1 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki
Pobierz 20.72 Kb.
Nazwa1 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki
Data konwersji07.11.2012
Rozmiar20.72 Kb.
TypDokumentacja

Name_________________________________

Class__________

Total
20Short Test 7a


1 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.


jams destination gate control luggage shopping card


0 How much hand luggage are you allowed on this plane?

1 You’ll get your boarding ____________ at the check-in desk.

2 What’s your favourite holiday ____________ ?

3 You’ll have to go through passport ____________ before boarding the plane.

4 There are a lot of traffic ____________ today in the town centre.

5 We waited for our friends at the arrivals ____________ .

6 You can now enjoy late-night ____________ every Saturday.
32 W każdym zdaniu jest jeden błąd. Znajdź go i napisz zdanie poprawnie.

0 We arrived the plane and after 20 minutes it took off.
We boarded the plane and after 20 minutes it took off.

1 I love walking in the mountains and seeing at beautiful scenery.

______________________________________

2 After the plane landed, I checked in my luggage and took a taxi to my hotel.

______________________________________

3 I love hanging out with my friends because we make lots of fun together.

______________________________________

4 We ate out a lot on holiday, and on the last day I went food poisoning.

______________________________________
43 Uzupełnij brakujące litery w wyrazach.

0 My brother loves v i s i t i n g museums and art galleries.

1 I spent too much time in the sun and got _ _ n _ _ _ _ t.

2 I loved the food on holiday in Spain. It was d _ _ _ c _ _ _ _ !

3 Our flight was _ _ l _ _ _ d and we arrived home in the middle of the night.
3


4 Napisz zdania twierdzące (V), pytania (?) lub przeczenia (X) tak, aby wyrazić zaplanowane wydarzenia w przyszłości. Użyj czasu present continuous.

0 you/go on holiday/to France/this summer (?)
Are you going on holiday to France this summer?

1 I/meet some friends/at the weekend (V)

______________________________________

2 Tim and Paul/come with us/tomorrow (X)

______________________________________

3 They/fly to America/next Saturday (V)

______________________________________

4 Tom/do anything/later today (?)

______________________________________

5 you/travel to Canada/with your dog (X)

______________________________________

6 we/have a party/tomorrow evening (?)

______________________________________
65 Uzupełnij zdania, używając will/won’t, might lub may i czasowników w nawiasach.

0 In the future I might study (study) Medicine but I’m not 100 percent sure yet.

1 I definitely _____________ (change) my job this year because I like working here.

2 She _____________ (come) to your birthday party on Saturday but it depends on her parents.

3 I’m sure you _____________ (can) speak Spanish very well after living in Spain for two years.

4 Take a raincoat with you. It _____________ (rain) tomorrow, you never know.
4PHOTOCOPIABLE © 2009 Pearson Longman ELT


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

1 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki icon1 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki

1 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki icon3 Uzupełnij zdania, wybierając odpowiednie nazwy sportów z ramki. Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo I nie pasują do żadnego zdania

1 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki iconI uzupełnij zdania wyrazami was/ wasn’t lub were/ weren’t

1 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki icon1 Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami. Pierwsze litery zostały podane

1 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki icon1 Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami. Pierwsze litery tych wyrazów zostały podane

1 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki iconTest 2 a s truktury leksykalno-gramatyczne a uzupełnij zdania odpowiednimi wyrażeniami z ramki. (5 points)

1 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki iconTest 2 b s truktury leksykalno-gramatyczne a uzupełnij zdania odpowiednimi wyrażeniami z ramki. (5 points)

1 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki icon1 Uzupełnij poniższe zdania słowami z ramki. Dwa słowa zostały podane dodatkowo I nie pasują do żadnej luki

1 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki iconUzupełnij poniższe wyrażenia podanymi wyrazami

1 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki icon6 Uzupełnij dialog, używając wyrazów z ramki

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom