Dla klasy trzeciej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika ich und du Marty Kozubskiej, Ewy Krawczyk I Lucyny Zastąpiłło
Pobierz 159.51 Kb.
NazwaDla klasy trzeciej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika ich und du Marty Kozubskiej, Ewy Krawczyk I Lucyny Zastąpiłło
Data konwersji08.11.2012
Rozmiar159.51 Kb.
TypWymagania
Plan wynikowy nauczania języka niemieckiego

dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

z wykorzystaniem podręcznika ich und du Marty Kozubskiej, Ewy Krawczyk i Lucyny Zastąpiłło

Nauczyciel: _________________________________________

Klasa: _____________________________________________

Rok szkolny: ________________________________________

Program: _________________+_________________________


Dział/Treści

programowe


Wymagania edukacyjne


Uwagi o trafności wymagań


Środki dydaktyczne, materiał nauczania

Procedury sprawdzania

i oceniania osiągnięć ucznia


Liczba godzin


Podstawowe (P)


Pełne (PP)


Zadania sprawdzające

Kryteria sukcesu (wskaźniki)

Rozdział 1 Im Deutschunterricht


Przypomnienie

wybranych wiadomości

z lat ubiegłych


Zwroty:

- rutynowe wyrażenia stosowane na lekcji języka niemieckiego wyrażone w trybie rozkazującym, np.:

Hole bitte die Kreide!


Sprich bitte nach!;

- pytanie o pozwolenie:

Darf ich auf die Toilette?


- wyrażenie niezrozumienia czegoś: Entschuldigung, aber

ich verstehe nicht.


Piosenka Komm und lerne mit Spaß


Piosenka Das ABC Lied


Zabawa BefehleUczeń:

- zna zwroty z lat ubiegłych dotyczące powitania

i przedstawiania się,

prośby i podziękowania,

czynności, które chętnie

wykonuje

- reaguje właściwie na polecenia nauczyciela wypowiedziane

w języku niemieckim

- śpiewa piosenkę Komm und lerne mit Spaß z pomocą CD

- wykonuje ćwiczenia ortograficzne

- poprawnie wymawia niemiecki alfabet

- czyta tekst piosenki Das ABC Lied i śpiewa ją wspólnie z klasą.Uczeń:

- śpiewa samodzielnie piosenkę Komm und lerne mit Spaß

- śpiewa samodzielnie piosenkę Das ABC Lied

- bierze udział

w rozmowie

z misiem Theo, reaguje Ich verstehe nicht, jeśli nie rozumie wypowiedzianej kwestii

- pyta o zgodę na wyjście do

toalety


Podręcznik:

- str. 3-7

- nagrania:

Wysłuchaj i powtórz.

• dialogi


• piosenki Komm und lerne mit Spaß, Das ABC Lied

• tekst do słuchania:

Wysłuchaj i zaznacz zdania,które usłyszysz.


Zeszyt ćwiczeń:

ćwiczenia 1-15 do rozdziału Im Deutschunterricht


Plakat do strony tytułowej


PacynkaUczeń formułuje wypowiedzi zgodnie

z poleceniami

w Theo-Mix.


Uczeń pisze test z Poradnika dla nauczyciela

Theo-Test 1.


Uczeń wykonuje

w zeszycie ćwiczeń zadanie

Für mein Portfolio do rozdziału 1.


Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej i ustnej ujęte w PSO


Rozwiązanie zadań testowych według klucza


Przydzielanie obrazków-pieczątek

przedstawiających

misia
5
Rozdział 2 Meine Freizeit


Zwroty:

nazywanie czynności, które uczeń wykonuje

w wolnym czasie, np.; Ich hüpfe Himmel und Hölle:

pytanie, co koleżanka/ kolega właśnie robi:

Was machst du denn da?;

oznajmienie końca gry i jej wyniku:

Das Spiel ist aus.

Ich habe gewonnen./

Ich habe verloren.


Piosenka Lach und mach Krach!


Zabawa Pantomime


Uczeń:

- nazywa kilka czynności ze strony tytułowej, które wykonuje w czasie wolnym

- wykonuje ćwiczenia ortograficzne

- czyta poprawnie fonetycznie dialogi

i zdania z książki ćwiczeń

- czyta poprawnie tekst piosenki Lach und mach Krach!

- zna refren piosenki Lach und mach Krach!Uczeń:

- zna i stosuje słownictwo oraz wyrażenia/zwroty z poprzedniego rozdziału

w prostych reakcjach językowych

- zna treść piosenek

z poprzedniego rozdziału

- nazywa wszystkie czynności ze strony tytułowej

- zna na pamięć piosenkę Lach und mach Krach!

- odtwarza dialogi 1 i 2

i przejmuje

w nich zamiennie role pytającego i odpowiadającego

Podręcznik:

- str. 8-11

- nagrania:

Wysłuchaj i powtórz.

• dialogi

piosenka Lach und mach Krach!


• tekst do słuchania:

Co dzieci robią

w wolnym czasie?

Wysłuchaj i wpisz

odpowiedni numer.


Zeszyt ćwiczeń:

ćwiczenia 1-14 do rozdziału Meine Freizeit


Poradnik dla nauczyciela

materiały do

kopiowania: tablice 1-10


Plakat do strony tytułowej


PacynkaUczeń formułuje wypowiedzi zgodnie

z poleceniami

w Theo-Mix.


Uczeń pisze test z Poradnika dla nauczyciela

Theo-Test 2.


Uczeń wykonuje

w zeszycie ćwiczeń

zadanie Für mein Portfolio do

rozdziału 2.


Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej i ustnej ujęte w PSO


Rozwiązanie zadań testowych według klucza


Przydzielanie

obrazków-pieczątek

przedstawiających misia
5
Rozdział 3 Vier Jahreszeiten


Słownictwo:

nazwy czterech pór roku


Zwroty:

pogoda typowa dla czterech pór roku, np:

Es ist warm.

Die Blumen blühen.;

zapytanie o zgodę:

Darf ich ... ?;

zapytanie o termin wyjazdu:

Wann fahren wir ... ?


Piosenka

Vier Jahreszeiten


Zabawa Stille Post


Uczeń:

- zna nazwy czterech pór roku

- rozróżnia usłyszane nazwy pór roku

- wykonuje proste ćwiczenia ortograficzne i leksykalne

- zna refren piosenki Vier JahreszeitenUczeń:

- zna i stosuje słownictwo oraz wyrażenia/zwroty z poprzedniego rozdziału

w prostych reakcjach językowych

- zna treść piosenek

z poprzednich rozdziałów

- odtwarza dialogi 1 i 2

i przejmuje

w nich zamiennie role pytającego i odpowiadającego

- zna na pamięć przynajmniej dwie zwrotki piosenki Vier Jahreszeiten


Podręcznik:

- str. 12-15,

57-58, 65-66

- nagrania:

Wysłuchaj i powtórz.

• dialogi


• piosenka Vier

Jahreszeiten

• tekst do słuchania:

Wysłuchaj i zaznacz, jaka to pora roku.


Zeszyt ćwiczeń:

ćwiczenia 1-11 do rozdziału

Vier Jahreszeiten


Kolorowa wkładka

w zeszycie ćwiczeń

Poradnik dla nauczyciela

materiały do

kopiowania: tablice 11-14


Plakat do strony tytułowej


Pacynka
Uczeń formułuje wypowiedzi zgodnie

z poleceniami

w Theo-Mix.


Uczeń pisze test z Poradnika dla nauczyciela

Theo-Test 3.


Uczeń wykonuje

w zeszycie ćwiczeń zadanie

Für mein Portfolio do rozdziału 3.


Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej i ustnej ujęte w PSO


Rozwiązanie zadań testowych według klucza


Przydzielanie obrazków-pieczątek

przedstawiających

misia
5
Rozdział 4 Wir basteln für das Piratenfest


Słownictwo:

rzeczowniki związane

z wyglądem pirata

i jego akcesoriami


Zwroty:

prośba o pomoc:

Hilfst du mir, bitte?;

Odpowiedź twierdząca lub przecząca na prośbę o pomoc: Ja, bitte/ Nein, jetzt nicht,

prośba o podanie czegoś: Reich mir bitte .... !;

pytanie o sposób,

w jaki można komuś pomóc: Was soll ich tun?;

wyrażenie dezaprobaty: Du bist gemein.


Piosenka Das Piratenlied


Zabawa Kim-SpielUczeń:

- zna kilka rzeczowników ze strony tytułowej związanych

z wyglądem pirata

i jego akcesoriami

- wykonuje proste ćwiczenia leksykalne

i ortograficzne z książki ćwiczeń

- bierze udział

w rozmowie z misiem Theo, odpowiadając na jego prośbę o nazwanie elementów stroju pirata

- rozumie globalnie

i selektywnie piosenkę Das Piratenlied
Uczeń:

- zna i stosuje słownictwo oraz wyrażenia/zwroty z poprzedniego rozdziału

w prostych reakcjach językowych

- zna treść piosenek

z poprzednich rozdziałów

- nazywa wszystkie rzeczowniki ze strony tytułowej

- reaguje na odmowę pomocy zwrotem: Du bist gemein.

- zwraca się do koleżanki/kolegi z prośbą o pomoc i o podanie czegoś: Hilfst du mir, bitte?;

Reich mir bitte!

- pyta, co ma zrobić: Was soll ich tun?

- śpiewa

z pomocą CD piosenkę, zna zwrot: die fahren mit


Podręcznik:

- str. 16-19, 59-60

- nagrania:

Wysłuchaj i powtórz.

• dialogi


• piosenka Das Piratenlied

• tekst do słuchania:

Wysłuchaj i zaznacz, co kupił Martin.


Zeszyt ćwiczeń:

ćwiczenia 1-13 do rozdziału Wir basteln für das Piratenfest


Poradnik dla nauczyciela

materiały do

kopiowania: tablice 15-22


Plakat do strony tytułowej


Pacynka
Uczeń formułuje wypowiedzi zgodnie

z poleceniami

w Theo-Mix.


Uczeń pisze test z Poradnika dla nauczyciela

Theo-Test 4.


Uczeń wykonuje

w zeszycie ćwiczeń zadanie Für mein Portfolio do

rozdziału 4.


Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej i ustnej ujęte w PSO


Rozwiązanie zadań testowych według klucza


Przydzielanie obrazków-pieczątek

przedstawiających

misia
5
Rozdział 5 Theo hat Geburtstag


Słownictwo:

nazwy miesięcy, prezenty urodzinowe


Zwroty:

wyrażanie życzenia dotyczącego prezentów urodzinowych : Ich möchte .... ;

zapytanie o życzenia co do prezentów urodzinowych:

Was wünschst du dir

zum Geburtstag?;

zapytanie o zgodę za zrobienie przyjęcia urodzinowego:

Darf ich eine Party machen?

odpowiedź twierdząca na

pytanie o zgodę:

Ja, natürlich.


Piosenka Geburtstagslied


Zabawa KettenübungUczeń:

- nazywa kilka prezentów ze strony tytułowej

- mówi misiowi Theo, co chciałby dostać na urodziny

- rozpoznaje ze słuchu nazwy elementów garderoby i ich kolory

- czyta poprawnie fonetycznie wyrażenia

i tekst w zeszycie ćwiczeń

- bierze czynny udział w zabawie podczas śpiewania piosenki GeburtstagsliedUczeń:

- zna i stosuje słownictwo oraz wyrażenia/zwroty z poprzedniego rozdziału

w prostych reakcjach językowych

- zna treść piosenek

z poprzednich rozdziałów

- zna na pamięć całą piosenkę Geburtstagslied

- odtwarza dialogi 1 i 2

i przejmuje

w nich zamiennie role pytającego i odpowiadającego

Podręcznik:

- str. 20-23, 59-60

- nagrania:

Wysłuchaj i powtórz.

dialogi


• piosenka

Geburtstagslied

tekst do słuchania:

Wysłuchaj i zaznacz, kto jaki prezent dostał na urodziny.


Zeszyt ćwiczeń:

ćwiczenia 1-13 do rozdziału

Theo hat Geburtstag


Kolorowa wkładka

w zeszycie ćwiczeń


Plakat do strony tytułowej


PacynkaUczeń formułuje wypowiedzi zgodnie

z poleceniami

w Theo-Mix.


Uczeń pisze test z Poradnika dla nauczyciela

Theo-Test 5.


Uczeń wykonuje

w zeszycie ćwiczeń zadanie

Für mein Portfolio do rozdziału 5.


Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej i ustnej ujęte w PSO


Rozwiązanie zadań testowych według klucza


Przydzielanie obrazków-pieczątek przedstawiających misia6
Rozdział 6 Im Zirkus


Słownictwo:

nazwy niektórych instrumentów


Zwroty:

pytanie

o pochodzenie: Woher kommst du?;

nazywanie swoich umiejętności:

Ich kann rechnen/ springen ....;

wyrażanie podziwu dla umiejętności innej osoby:

Schau mal, der kann aber gut springen/ rechnen/.... .

potwierdzenie bardzo pozytywnej opinii: Ja, echt super.


Piosenka Musikantenspiel


Zabawa Championspiel


Uczeń:

- nazywa większość instrumentów ze strony tytułowej

- rozpoznaje ze słuchu nazwy instrumentów

- wykonuje proste ćwiczenia ortograficzne i leksykalne

- nazywa czynności, które potrafi dobrze wykonywać

- czyta poprawnie fonetycznie tekst piosenki Musikantenspiel

- bierze czynny udział w zabawie podczas śpiewania piosenki Musikantenspiel, imitując granie na instrumencie, którego nazwę słyszyUczeń:

- zna i stosuje słownictwo oraz wyrażenia/zwroty z poprzedniego rozdziału

w prostych reakcjach językowych

- zna treść piosenek

z poprzednich rozdziałów

- nazywa wszystkie instrumenty ze strony tytułowej

- odtwarza dialogi 1 i 2

i przejmuje

w nich zamiennie role pytającego i odpowiadającego

- zna na pamięć piosenkę Im Zirkus


Podręcznik:

- str. 24-27

- nagrania:

Wysłuchaj i powtórz.

dialogi


piosenka Musikantenspiel

tekst do słuchania:

Co dzieci potrafią dobrze robić?

Wysłuchaj i zaznacz.


Zeszyt ćwiczeń:

ćwiczenia 1-14 do rozdziału Im Zirkus


Poradnik dla nauczyciela

materiał do

kopiowania:

tablice 23-29


Plakat do strony tytułowej


PacynkaUczeń formułuje wypowiedzi zgodnie

z poleceniami

w Theo-Mix.


Uczeń pisze test z Poradnika dla nauczyciela

Theo-Test 6.


Uczeń wykonuje

w zeszycie ćwiczeń zadanie Für mein Portfolio do

rozdziału 6.


Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej i ustnej ujęte w PSO


Rozwiązanie zadań testowych według klucza


Przydzielanie obrazków-pieczątek

przedstawiających misia

.5
Rozdział 7 In meinem Zimmer


Słownictwo:

nazwy mebli

cechy mebli


Zwroty:

pytanie, co uczeń sądzi o koleżance/ koledze:

Wie findest du Martin?

wyrażenie opinii

o koleżance/koledze: Die/Der ist nett/ blöd.


Piosenka Wie sind die Möbel?

Zabawa

SchattenspielUczeń:

- nazywa większość mebli ze strony tytułowej

- zna kilka przymiotników charakteryzujących meble

- rozróżnia usłyszane nazwy mebli

- wyraża opinię na temat koleżanki/ kolegi

- pisze poprawnie nazwy mebli ze strony tytułowej

- zna refren piosenki Wie sind die Möbel?

- czyta poprawnie tekst piosenkiUczeń:

- zna i stosuje słownictwo oraz wyrażenia/zwroty z poprzedniego rozdziału

w prostych reakcjach językowych

- zna treść piosenek

z poprzednich rozdziałów

- nazywa wszystkie meble ze strony tytułowej

- zna wszystkie przymiotniki ze strony tytułowej

- pyta o opinię na temat koleżanki/ kolegi.

- zna na pamięć całą piosenkę

Wie sind die Möbel?Podręcznik:

- str. 28-31, 67-68

- nagrania:

Wysłuchaj i powtórz.

dialogi


• piosenka Wie sind die Möbel?

tekst do słuchania:

Jakie meble kupują rodzice Julii?

Wysłuchaj i zaznacz.


Zeszyt ćwiczeń:

ćwiczenia 1-14 do rozdziału

In meinem Zimmer


Poradnik dla nauczyciela

materiały do kopiowania:

tablice 30-37


Plakat do strony tytułowej


PacynkaUczeń formułuje wypowiedzi zgodnie

z poleceniami

w Theo-Mix.


Uczeń pisze test z Poradnika dla nauczyciela

Theo-Test 7.


Uczeń wykonuje

w zeszycie ćwiczeń zadanie Für mein Portfolio do

rozdziału 7.


Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej i ustnej ujęte w PSO


Rozwiązanie zadań testowych według klucza


Przydzielanie obrazków-pieczątek przedstawiających

misia.
5
Rozdział 8 Auf der Ritterburg


Słownictwo:

bajkowe postacie,

przymiotniki określające nastrój, cechy charakteru


Zwroty:

wyrażenie strachu: Ich habe Angst.;

dodanie odwagi:

Hab keine Angst!


Pytanie o przyczynę

niewykonania danej

czynności: Warum

machst du das nicht?


Piosenka Alle Kinder singen


Zabawa Würfelspiel


Uczeń:

- nazywa większość postaci ze strony tytułowej

- charakteryzuje niektóre postacie ze strony tytułowej

- rozróżnia przymiotniki ze słuchu

- wykonuje proste ćwiczenia ortograficzne

i leksykalne

- zna dwa wersy piosenki Alle Kinder singen


Uczeń:

- zna i stosuje słownictwo oraz wyrażenia/zwroty z poprzedniego rozdziału

w prostych reakcjach językowych

- zna treść piosenek

z poprzednich rozdziałów

- nazywa wszystkie postacie ze strony tytułowej

- określa nastrój postaci ze strony tytułowej

- odtwarza dialogi 1 i 2

i przejmuje

w nich zamiennie role pytającego i odpowiadającego

- zna na pamięć całą piosenkę

Alle Kinder singen


Podręcznik:

- str. 32-35

- nagrania:

Wysłuchaj i powtórz.

dialogi


• piosenka Alle Kinder singen

tekst do słuchania:

Wysłuchaj i zaznacz: prawda czy fałsz.


Zeszyt ćwiczeń:

ćwiczenia 1-13 do rozdziału Auf der Ritterburg

Kolorowa wkładka

w zeszycie ćwiczeń


Poradnik dla nauczyciela

materiały do kopiowania: tablica 38


Plakat do strony tytułowej


PacynkaUczeń formułuje wypowiedzi zgodnie

z poleceniami

w Theo-Mix.


Uczeń pisze test z Poradnika dla nauczyciela

Theo-Test 8.


Uczeń wykonuje

w zeszycie ćwiczeń zadanie Für mein Portfolio do rozdziału 8.


Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej i ustnej ujęte w PSO


Rozwiązanie zadań testowych według klucza


Przydzielanie obrazków-pieczątek

przedstawiających misia5
Rozdział 9 Wir reisen


Słownictwo:

nazwy niektórych środków lokomocji


Zwroty:

pytanie o środek lokomocji, którym dana osoba jeździ:

Womit fährst du?

określenie, czym uczeń jeździ/ uczniowie jeżdżą:

Ich fahre mit dem Auto.

pytanie o wolne miejsce: Ist der Platz hier frei?

zaproszenie do wejścia: Komm rein!


Piosenka Wir fahren einfach so!


Zabawa Ratespiel


Uczeń:

- nazywa większość środków lokomocji ze strony tytułowej

- pyta o wolne miejsce i zaprasza do wejścia

- rozróżnia usłyszane nazwy środków lokomocji

- wykonuje proste ćwiczenia ortograficzne

- śpiewa z pomocą grupy piosenkę Wir fahren einfach so!
Uczeń:

- zna i stosuje słownictwo oraz wyrażenia/zwroty z poprzedniego rozdziału

w prostych reakcjach językowych

- zna treść piosenek

z poprzednich rozdziałów

- nazywa wszystkie środki

lokomocji ze strony tytułowej

- zna na pamięć całą piosenkę Wir fahren einfach so! i dokonuje substytucji zwrotu mit dem ZugPodręcznik:

- str. 36-39

- nagrania:

Wysłuchaj i powtórz.

dialogi


• piosenka Wir fahren einfach so

tekst do słuchania:

Wysłuchaj i zaznacz, co słyszysz.


Zeszyt ćwiczeń:

ćwiczenia 1-11 do rozdziału Wir reisen

Kolorowa wkładka

w zeszycie ćwiczeń


Poradnik dla nauczyciela

materiały do kopiowania:

tablice 39 - 47


Plakat do strony tytułowej


PacynkaUczeń formułuje wypowiedzi zgodnie

z poleceniami

w Theo-Mix.


Uczeń pisze test z Poradnika dla nauczyciela

Theo-Test 9.


Uczeń wykonuje

w zeszycie ćwiczeń zadanie Für mein Portfolio do

rozdziału 9.


Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej i ustnej ujęte w PSO


Rozwiązanie zadań testowych według klucza


Przydzielanie obrazków-pieczątek

przedstawiających

misia5
Rozdział 10 Wohin fährst du in den Sommerferien?


Słownictwo:

określenie miejsc, do których można pojechać w wakacje


Zwroty:

pytanie o aktualny cel wyjścia: Wohin gehst du jetzt?;

pytanie o cel podróży wakacyjnej: Wohin fährst du in den Ferien?;

określanie celu podróży: Ich fahre ans Meer/ zur Oma/

aufs Land ...


Piosenka Der Sommer ist schon da!


Zabawa Kofferpacken


Uczeń:

- nazywa kilka celów podróży ze strony tytułowej

- rozróżnia usłyszane cele podróży

- wykonuje proste ćwiczenia ortograficzne

- czyta płynnie tekst piosenki Der Sommer ist schon da! i śpiewa ją wraz z grupą przy wsparciu CD

- zna na pamięć refren piosenki Der Sommer ist schon da!


Uczeń:

- zna i stosuje słownictwo oraz wyrażenia/zwroty z poprzedniego rozdziału

w prostych reakcjach językowych

- zna treść piosenek

z poprzednich rozdziałów

- nazywa wszystkie cele podróży ze strony tytułowej

- bierze udział

w rozmowie na temat planów wakacyjnych, potrafi przejąć rolę zarówno pytającego jak i odpowiadającego

- zna na pamięć całą piosenkę Der Sommer ist schon da!Podręcznik:

- str. 40-43

- nagrania:

Wysłuchaj i powtórz.

• dialogi


• piosenka Der Sommer ist schon da!

• tekst do słuchania:

Wysłuchaj i połącz, kto dokąd jedzie na wakacje.


Zeszyt ćwiczeń:

ćwiczenia 1-14 do rozdziału Wohin fährst du in den Sommerferien?


Poradnik dla nauczyciela

materiały do kopiowania:

tablice 48-55


Plakat do strony tytułowej


PacynkaUczeń formułuje wypowiedzi zgodnie

z poleceniami

w Theo-Mix.


Uczeń pisze test z Poradnika dla nauczyciela

Theo-Test 10.


Uczeń wykonuje

w zeszycie ćwiczeń zadanie Für mein Portfolio do rozdziału

10.


Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej i ustnej ujęte w PSO


Rozwiązanie zadań testowych według klucza


Przydzielanie obrazków-pieczątek

przedstawiających

misia6
Rozdział 11 Alex bei der Schneekönigin


Poznane w ciągu całego roku struktury w nowym kontekście


Scenariusz teatrzyku Alex bei der SchneeköniginUczeń:

- czyta poprawnie fonetycznie swoją rolę

- wykonuje rekwizyt do swej roli

- współpracuje przy tworzeniu dekoracji


Uczeń:

- zna na pamięć swoją rolę

i prezentuje ją podczas przedstawienia


Podręcznik:

- str. 44-53

- nagrania:


scenariusz

teatrzyku Alex bei der Schneekönigin
Uczniowie przedstawiają sztukę teatralną podczas uroczystości szkolnej.


Kryteria oceny wypowiedzi ustnej ujęte

w PSO


Przydzielanie obrazków-pieczątek

przedstawiających

misia5
Rozdział 12 Advent


Wierszyki adwentowe z klasy I i II


Przypomnienie nazw symboli adwentowych


Piosenka Ich gehe mit meiner Laterne


Zabawa Wir basteln eine Laterne


Uczeń:

- czyta poprawnie fonetycznie cały tekst piosenki

Ich geh’ mit meiner Laterne

- rozumie globalnie tekst piosenki

- rozpoznaje

w usłyszanym tekście słowa: leuchten, Licht, Sterne, Licht

- wykonuje latarnię i recytuje

z pamięci dwa pierwsze wersy wiersza Ich gehe mit meiner Laterne
Uczeń:

- przypomina wierszyki

i symbole adwentowe

z klasy I i II

- zna na pamięć

piosenkę Ich geh’ mit meiner Laterne

- śpiewa piosenkę podczas uroczystości szkolnej


Podręcznik:

- str. 54

- nagranie:

piosenka Ich gehe mit meiner Laterne
Uczniowie prezentują piosenkę

na forum klasy lub podczas uroczystości szkolnej.


Kryteria oceny wypowiedzi ustnej ujęte

w PSO


Przydzielanie obrazków-pieczątek

przedstawiających

misia
2
Rozdział 13 Ein Wunschzettel an den Weihnachtsmann


Zwroty:

nagłówek kartki do Mikołaja: Lieber Nikolaus;

pozdrowienia dla Mikołaja: Liebe Grüße von .....

adres Mikołaja


Przypomnienie

symboli

bożonarodzeniowych


Zabawa Weihnachtsgeschenke


Uczeń:

- odpowiada na pytanie misia Theo o upragniony prezent od Mikołaja

- pisze kartkę do Mikołaja z prośbą o prezent

i poprawnie ją adresuje

- wymienia, co można dostać

w prezencie od Mikołaja
Uczeń:

- zna symbole

bożonarodzeniowe

- zna na pamięć pytanie: Was wünschst du dir vom Heiligen Nikolaus?

- przejmuje rolę misia Theo i pyta koleżanki/ kolegów o ich życzenia co do prezentów od Mikołaja

Podręcznik:

- str. 55

• kartka do Mikołaja


Kolorowa wkładka

w zeszycie ćwiczeń


Uczniowie

prezentują swoje kartki do św. Mikołaja

na forum klasy.


Kryteria oceny wypowiedzi ustnej ujęte w PSO


Przydzielanie obrazków-pieczątek

przedstawiających

misia2
Rozdział 14 Ostern


Słownictwo:

symbole wielkanocne,


Wierszyk

Wir basteln einen Osterstrauß

Życzenia wielkanocne


Zabawa Wir basteln einen Osterstrauß


Uczeń:

- rozumie selektywnie wierszyk

- zna tradycję zdobienia bukietu wielkanocnego

- wykonuje ozdoby na bukiet wielkanocny

- składa koleżance/ koledze życzenia wielkanocne

- czyta poprawnie fonetycznie wierszyk Wir

basteln einen OsterstraußUczeń:

- zna na pamięć cały wierszyk Wir basteln einen Osterstrauß

- prezentuje wierszyk na uroczystości szkolnej


Podręcznik:

- str. 56

- nagranie:

wierszyk

Wir basteln einen OsterstraußUczniowie prezentują wierszyk

na forum klasy lub podczas

uroczystości

szkolnej.


Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej i ustnej ujęte w PSO


Przydzielanie obrazków-pieczątek przedstawiających

misia

1

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Dla klasy trzeciej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika ich und du Marty Kozubskiej, Ewy Krawczyk I Lucyny Zastąpiłło iconDla klasy drugiej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika

Dla klasy trzeciej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika ich und du Marty Kozubskiej, Ewy Krawczyk I Lucyny Zastąpiłło iconProgram edukacji prozdrowotnej dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Dla klasy trzeciej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika ich und du Marty Kozubskiej, Ewy Krawczyk I Lucyny Zastąpiłło iconSystem oceniania z religii dla klasy IV szkoły podstawowej według podręcznika „Miejsca pełne bogactw” nr az-21-02/12-ki-1/12

Dla klasy trzeciej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika ich und du Marty Kozubskiej, Ewy Krawczyk I Lucyny Zastąpiłło iconZ uczniami klasy pierwszej, drugiej I trzeciej szkoły podstawowej

Dla klasy trzeciej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika ich und du Marty Kozubskiej, Ewy Krawczyk I Lucyny Zastąpiłło iconPlan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy V szkoły podstawowej na podstawie programu nauczania dkw-4014-213/99 I podręcznika

Dla klasy trzeciej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika ich und du Marty Kozubskiej, Ewy Krawczyk I Lucyny Zastąpiłło iconPlan wynikowy do podręcznika wir dla klasy V szkoły podstawowej Nauczyciel: Klasa: Rok szkolny: Liczba godzin tyg.: Moduł 3

Dla klasy trzeciej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika ich und du Marty Kozubskiej, Ewy Krawczyk I Lucyny Zastąpiłło iconPlan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy VI szkoły podstawowej na podstawie programu nauczania dkw-4014-213/99 I podręcznika netz 3

Dla klasy trzeciej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika ich und du Marty Kozubskiej, Ewy Krawczyk I Lucyny Zastąpiłło iconProponowany rozkład materiału do podręcznika und so weiter dla klasy V (1 godzina tygodniowo)

Dla klasy trzeciej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika ich und du Marty Kozubskiej, Ewy Krawczyk I Lucyny Zastąpiłło iconProponowany rozkład materiału do podręcznika und so weiter dla klasy VI (1 godzina tygodniowo)

Dla klasy trzeciej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika ich und du Marty Kozubskiej, Ewy Krawczyk I Lucyny Zastąpiłło iconProponowany rozkład materiału do podręcznika und so weiter dla klasy IV (1 godzina tygodniowo)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom