Zbrodnie polskojęzycznej grupy Gestapo przemianowanej po 1945 r na Ub w okresie okupacji niemieckiej I sowieckiej w Polsce
Pobierz 322.81 Kb.
NazwaZbrodnie polskojęzycznej grupy Gestapo przemianowanej po 1945 r na Ub w okresie okupacji niemieckiej I sowieckiej w Polsce
strona7/7
Data konwersji06.09.2012
Rozmiar322.81 Kb.
TypRecenzja
1   2   3   4   5   6   7
wysłannika B. Bierutaagenta Gestapo) 18 marca na Burmistrza Wejherowa - „utrwalacz władzy ludowej” od marca był w PPR. Tacy renegaci przyjmowani byli na studia w PRL bez matury. Pisałem już o tym, że zadaniem ich było wniknięcie do patriotycznych elit polskiej inteligencji, inwigilowanie tych grup i rozbijanie ich od wewnątrz.

Bernard Szczęsny Burmistrzem Wejherowa był do 1949 r. Kiedy stanowisko Burmistrza zostało zlikwidowane został Przewodniczącym Prezydium Rady Narodowej w Wejherowie.

Przez cały czas, w sposób szczególny, w swojej działalności politycznej zasłynął na całym Pomorzu w walce z religią i Narodowo-Katolickim Gryfem. W sposób niezwykle perfidny zwalczał ruch pielgrzymkowy na Kalwarii w Wejherowie co opiszę w dalszej części mego opracowania.

Ten renegat Bernard Szczęsny, który był agentem Gestapo, NKWD, był w zbrodniczej organizacji PPR, „utrwalaczem władzy ludowej”, tajnym współpracownikiem UB i SB, kierował m.in. zamordowaniem w Wejherowie por. Augustyna Westphala, ostatniego Dowódcy Gryfa. Zdaniem takich fałszerzy jak Tadeusz Bolduan, Rajmund Bolduan, Elżbieta Grot, Bogdan Chrzanowski, Krzysztof Steyer, Józef Borzyszkowski, Piotr Szubarczyk miał być on więźniem Stutthof oraz być w Gryfie i Armii Krajowej. Działaniem tych osób było zatajanie zbrodniczej działalności całej polskojęzycznej grupy Gestapo. Ich zadaniem było i jest również bezwzględne zwalczanie osób, które ujawniają zbrodnie polskojęzycznej grupy Gestapo, poprzez pomówienia, sądy, prokuratorów Oddziału Gdańskiego IPN, prasę o kapitale niemieckim np. Dziennik Bałtycki i jego agendy na całym Pomorzu oraz Gazety Kartuskiej.

Tropią nieustannie te osoby, które opisują Bohaterską walkę Pomorzan – Kaszubów w Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Kaszubski-Pomorski w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej i upamiętniają Ich czyny. Wszelkimi sposobami nie dopuszczają do upamiętniania takich Bohaterów Gryfa jak: por. Józef Dambek, por. Augustyn Westphal, por. Jan Gończa, por. inż. Grzegorz Wojewski, por. Jan Bińczyk, por. Bernard Pawski, którzy zamordowani zostali skrytobójczo przez polskojęzyczną grupę Gestapo w latach 1943-1950. Zabijają Ich legendę poprzez głoszenie kłamstw, że nie mieli Oni kwalifikacji wojskowych, nie znali zasad konspiracji. Niszczą pomniki i krzyże Im poświęcone, spontanicznie wzniesione przez miejscowe społeczności.

Jako świadek historii stwierdzam, że obecnie kłamstwa polskojęzycznej grupy Gestapo przemianowanej po wojnie na UB kontynuuje Oddział Gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej, m.in. w osobach Piotra Szubarczyka, Janusza Marszalca jak również prokuratorów Macieja Schultz i Piotra Niesyna, którzy nie podejmują śledztwa, odrzucają Wnioski kierowane do Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przeciwko członkom NKWD i Gestapo: Bolesławowi Bierutowi, Michałowi Roli-Żymierskiemu, Janowi Kaszubowskiemu, Aleksandrowi Arendt, Janowi Szalewskiemu, Günterowi Modrow, Ernestowi Modrow oraz innym członkom polskojęzycznej grupy Gestapo. Natomiast inne śledztwa, które musieli podjąć umarzają.

Natomiast prokuratorzy Oddziału Gdańskiego IPN starają się postawić w stan oskarżenia te osoby, które ujawniły i ujawniają zbrodnie nazistowskie i komunistyczne polskojęzycznej grupy Gestapo przemianowanej po 1945 r. na UB.

Oddział IPN w Gdańsku kontynuuje wszelkie kłamstwa z okresu UB w obronie gestapowców Jana Kaszubowskiego, Aleksandra Arendt, Jana Szalewskiego, Józefa Gierszewskiego – Rysia, Ludwika Miotk, Jana Biangi oraz innych. Tym celom służą m.in. spotkania w sali konferencyjno-wystawowej IPN im. gen. A. E. Fildorfa „Nila” przy ul. Polanki w Gdańsku-Oliwie, które organizował P. Szubarczyk, Janusz Marszalec. Zapraszają oni tam fałszerzy tej miary co A. Gąsiorowski, B. Chrzanowski, K. Steyer – najbliżsi współpracownicy gestapowca A. Arendt oraz innych gestapowców.

Na takie spotkania nie zapraszali nigdy żołnierzy ze Sztabów Dowódczych Gryfa takich jak np. Agnieszka Tempska-Pryczkowska legendarna łączniczka por. Józefa Dambka i por. Augustyna Westphala. U jej rodziców w Borzystowskiej Hucie był Sztab Dowódców Gryfa. Nie zapraszali również Alfonsa Pryczkowskiego członka Rady Naczelnej Gryfa, braci Bigusów z Przyrowia, u których był również Sztab Dambka, Agnieszki Bigus córki Juliana Koszałki (Komendanta Naczelnego Gryfa Pionu Wojskowego), Gertrudy Wojewskiej, Marii Blok-Lemke legendarnej łączniczki por. Augustyna Westphala, którego Sztab był w ich rodzinnym gospodarstwie – Bloków czy też mojej skromnej osoby.

Fałszerze historii Gryfa z IPN Oddział Gdański bali się dowiedzieć prawdy od tych Bohaterskich żołnierzy TOW Gryf Kaszubski-Pomorski o działalności zbrodniczej polskojęzycznej grupy Gestapo – Jana Szalewskiego, Aleksandra Arendt, Jana Biangi, Jana Szalewskiego, Ludwika Miotk, Józefa Gierszewskiego ps. „Ryś” oraz innych.

Na takie spotkania w IPN zapraszano głównie fałszerzy związanych z Aleksandrem Arendt, Janem Kaszubowskim, Janem Biangą, Elżbietą Zawacką (m.in. której działalność tu opisuję).

Jedno z takich spotkań miało miejsce 20 października 2004 r. (o którym już wcześniej wspomniałem), którego byłem uczestnikiem. Organizował je P. Szubarczyk i Janusz Marszalec. Prelegentem był A. Gąsiorowski. Spotkanie to miało na celu zorganizowane fałszowania historii Gryfa pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej. Słuchaczami tego „wykładu” była Młodzież Szkolna, którą przez niesłychane kłamstwa deprawowano. Ulotki na tym spotkaniu rozprowadzał P. Szubarczyk. Ja również otrzymałem od niego ulotkę oraz opracowanie „Załącznik do tekstu” (które przedstawiam jako
zał.
19). W tych fałszywych materiałach rozprowadzanych przez Piotra Szubarczyka pisze się, jak na ironię, „Rzetelność badawcza wymaga odpowiedzialności historyka za słowa”. Nam, świadkom historii i całemu Społeczeństwu jest powszechnie wiadome, że na całym Pomorzu zbrodnie ludobójstwa przeciwko Narodowi Polskiemu, które nie ulegają przedawnieniu, dokonała V- olumna tzw. polskojęzyczna grupa Gestapo przemianowana na UB po 1945 r. Natomiast w tym fałszywym opracowaniu podaje się takie fałszerstwa, których nawet nie dopuszczali się UB-owcy w czasach stalinowskich. Stwierdza się tam: „Szczególną rolę w pracy operacyjnej Gestapo przeciwko polskiej konspiracji odegrali tzw. V-mani - mężowie zaufania. Bardzo często byli oni pracownikami i współpracownikami przedwojennego polskiego wywiadu (Oddział II Sztabu Głównego Wojska Polskiego)”.

Ci fałszerze historii Polski związani z IPN dowodzą, że ta zbrodnicza polskojęzyczna grupa Gestapo przemianowana na UB nie wywodzi się z niemieckiej V-kolumny lecz z Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego.

Ci fałszerze związani z IPN deprawują Polską Młodzież Szkolną tymi samymi metodami jak to czyniło kiedyś UB. Rozpowszechniają nieprawdziwe fakty, że gestapowcy tacy jak np. Aleksander Arendt, Bernard Szczęsny byli więźniami Stutthof. Byłem świadkiem tych niesłychanych kłamstw w dniu 20 października 2004 r. na ul. Polanki w Gdańsku z udziałem Andrzeja Gąsiorowskiego, Piotra Szubarczyka, Janusza Marszalca, Krzysztofa Steyer gdzie podawano fałszywe fakty z okresu UB i czasów stalinowskich, że przywódcy polskojęzycznej grupy Gestapo tacy jak Aleksander Arendt, Jan Bianga, Jan Szalewski, Bernard Szczęsny, Ludwik Miotk byli w TOW Gryf Pomorski.

Na tym promocyjnym spotkaniu P. Szubarczyk i jego współpracownicy na przygotowanych stołach sprzedawali „opracowania” fałszerzy z UB, którzy uwiarygodniali zbrodniarzy z polskojęzycznej grupy Gestapo. Szczególnie reklamował P. Szubarczyk fałszerstwa ubowca Tadeusza Bolduana, którego ojciec Teodor Bolduan został, za współpracę z Hitlerem, na początku wojny zlikwidowany w Wejherowie pod Zamkową Górą przez Polski Wywiad. Stwierdzam to jako świadek historii ponieważ działo się to na moim terenie gdzie byłem Dowódcą Oddziału.

Jeszcze przed rozpoczęciem omawianego tu spotkania w IPN osoby związane z Gryfem przekazały za darmo Młodzieży Szkolnej opracowania legendarnej Szefowej Sztabu Gertrudy Wojewskiej, które przekazała ona wcześniej również do IPN. Między innymi Janusz Marszalec zażądał od Młodzieży zwrotu tych dokumentów. Młodzież jednak uznała, że musi być tam zawarta prawda i chowała te materiały aby potem w domu, również z rodzicami, przeczytać zawartą tam treść.

W tym moim opracowaniu przedstawiam w jakich okolicznościach powstało Zrzeszenie Kaszubskie a potem Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Jako świadek historii przedstawiłem dokumenty, że powstało ono (1956 r.) z inicjatywy UB a w grupie inicjatywnej powołania Zrzeszenia byli członkowie Gestapo, Wermachtu i tajni współpracownicy UB: A. Arendt, H. Łukowicz, L. Buntkowski vel L. Bądkowski.

Już ze składu grupy inicjatywnej wynikało, że celem Zrzeszenia będzie i jest zatajanie zbrodni nazistowskich i komunistycznych. To działanie skierowane jest nie tylko przeciwko nam Kaszubom ale przeciwko całej Polsce.

Głoszenie, poprzez fałszerstwa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego a obecnie w koalicji z fałszerzami historii z Oddziału Gdańskiego IPN, że przywódcy polskojęzycznej grupy Gestapo, na czele z gestapowcem Aleksandrem Arendtem, byli w TOW Gryf Pomorski oraz przekształcenie Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Toruniu przez Elżbietę Zawacką w Armię Krajową jest największą hańbą jaka spotkała nas Kaszubów w całej historii. Przekształcenie, poprzez fałszowania Oddziału Zrzeszenia w Toruniu powołanego przez Gestapo w Fundację Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek – jest hańbą dla tysięcy żołnierzy z A. K., którzy zginęli z rąk Gestapo i NKWD. Takich prowokacji i kłamstw nie dopuszczało się nawet UB w okresie stalinowskim.

W tym powołanym Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim Gestapo objęło czołowe stanowiska w latach 1956-1971.

Prezesami Zarządu Głównego zostali renegaci i tajni współpracownicy UB, SB: Aleksander Arendt, w latach 1956-1959 oraz Bernard Szczęsny, w latach 1959-1971. Aleksander Arendt jako gestapowiec, jak na ironię, był Prezesem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBOWiD). Bardzo utrudniał nam uzyskanie uprawnień kombatanckich szczególnie żołnierzom Gryfa np. starał się zmusić mnie, żebym napisał oświadczenie, że on był w Gryfie i ja go tam widziałem. Nie zgodziłem się na to. Dlatego ja i wdowa po por. J. Dambku Anna Dambek otrzymaliśmy uprawnienia kombatanckie jako jedni z ostatnich.

Natomiast inny omawiany tu renegat Bernard Szczęsny w 1961 r. został Wiceprzewodniczącym Prezydium Rady Narodowej w Gdańsku oraz zastępcą Przewodniczącego Komitetu Upamiętniania Miejsc Walk i Męczeństwa (1961-1969). Kierował zatajaniem zbrodni nazistowskich i komunistycznych polskojęzycznej grupy Gestapo. Był on inicjatorem utworzenia Muzeum Stutthof w Sopocie w celu uwiarygodniania, poprzez fałszowanie dokumentów, że członkowie polskojęzycznej grupy Gestapo byli więźniami Stutthof. Fałszerstwa te są kontynuowane do dziś przez m.in. Elżbietę Grot. Stwierdzam to jako świadek historii, więzień Stutthof.

Bernard Szczęsny w 1961 r. rozpoczął ubieganie się o przyjęcie do Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie pomimo że nie miał matury ani nie ukończył żadnej szkoły średniej (pisałem już o tym wcześniej). Nie miał również żadnego zawodu (tak samo przyjęty został bez matury od razu na IV rok Jan Szalewski. Potem robił on doktoratzobacz wcześniej opisany przypadek, zobacz również jak Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Komitet Miejski w Gdyni, Wydział Propagandy kierowały od razu na IV rok na Uniwersytet Łódzki oficera politycznego LWP Lecha Bądkowskiegozał. 1. Był on najbliższym współpracownikiem gestapowca Aleksandra Arendt przy zakładaniu Zrzeszenia Kaszubskiego.).

W maju 1961 r. B. Szczęsny zostaje zastępcą Przewodniczącego Rady Narodowej w Gdańsku (zob. życiorys, skierowanie, zał. 20 i 21) ale skierowanie na studia wystawia mu Przewodniczący Miejskiej Rady narodowej w Wejherowie – uzasadniając, że był w partii od marca 1945 r., był „utrwalaczem władzy ludowej” i realizuje wytyczne Komitetu centralnego PZPR odnośnie realizacji tworzenia nowych kadr.

Pracując już w Gdańsku nie chciał się przyznać, że nie ma ukończonej żadnej szkoły w tym również matury. Wtedy takich renegatów agentów NKWD przyjmowano na studia bez matury. Otrzymywali oni zadania wniknięcia do patriotycznych Elit Polskich i rozbijania ich od wewnątrz w celu zniewalania kraju przez sowieckiego okupanta.

W przypadku przyjmowania na studia bez matury Bernarda Szczęsnego uzasadnienie było następujące:

„Wypełniając powierzone zadania przez społeczeństwo, władzę i partię w okresie organizowania władzy ludowej i odbudowy kraju z całym poświęceniem i pozytywnymi wynikami. Wobec powyższego uznaję przyjęcie na studia ob. Szczęsnego Bernarda za słuszne i pożyteczne w realizacji wytycznych
K. C. odnośnie realizacji tworzenia nowych kadr.”

W swej karierze politycznej Bernard Szczęsny był bardzo aktywnym w walce z religią. Zwalczał szczególnie ruch pielgrzymkowy na Kalwarię Wejherowską. W przededniu odpustów w Wejherowie wszystkie punkty sprzedaży pieczywa i napojów chłodzących były zamknięte (nieczynne) a gdy mieszkańcy Wejherowa przynosili pielgrzymom w tej sytuacji wodę w wiadrach, MO gorliwie wypełniając rozkazy B. Szczęsnego wylewała zawartość wiader pod nogi spragnionych wody pielgrzymów. W czasie kiedy na górze „Wniebowstąpienia” odbywała się suma mszy św., w pobliżu ateistycznie wychowywana młodzież urządzała wrzaskliwe mecze z okrzykami rynsztokowego słownictwa. Mecze te organizował właśnie wtedy B. Szczęsny.

W 1960 r. zostałem zaproszony przez wychowawców – nauczycieli z Technikum Elektrycznego przy ul. Strzeleckiej w Wejherowie do wygłoszenia prelekcji z okresu okupacji i pobytu w KL Stutthof dla młodzieży tej szkoły. Gdy przybyłem na umówiony dzień, wychowawcy oznajmili mi z żalem, że nie będzie żadnego spotkania, którego kategorycznie zabronił Przewodniczący PRN w Wejherowie tow. Bernard Szczęsny, używając słów, że „Dargacz jest klerykałem”.

Ja i cała moja rodzina byliśmy prześladowani przez B. Szczęsnego. Na przykład moja małżonka przez wiele lat prowadziła sprzedaż pamiątek w Oliwie przy Katedrze Oliwskiej na terenie Biskupim a ja pomagałem jej w tej pracy. B. Szczęsny nasyłał na naszą działalność różnego rodzaju kontrole i interweniował również osobiście u Biskupa aby zlikwidować sprzedaż tych pamiątek przez nas. Biskup nie zastosował się do żądań tow. Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej Bernarda Szczęsnego przez to spotkały Go przykrości.

Pewnego razu – znając przeszłość B. Szczęsnego w Gestapo i jako świadek tej historii wiedziałem również o jego długoletniej współpracy z A. Arendtem w czasie wojny w tajnej placówce Gestapo w Gdyni na ul. Abrahama 6 gdzie razem pracowali – udałem się do urzędu gdzie pracował i przypomniałem mu o tym w obecności jego pracowników.

W 1974 r. przybył na Odpust Wniebowstąpienia Pańskiego w 400-lecie Kalwarii Wejherowskiej Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński. W przeddzień tej uroczystości wszyscy nauczyciele szkół podstawowych i średnich z całego Wejherowa zostali zobowiązani do stawienia się ze swoimi uczniami następnego dnia rano na wyjazd autokarami na wycieczki wokół jezior raduńskich, pomimo że aura była deszczowa i zimna. Inicjatorem tej haniebnej eskapady był tow. Wiceprzewodniczący Wejherowskiej Rady Narodowej Bernard Szczęsny, czym się chlubił.

Materiały do tego opracowania, które przekazuję na Sympozjum Gryfa organizowane przez Zespół ds Upamiętniania Etosu Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski gromadziłem w latach 1999-2005. Proszę o ich wydrukowanie i rozpowszechnianie. Pragnę nadmienić, że kopię tego opracowania przekazuję Pani Gertrudzie Wojewskiej-Medyńskiej primo voto Medyńskiej – w czasie wojny Szefowej Sztabu Komendanta Naczelnego Pionu Wojskowego Gryfa Pomorskiego, która obecnie jest Redaktorką materiałów dotyczących historii Gryfa w Etosie.


1   2   3   4   5   6   7

Powiązany:

Zbrodnie polskojęzycznej grupy Gestapo przemianowanej po 1945 r na Ub w okresie okupacji niemieckiej I sowieckiej w Polsce iconTurek w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945

Zbrodnie polskojęzycznej grupy Gestapo przemianowanej po 1945 r na Ub w okresie okupacji niemieckiej I sowieckiej w Polsce iconK o n s p e k t lekcji temat: nasza szkoła w okresie międzywojennym I okupacji ( 1918 1945 )

Zbrodnie polskojęzycznej grupy Gestapo przemianowanej po 1945 r na Ub w okresie okupacji niemieckiej I sowieckiej w Polsce iconW ie co to były "Szare Szeregi" I co robili harcerze w czasie okupacji niemieckiej w Polsce

Zbrodnie polskojęzycznej grupy Gestapo przemianowanej po 1945 r na Ub w okresie okupacji niemieckiej I sowieckiej w Polsce iconSzare Szeregi kryptonim konspiracyjny Organizacji Harcerzy zhp I szerzej całego Związku Harcerstwa Polskiego, w okresie okupacji niemieckiej podczas II

Zbrodnie polskojęzycznej grupy Gestapo przemianowanej po 1945 r na Ub w okresie okupacji niemieckiej I sowieckiej w Polsce iconWymaganiami edukacyjnymi dla klasy VI. Lekcja w Towarzystwie Miłośników Ziemi Gąbińskiej poświęcona "Martyrologii mieszkańców Gąbina w okresie okupacji niemieckiej"

Zbrodnie polskojęzycznej grupy Gestapo przemianowanej po 1945 r na Ub w okresie okupacji niemieckiej I sowieckiej w Polsce icon1. Polska I Polacy w propagandzie sowieckiej w latach wojny I okupacji

Zbrodnie polskojęzycznej grupy Gestapo przemianowanej po 1945 r na Ub w okresie okupacji niemieckiej I sowieckiej w Polsce iconPrzemysłowy Zgierz „Boruta” w czasie okupacji niemieckiej

Zbrodnie polskojęzycznej grupy Gestapo przemianowanej po 1945 r na Ub w okresie okupacji niemieckiej I sowieckiej w Polsce iconSprawozdanie z seminarium specjalistycznego dla multiplikatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży pt. "Dynamika grupy I panowanie nad konfliktami w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży"

Zbrodnie polskojęzycznej grupy Gestapo przemianowanej po 1945 r na Ub w okresie okupacji niemieckiej I sowieckiej w Polsce iconHistoria literatury niemieckiej 1830-1945

Zbrodnie polskojęzycznej grupy Gestapo przemianowanej po 1945 r na Ub w okresie okupacji niemieckiej I sowieckiej w Polsce iconTytuł: Historia literatury niemieckiej 1830-1945

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom