Niskie uzbrojenie w kapitał=. Niskie płace w sektorze niewymienialnych
Pobierz 257.33 Kb.
NazwaNiskie uzbrojenie w kapitał=. Niskie płace w sektorze niewymienialnych
strona7/17
Data konwersji06.11.2012
Rozmiar257.33 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

Kurs walutowy i rynek walutowy
oraz polityka ekonomiczna


Dwa sposoby notowań kursu walutowego:

  • Sposób amerykański: $1 = 3 złote

  • Sposób europejski (i australijski): 1 zł = $0.34; AUD1 = USD0.91;

Ergo, w Polsce przeważa system amerykański!

Deprecjacja a cena produktu

Obroty walutami = 60 razy PKBUSA = $2 bln dziennie = 3300 PKBRP;


45% US$, 10% €;

Kontrakty z rzadkimi walutami są rozbijane na 2 części;

Przyczyna pogorszenia BOB w krótkim czasie: ciągłość umow handlowych; eksporterzy są płaceni po starych cenach i nie zyskują, importerzy zaś muszą płacić więcej w złotówkach w oczekiwaniu na wygasanie kontraktów.

Sekret efektywnych dewaluacji:

Dewaluacje obniżają bezrobocie jeśli są nieoczekiwane, nie redukuja bezrobocia jesli sie je oczekuje.


Kurs efektywny = ważony według udziału krajów w obrotach

Rynek walutowy i sieci połączeń

Transakcje hedgingowe (eliminacja ryzyka, transakcje spekulacyjne);

Podaż i popyt określają kurs

Deprecjacja, aprecjacja, dewaluacja, rewaluacja

Kurs bieżący, kurs terminowy

Rynek transakcji terminowych (forward) kurs ustalany dziś na np 30, 60, 90 dni do przodu,

Premia i dyskonto

Ubezpieczony arbitraż procentowy (Budnikowski, s. 293); jednoczesny zakup na rynku bieżącym i sprzedaż na rynku terminowym waluty.Źródlo: Butler K., 2008


Ustalanie poziomu kursu walutowego


13 czynników określających kurs (wydajności zmiany, bop, konkurencyjność, postęp tehniczny, zmiany w preferencjach, stopaprocentowa (IR), infl, etc...)

PKB a kurs: szybszy relatywnie wzrost => deprecjacja!!!, ponieważ rośnie import czyli podaż własnej waluty , etc. Założenie r imp> r exp, co ma zazwyczaj miejsce! Oraz ceteris paribus = wydajność pracy, inflacja, etc; por. silna deprecjacja złotego przy rosnącym PKB Polski i spadającym PKB reszty eurolandu w 2009 roku.

Wzrost RIR (realnych stóp procentowych) => przypływ kapitalu i aprecjacja

Infl=> deprecjajca, bo rośnie popyt na towary tańsze,


Warto ilustrować zmianami popytu i podaży

Kurs sposób ameryk.

depr

Q waluty

Parytet siły nabywczej

    1. absolutny: KW = poziom cen w A w walucie krajowej/poziom cen w kraju B w walucie krajowej B )

    2. względny: KW1 = KW0*rPa/rPb; r – zmiana np roczna


Cena big Mac = 4.15 : 1 = Szwajcaria : Chiny w 2004 roku.


Realny kurs walutowy = kurs nominalny*relatywna zmiana cen

RERrp/niem=NER*Pniem/Prp;

Inflacja krajowa przy stałym kursie => aprecjacja realna


Inflacja prowadzi do wzrostu ceny pieniądza (aprecjacji realnej przy sztywnym kursie walutowym) ale do spadku realnej stopy procentowej tj do spadku realnego dochodu z kapitału.

Kurs efektywny = kurs ważony według obrotów z poszczególnymi strefami walutowymi;

Kurs walutowy w długim terminie: 2 metody aprecjacji realnej (tj ponad wartość) własnej waluty: socjalistyczna i kapitalistyczna

„Socjalistyczna”: cła, bariery=> spadek popytu na np DM, spadek ceny Dm, wzrost ceny zlotego = aprecjacja waluty (np złoty w PRL);

Kapitalistyczna: relatywna wydajności pracy rośnie: aprecjacja złotego, i popyt na złotówki wzrosnie ponieważ towary polskie tańsze w wyniku wzrostu wydajności;

Zasadniczne zamiany w preferencjach konsumentów

Kurs walutowy w długim terminie: parytet siły naywczej PPP; Chiny: Szwajcaria = 1:4.15 cena kanapki;

Por. Penn World tables

Kurs walutowy w krótkim terminie:

Parytet stopy procentowej: IRP ≠ PPP (por. niżej)

Arbitraż = gwarantowany zysk możliwy do osiągnięcia bez inwestowania i bez ryzyka;Parytet stopy procentowejFd/f/Sd/f = [(1+IRd)/(1+IRf)];

d = waluta krajowa

f = waluta zagraniczna

F = kurs futures

S= kurs spot (aktualny)

IRd = krajowa stopa procentowa

IRF = zagraniczna stopa procentowa

Od stopy procentowej do kursu walutowego futures

From IR to Future ER


Dnia: 6/3/2010

Fd/f / Sd/f = [(1+IRd)/(1+IRf)]

Fd/f /$0.35=1.04/1.002=

Fd/f = 1.038*$0.35 = 2.97 zł = $1;

Róznica między krajową a zagraniczną stopą procentową jest równa wielkości oczekiwanej deprecjacji (gdy IR krajowa < IR zagranicznej) lub oczekiwanej aprecjacji gdy IR kraj > IR zagr.1
Realna stopa procentowa a realny kurs walutowy
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

Powiązany:

Niskie uzbrojenie w kapitał=. Niskie płace w sektorze niewymienialnych iconProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej torfowisko niskie

Niskie uzbrojenie w kapitał=. Niskie płace w sektorze niewymienialnych iconTatry Wysokie I Niskie, po prostu pełne niezapomnianych wrażeń

Niskie uzbrojenie w kapitał=. Niskie płace w sektorze niewymienialnych iconBeta Mini – niskie grzejniki, doskonale pasujące pod duże okna

Niskie uzbrojenie w kapitał=. Niskie płace w sektorze niewymienialnych iconKrótki styczniowy dzień I niskie temperatury raczej nie kojarzą się ze sportami wodnymi, ich czas w naszych warunkach klimatycznych to okres od czerwca do

Niskie uzbrojenie w kapitał=. Niskie płace w sektorze niewymienialnych icon• Niskie basowe tony, połączone z niskimi odgłosami wywołanymi przez perkusję powodują szereg zmian w korze mózgowej oraz płynie rdzeniowo-kręgowym, który to

Niskie uzbrojenie w kapitał=. Niskie płace w sektorze niewymienialnych iconŻadna gospodarka rynkowa nie rozwija się w równym tempie. Są lata, kiedy tempo wzrostu dochodu narodowego jest wysokie, w innych latach jest ono niskie, czasami

Niskie uzbrojenie w kapitał=. Niskie płace w sektorze niewymienialnych iconUmundurowanie I uzbrojenie strażaka

Niskie uzbrojenie w kapitał=. Niskie płace w sektorze niewymienialnych iconWstęp ł I imperium stepowe: organizacja, uzbrojenie, technika

Niskie uzbrojenie w kapitał=. Niskie płace w sektorze niewymienialnych iconProtokół postępowania, którego przedmiotem jest uzbrojenie: Serwisowanie rssa „bar”

Niskie uzbrojenie w kapitał=. Niskie płace w sektorze niewymienialnych iconPłace w Czechach

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom