Rozkład materiałU
Pobierz 33.76 Kb.
NazwaRozkład materiałU
Data konwersji06.11.2012
Rozmiar33.76 Kb.
TypDokumentacja
ROZKŁAD MATERIAŁU

Poziom A 1 na 120 godzin lekcyjnych


Tematyka zajęć

Materiał leksykalny

Kształcone umiejętności / funkcje

Pierwsze kontakty


Die ersten Kontakte

Słownictwo i zwroty związane z powitaniem, pożegnaniem

Przedstawienie się z uwzględnieniem uczelni/wydziału

Przedstawienie drugiej osoby

Internacjonalizmy

Zadawanie pytań i udzielanie informacji o sobie i drugiej osobie

Słuchanie ze zrozumieniem treści ogólnej

Literowanie

Opisanie swojej osoby

Rozwijanie umiejętności selektywnego czytania


W restauracji / kawiarni


Im Restaurant / Café

Słownictwo i zwroty związane z zamawianiem/płaceniem/

telefonowaniem

liczebniki

Słuchanie selektywne

Telefonowanie: prywatnie /służbowo

Działania matematyczne

Rozwijanie sprawności słuchania dla uzyskania konkretnej informacji i robienie notatek w zakresie telefonowania / zamawiania i wyrażania ceny

Komunikacja na zajęciach


Kommunikation im Kurs

Słownictwo i zwroty obejmujące najbliższe otoczenie oraz komunikacje na zajęciach

Nazywanie przedmiotów ze swojego otoczenia z uwzględnieniem przedmiotów technicznych

Zadawanie i odpowiadanie na pytania dotyczące sytuacji na zajęciach

Wydawanie poleceń w formie grzecznościowej

Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu

Praca ze słownikiem

Miasta – Kraje – Języki


Städte – Länder – Sprachen

Słownictwo i zwroty związane z zabytkami w swoim mieście, kraju i na świecie. Kierunki geograficzne. Nazywanie krajów i języków

Opisanie zabytku

Podanie położenia geograficznego

Interpretacja diagramu.

Słuchanie dla uzyskania konkretnej informacji

Zadawanie pytań odnośnie języka.

Ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem

Ludzie i mieszkania


Menschen und Häuser

Słownictwo i zwroty związane z mieszkaniem, domem z użyciem przymiotników. Opis mebli.

Wymiary (m²)

Opisanie pokoju, mieszkania, domu z komentarzem.

Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi dot. Mieszkania

Napisanie maila o swoim pokoju/mieszkaniu

Słuchanie dla uzyskania konkretnej informacji

Doskonalenie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem: kształtowanie umiejętności koncentracji na wybranych informacjachTerminy


Termine

Miesiące /dni tygodnia

Godziny

Czynności dnia codziennego

Podanie godziny, daty

Mój dzień – opis

Usprawiedliwienie swojego spóźnienia/nieobecności.

Zanegowanie terminu / przyjęcie terminu

Odszukanie w katalogu wydarzeń kulturalnych lub na plakacie koncertu lub filmu

Rozwijanie technik czytania ze zrozumieniem

Orientacja


Orientierung

Słownictwo i zwroty związane z opisem miejsca zamieszkania i pracy

Środki lokomocji

Droga na uczelnię / do pracy

Orientacja w budynku.

Opisanie drogi na uczelnię.

Opis drogi z punktu A do B pieszo, samochodem lub komunikacją miejską

Ustalenie wspólnego terminu

Notatki w kalendarzu

Doskonalenie umiejętności selektywnego czytania tekstu.

Zawody


Berufe

Słownictwo i zwroty związane z różnymi zawodami

Przedstawienie poszczególnych zawodów

WizytówkiOpisanie dnia pracy z podaniem czynności

Przedstawienie osoby wykonywującej dany zawód

Interpretacja statystyki

Opis wizytówki

Praca ze słownikiem

Uzupełnianie tabelki informacjami z tekstu

Doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu

Zwiedzanie Berlina


Berlin sehen

Czytanie mapy

Orientacja w nieznanym mieście

Opis drogi

Napisanie pocztówki/maila związanego z pobytem w danym mieście

Opis/Program dla gości zwiedzających moje miasto

Krótka informacja o swoim mieście

Przyporządkowanie do tekstów pozajęzykowych lub ubogiego w środki językowe form informacji np. piktogramy, symbole obrazkowe

Kształcenie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem

Wakacje, urlop


Ferien und Urlaub

Słownictwo i zwroty związane z wakacjami i urlopem

Upodobania Polaków w odniesieniu do wakacji /urlopu

Ulubione zajęcia w czasie wolnym

Wypadki

Zaproszenie na wspólny wyjazd/wakacje/urlop

Odmowa i akceptacja

Opis przeszłego zdarzenia

Krótka notatka z wypadku

Puzzle zdaniowe i tekstowe

Doskonalenie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem: kształtowanie umiejętności koncentracji na wybranych informacjach

Jedzenie i picie


Essen und Trinken

Zakupy w sklepie/supermarkecie/na targu

Zwyczaje żywieniowe w Polsce

Karty dań

Ceny

Wymiary i ciężary

Zadawanie pytań przy zakupach i reakcja na odpowiedź

Wyrażenie swojej preferencji żywieniowej

Wyrażanie opinii o potrawach

Sporządzanie list zakupów na różne okazje

Rozumienie przepisu i jego objaśnienie

Interpretacja tekstu i jego streszczenie

Uzupełnienie słuchanego tekstu

Ubiór, moda i pogoda


Kleidung, Mode und Wetter

Słownictwo i zwroty związane z ubiorem. Moda

Zakup odzieży

Pogoda / prognoza pogody

Kiedy ubieram coWydawanie opinii o ubiorze / o kupowanej odzieży

Krótka informacja o pogodzie (pocztówka/mail)

Wyrażanie własnej opinii.

Uzasadnienie wyboru stroju.

Sporządzenie asocjogramu

Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem w celu uzyskania konkretnej informacji

Zdrowie


Gesundheit

Nazywanie części ciała.

Wizyta u lekarza

Udzielanie porad i instrukcji

Przychodnie lekarskie i godziny przyjęć


Interpretacja tabliczek informacyjnych lekarza

Pytanie o samopoczucie i udzielenie odpowiedzi

Rozmowa z lekarzem

Zamówienie wizyty u lekarza

Zaordynowanie leku

Przyporządkowanie do tekstów pozajęzykowych lub ubogiego w środki językowe form informacji np. piktogramy, symbole obrazkowe

Rozwijanie umiejętności opowiadania na podstawie ilustracji
Podręcznik wiodący „studio d” Wydawnictwa Cornelsen

Materiały dodatkowe:

- „studio d” Sprachtraining Wydawnictwo Cornelsen

- „studio d” Unterrichtsvorbereitung Wydawnictwo Cornelsen

Zagadnienia gramatyczne:

Christian Faudrych, Ulrike Tallowitz „Klipp Und Klar, Wydawnictwo Klett

Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann „Grammatik Intensivtrainer A1“ Wydawnictwo Langenscheid

Stanisław Bęza „Gramatyka niemiecka z ćwiczeniami dla początkujących”

Wydawnictwo Szkolne PWN

„Repetytorium gramatyczne” Wydawnictwo Klett

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Rozkład materiałU iconAbc konstruktora Rozkład materiału nauczania z techniki w gimnazjum rozkład materiałU

Rozkład materiałU iconAbc konstruktora Rozkład materiału nauczania z techniki w gimnazjum rozkład materiałU

Rozkład materiałU iconRozkład materiału

Rozkład materiałU iconRozkład materiałU

Rozkład materiałU iconRozkład materiału

Rozkład materiałU iconRozkład materiału

Rozkład materiałU iconRozkład materiałU

Rozkład materiałU iconRozkład materiałU

Rozkład materiałU iconRozkład materiałU – say yes 3

Rozkład materiałU iconRozkład materiałU – say yes 1

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom