Urząd Miejski Gminy w Stęszewie
Pobierz 122.11 Kb.
NazwaUrząd Miejski Gminy w Stęszewie
Data konwersji05.11.2012
Rozmiar122.11 Kb.
TypDokumentacjaUrząd Miejski Gminy w Stęszewie

Urząd Miejski Gminy Stęszew


ul. Poznańska 11

62-060 Stęszew


tel. +48 (061) 819 71 20

fax +48 (061) 813 42 87www.steszew.pl

e-mail: urzadgminy@steszew.pl
Urząd Miejski w Stęszewie przedstawia ofertę działek zgodnie z uchwałą nr XII/129/2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 21 poz. 606 z dnia 24 lutego 2004 r. przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą.

Właścicielem proponowanych terenów jest Gmina Stęszew, łączna powierzchnia przedmiotowych działek to ok. 50 ha. Działki położone są przy rozwidleniu dróg krajowych Poznań – Zielona Góra nr 32 oraz Poznań – Wrocław nr 5, która w ostatnim okresie została zmodernizowana, co w znacznym stopniu przyspiesza komunikację; w odległości 26 km od Poznania, 12 km od węzła komunikacyjnego autostrady Świecko - Warszawa A2 w Komornikach oraz 4 km od Stęszewa. Dodatkowym atutem jest projektowana droga ekspresowa Poznań – Wrocław S5 wraz z węzłem komunikacyjnym zlokalizowanym w odległości ok. 2 km od proponowanego terenu, która przyczyni się do szybkiej i komfortowej komunikacji. Wzdłuż drogi Poznań – Zielona Góra przebiega linia kolejowa Poznań – Wolsztyn, przy której w miejscowości Strykowo i Stęszew zlokalizowane są rampy oraz bocznice kolejowe, co umożliwia transport szynowy oraz jego rozładunek. Okoliczna miejscowość - Strykowo, posiada pełną infrastrukturę techniczną, wraz z rozdzielnią gazu wysokiego i niskiego ciśnienia, rozdzielnią prądu oraz oczyszczalnią ścieków. Pobliskie działki uzbrojone są w przyłącza gazu, prądu, kanalizacji sanitarnej, wody oraz telefonii stacjonarnej za pośrednictwem światłowodu biegnącego wzdłuż drogi nr 32. Przez część przedmiotowego terenu przebiegać będzie projektowana linia wodociągowa. Intensywny rozwój okolicznych firm usługowo – handlowych umożliwia realizację zamierzeń inwestorskich. Liczne obiekty gastronomiczno-hotelowe: "Motel 2000" – Stęszew, "Motel AB" – Stęszew, "Delicjusz" – Trzebaw, „Lake-Hotel” – Łódź, Ośrodek Instytutu Matematycznego PAN – Będlewo oraz Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy „Drogowiec” - Skrzynki zapewniają zaplecze noclegowe, gastronomiczne oraz konferencyjne.

Dzięki profesjonalnej i szybkiej obsłudze administracyjno – prawnej inwestycji, proces załatwiania formalności związanych z lokalizacją nowych inwestycji przebiega bardzo sprawnie.

Wychodząc naprzeciw inwestorom Rada Miejska Gminy Stęszew w dniu 30 marca 2004 r. podjęła uchwałę Nr XIV/146/2004 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy.

Tereny Gminy Stęszew charakteryzują się walorami krajobrazowymi, dziewięć okolicznych jezior wyposażonych w infrastrukturę wypoczynkowo – turystyczną (jezioro Strykowskie o pow. 305,3 ha należy do największych jezior w woj. wielkopolskim), liczne kompleksy rekreacyjne (stadniny koni, wypożyczalnie sprzętu motoro – wodnego, trasy spacerowe), jak również rozwinięta oświata, mieszkalnictwo jednorodzinne, sfera usługowo – handlowa skłaniają do osiedlania się na terenie naszej Gminy.

Przedmiotowy teren funkcjonuje również w bazie danych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.


LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

SITE CHECK LIST

Położenie

Location


Nazwa lokalizacji

Site name

Strykowo

Miasto / Gmina

Town / Commune

Stęszew

Powiat

District / Poviat

Poznański

Województwo

Voivodship


Wielkopolskie

Powierzchnia nieruchomości Area of the property

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha

Max. area available (as one piece) ha


12 ha

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)

Possibility for expansion (short description)


Cały oferowany teren ma łączna powierzchnię ok. 51 ha. Przecięty jest drogą krajową nr 32 Poznań – Zielona Góra

Cena


Price

Orientacyjna cena gruntu PLN/m2

włączając 22% VAT

Land price PLN/m2

including 22% VAT


Ok. 86 zł + VAT

Informacje dotyczące nieruchomości

Property information

Własciciel / właściciele

Owner / owners

Gmina Stęszew

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)

Valid spatial development plan (Y/N)


T


Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zoning

Aktywizacja gospodarcza

(Uchwała Rady Miejskiej Gminy nr XII/129/2003 z dnia 29.12.2003 r. ogłoszona w Dz. U. nr 21 poz.606 z dnia 24.02.2004 r.)

Charakterystyka działki

Land specification


Klasyfikacja gruntów wraz

z powierzchnią ha

Soil class with area ha


Wszystkie grunty klasy IVa

Nie zostały odrolnione (nie podlegają opłacie za wyłączenie z produkcji rolnej)

Różnica poziomów terenu m

Differences in land level m

1,40 m


Obecne użytkowanie

Present usage

Rolnicze / istniejące firmy

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych

i gruntowych (T/N)

Soil and underground water

pollution (Y/N)


N

Odpady znajdujące się

na terenie (T/N)

Waste materials on site (Y/N)

N

Poziom wód podziemnych m

Underground water level m

1,55 ÷ 6,7 m p.p.t.

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)

Risk of flooding or land slide (Y/N)


N

Przeszkody podziemne (T/N)

Underground obstacles (Y/N)

Gazociąg (przecinający przedmiotowy teren)

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)


Ground and overhead

obstacles (Y/N)

N

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)

Ecological restrictions (Y/N)

N

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

Buildings / other constructions

on site (Y/N)


N

Ograniczenia budowlane
Building restrictions


Procent dopuszczalnej zabudowy

Building coverage %Ustalenia w trybie decyzji administracyjnej

Ograniczenia wysokości budynków m

Building height limit m


13,0 m

Strefa buforowa m

Buffer zone mBrak

Inne, jeśli występują

Others if any

Brak

Połączenia transportowe

Communication


Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi

i jej szerokość)

Access road to the plot (type and

width of the access road)

Istniejący zjazd z drogi krajowej Poznań-Zielona Góra, droga o szerokości 10,0 m

Autostrada / droga krajowa km

Nearest motorway / national

road km

Autostrada: Warszawa – Świecko – 12 km,

Droga krajowa: Poznań-Zielona Góra - przy granicy z terenem

Kolej km

Railway track km


Strykowo – 0,8 km,

Stęszew – 7 km

Bocznica kolejowa km

Railway siding km

Strykowo – 0,8 km,

Stęszew – 7 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe km

Nearest international airport km

Poznań Ławica – 29 km

Najbliższe miasto wojewódzkie km

Nearest voivodship city km

Poznań – 24 km

Istniejąca infrastruktura

Existing infrastructure
Elektryczność na terenie (T/N)

Electricity (T/N)
T


 • Odległość przyłącza od granicy terenu

Connection point

(distance from the border) m

Ok. 130 m

 • Napięcie

Voltage kV


15 kV


 • Dostępna moc

Available capacity MW


Wg zapotrzebowania
Gaz na terenie (T/N)
Gas (Y/N)T

 • Odległość przyłącza od granicy działki

Connection point

(distance from the border) m

Ok. 130 m

 • Wartość kaloryczna

Calorific value kw/Nm350 kkcal

 • Średnica rury

Pipe diameter mm


63 mm, 32 mm

 • Dostępna objętość

Available capacity Nm3/h


Wg zapotrzebowania

Woda na terenie (T/N)

Water supply (Y/N)

T

 • Odległość przyłącza od granicy terenu

Connection point

(distance from the border) m

Ok. 130 m

 • Dostępna objętość

Available capacity m3/24h


Wg zapotrzebowania

Kanalizacja na terenie (T/N)

Sewage discharge (Y/N)

T
 • Odległość przyłącza od granicy terenu

Connection point

(distance from the border) m


Ok. 130 m
 • Dostępna objętość

Available capacity m3/24h

Wydajność oczyszczalni ścieków do 400 m3/24h
 • Ograniczenie zrzutu ścieków Limitation of discharge

Wydajność oczyszczalni ścieków do 400 m3/24h, średnica rur DN160

Odprowadzenie wód deszczowych

na terenie (T/N)

Rain water discharge (Y/N)

Miejscowość Strykowo posiada kanalizację deszczową, średnica 300 mm, odległość przyłącza ok. 130 m, zrzut poprzez separatory odbywa się do rowu melioracyjnego

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie


Treatment plant (Y/N)

Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Strykowie /Wydajność do 400 m3/24h/

Telefony (T/N)


Telephone (Y/N)


T
 • Odległość przyłącza od granicy terenu

Connection point

(distance from the border) m


Ok. 130 m
 • Liczba dostępnych linii analogowych

Number of analog lines to be

available


5
 • Liczba dostępnych linii ISDN

Number of ISDN lines to be


available

15

Uwagi

CommentsOsoba przygotowująca ofertę

Offer

prepared by


Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych


Urząd Miejski Gminy w Stęszewie

ul. Poznańska 11

62-060 Stęszew

inż. Michał Woźniczak

tel. 061-819-71-26

fax. 061-813-42-87

e-mail: inwestycje@steszew.pl

www.steszew.pl

Osoby do kontaktu

Contact person

Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych


Burmistrz Stęszewa: Włodzimierz Pinczak,

Sekretarz Gminy: Bernard Leśny,

Pracownik Urzędu: Michał Woźniczak
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Urząd Miejski Gminy w Stęszewie iconKarta Informacyjna Urząd Miejski Gminy Rawicz Biuro Obsługi Klienta

Urząd Miejski Gminy w Stęszewie iconUrząd miejski w kozienicach program ochrony środowiska gminy kozienice aktualizacja projekt

Urząd Miejski Gminy w Stęszewie iconUrząd miejski w łĘknicy

Urząd Miejski Gminy w Stęszewie iconUrząd Miejski w Mosinie

Urząd Miejski Gminy w Stęszewie iconUrząd Miejski w Śremie

Urząd Miejski Gminy w Stęszewie iconUrząd miejski w łĘknicy

Urząd Miejski Gminy w Stęszewie iconSo pokój nr 13 urząd miejski w choszcznie

Urząd Miejski Gminy w Stęszewie iconUrząd Miejski w Dusznikach Zdroju

Urząd Miejski Gminy w Stęszewie iconZałącznik nr 1 Urząd Miejski w Nysie

Urząd Miejski Gminy w Stęszewie iconUrząd Gminy w Strzeleczkach Urząd Stanu Cywilnego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom