Rozpowszechnienia się zjawiska narkomanii w Polsce opartymi o dane zagregowane
Pobierz 443.62 Kb.
NazwaRozpowszechnienia się zjawiska narkomanii w Polsce opartymi o dane zagregowane
strona2/8
Data konwersji06.11.2012
Rozmiar443.62 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8

Uwagi wstępne


Do oceny stopnia rozpowszechnienia się zjawiska narkomanii wykorzystano dostępne zagregowane dane statystyczne.

Zbadano tendencje rozwojowe liczby osób leczonych (F11-F19) w Poradniach (Poradniach Zdrowia Psychicznego, Odwykowych i Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych) ogółem (POA), po raz pierwszy (POAI) oraz leczonych z tego powodu w Zakładach Psychiatrycznej Opieki Pełnodobowej ogółem (POC) i po raz pierwszy (POCI), oraz związki korelacyjne pomiędzy leczonymi ogółem i leczonymi po raz pierwszy.


Rys. 1 Leczeni z powodu zaburzeń związanych z używaniem substancji

psychoaktywnych(F11-F19)Źródło: opracowanie własne na podstawie [37], 1997-2006.


Można spostrzec (rys.1), iż w ostatnich z badanych lat (2004-2005) liczba leczonych we wszystkich badanych przekrojach ustabilizowała się, a w szczególności zahamowany został szybki w latach poprzednich wzrost liczby pacjentów w Poradniach. Rys. 2 i 3 prezentują diagramy korelacyjne liczby leczonych po raz pierwszy w zależności od liczby leczonych ogółem w wyróżnionych wyżej przekrojach badania. Można zauważyć, iż w miarę wzrostu liczby leczonych ogółem przyrost liczby osób leczonych po raz pierwszy staje się coraz wolniejszy, to znaczy, że jednakowym przyrostom liczby leczonych ogółem towarzyszą coraz mniejsze przyrosty liczby osób leczonych po raz pierwszy. Obie funkcje teoretyczne (wielomian stopnia II i funkcja logarytmiczna) są bardzo dobrze dopasowane do danych empirycznych.

Rys. 2 Leczeni z powodu zaburzeń związanych z używaniem substancji

psychoaktywnych (F11-F19) w Poradniach ogółem (POA)

i po raz pierwszy (POAI)


Źródło: opracowanie własne na podstawie [37], 1997-2006.


Rys. 3 Leczeni z powodu zaburzeń związanych z używaniem substancji

psychoaktywnych (F11-F19) w Zakładach Opieki Całodobowej ogółem (POC)

i po raz pierwszy (POCI)


Źródło: opracowanie własne na podstawie [37], 1997-2006.

Nieco inaczej omawiany związek kształtuje się w przekroju przestrzenno-czasowym. Rys. 4 i 5 prezentują diagramy korelacyjne liczby leczonych po raz pierwszy w zależności od liczby leczonych ogółem w latach 1997-2006 z uwzględnieniem podziału na województwa – można tu zaobserwować wyraźny związek liniowy.

Rys. 4 Leczeni z powodu zaburzeń związanych z używaniem substancji


psychoaktywnych (F11-F19) w Poradniach, ogółem (POA)

i po raz pierwszy (POAI)Źródło: opracowanie własne na podstawie [37], 1997-2006.


Rys. 5 Leczeni z powodu zaburzeń związanych z używaniem substancji

psychoaktywnych (F11-F19) w Poradniach, ogółem (bez pierwszych przyjęć)

(POA) i po raz pierwszy (POAI)Źródło: opracowanie własne na podstawie [37], 1997-2006.

Dwa obwiedzione linią punkty odstające to obserwacje z woj. dolnośląskiego w latach 1998 i 1999, gdzie liczbie leczonych ogółem (bez pierwszych przyjęć) w Poradniach towarzyszył znacznie wyższy, niż przeciętnie, przyrost osób leczonych po raz pierwszy. Interpretacja zaprezentowanych na rys. 5 wyników jest następująca: wzrostowi liczby osób leczonych w Poradniach po raz kolejny o dwie towarzyszy, średnio rzecz biorąc, wzrost liczby osób leczonych po raz pierwszy o jedną osobę.

Rys. 6 i 7 przedstawiają przestrzenne zróżnicowanie liczby osób leczonych ogółem oraz po raz pierwszy w Poradniach w roku 2005. Można spostrzec, iż największa liczba osób leczonych w Poradniach wystąpiła w roku 2005 w woj. mazowieckim, lubuskim i dolnośląskim, a leczonych po raz pierwszy – w woj. kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim.

Inaczej przedstawia się przestrzenne zróżnicowanie liczby przestępstw stwierdzonych [14] z Ustaw z dn. 24.04.97 i 29.07.05 o przeciwdziałaniu narkomanii (rys. 8 i 9). Jeśli chodzi o liczbę przestępstw ogółem można stwierdzić, że największą ich liczbę odnotowano w woj. mazowieckim i małopolskim; w przypadku liczby tych przestępstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców można spostrzec, że największe natężenie przestępstw zaobserwowano w województwach leżących przy południowej, zachodniej i północnej granicy kraju, a w szczególności w woj. małopolskim i lubuskim.

Najmniej leczonych i najmniej przestępstw występuje we wschodniej części kraju, można więc sądzić, że w tych województwach stopień rozpowszechnienia narkomanii jest najniższy.


Rys. 6 Liczba osób leczonych ogółem w Poradniach według województw w roku 2005

Źródło: opracowanie własne na podstawie [37], 1997-2006.R
ys. 7
Liczba osób leczonych po raz pierwszy w Poradniach według województw w roku 2005

Źródło: opracowanie własne na podstawie [37], 1997-2006.


Rys. 8 Przestępstwa stwierdzone z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ogółem

według województw w roku 2005

Źródło: opracowanie własne na podstawie [14].


Rys. 9 Przestępstwa stwierdzone z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na 1000 mieszkańców według województw w roku 2005

Źródło: opracowanie własne na podstawie [14]i [15],2005.
1   2   3   4   5   6   7   8

Powiązany:

Rozpowszechnienia się zjawiska narkomanii w Polsce opartymi o dane zagregowane iconZjawiska narkomanii

Rozpowszechnienia się zjawiska narkomanii w Polsce opartymi o dane zagregowane iconZjawiska narkomanii

Rozpowszechnienia się zjawiska narkomanii w Polsce opartymi o dane zagregowane iconNazwa "oświecenie", do której rozpowszechnienia przyczynił się między innymi Immanuel Kant, wy­wodzi się z przekonania ówczesnych uczonych I twórców o

Rozpowszechnienia się zjawiska narkomanii w Polsce opartymi o dane zagregowane iconFaktografia – konkretne, jednostkowe dane statystyczne, zjawiska gospodarcze przeniesione na liczby. PrawidłowośĆ

Rozpowszechnienia się zjawiska narkomanii w Polsce opartymi o dane zagregowane iconCentrum Informacji o Narkotykach I Narkomanii Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Rozpowszechnienia się zjawiska narkomanii w Polsce opartymi o dane zagregowane iconDopalacze nowe zjawisko na scenie środków psychoaktywnych w polsce I europie – aktualny stan zjawiska 2012

Rozpowszechnienia się zjawiska narkomanii w Polsce opartymi o dane zagregowane iconCharakterystyka zjawiska bezrobocia formy, typy I kategorie. Wielkość stopy bezrobocia w Polsce I w krajach Unii

Rozpowszechnienia się zjawiska narkomanii w Polsce opartymi o dane zagregowane iconTemat : Charakterystyka zjawiska bezrobocia formy, typy I kategorie. Wielkość stopy bezrobocia w Polsce I w krajach Unii

Rozpowszechnienia się zjawiska narkomanii w Polsce opartymi o dane zagregowane icon1. Podstawowe informacje Dane wielkościowe Dane demograficzne Dane gospodarcze II. Warunki rozwoju turystyki

Rozpowszechnienia się zjawiska narkomanii w Polsce opartymi o dane zagregowane iconTo ogół zjawisk ekonomicznych związanych z gromadzeniem I wydatkowaniem zasobów pieniężnych. Zjawiska związane z ruchem pieniądza (zjawiska rzeczywiste). Nie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom