Anatomia prawidłowa „Układ szkieletowy, szkielet osiowy, kończyna górna, kończyna dolna”
Pobierz 148.29 Kb.
NazwaAnatomia prawidłowa „Układ szkieletowy, szkielet osiowy, kończyna górna, kończyna dolna”
strona9/9
Data konwersji08.11.2012
Rozmiar148.29 Kb.
TypCharakterystyka
1   2   3   4   5   6   7   8   9
2. Staw skokowy dolny ( skokowo-piętowo-łódkowy)

więzadło skokowo-piętowe międzykostne dzieli ten staw na dwie komory :

 • staw skokowy tylny

 • staw skokowy przednia.) staw skokowy tylny (skokowo-piętowy)

 • powierzchnie stawowe:

= wklęsła pow. stawowa piętowa tylna k. skokowej

= wypukła pow. stawowa skokowa tylna kości piętowej

 • torebka stawowa: cienka, luźna

 • jama stawowa: samodzielna, nie łączy się z innymi

 • więzadła :

= więzadła skokowo-piętowe tylne, przednie, przyśrodkowe i boczne

= więzadło skokowo-piętowe międzykostne – wypełnia zatokę stępu


b.) staw skokowy przedni (skokowo-piętowo-łódkowy)

 • powierzchnie stawowe :

= głowa : głowa kości skokowej (pow. staw. piętowa przednia i środkowa )

= panewka : kość łódkowata, i k. piętowa (pow. staw. skokowa przednia i środkowa)

oraz więzadło piętowo-łódkowe podeszwowe

 • torebka stawowa: ściśle związana

 • jama stawowa: jednolita

 • więzadła:

= więzadło piętowo-łódkowe podeszwowe (lig. calcaneo naviculare plantare)

a/ rozpoczyna się na podpórce kości skokowej i przyczepia do dolnej i przyśrodkowej

powierzchni k. łódkowatej

b/ zawiera chrząstno-włóknistą powierzchnie stawową

c/ dźwiga głowę kości skokowej - > płaskostopie

d/ od str. dolnej i przyśrodkowej ścięgno m. piszczelowego tylnego oddzielone kaletką

= więzadło piętowo-łódkowe, część przyśrodkowa więzadła rozdwojonego (lig. bifurcatum)

a/ rozpoczyna się na brzegu przednim pow. grzbietowej k. piętowej i dzieli się na dwie

części :

-> przyśrodkową: biegnie do tylno-bocznego kąta k. łódkowatej

-> boczną: (lig. calcaneocuboideum) biegnie do pow. grzbietowej k. sześciennej

= więzadło skokowo-łódkowe

a/ biegnie z pow. grzbietowej szyjki k. skokowej do pow. grzbietowej k. łódkowatej

Połączenia pozostałych kości stępu

1.staw piętowo-sześcienny (art. calcaneo-cuboidea)

 • powierzchnie stawowe siodełkowate

 • więzadła:

= w. piętowo-sześcienne (część boczna w. rozdwojonego)

= w. piętowo-sześcienne grzbietowe

= w. podeszwowe długie (lig. plantare longum) – najsilniejsze z więzadeł stopy

a/ rozpoczyna się na pow. dolnej k. piętowej przed guzem piętowym

b/ biegnie do guzowatości k. sześciennej, do końców bliższych k. śródstopia II-V

c/ zamyka bruzdę dla ścięgna m. strzałkowego długiego

= w. piętowo-sześcienne podeszwowe

 • ruchy: obrót dookoła osi strzałkowej czyli nawracanie i odwracanie


2. staw poprzeczny stepu (art. tarsi transversa s. Choparti)

Tworzą go dwa stawy, zwykle oddzielone od siebie:

 • staw skokowo-piętowo-łódkowy

 • piętowo-sześcienny,

Podział chirurgiczny

– rola więzadła rozdwojonego, które je silnie spina (tzw. klucz do stawu)


3.Staw klinowo-łódkowy (art. cuneonavicularis)

Łączy wszystkie trzy kości klinowate z kością łódkowatą

 • powierzchnie stawowe utworzona przez :

= powierzchnię dalszą k. łódkowatej

= trzy oddzielne pólka k. klinowatych

 • torebka stawowa : obejmuje w/w kości oraz brzeg kości sześciennej

 • jama stawowa łączy się z :

= jamą stawu stępowo-śródstopnego kości II śródstopia

= a przez nią z jamą stawową III kości śródstopia

 • więzadła :

= więzadła klinowo-łódkowe grzbietowe i podeszwowe

= więzadło sześcienno-łódkowe grzbietowe i podeszwowe

= więzadła międzyklinowe grzbietowe i podeszwowe oraz międzykostne

= więzadła klinowo-sześcienne grzbietowe i podeszwowe


4.Stawy stępowo-śródstopne (art. tarsometatarseae)

 • powierzchnie stawowe :

= dalsze kości klinowatych i kości sześciennej

= powierzchnie stawowe bliższe kości śródstopia I-V

 • torebki stawowe , trzy oddzielne :

a/ k. klinowata przyśrodkowa i I k. śródstopia

b/ k. klinowata pośrednia i boczna i II-III k. śródstopia

c/ k. sześcienna i IV-V k. śródstopia

 • jamy stawowe :

= stawu a i c oddzielne

= stawu b łączy się z jamą stawu klinowo-łódkowatego i jamami stawów

międzyśródstopnych II-IV

 • więzadła :

= w. stępowo-śródstopne grzbietowe i podeszwowe

= w. międzykostne

= w. klinowo-śródstopne międzykostne


Stawy międzyśródstopne (art. intermetatarseae)

 • między powierzchniami stawowymi podstaw II-V kości śródstopia

 • trzy stawy płaskie ,które łączą się ze stawami stępowo-śródstopnymi

 • więzadła śródstopne : grzbietowe, podeszwowe i międzykostne


Stawy palców stopy


stawy śródstopno-paliczkowe I-V

 • torebki stawowe luźne

 • więzadła: poboczne, podeszwowe

 • więzadło poprzeczne głębokie śródstopia

stawy międzypaliczkowe stopy


Trzeszczki

 • staw śródstopno-paliczkowy palca I (2),

 • ewentualnie st. śródstopno-paliczkowe palców II i V
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Powiązany:

Anatomia prawidłowa „Układ szkieletowy, szkielet osiowy, kończyna górna, kończyna dolna” iconAnatomia prawidłowa „Układ szkieletowy – charakterystyka ogólna kośćca I połączeń kostnych”

Anatomia prawidłowa „Układ szkieletowy, szkielet osiowy, kończyna górna, kończyna dolna” iconTemat: Stawy kończyny górnej, kości I połączenia ręki. Kończyna dolna ( obręcz I część wolna) kości I połączenia. Wstęp do miologii czyli nauki o mięśniach

Anatomia prawidłowa „Układ szkieletowy, szkielet osiowy, kończyna górna, kończyna dolna” iconAnatomia prawidłowa „Układ mięśniowy – charakterystyka ogólna”

Anatomia prawidłowa „Układ szkieletowy, szkielet osiowy, kończyna górna, kończyna dolna” iconAnatomia prawidłowa „Układ mięśniowy – charakterystyka ogólna”

Anatomia prawidłowa „Układ szkieletowy, szkielet osiowy, kończyna górna, kończyna dolna” iconOsteologia szkielet osiowy jest zbudowany z: 2

Anatomia prawidłowa „Układ szkieletowy, szkielet osiowy, kończyna górna, kończyna dolna” iconTemat: Szkielet osiowy człowieka- budowa I funkcje. Cele lekcji

Anatomia prawidłowa „Układ szkieletowy, szkielet osiowy, kończyna górna, kończyna dolna” iconUnieruchamiamy okolicę złamania przez unieruchomienie dwóch sąsiednich stawów, z tym że nie wolno poruszać ranną kończyną, ani poprawiać jej nieprawidłowego

Anatomia prawidłowa „Układ szkieletowy, szkielet osiowy, kończyna górna, kończyna dolna” iconStruna grzbietowa ( chorda dorsalis), przyjmująca postać elastycznego pręta I stanowiąca szkielet osiowy organizmu

Anatomia prawidłowa „Układ szkieletowy, szkielet osiowy, kończyna górna, kończyna dolna” iconAnatomia prawidłowa człowieka

Anatomia prawidłowa „Układ szkieletowy, szkielet osiowy, kończyna górna, kończyna dolna” iconAnatomia prawidłowa człowieka (I rok studiów)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom