11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III sobieskiego
Pobierz 378.47 Kb.
Nazwa11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III sobieskiego
strona2/11
Data konwersji05.11.2012
Rozmiar378.47 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Pan Generał Broni

Stanisław MACZEK

Edinburgh

WIELCE SZANOWNY PANIE GENERALE!

W związku z tak pięknym Jubileuszem Pana Generała, w imieniu kadry zawodowej, żołnierzy zasadniczej służby wojskowej 11 Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Jana III Sobieskiego i swoim własnym, przesyłam Panu Generałowi najlepsze życzenia i żołnierskie pozdrowienia.

SZANOWNY JUBILACIE

Pańskie życie to SŁUŻBA i PRACA dla naszej UKOCHANEJ OJCZYZNY, walka o jej niepodległość oraz suwerenny byt. To wiele osobistych wyrzeczeń, kłopotów i krzywd jakich nie szczędziła Panu Generałowi historia burzliwych dziejów naszego Narodu i Państwa.

Jesteśmy dumni z tego, że mamy zgodę żołnierzy 1 Dywizji Pancernej i 10 Brygady Kawalerii Zmechanizowanej na kontynuacje chlubnych tradycji bojowych. Właśnie te związki pancerne zapisały się złotymi zgłoskami w przeszłe tysiącletnich dziejach ORĘŻA POLSKIEGO. Jest Pan Generał dla nas, współczesnych pancerników, wzorem dowódcy, żołnierza i patrioty, a przede wszystkim Polaka.

Podziwiając Pana Generała - w naszej pamięci pozostanie i to, że z podwładnymi żołnierzami walczył Pan Generał o wyzwolenie Francji, Belgii, Holandii. Walcząc o Polskę poza jej granicami, pozostawił Pan Generał i Pański podwładny żołnierz, trwałą pamięć w wielu narodach europejskich.

A my, żołnierze 11 Dywizji Zmechanizowanej, na całe życie zapamiętamy słowa jakie Pan Generał wypowiedział do swoich żołnierzy: „Żołnierz polski bić się może o wolność wszystkich narodów - umiera tylko dla Polski”.


DOWÓDCA

11 DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ

im. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO


gen. bryg. Adam RĘBACZ

W latach 1992 - 1995 oddziały i pododdziały 11 DKPanc zakończyły proces przejmowania tradycji jednostek 1 Dywizji Pancernej. 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu odziedziczyła tradycje 8 Batalionu Strzelców Brabanckich tzw. „Krwawych Koszul” i 9 Batalionu Strzelców Flandryjskich, 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie - 1 i 2 Pułku Pancernego oraz 10 Pułku Dragonów, 11 Brygada Zmechanizowana w Żarach - 24 Pułku Ułanów, 11 Bolesławiecki Pułk Artylerii Przeciwlotniczej - 1 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (od 1998 r. tradycje te przejął 4 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej w Czerwieńsku), 11 Pułk Artylerii w Żarach - 1 i 2 Pułku Artylerii Motorowej, 9 Batalion Rozpoznawczy w Żaganiu - 10 Pułku Strzelców Konnych, 11 Batalion Dowodzenia w Żaganiu - 1 Batalionu Łączności, 11 Batalion Saperów w Świętoszowie - 10 i 11 kompanii saperów.

Wraz z tradycjami przejęto całą symbolikę i barwy oddziałów i pododdziałów 1 DPanc, co odróżniło żołnierzy żagańskiej dywizji od żołnierzy innych dywizji, tworząc klimat elitarności oraz więzi z jednostką. Wszystkie wówczas jednostki wojskowe 11 DKPanc posiadały odznaki pamiątkowe i oznaki rozpoznawcze, ustanowione w celu kształtowania patriotycznych postaw żołnierzy i kadry, kultywowania tradycji i zwyczajów. Były one symbolem więzi duchowej z jednostką.

Już w końcu grudnia 1989 r. wprowadzono pamiątkową odznakę dywizji, opartą na wzorze odznaki 1 DPanc, jako jedną z pierwszych w Wojsku Polskim. Dwa lata później, we wrześniu, wprowadzono także do munduru galowego krawat dywizyjny w czarno - pomarańczowych barwach wojsk pancernych. Od 1992 r. żagańscy kawalerzyści zaczęli nosić czarne berety wraz z kolorowymi proporczykami oraz skrzydełko husarskie na lewym rękawie munduru, nawiązując do wspaniałych tradycji wojsk pancernych i husarii Sobieskiego.

Na podkreślenie zasługuje także fakt, że podczas uroczystych obchodów 100-tnej rocznicy urodzin gen. Maczka i 50-lecia utworzenia 1 DPanc, 30 marca 1992 r. w bazie wojskowej Sił Zbrojnych Belgii, w Leopoldsburgu, udekorowano sztandar 99 pz (późniejsza 34 BKPanc), jako spadkobiercę tradycji 9 Batalionu Strzelców Flandryjskich, belgijskim odznaczeniem bojowym - sznurem „Fourragere”. W ten sposób 99 pz był jedyną jednostką w Wojsku Polskim odznaczoną przez Siły Zbrojne Państw Zachodnich, a kadra za zgodą Ministra Obrony Narodowej otrzymała pozwolenie na noszenie sznura „Fourragere” w miejsce tradycyjnych sznurów naramiennych.

Pancerniacka rodzina

W dniu 10 września 1991 r. do rodziny pancerniackiej dołączyli uczestnicy I Zlotu Pancerniaków, byli żołnierze 1 Dywizji Pancernej, których na granicy polsko - niemieckiej powitał dowódca dywizji płk dypl. Adam Rębacz. „Maczkowcy” po raz pierwszy uczestniczyli w święcie żagańskiej dywizji. Wśród nich byli m.in. Witold Deimel, Ryszard Łuczak, Bronisław Gneba, Czesław Kajpus, Mieczysław Praiss, Stanisław Merle.

W 1993 r. podczas święta 11 DKPanc odsłonięto w Żaganiu pomnik poświęcony żołnierzom 1 DPanc i 1 KPanc będący symbolem męstwa i honoru żołnierza polskiego walczącego za Ojczyznę na wszystkich frontach II wojny światowej. Było to możliwe dzięki prezesowi Związku Kół 1 Dpanc, rtm. Witoldowi Deimelowi, prezesowi Klubu Kombatantów 1 DKPanc, gen. bryg. w st. spocz. Edwardowi Łańcuckiemu i ówczesnemu dowódcy 11 DKPanc, płk. dypl. Aleksandrowi Bortnowskiemu, którzy uczynili wszystko dla zespolenia ludzi, nie zwracając uwagi na polityczne podziały. Przesłanie mogło być tylko jedno. Przelanej krwi nie można dzielić, posiada ona taką samą wartość dla każdego żołnierza. Przyjęcie takiej filozofii rozpoczęło tworzenie wspólnej pancerniackiej rodziny. Jej materialnym symbolem był wspaniały monument. W akcie odsłonięcia pomnika uczestniczyli m.in.: najstarszy żołnierz 1 DPanc, Janusz Hetman, najstarszy żołnierz 1 KPanc, Mieczysław Rieger oraz najmłodszy żołnierz 11 DKPanc, szer. elew. Robert Pierz. W ścianę pomnika wmurowano 6 urn z ziemią z pól bitewnych żołnierzy 1 DPanc i 1 KPanc.

Po uroczystościach powiedzieli: chor. w st. spocz. Bronisław Gneba, sztandarowy w poczcie sztandarowym z koła „Benelux”: - Jestem pierwszym sztandarowym, który w 1991 r. skłonił się ze sztandarem na granicy Polski. Dzisiejsze święto jest już kolejną uroczystością, w której biorą udział kombatanci z naszej dywizji i 1 KPanc. To, że jesteśmy przyjmowani tak serdecznie, zawdzięczamy spadkobiercom naszych tradycji - kawalerzystom spod znaku husarskiego skrzydła i Żagania.

St. sierż. w st. spocz. Bazyli Laszczowski - żołnierz 1 KPanc - Cieszę się, że tutaj w Żaganiu doszło do spotkania żołnierzy dwóch związków taktycznych, których różne były drogi do Ojczyzny. Dziś łączy ich ta sama wartość - cena przelanej krwi. Cieszy nas, że pomnik, który wzniesiono w Żaganiu będzie przypominał kolejnym pokoleniom żołnierzy o bohaterskich czynach.

Serdeczne więzi nawiązane między żołnierzami 1 DPanc, kombatantami 1 KPanc i ich następcami z żagańskiej dywizji utrzymywane są już od kilkunastu lat. Corocznie na przypadające we wrześniu dywizyjne święto, przyjeżdżają do Żagania liczne grupy weteranów z kraju i zza granicy. Najczęściej są to goście z Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Francji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Kanady, a nawet z dalekiej Australii.

Jest to okazja do żołnierskich spotkań, wspomnień, dyskusji a także nawiązania serdecznych osobistych kontaktów. Byli żołnierze obu związków taktycznych nazywają obecnie Żagań swoim garnizonem, a jednostki w nim stacjonujące własnymi brygadami i batalionami. To oni wzbogacili sale tradycji o wojenne odznaczenia, mundury, dokumenty, a także spisane wspomnienia. To oni przyczynili się do edukacji patriotycznej żołnierzy, społeczeństwa regionu, w tym także młodzieży.

Bardzo podniosły charakter mają również coroczne uroczystości organizowane na cmentarzu żołnierzy polskich w Lommel w Belgii oraz spotkania weteranów walk na Montormel we Francji, w których uczestniczą delegacje wojskowe z 11 LDKPanc.

Podczas VI Zlotu byłych żołnierzy 1 KPanc w Chełmie Lubelskim w 1995 r. wręczono repliki proporców 3 i 4 BPanc delegacjom 10 BKPanc i 34 BKPanc, utrwalając tym swoje dziedzictwo przekazane młodym żagańskim pancerniakom. Podobna uroczystość odbyła się w 1997 r., w czasie której przekazano proporce 1 Brygady Piechoty Zmotoryzowanej - 1 Brygady Piechoty Zmotoryzowanej i 2 Brygady Pancernej - batalionowi czołgów 11 Brygady Zmechanizowanej w Żarach.

Pod nowymi sztandarami

W latach 1994 - 1995 oddziały 11 DKPanc przyjęły nowe sztandary. Uroczystości ich wręczenia odbyły się we wszystkich jej garnizonach: w Bolesławcu (11 pplot), Żarach (11 BZ), Żaganiu (34 BKPanc, 10 brSK, 11 bdow, 11 brem) i Świętoszowie (10 BKPanc, 11 pa, 20 pappanc, 11 bsap i 11 bzaop). W procesie tym zaangażowane były środowiska kombatanckie, władze administracyjne i społeczności lokalne. Na nowych sztandarach umieszczone zostały numery jednostek, herby miast, odznaki pamiątkowe i inne symbole ściśle związane z historią i tradycjami dziedziczonymi od 1 DPanc i 1 KPanc.

Wciąż żywa legenda o gen. Maczku i jego Dywizji wywarła także wpływ na wybór patrona Szkoły Podstawowej nr 5 w Żaganiu. Nadane imię 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka i wmurowana tablica pamiątkowa o treści: „Żołnierz Polski bić się może o wolność wszystkich narodów - umiera tylko dla Polski” przypominają uczniom i ich nauczycielom o Jej czynach bojowych. Rada Miasta Żagania nadała ponadto w 1995 r. imię gen. Stanisława Maczka placowi przy pomniku żołnierzy 1 DPanc i 1 KPanc.

Czas tworzy nową historię

Szczególny charakter miał dla 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie rok 2000, kiedy 5 sierpnia, podczas uroczystego święta, przyjęła ona imię generała broni Stanisława Maczka. Podkreślić należy, że honorowym gościem uroczystości był syn generała, dr Andrzej Maczek.

W 2001 r. nastąpiły zmiany strukturalno - organizacyjne, które objęły też żagańską dywizję. W jej wyniku, do 31 grudnia, rozformowano istniejące od wielu już lat oddziały, jak: 11 Brygadę Zmechanizowaną, 20 Pułk Artylerii Przeciwpancernej, 11 Pułk Artylerii z garnizonu Żary oraz 11 Batalion Saperów i 11 Batalion Zaopatrzenia z garnizonu Świętoszów, które od kilku już lat kontynuowały tradycje oddziałów i pododdziałów 1 DPanc i 1 DKPanc. W ich miejsce, w maju 2001 r., w skład 11 Dywizji Kawalerii Pancernej weszły nowe jednostki z 4 Lubuskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Jana Kilińskiego z Krosna Odrzańskiego. Były to: 15 Wielkopolska Brygada Kawalerii Pancernej z Wędrzyna, 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana z Międzyrzecza, 5 Pułk Artylerii z Sulechowa, 5 Kresowy Batalion Saperów i 4 Batalion Zaopatrzenia z Krosna Odrzańskiego. Nowe oddziały wraz ze zmianą podporządkowania wniosły do żagańskiej dywizji nowe tradycje wojskowe wywodzące się z 4 Lubuskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Tradycje pięciu rozformowanych jednostek z żagańskiej dywizji zostały z kolei przekazane i przejęte przez inne oddziały żagańskiej dywizji, co zostało wcześniej uzgodnione z prezesami kół 1 DPanc i 1 DKPanc we wrześniu 2001 r. podczas święta 11 DKPanc. Święto to miało dla żołnierzy 11 DKPanc historyczny wymiar, bowiem we wrześniu 2001 r. minęła 10-ta rocznica rozpoczęcia przejmowania tradycji od żołnierzy 1 Dywizji Pancernej. W czasie uroczystości ówczesny dowódca żagańskiej dywizji, gen. bryg. Stanisław Nowakowicz powiedział: W tym roku Nasze Święto ma szczególny charakter. Dziesięć lat temu nawiązane zostały pierwsze kontakty z kołami żołnierzy 1 Dywizji Pancernej, które przerodziły się w więzy przyjaźni. To właśnie dziesięć lat temu na przejściu granicznym w Olszynie żołnierze 1 Dywizji Pancernej przekroczyli granicę polski, za którą bili się i ginęli w latach ubiegłej wojny. Ten symboliczny czyn żołnierzy gen. Maczka rozpoczął wówczas okres przejmowania tradycji przez jednostki wojskowe 11 Dywizji Kawalerii pancernej.

W najnowszej karcie dziejów 11 Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego zapisała się data 1 września 2003 r. Na mocy Decyzji nr 265/MON/PSSS Ministra Obrony Narodowej otrzymała ona wyróżniający tytuł „Lubuska”. Oficjalne jego nadanie nastąpiło podczas obchodów Święta Dywizji 13 września 2003 r.

W latach 2004 - 2005 kolejne oddziały otrzymały nazwy wyróżniające: 5 Pułk Artylerii w Sulechowie - „Lubuski”, 4 Pułk Przeciwlotniczy w Czerwieńsku - „Zielonogórski” oraz 4 Batalion Zaopatrzenia w Krośnie Odrzańskim - „Krośnieński”. Jest to efekt podkreślenia więzi łączących żołnierzy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej ze społeczeństwem Ziemi Lubuskiej. Patronów otrzymały też jednostki garnizonu Żagań: 34 Brygada Kawalerii Pancernej - imię Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego i 11 Batalion Dowodzenia - gen. broni Zygmunta Sadowskiego. W uzasadnieniu Decyzji dla 11 bdow czytamy: Nadanie imienia patrona gen. broni Zygmunta Sadowskiego 11 Batalionowi Dowodzenia jest zgodne z postanowieniami Decyzji nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (…). 11 Batalion Dowodzenia jest ściśle związany z dowództwem i sztabem 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego, dowodzonej w latach 1988 - 1990 przez Generała Sadowskiego. Propozycja nadania jego imienia 11 Batalionowi Dowodzenia jest inicjatywą żołnierzy zawodowych, którzy mieli zaszczyt służenia pod rozkazami Generała. Żołnierze batalionu zapamiętali Generała jako sprawiedliwego dowódcę, który wielokrotnie wspierał ich w działalności służbowej, jak również pomagał w rozwiązywaniu ich problemów osobistych. Dzięki inicjatywie żołnierzy
11 Batalionu Dowodzenia pamięć o generale Zygmuncie Sadowskim wpisze się na trwale w historię i tradycje batalionu i garnizonu Żagań.

W dniu święta dywizji, w największym kompleksie koszarowym „Żagań - Las”, odsłonięto ścianę pamiątkową ku czci byłego dowódcy dywizji, gen. broni Zygmunta Sadowskiego, upamiętniającą zarazem nadanie 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej imienia Hetmana Wielkiego Koronnego, Jana Zamoyskiego. W uroczystościach uczestniczyli m.in.: wdowa po generale Sadowskim, Irena Sadowska wraz z dziećmi, a także prezydent Zamościa, Marcin Zamoyski. Fakt nadania 11 Batalionowi Dowodzenia imienia generała Sadowskiego symbolizuje także tablica odsłonięta w grudniu 2004 r. przed wejściem do tej jednostki. Przecięcia wstęgi dokonał wówczas syn generała, st. plut. Maciej Sadowski.

Sukcesem zakończyły się także starania w sprawie wprowadzenia odznak i oznak rozpoznawczych podjętych przez 11 Kompanię Chemiczną, 11 Batalion Medyczny i
4 Krośnieński Batalion Zaopatrzenia.

14 maja 2005 r. w Krośnie Odrzańskim odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru
4 Krośnieńskiemu Batalionowi Zaopatrzenia.

Zapoczątkowane ponad dziesięć lat temu zmiany w żagańskiej dywizji są nie tylko widoczne na mundurach kadry i żołnierzy w postaci odznak pamiątkowych, oznak rozpoznawczych, ale odzwierciedlają się także w postawach żołnierzy, oficerów i szeregowych. Na trwałe do języka żołnierskiego weszły określenia typu: „Nasza Dywizja”, „Nasza Brygada”, czy też
„11 Kawaleryjska”, „11 Lubuska”. Tak mówią o swojej jednostce wszyscy żołnierze, co jest największą wartością, ponieważ sami duchowo utożsamiają się ze swoją dywizją, brygadą, pułkiem, batalionem. Żołnierze są dumni z ich nazw, patronów, odznak i sztandaru.

O Żaganiu z kolei można śmiało powiedzieć, że stał się „stolicą” pancerniaków polskich tych walczących na frontach wschodnim i zachodnim oraz tych wykonujących obecnie służbę zawodową i poborową. Dowodem ich jedności „żołnierzy broni pancernej” stał się pomnik pancerniaków 1 Dywizji Pancernej i 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego na Placu gen. Stanisława Maczka, gdzie co roku spotykają się podczas uroczystych obchodów Święta
11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

5. Pielęgnowanie tradycji

11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej kontynuuje dziedzictwo tradycji dwóch związków taktycznych walczących podczas II wojny światowej, a mianowicie 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego utworzonego na obszarze byłego ZSRR i 1 Polskiej Dywizji Pancernej dowodzonej przez gen. Stanisława Maczka.

W wyniku restrukturyzacji Sił Zbrojnych przeprowadzonej w 2001 r., tradycje te zostały poszerzone o tradycje jednostek wojskowych 4 Lubuskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Jana Kilińskiego włączonych w struktury organizacyjne żagańskiej dywizji.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Powiązany:

11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III sobieskiego iconStatut II liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III sobieskiego

11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III sobieskiego iconZAŁĄcznik nr 1 do regulaminu ok pttk „Śladami króla jana III sobieskiego”

11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III sobieskiego iconKurs html dla uczniów zsz im. Króla Jana III sobieskiego w Przeworsku

11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III sobieskiego iconŚmierć osławionego victorią Wiedeńską króla Jana III sobieskiego spowodowała znaczne osłabienie pozycji międzynarodowej Rzeczpospolitej. W interesy państwa

11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III sobieskiego iconPrzedmiotowy system oceniania z katechezy oraz kryteria wymagań edukacyjnych w klasach 0-vi szkoły podstawowej nr 307 im. Króla jana III sobieskiego w warszawie

11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III sobieskiego iconLista podręczników obowiązujących w VIII lo im. Jana III sobieskiego w klasach II-III

11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III sobieskiego iconIm. Jana III sobieskiego

11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III sobieskiego iconKrólewski Wilanów, Warszawa, 1997 W. Fijałkowski, Szlakiem Jana III sobieskiego

11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III sobieskiego iconRaport z ewaluacji wewnętrznej w zespole szkóŁ im. Jana III sobieskiego w szczecinku

11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III sobieskiego iconPrzedmiotowy System Oceniania z historii I społeczeństwa w Szkole Podstawowej im. Jana III sobieskiego w Zbiersku

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom