Przeczytaj tekst I odpowiedz na pytania
Pobierz 31.05 Kb.
NazwaPrzeczytaj tekst I odpowiedz na pytania
Data konwersji04.11.2012
Rozmiar31.05 Kb.
TypDokumentacja

Name Class

Skills 4A

Lessons 31–40

Reading

Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.

David Harris is from Scotland. He’s eleven, and he goes to Woodfield Secondary School in Edinburgh. He usually gets up at half past seven. Then he has breakfast with his sister Anne and his mum and dad. He walks to school with his friend Claire.

Claire’s house is next to David’s house. Claire often goes to David’s house after school. They have a snack and then they play computer games or watch TV. Claire’s mum is a secretary. She finishes work at six o’clock and Claire usually goes home then. David has dinner and after that he does his homework. David’s mum is a shop assistant. She works in a shop. David often helps her on Saturday.


1 Zaznacz ✓ (prawda), ✗ (fałsz) lub ? (brak informacji).

0 David goes to school at half past seven. ..✗..

1 He usually has breakfast with his parents. …..

2 Claire lives near him. …..

3 Claire is in David’s class at school. …..

4 David sometimes goes to Claire’s house after school. …..

5 Claire usually goes home at six o’clock. …..

SCORE
/ 52 Uzupełnij brakujące informacje.

0 surname? _Harris________

1 how old? _______________

2 school? _______________

3 family? _______________

SCORE
/ 33 Odpowiedz na pytania pełnymi zdaniami.

0 Where does David live?

He lives in Edinburgh, Scotland.________________________

1 Who is Claire?

__________________________________________________

2 Where does Claire often go after school?

__________________________________________________

3 What does David usually do after school?

__________________________________________________

4 Where does David’s mum work?

__________________________________________________

5 When does David do his homework?

__________________________________________________

6 What does he do on Saturday?

__________________________________________________

SCORE
/ 6

Writing

4 Na podstawie podanych informacji napisz tekst o Claire.

Claire

0 12, Scotland

1 mum: secretary; dad: mechanic

2 after school — home with David

3 home: 6.00; homework

4 dinner — 7 o’clock (with mum and dad)

5 bed — 9.30 (always tired!)

6 Saturday: basketball; TV


0 Claire is twelve and she’s from Scotland._________________

1 __________________________________________________

2 __________________________________________________

3 __________________________________________________

4 __________________________________________________

5 __________________________________________________

6 __________________________________________________

SCORE
/ 12

Listening

Track 5

5 Przeczytaj pytania, posłuchaj nagrania i zakreśl właściwą odpowiedź.

0 Kate and Tim are

a) brother and sister. b) cousins. c) friends.

1 They are talking about

a) a birthday present. b) computer games. c) pop music.

2 Mum doesn’t like

a) computer games. b) music. c) Mozart.

SCORE
/ 26 Przeczytaj zdania, posłuchaj nagrania ponownie i zakreśl właściwą odpowiedź.

0 Today is March 13th / 30th.

1 Mum’s birthday is on Friday / Saturday.

2 Kate wants to buy a present on Wednesday / Friday.

3 Kate / Tim wants to buy a computer game.

4 Tim wants to go to the computer / music shop.

5 Kate / Tim wants to buy a Robbie Williams CD.

SCORE
/ 10Communication

7 Dopasuj pytania i odpowiedzi. W ramce jest jedna dodatkowa odpowiedź.

Jenny

Danny

0 Hi, Danny. Why are you using the computer? ..c..

a) No, I don’t. I usually text. But I want to show Anna a photo of my new dog.

1 Do you often write emails? …..

b) Sure. It’s here.

2 Can I see it? …..

c) I’m writing an email to Anna.

3 He’s beautiful! What’s his name? …..

d) I’ve got a new dog. His name is Sandwich.

4 That’s a funny name! Does he like sandwiches? …..

e) It’s Sandwich.
f)Yes, he does. He always wants to eat my lunch.


SCORE
/ 88 Ułóż zdania we właściwej kolejności, tak aby utworzyć dialog.

a) Yes, I can.

b) I want to go to the swimming pool.

c) The bus stop is in front of it.

d) Yes, there is. Where are you going?

e) OK. You want the number 20 bus. Can you see the supermarket over there?


A: Excuse me. Is there a bus stop near here?

B: 0_______d_______

A: 1_______________

B: 2_______________

A: 3_______________


SCORE
/ 4
B: 4_______________

A: Oh, thanks very much.Reading
14

Writing
12

Listening
12

Communication
12

Total
50PHOTOCOPIABLE © 2009 Pearson Longman ELT


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Przeczytaj tekst I odpowiedz na pytania iconPrzeczytaj tekst I odpowiedz na pytania

Przeczytaj tekst I odpowiedz na pytania iconPrzeczytaj tekst I odpowiedz na pytania

Przeczytaj tekst I odpowiedz na pytania iconHistoria 4 Przeczytaj tekst I odpowiedz na pytania

Przeczytaj tekst I odpowiedz na pytania iconTest eliminacyjny everything about english IV przeczytaj tekst I odpowiedz na pytania

Przeczytaj tekst I odpowiedz na pytania iconPrzeczytaj uważnie poniższy tekst, a następnie odpowiedz na pytania

Przeczytaj tekst I odpowiedz na pytania iconDla zainteresowanych – przeczytaj tekst źródłowy I odpowiedz ustnie na pytania

Przeczytaj tekst I odpowiedz na pytania iconPrzeczytaj bardzo uważnie tekst źródłowy I odpowiedz na dołączone do niego pytania. Odpowiadaj pełnymi zdaniami. Pracę napisz na komputerze

Przeczytaj tekst I odpowiedz na pytania iconPrzeczytaj program telewizyjny I odpowiedz na pytania

Przeczytaj tekst I odpowiedz na pytania iconExercise 1 Przeczytaj tekst. Z podanych możliwości wybierz poprawną odpowiedź

Przeczytaj tekst I odpowiedz na pytania iconPrzeczytaj poniższe polecenia I odpowiedz na pytania. Czas 60 minut. Powodzenia !!!

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom