assessment and Education Provision Team at Inny Building, Old County Hall, Truro, TR1 3AY.


Jeśli odwołanie od decyzji jest niepomyślne, czy mogę ponownie się odwoływać?


 • Publiczne szkoły średnie: możesz odwołać się powtórnie i starać się o miejsce w tej samej szkole w tym samym roku akademickim, tylko wtedy gdy CSA (organ decydujący o przyjęciach) stwierdzi, że nastąpiły znaczące zmiany w sytuacji rodzica lub szkoły warte uwzględnienia (jak np. przeprowadzka do rejonu podlegającego pod szkołę). Jeśli nie zaszły takie zmiany, nie można składać powtórnego odwołania. Jednak jeśli zaszły znaczące zmiany, a organ przyjmujący ponownie odmówi przyjęcia, rodzice mają prawo dalej się odwoływać.
 • Callington Community College: organ zarządzający tą szkołą ma własne ustalenia w kwestii odwołań.Listy oczekujących


 • Po wysłaniu zawiadomień o przydziale miejsc w szkole, rodzice którym odmówiono miejsca w szkole pierwszego, drugiego lub / i trzeciego wyboru będą zapytani, czy chcą aby ich dziecko pozostało na liście oczekujących tej szkoły (lub szkół). Po zakończeniu rekrutacji, spóźnione aplikacje zostaną dodane do list oczekujących zgodnie z opublikowanymi kryteriami dotyczącymi przyznawania priorytetu przyjęć, którymi kierują się CSA i organy zarządzające. Jeśli w szkole, która otrzymała zbyt wiele podań, zwolni się miejsce po zakończeniu rekrutacji, będzie ono zaoferowane dziecku znajdującemu się na pierwszym miejscu listy oczekujących. Oferta będzie przedstawiona bez względu na to, czy aplikacja tego dziecka wpłynęła z opóźnieniem czy terminowo. Listy oczekujących tracą ważność pod koniec pierwszego pełnego tygodnia semestru jesiennego.
 • Rodzice powinni być świadomi tego, że kolejność dzieci na liście oczekujących może ulec zmianie. Powodem zmiany kolejności mogą być dodatkowe informacje otrzymane w związku z aplikacjami lub jeśli do listy oczekujących dopisywane są nowe dzieci. Rodzice powinni być świadomi, że długość przebywania dziecka na liście oczekujących nie ma żadnego wpływu na przyznawanie priorytetu.
 • Rodzice powinni także wiedzieć, że w pewnych okolicznościach dziecko może zostać przyjęte do szkoły, w której limit miejsc został już przekroczony np. jeśli dziecko objęte jest opieką społeczną.


Jaka była sytuacja w ubiegłym roku?


 • Poniższa tabela wykazuje: liczbę aplikacji preferujących daną szkołę otrzymanych przed datą zamknięcia terminu zgłoszeń, ile było odmów przyjęcia, na jakim etapie dokonano odmowy miejsca (według numeru kryterium, jak podano na stronie 10) i jakie były skutki odwołań. Nie oznacza to, że wymienione placówki będą miały taką samą sytuację rekrutacyjną we wrześniu 2009. Liczba dzieci kwalifikujących się do ‘”klasy 6-tej’’ w różnych częściach Kornwalii zmienia się co roku. Nie można także przewidzieć ilości wpływających podań od rodziców spoza rejonu objętego daną szkołą, wskazujących preferencję tej placówki.
 • W roku szkolnym 2008/2009 (z podań otrzymanych terminowo) 95.8% rodziców otrzymało miejsce w szkole wskazanej jako placówka pierwszego wyboru, a 98.3% otrzymało miejsce w szkole wskazanej jako placówka drugiego lub trzeciego wyboru.Nazwa szkoły Liczba Liczba Liczba Kryteria Liczba

dostępnych aplikacji odmów odmów wszystkich

miejsc 1szego zaoferowanych

wyboru miejsc


Bodmin College 240 237 0 - 240

Brannel School 140 146 7 5 i poniżej 140

Budehaven Community School 210 180 0 - 181

Callington Community College 230 266 49 Należy zwrócić się do szkoły 230

Camborne Science & Community College 245 202 0 - 202

Cape Cornwall School 120 72 0 - 81

Falmouth School 224 158 0 - 160

Fowey Community College 210 220 10 Jedno 5, 6 i poniżej 210

Hayle Community School 150 142 0 - 146

Helston Community College 270 225 0 - 227

Humphry Davy School 180 95 0 - 144

Launceston College 223 210 0 - 219

Liskeard School & Community College 270 180 0 - 209

Looe Community School 122 120 0 - 122

Mounts Bay School & Community Sports College 180 247 67 Niektóre 3/6, 3/8 i poniżej 180

Mullion School 117 90 0 - 90

Newquay Tretherras School 272 329 58 Niektóre 3/6, 3/8 i poniżej 272

Penair School 240 253 17 Nie ma kryteriów 240

Penrice Community College 270 252 0 - 258

Penryn College 210 207 1 Nie ma kryteriów 210

Poltair School 180 120 0 - 124

Pool Business and Enterprise College 210 180 0 - 182

Redruth School: a Technology College 271 175 0 - 193

Richard Lander School 270 285 23 Nie ma kryteriów 270

saltash.net community school 230 225 28 Nie ma kryteriów 230

Sir James Smith's Community School 130 116 0 - 116

St Ives School: a Technology College 150 130 0 - 132

The Roseland Community College 120 120 0 - 120

Torpoint Community College 180 123 0 - 138

Treviglas Community College 200 99 0 - 155

Wadebridge School 210 204 0 - 209


Szkoła

Odwołania przyjęte

Odwołania odrzucone

Bodmin College

1

0

Brannel School

4

0

Mounts Bay School & Community Sports College

5

19

Newquay Tretherras School

7

14

Penair School

1

1

Richard Lander School

1

6


Co się stanie jeśli zmienię zdanie?


 • Jeśli zmienisz zdanie i nie chcesz aby dziecko uczęszczało do szkoły średniej w Kornwalii, prosimy poinformować o tym Admissions and Transport (Policy) Team at County Hall możliwie jak najszybciej. Ktoś inny może oczekiwać na miejsce w szkole, do której miało uczęszczać Twoje dziecko.
 • Jeśli zmienisz zdanie na temat wybranej szkoły (lub szkół) przed 22 października 2008, a złożyłeś podanie przez internet, możesz samodzielnie nanieść zmiany na aplikacji. Zmiany takie możesz wprowadzać wielokrotnie.
 • Jeśli zmienisz zdanie na temat preferowanej szkoły (lub szkół) przed 22 października 2008, a złożyłeś podanie wypełniając formularz zgłoszeniowy, prosimy o napisanie do: Admissions and Transport (Policy) Team, Services for: Children, Young People and Families, County Hall, Truro, TR1 3AY wyraźnie stwierdzając, że chcesz wycofać Twoją pierwszą, drugą i/lub trzecią preferencję. Należy wskazać nowe preferencje, podając istotne informacje, które mogą wpłynąć na przydzielenie dziecku miejsca w szkole. Twoje pierwsze podanie nie zostanie wtedy wzięte pod uwagę.
 • Jeśli zmienisz zdanie na temat jednej z preferencji po zamknięciu terminu zgłoszeń, ale przed zapadnięciem decyzji przyznania miejsc, może nastąpić opóźnienie w przydziale miejsca i w niektórych placówkach mogą być już wyczerpane limity przyjęć. Jednakże w wyjątkowych okolicznościach (jeśli powód zostanie uznany za ważny), aplikacja może zostać rozpatrzona, ale tylko wtedy jeśli zostało to zgłoszone pisemnie przed 2 stycznia 2009.
 • Jeśli przyznano już miejsce w szkole, po czym zmienisz zdanie i chcesz wskazać preferencję innej szkoły, prosimy zgłosić to pisemnie do: Admissions and Transport (Policy) Team, Services for: Children, Young People and Families, County Hall, Truro, TR1 3AY. Prosimy pamiętać, że musisz wtedy zrezygnować z przydzielonego miejsca a zmiany preferencji będą rozpatrywane z podaniami, które wpłynęły po zamknięciu terminu zgłoszeń. Jeśli zmienisz zdanie, musisz wskazać szkołę pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru.


Co się stanie jeśli zmienię adres zamieszkania przed przydzieleniem miejsca w

szkole?


 • Zawsze należy poinformować szkołę podstawową, do której uczęszcza dziecko o zmianie adresu zamieszkania. Jeśli zmienisz adres przed 2 marca 2009, musisz powiadomić o tym także Admissions and Transport (Policy) Team. Zmiana adresu może wpłynąć na priorytet przyznania dziecku miejsca w szkole lub prawo do bezpłatnego transportu. Zmiany adresu powinny być zgłoszone możliwie jak najszybciej. Wszystkie zawiadomienia otrzymane przed 2 stycznia 2009 będą wzięte pod uwagę w momencie podejmowania decyzji w kwestii priorytetu przyznania miejsca w szkole. Jeśli nie powiadomisz CSA o zmianie miejsca zamieszkania i na podstawie poprzedniego adresu przydzielono Ci miejsce w szkole z przekroczonym limitem, CSA ma prawo wycofać ten przydział.


Co się stanie jeśli zmienię adres zamieszkania po przydzieleniu miejsca w szkole?


 • Jeśli zmienisz adres zamieszkania po 2 marca 2009, powinieneś powiadomić o tym szkołę podstawową, do której uczęszcza dziecko oraz Admissions and Transport (Policy) Team. Zmiana adresu może wpłynąć na Twoje prawo do bezpłatnego transportu. Jednakże, jeśli przeprowadzisz się po dacie przydziału miejsc (2 marca 2009 dla aplikacji otrzymanych terminowo), przydzielone miejsce nie zostanie wycofane, o ile zechcesz je zatrzymać.


Czy moje dziecko może rozpocząć szkołę średnią o rok wcześniej?


CSA preferuje, aby dzieci uczęszczały do klasy odpowiadającej ich grupie wiekowej. Wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły średniej może spowodować trudności w jego dalszej karierze szkolnej. Nie zawsze jest to także najlepsza droga zaspokojenia potrzeb edukacyjnych zdolniejszych i bardziej utalentowanych dzieci. Pozwolenie na rozpoczęcie szkoły średniej o rok wcześniej, może być udzielone w bardzo wyjątkowych okolicznościach. Jest to możliwe tylko po konsultacji z odpowiednimi specjalistami, z dyrektorem szkoły podstawowej dziecka oraz przedstawicielem CSA, rodziną i dzieckiem. W przypadku otrzymania rekomendacji wcześniejszego przyjęcia, dyrektor szkoły średniej - do której ma uczęszczać dziecko - musi także wyrazić na to zgodę. Jeśli rozważasz złożenie prośby o wcześniejsze przyjęcie do szkoły średniej, skonsultuj się możliwie jak najszybciej z dyrektorem szkoły podstawowej dziecka. Pamiętaj jednak, że bardzo niewielka liczba dzieci zostaje przyjęta wcześniej do szkoły średniej. Należy również zdawać sobie sprawę, że priorytet przyjmowania do szkół średnich należy do dzieci w ‘’odpowiednim’’ wieku, których rodzice złożyli aplikację. Jeśli dziecko otrzymało pozwolenie CSA na wcześniejsze przyjęcie do szkoły średniej, musisz wypełnić i odesłać formularz wskazujący preferowane szkoły przed 22 października 2008.


Czy moje dziecko może pozostać w szkole podstawowej o rok dłużej?


 • Jak podano powyżej, CSA preferuje, aby dzieci uczęszczały do klasy odpowiadającej ich grupie wiekowej. Jednak czasami, udzielane jest pozwolenie na pozostawienie dziecka w szkole podstawowej o rok dłużej. Są to wyjątkowe przypadki, kiedy dziecko nie jest wystarczająco dojrzałe i przygotowane, aby dać sobie radę w szkole średniej. Udzielenie takiej zgody jest możliwe tylko po konsultacji z odpowiednimi specjalistami, z dyrektorem szkoły podstawowej dziecka oraz przedstawicielem CSA, rodziną i dzieckiem. Jeśli uważasz, że opcja ta przyniesie Twojemu dziecku korzyść, w pierwszej kolejności należy skontaktować się z dyrektorem szkoły podstawowej.


Nauczanie specjalne


 • Jeśli Twoje dziecko wymaga nauczania specjalnego, szkoła dokona wstępnej oceny i uwzględni potrzeby edukacyjne dziecka zgodnie z kodeksem postępowania departamentu ds. dzieci, szkół i rodzin (Department for Children, Schools and Families). Jeśli dziecko wymaga kompleksowego nauczania specjalnego, które nie może być zaspokojone poprzez pomoc udzielaną uczniom znajdujących się w rejestrze School’s Record of Need, CSA dokona ustawowej oceny zgodnie z Ustawą o Szkolnictwie z roku 1996. Jeśli uważasz, że Twoje dziecko ma specjalne potrzeby edukacyjne powinieneś przedyskutować to z dyrektorem szkoły.
 • Assessment and Education Provision Team może udzielić szczegółowych informacji na temat wszystkich aspektów zaspakajania potrzeb dzieci wymagających nauczania specjalnego, łącznie z ustawową oceną i Kodeksem Postępowania.
 • Zawsze - kiedy jest to możliwe – Cornwall CSA dąży do zapewnienia pomocy dzieciom wymagającym nauczania specjalnego w szkołach zwykłych. CSA posiada cztery szkoły specjalne i pewną ilość klas integracyjnych w szkołach zwykłych tzw. Area Resource Bases, gotowych udzielić pomocy dzieciom posiadającym poważniejsze trudności. (O przydziale miejsc w szkołach specjalnych decyduje komisja d/s przyjęć.) W wyjątkowych okolicznościach możliwe jest umieszczenie dziecka w szkole specjalnej poza terenem Kornwalii, np. jeśli dostępna w Kornwalii pomoc nie jest odpowiednia. Edukacja zapewniana jest także dzieciom przebywającym w szpitalu i tym, które nie mogą uczęszczać do szkoły.
 • W Kornwalii znajdują się następujące cztery publiczne szkoły specjalne:


Nazwa Przedział Adres Numer telefonu

wiekowy


Nancealverne 2 -19 Madron Road 01736 365039

Penzance, TR20 8TP


Curnow

School 2 – 19 Drump Road 01209 215432

Redruth, TR15 1LU


Pencalenick 11 – 16 St Clement 01872 520385

Truro, TR1 1TE


Doubletrees 2 – 19 St Blazey Gate 01726 812757

St Blazey,

Par, PL24 2DS

Edukacja dla dzieci przybywających w szpitalu:


Cornwall Hospital's 5 – 16 The School Room 01872 252801

Education Service The Children’s Unit

5th Floor, Tower Block

Royal Cornwall Hospital (Treliske)

Truro,TR1 3LJ


 • Jeśli Twoje dziecko posiada zaświadczenie o potrzebach nauczania specjalnego, powinieneś złożyć podanie przez internet lub wypełnić i odesłać formularz zgłoszeniowy znajdujący się na końcu tej broszury. Jeśli Twoją szkołą preferowaną jest jedna ze szkół specjalnych w Kornwalii lub placówka znajdująca się poza Kornwalią, bardzo ważne jest wskazanie szkoły drugiego wyboru, w przypadku braku dostępnych miejsc w szkole preferowanej.

 

 • Jeśli Twoje dziecko posiada zaświadczenie o potrzebach nauczania specjalnego, nie otrzymasz zawiadomienia informującego Cię o decyzji podjętej w sprawie złożonego podania o miejsce w szkole średniej - pocztą lub poprzez email. Zamiast ww notyfikacji, otrzymasz poprawioną kopię zaświadczenia, wskazującą szkołę, w której przydzielono dziecku miejsce od września 2009.  Poprawione zaświadczenie powinieneś otrzymać do 15 lutego 2009.

 

Po ogólne porady i informacje na temat dzieci wymagających nauczania specjalnego, prosimy zwracać się do Assessment and Education Provision Team at Inny Building, Old County Hall, Truro, TR1 3AY.


Transport szkolny


Prosimy mieć na uwadze, że poniższe informacje mają charakter wyłącznie podsumowujący. Aby uzyskać pełne informacje na temat zasad obowiązujących w kwestii transportu z domu do szkoły, prosimy odwiedzić stronę County Counicl (www.cornwall.gov.uk, kliknij na “Learning” a następnie “Getting to School”) lub skontaktuj się z Admissions and Transport (Policy) Team pod numerem telefonu 01872 322003.

Transport do wyznaczonej lub najbliższej szkoły


Odpowiedzialność za zapewnienie dziecku transportu do szkoły spoczywa na Tobie, chyba że:


(i) dziecko uczęszcza do wyznaczonej rejonowo szkoły (lub najbliższej – jeśli jest inna) położonej dalej niż trzy mile od miejsca zamieszkania. Odległość jest mierzona na podstawie najkrótszej dostępnej trasy. W podjęciu decyzji organ zarządzający musi brać pod uwagę m.in.: wiek ucznia, aktualną trasę dojazdu oraz inne trasy, którymi uczeń może uczęszczać do szkoły (jeśli istnieje taka potrzeba - w towarzystwie innej osoby, jeżeli dziecku nie może towarzyszyć rodzic ze względu na niepełnosprawność – zostanie to wzięte pod uwagę); lub


 1. organ zarządzający otrzymał polecenie od District Health Authority, że uczeń musi być transportowany do szkoły rejonowej (lub najbliższej) z przyczyn zdrowotnych; lub


(iii) Twoje dziecko ma zaświadczenie o wymogach nauczania specjalnego wskazujące na potrzebę transportu do szkoły, który będzie zapewniony przez CSA; lub


(iv) Twoja rodzina ma niskie dochody (tzn. dziecku należą się bezpłatne posiłki szkolne lub otrzymujesz najwyższy stopień Working Tax Credit - pracowniczy kredyt podatkowy dla osób o niskich dochodach). W tym przypadku Twojemu dziecku należy się bezpłatny transport do każdej z trzech najbliższych odpowiednich szkół, jeśli najbliższa dostępna trasa mierzy od 2 do 6 mil.


CSA organizuje transport do szkoły oraz pokrywa jego koszt, jeśli dziecko uczęszcza do wyznaczonej (lub najbliższej) placówki, położonej dalej niż trzy mile od jego miejsca zamieszkania. Pomoc w zorganizowaniu i kosztach transportu nie należy się automatycznie, chyba że do wyznaczonej (lub najbliższej) szkoły. CSA może jednak rozważyć aplikację o pomoc w finansowaniu kosztów transportu, od rodziców którzy wskażą powody, dla których preferują daną szkołę (łącznie z preferencjami na tle wyznaniowym).


Jeśli transport jest zapewniany, Passenger Transport Unit - należący do County Council - zazwyczaj decyduje w imieniu Executive Committee o typie użytego transportu.


Transport łączący najbliższy punkt odbioru jest dostępny wyłącznie dla osób mających do niego prawo. Transport łączący będzie zazwyczaj zapewniany tylko wtedy, gdy odległość pomiędzy domem a najbliższym punktem odbioru wynosi więcej niż 1.5 mili.


Transport do szkół wyznaniowych (transport do szkoły, gdzie dziecko uczęszcza z powodów religijnych)


 • Dzieciom uczęszczającym do szkoły średniej pochodzącym z rodzin o niskich dochodach (tzn. dziecku należą się bezpłatne posiłki szkolne lub otrzymujesz najwyższy stopień Working Tax Credit - pracowniczy kredyt podatkowy dla osób o niskich dochodach), należy się bezpłatny transport do najbliższej szkoły preferowanej z powodów religijnych lub wyznaniowych, jeśli szkoła znajduje się od 2 do 15 mil od miejsca zamieszkania, wzdłuż najbliższej dostępnej trasy.
 • Wszyscy pozostali rodzice odpowiedzialni są za zorganizowanie transportu do szkoły we własnym zakresie. Mogą oni jednak ubiegać się o pomoc w zakresie finansowania kosztów transportu. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu na temat zasad dotyczących transportu szkolnego.1   2   3   4   5

Powiązany:

Transfer do szkołY Średniej wrzesień 2009 iconTerminarz pracy szkoły w roku szkolnym 2009/2010 wrzesień

Transfer do szkołY Średniej wrzesień 2009 iconWiesz co, od czasów szkoły średniej. Ja chodziłam do szkoły plastycznej. Ja chodziłam do szkoły plastycznej I stopnia, oprócz liceum, I tam miałam fotografię

Transfer do szkołY Średniej wrzesień 2009 icon1 września 2009 roku ruszył projekt pt. „ Po lepszy start do szkoły średniej – program wsparcia dla gimnazjalistów gminy Raciechowice w wyrównywaniu ich szans edukacyjnych ”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Transfer do szkołY Średniej wrzesień 2009 iconSzkoły średniej, miejscowość

Transfer do szkołY Średniej wrzesień 2009 iconNazwa ukończonej szkoły średniej

Transfer do szkołY Średniej wrzesień 2009 iconKwartalnik szkołY Średniej w bujwidzach

Transfer do szkołY Średniej wrzesień 2009 iconSzkoły średniej, miejscowość, profil klasy

Transfer do szkołY Średniej wrzesień 2009 iconTransfer do szkoły ponadpodstawowej: Programy Indukcyjne

Transfer do szkołY Średniej wrzesień 2009 iconRaport merytoryczny za okres: maj 2009 – wrzesień 2009

Transfer do szkołY Średniej wrzesień 2009 iconNazwa szkoły średniej lub uczelni wyższej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom