Poradnik dla repatriantów
Pobierz 2.24 Mb.
NazwaPoradnik dla repatriantów
strona22/33
Data konwersji06.09.2012
Rozmiar2.24 Mb.
TypPoradnik
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   33

Rodzina wielodzietna – definicja


Według przepisów ustawy jest to rodzina wychowująca troje i więcej dzieci mających prawo do zasiłku rodzinnego.


Dodatek przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.


Wysokość dodatku - 80 zł miesięcznie

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego


Dodatek przyznawany jest na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka:

  • do ukończenia 16 roku życia, jeśli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność,

  • do ukończenia 24 roku życia – jeśli posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pomoc przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Dodatek wypłacany jest również osobie uczącej się.


Wysokość pomocy uzależniona jest od wieku dziecka. Dodatek wypłacany jest w kwocie:

  • 60 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

  • 80 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego


Jego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego (dotyczy to również rocznego przygotowania przedszkolnego – popularnej „zerówki”). Dodatek przysługuje:

  • matce lub ojcu,

  • opiekunowi faktycznemu dziecka,

  • opiekunowi prawnemu dziecka,

  • osobie uczącej się.


Dodatek wypłacany jest raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego lub przygotowania przedszkolnego. Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie 4 miesięcy od dnia rozpoczęcia roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego.


Wysokość - 100 zł na dziecko

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania


Dodatek ten wypłacany jest w dwóch sytuacjach:

>> w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki (a także podstawowej lub gimnazjum w przypadku niepełnosprawnego dziecka lub niepełnosprawnej osoby uczącej się). Chodzi o sytuację, kiedy dziecko mieszka np. w internacie. Dodatek związany z zamieszkiwaniem wypłacany jest w wysokości 90 zł miesięcznie.

>> w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej. Dodatek związany z dojazdem wypłacany jest w wysokości 50 zł miesięcznie.


Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku – od września do czerwca - czyli przez okres uczęszczania do szkoły.

IV. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE


Świadczeniami opiekuńczymi wymienionymi w ustawie o świadczeniach rodzinnych są:

  • świadczenie pielęgnacyjne,

  • zasiłek pielęgnacyjny.Świadczenie pielęgnacyjne


Przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Niepełnosprawność musi być potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dziecko (do ukończenia 16 roku życia) legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności powinno mieć dodatkowo wpisane w orzeczenie dwa wskazania, o:

- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz

- konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.


Świadczenie otrzymuje matka lub ojciec dziecka albo opiekun faktyczny, jeśli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, ponieważ musi opiekować się dzieckiem niepełnosprawnym. Warunkiem otrzymania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego z ustawy o świadczeniach rodzinnych (patrz: „Kryterium dochodowe”).


Wysokość świadczenia – 420 zł


Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, obejmowane są ubezpieczeniem.

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   33

Powiązany:

Poradnik dla repatriantów iconPoradnik dla repatriantów
Издатель сердечно благодарит всех, кто посвящая своё время и знания помагал в приготовлении данной публикации

Poradnik dla repatriantów iconPoradnik dla nauczyciela: Grażyna Koba, Poradnik metodyczny. Informatyka dla liceum ogólnokształcącego. Część 1, migra 2003

Poradnik dla repatriantów iconPoradnik dla nauczyciela: Grażyna Koba, Poradnik metodyczny. Informatyka dla liceum ogólnokształcącego. Część 1, migra 2003

Poradnik dla repatriantów iconPoradnik dla nauczyciela: Grażyna Koba, Poradnik metodyczny. Technologia informacyjna dla szkół ponadgimnazjalnych, migra 2002

Poradnik dla repatriantów iconPoradnik dla nauczyciela: Grażyna Koba, Poradnik metodyczny. Informatyka dla liceum ogólnokształcącego. Część 1, migra 2003

Poradnik dla repatriantów iconPoradnik dla nauczyciela: Grażyna Koba, Poradnik metodyczny. Informatyka dla liceum ogólnokształcącego. Część 1, migra 2003

Poradnik dla repatriantów iconPoradnik dla rodziców Poradnik polecam wszystkim tym, którym los dziecka nie jest obojętny

Poradnik dla repatriantów iconPoradnik dla pracodawcy 03. Bhp poradnik dla pracodawcy

Poradnik dla repatriantów iconPoradnik, kolorowanki dla dzieci, ulotki dla rodziców, plakaty

Poradnik dla repatriantów iconPoradnik prawny dla gmin Tak dla Polski

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom