Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu I przym usowym doprowadzeniu
Pobierz 14.5 Kb.
NazwaZażalenie na postanowienie o zatrzymaniu I przym usowym doprowadzeniu
Data konwersji03.11.2012
Rozmiar14.5 Kb.
TypDokumentacja
....................           ...................., dnia .................... r.

Kancelaria Adwokacka

....................

ul. ....................

obrońca

....................

 

              Sąd Rejonowy

              w ....................

              Wydział I Karny

 

Sygn. akt ....................

 

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu

 

 

Na podstawie art. 246 § 1 k.p.k. w związku z art. 247 § 2 k.p.k. zaskarżam zarządzenie Prokuratora Rejonowego w .................... z dnia .................... r. o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu w dniu .................... r. ...................., podejrzanego o dokonanie czynu określonego w art. 279 § 1 k.k.

Proszę o sprawdzenia zasadności i legalności powyższej decyzji.

 

 

Uzasadnienie

 

 

W dniu .................... r. Prokurator Rejonowy w .................... na podstawie art. 247 § 1 k.p.k. zarządził zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie w dniu .................... r. ...................., podejrzanego o dokonanie czynu określonego w art. 279 § 1 k.k. W uzasadnieniu tej decyzji Prokurator Rejonowy stwierdził, iż zarządzenie jest uzasadnione z uwagi na to, że oskarżony nie stawia się na wezwania a zachodzi konieczność wykonania z jego udziałem czynności końcowych postępowania przygotowawczego.

Prawdą jest, iż .................... dwukrotnie nie stawił się na wezwania kierowane do niego przez Prokuraturę Rejonową. I tak podejrzany nie stawił się na termin wyznaczony na dzień .................... r., ponieważ informacja o wezwaniu na ten dzień nie dotarła do niego: wezwanie doręczone w dniu .................... r. odebrała jego żona, zaś sam .................... od dnia .................... r. do .................... r. przebywał poza miejscem zamieszkania (wyjazd na groby i wizyta u rodziny zamieszkałej w ....................); podejrzany nie stawił się także na termin wyznaczony na .................... r. ponieważ był chory i niestawiennictwo usprawiedliwił przedkładając stosowne zaświadczenie lekarskie, które złożono w tutejszej Prokuraturze Rejonowej w dniu .................... r. Zaświadczenie to nie było przez prokuratora kwestionowane. Trudno zatem określić na jakiej podstawie Prokurator Rejonowy stwierdził, iż podejrzany uchyla się od udziału w czynnościach procesowych postępowania.

W tej sytuacji zarządzenie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego uznać należy za oczywiście bezzasadne.

 

 

          ....................

              adwokat

 

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu I przym usowym doprowadzeniu iconZażalenie na postanowienie o zastosowaniu dozoru Policji

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu I przym usowym doprowadzeniu iconZażalenie skazanego na postanowienie o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu I przym usowym doprowadzeniu iconZAŻalenie dłUŻnika na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu I przym usowym doprowadzeniu iconZażalenie

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu I przym usowym doprowadzeniu iconZażalenie w postępowaniu przygotowawczym

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu I przym usowym doprowadzeniu iconZażalenie na brak wiadomości o załatwieniu sprawy

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu I przym usowym doprowadzeniu iconOdwołanie/zażalenie od decyzji/postanowienia naczelnika urzędu celnego

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu I przym usowym doprowadzeniu iconOdwołanie/zażalenie od decyzji/postanowienia wydanej przez Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu I przym usowym doprowadzeniu iconOdwołanie/zażalenie od decyzji /postanowienia wydanej przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu I przym usowym doprowadzeniu icon1. Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu: 3

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom