1 Przeczytaj tekst o Robie I zakreśl właściwy rysunek a b c
Pobierz 28.01 Kb.
Nazwa1 Przeczytaj tekst o Robie I zakreśl właściwy rysunek a b c
Data konwersji07.11.2012
Rozmiar28.01 Kb.
TypDokumentacja

Name Score /100

Skills Test 1A

Reading 1

1 Przeczytaj tekst o Robie i zakreśl właściwy rysunek.a b c

This is Rob. He is fifteen years old. He is from Chester. He likes playing sports and playing the guitar. He sometimes listens to music or reads but he usually plays football. His favourite sport is tennis. In this picture he is wearing shorts and a T-shirt and he is carrying a football. Rob can sing but he can't dance.

SCORE
/ 5

2 Przeczytaj tekst ponownie i uzupełnij formularz.

Name:

1 Rob__

Age:

2 ____________________

Likes:

3 ____________________ and 4 ____________________

Sometimes he:

5 ____________________ or 6 ____________________

Favourite sport:

7 ____________________

Wearing:

8 ____________________ and 9 ____________________

Can:

10 ____________________

Can't:

11 ____________________SCORE
/ 10Reading 2

Dear Carla,

Thanks for your letter. Today I want to tell you about my family. My brother's name is Billy. He's seven years old. He's got dark hair and green eyes. He likes watching TV. He doesn't read books and he doesn't like playing sports. My big sister's name is Lisa. She's sixteen years old. She goes to a dance school. She can sing and dance very well. She loves dancing. She sometimes wears her dancing clothes at home.

My dad's name is Charles. He likes working in the garden. He usually works in the garden on Sundays. My mum's name is Nicola. She loves cooking. She's cooking now. My parents don't like watching TV or playing computer games.

We've got a dog. His name is Spot. He's great. He's a big brown dog with big brown eyes. I love him. Write again soon.

Dana

3 Przeczytaj list i dopasuj imiona do nazw członków rodziny.

1 Billy a father

2 Nicola b mother

3 Spot c big sister

4 Lisa d little sister

5 Dana e brother


SCORE
/ 5
6 Charles f dog


4 Przeczytaj list ponownie i zaznacz, czy zdania są prawdziwe (), czy fałszywe ().

1 Billy is Dana's brother. __

2 Billy likes playing sports. _____

3 Lisa is seventeen. _____

4 Lisa doesn't dance very well. _____

5 Dana's sister can sing. _____

6 Charles likes working in the garden. _____

7 Dana's mum can't cook. _____

8 Dana's mum and dad like watching TV. _____


SCORE
/ 8
9 Spot is a big, brown dog. _____

Writing1 Opisz rysunek.

Akapit 1: Opisz wygląd osób na rysunku.


In the foreground there's a boy. He's got short, dark hair and he's wearing jeans and a sweatshirt. On the right, there are …________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________


Akapit 2: Napisz, co robi każda z osób.

The boy in the foreground is …________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

SCORE
/ 20Listening 1

Track 2

1 Posłuchaj nagrania i dopasuj osoby do tematów, o których mówią.

1 Tom a likes dancing and swimming.

2 Sue b doesn't like collecting stamps.


SCORE
/ 3
3 Neil c doesn't like football.


Track 3

2 Posłuchaj nagrania ponownie i odpowiedz na pytania.

1 How many sisters has Tom got? _Two_____

2 Does Tom like playing sports? __________

3 How old is Sue? __________

4 What are Sue's interests? __________

5 Does Sue like cooking? __________


SCORE
/ 10
6 What animals has Neil got? __________


Listening 2

Track 4

3 Posłuchaj nagrania i zaznacz znakiem (v) pięć tematów, o których mowa.

where he is from _____ his family _____ his school _____

his likes _____ his age _____ his clothes _____

his favourite actor _____

SCORE
/ 5

Track 5

4 Posłuchaj nagrania ponownie i uzupełnij zdania.

He’s from 1 Madrid. He's got 2 __________ hair. He's 3 __________ years old. Now he lives in.

4 __________. He's got 5 __________ sister(s). Dani Martin is a 6 __________. Fernando can't

7 __________. He likes going to a 8 __________ or a restaurant with his friends.

SCORE
/ 14

Speaking

1 Pracujcie w parach. Zadaj pytania koledze/koleżance i uzupełnij formularz.

Age: __________

From: __________

Interests: __________

Brothers and sisters: __________

Pets: __________

Get up: __________

Go to bed: __________

Clothes at the weekend: __________

Saturday activities: __________

Other activities: __________SCORE
/ 102 Odpowiedz na pytania kolegi/koleżanki.

SCORE
/ 10

PHOTOCOPIABLE © 2010 Pearson Central Europe Sp. z o.o.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

1 Przeczytaj tekst o Robie I zakreśl właściwy rysunek a b c icon1 Przeczytaj tekst o Robie I zakreśl właściwy rysunek a b c

1 Przeczytaj tekst o Robie I zakreśl właściwy rysunek a b c icon1 Przeczytaj tekst I zakreśl właściwe odpowiedzi. Schooltrips

1 Przeczytaj tekst o Robie I zakreśl właściwy rysunek a b c icon1 Przeczytaj poniższy tekst. Przyporządkuj każdemu akapitowi 1–5 właściwy nagłówek a–f. Jeden nagłówek nie pasuje do żadnego akapitu

1 Przeczytaj tekst o Robie I zakreśl właściwy rysunek a b c icon1 Przeczytaj powyższe informacje I zakreśl właściwe odpowiedzi

1 Przeczytaj tekst o Robie I zakreśl właściwy rysunek a b c icon1 Przeczytaj powyższe informacje I zakreśl właściwe odpowiedzi

1 Przeczytaj tekst o Robie I zakreśl właściwy rysunek a b c iconTest ze znajomości bajek andersena przeczytaj uważnie pytania, a następnie zakreśl w kółeczko właściwe odpowiedzi

1 Przeczytaj tekst o Robie I zakreśl właściwy rysunek a b c icon1. Popraw podany tekst, zastępując "modne" wyrazy synonimami właściwy dla języka literackiego

1 Przeczytaj tekst o Robie I zakreśl właściwy rysunek a b c iconPrzeczytaj uważnie tekst

1 Przeczytaj tekst o Robie I zakreśl właściwy rysunek a b c iconPrzeczytaj tekst I popraw zdania

1 Przeczytaj tekst o Robie I zakreśl właściwy rysunek a b c iconPrzeczytaj tekst I odpowiedz na pytania

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom