1 Uzupełnij poniższe zdania słowami z ramki. Dwa słowa zostały podane dodatkowo I nie pasują do żadnej luki
Pobierz 11.59 Kb.
Nazwa1 Uzupełnij poniższe zdania słowami z ramki. Dwa słowa zostały podane dodatkowo I nie pasują do żadnej luki
Data konwersji04.11.2012
Rozmiar11.59 Kb.
TypDokumentacja

N
/20 points
ame:…………………………………………………………………………. Score:

Test 8b Podróżowanie i turystyka Testy Słownictwo

1 Uzupełnij poniższe zdania słowami z ramki. Dwa słowa zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.


abroad agency compass exchange office phrase

reception rucksack souvenir tent

1 I like this hotel. The woman in ___________ is very helpful.

2 This is a good place to put up our ___________. We’re close to the showers.

3 I’ve got a __________ to find out which way to go but don’t know how to use it.

4 I don’t speak Italian but I can order food with my ___________ book.

5 I like carrying my things in a ___________ . It’s much easier than a suitcase.

6 We can get some maps and guides at the tourist information _____________.

7 Is there anywhere here that I can ___________ money?

8 I’m very excited about my trip to France. I’ve never been __________ before.
8 points2 Uzupełnij poniższe zdania, wpisując jedno słowo w lukę. Pierwsze litery brakujących wyrazów zostały podane.

1 When you get to the river, go a__________ the bridge.

2 Go s___________ on for about 200 metres.

3 The hotel is on the c__________ of Park Street and Hill Road.

4 T_________ right at the post office.

5 We’re going to s_________ at home this summer. We’re not having a holiday.
5 points3 Wybierz właściwe słowo.

1 taxi station/terminal/rank

2 bureau de change/exchange/currency

3 a packing/package/packed holiday

4 run out/break down/miss out of petrol

5 give someone a journey/seat/lift to the airport

6 get lost/missed/stuck in a traffic jam

7 make/give/have a safe trip
7 pointsPHOTOCOPIABLE © Pearson Central Europe Sp. z o.o. 2011Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

1 Uzupełnij poniższe zdania słowami z ramki. Dwa słowa zostały podane dodatkowo I nie pasują do żadnej luki icon3 Uzupełnij zdania, wybierając odpowiednie nazwy sportów z ramki. Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo I nie pasują do żadnego zdania

1 Uzupełnij poniższe zdania słowami z ramki. Dwa słowa zostały podane dodatkowo I nie pasują do żadnej luki iconJego siostry uzupełnij luki (1 – 5) tak, aby tekst był spójny I logiczny. Jeden fragment nie pasuje do żadnej luki

1 Uzupełnij poniższe zdania słowami z ramki. Dwa słowa zostały podane dodatkowo I nie pasują do żadnej luki icon1 Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami. Pierwsze litery zostały podane

1 Uzupełnij poniższe zdania słowami z ramki. Dwa słowa zostały podane dodatkowo I nie pasują do żadnej luki icon1 Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami. Pierwsze litery tych wyrazów zostały podane

1 Uzupełnij poniższe zdania słowami z ramki. Dwa słowa zostały podane dodatkowo I nie pasują do żadnej luki iconOglądania telewizji. Przyporządkuj do każdej osoby 1 3) zdanie podsumowujące jej wypowiedź(a-d). Jedno zdanie podane zostało dodatkowo I nie pasuje do żadnej wypowiedzi. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt

1 Uzupełnij poniższe zdania słowami z ramki. Dwa słowa zostały podane dodatkowo I nie pasują do żadnej luki icon1 Uzupełnij poniższe zdania, wpisując po jednym wyrazie w każde wolne miejsce, tak aby otrzymać zdania poprawne pod względem logicznym I gramatycznym. Wpisując wyrazy, nie możesz zrobić żadnego błędu ortograficznego I gramatycznego. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu

1 Uzupełnij poniższe zdania słowami z ramki. Dwa słowa zostały podane dodatkowo I nie pasują do żadnej luki icon1 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki

1 Uzupełnij poniższe zdania słowami z ramki. Dwa słowa zostały podane dodatkowo I nie pasują do żadnej luki icon1 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki

1 Uzupełnij poniższe zdania słowami z ramki. Dwa słowa zostały podane dodatkowo I nie pasują do żadnej luki icon1 Dopasuj słowa z ramki do obrazków. W ramce są dwa dodatkowe słowa

1 Uzupełnij poniższe zdania słowami z ramki. Dwa słowa zostały podane dodatkowo I nie pasują do żadnej luki iconI. Dokonaj wyboru słowa lub frazy, które najlepiej pasują do kontekstu zdania

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom