Plan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum na podstawie programu nauczania I podręcznika „ Kompass 2”
Pobierz 163.49 Kb.
NazwaPlan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum na podstawie programu nauczania I podręcznika „ Kompass 2”
Data konwersji09.11.2012
Rozmiar163.49 Kb.
TypWymagania

Kompass 2 © Wydawnictwo Szkolne PWN


PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA …………… I PODRĘCZNIKA „ Kompass 2”

NAZWA SZKOŁY: ............................................................................................

NAUCZYCIEL: .................................................................................................

ROK SZKOLNY: ..............................................................................................

KLASA: ............................................................................................................

WYMIAR NAUCZANIA: 2 GODZINY/ 38 TYGODNI = 76 GODZIN


Tematyka/ problematyka zajęć

Wymagania edukacyjne


Środki dydaktyczne, materiał nauczania


Procedury sprawdzania

i oceniania osiągnięć uczniaLiczba

godzin

2h/tyg.

(3h/tyg.)


Podstawowe (P)

Ponadpodstawowe (PP)

Zadania sprawdzające

Kryteria sukcesu (wskaźniki)
Rozdział 1 KALENDER

Jaka jest pogoda?


Cele podróży w różnych porach roku


Święta


Podarunki


Przygotowanie przyjęcia urodzinowego


Zaimek nieosobowy es


Zaimek osobowy


Czasowniki z celownikiem


Zaimek zwrotny


Uczeń potrafi:


 • nazwać zjawiska pogodowe

 • nazwać pory roku

 • wymienić nazwy miesięcy

 • opisać pogodę

 • powiedzieć, co robi w danej porze roku

 • podać ulubiona porę roku

 • wymienić nazwy świąt w krajach DACH i w Polsce

 • określić czas trwania świąt

 • porównać nazwy ferii szkolnych w krajach DACH i w Polsce

 • wymienić nazwy prezentów

 • wymienić zwyczaje świąteczne

 • powiedzieć, co robi w święta

 • zapytać innych, co robią w święta

 • powiedzieć, jak przygotowuje przyjęcie urodzinowe

 • powiedzieć, co robi w czasie przyjęcia urodzinowego.

 • czytać na głos, stosując poprawną wymowę i intonację

Uczeń potrafi:


 • opisać ze szczegółami zjawiska pogodowe

 • nazwać pory roku, wymienić nazwy miesięcy

 • opisać szczegółowo pogodę w określonych porach roku

 • powiedzieć, co dokładnie robi w danej porze roku

 • opisać ulubioną porę roku

 • nazwać święta w krajach DACH i w Polsce

 • określić dokładnie czas trwania świąt

 • porównać nazwy i terminy ferii szkolnych w krajach DACH i w Polsce

 • powiedzieć, jakie prezenty daje bliskim

 • nazwać i opisać zwyczaje świąteczne w krajach DACH i w Polsce

 • opowiedzieć, jak spędza święta

 • dowiedzieć się, jak inni spędzają święta

 • opisać szczegółowo przygotowania do przyjęcia urodzinowego

 • opisać sposób spędzania przyjęcia urodzinowego

 • czytać ze zrozumieniem, stosując nienaganną wymowę i intonację

Podręcznik,

rozdział 1,

podrozdziały:

Wie ist das Wetter heute?

Im Sommer fahren wir ans Meer

Feiertage

Was schenkst du wem?

Geburtstag im Karneval


Książka ćwiczeń,

rozdział 1,

ćwiczenia 1-39


Płyta CD


Realioznawstwo:

Interregio

Święty Mikołaj w krajach niemieckojęzycznych


Zadania sprawdzające umiejętność mówienia:

Podręcznik:

podrozdział 1, ćw. 4,

podrozdział 2, ćw. 1, 4

podrozdział 3, ćw. 2, 7

podrozdział 4, ćw. 3, 7

podrozdział 5, ćw. 3, 5, 7


Książka ćwiczeń:

rozdział powtórzeniowy


Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu:

Podręcznik:

podrozdział 1, ćw. 3,

podrozdział 2, ćw. 6

podrozdział 3, ćw.

4

podrozdział 4, ćw. 6,

podrozdział 5, ćw. 4, 6


Książka ćwiczeń:

rozdział powtórzeniowy, ćw. 1


Zadania sprawdzające umiejętność pisania:

Podręcznik:

podrozdział 2, ćw. 5, 8

podrozdział 3, ćw. 5

podrozdział 4, ćw. 4

podrozdział 5, ćw. 7


Książka ćwiczeń:

podrozdział 4, ćw. 23, 29

podrozdział 5, ćw. 34

rozdział powtórzeniowy, ćw. 5


Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia tekstu pisanego:

Podręcznik: podrozdział 1, ćw. 2, 6

podrozdział 2, ćw. 3

podrozdział 3, ćw. 1, 6

podrozdział 4, ćw. 6

podrozdział 5, ćw. 1, 2, 4,

InterregioKsiążka ćwiczeń:

podrozdział 2, ćw. 10, 11, 14

podrozdział 4, ćw. 28, 29, 30


rozdział powtórzeniowy, ćw. 2

Kryteria wypowiedzi wskazane

w PSO


Zaliczenie wymagań pisemnych zadań sprawdzających opanowanie słownictwa i struktur gramatycznych wg PSO
10


Rozdział 2 INTERESSEN, PFLICHTEN, TRÄUME


Zainteresowania


Co robić w wolnym czasie?


Obowiązki


Pomoc innym


Zawody


Rzeczowniki odczasownikowe


Czasowniki modalne: können. sollen, müssen, wollen


Zaimek osobowy


Żeńskie nazwy zawodówUczeń potrafi:


 • podać swoje ulubione zajęcia

 • zapytać innych o zainteresowania

 • nazwać możliwości spędzania wolnego czasu

 • zapytać, co ktoś potrafi zrobić

 • odmienić czasowniki modalne

 • wymienić swoje powinności i obowiązki

 • odmówić propozycji wspólnego wyjścia

 • powiedzieć, komu i jak pomaga

 • poprosić o pomoc

 • odpowiedzieć odmownie na prośbę

 • powiedzieć, kim chce zostać

 • powiedzieć, co potrafi zrobić

 • tworzyć żeńskie odpowiedniki nazw zawodów
Uczeń potrafi:


 • opowiedzieć o swoich ulubionych zajęciach i zajęciach innych osób

 • zapytać innych o ich zainteresowania

 • wyrazić swoje zdanie na temat różnych zainteresowań, poinformować o swoich umiejętnościach i umiejętnościach innych osób

 • zapytać o umiejętności innych

 • odmienić i odpowiednio stosować czasowniki modalne

 • opowiedzieć o powinnościach i obowiązkach swoich i innych osób

 • odmówić w odpowiedzi na propozycję wspólnego wyjścia i uzasadnić odmowę

 • powiedzieć, komu i jak pomaga

 • powiedzieć, komu i jak pomagają inni

 • poprosić o pomoc

 • odpowiedzieć odmownie na prośbę o pomoc i uzasadnić odmowę

 • powiedzieć, kim chce zostać i co lubi robić

 • powiedzieć, co umie robić i czego się jeszcze musi nauczyć

 • tworzyć żeńskie odpowiedniki nazw zawodów

Podręcznik,

rozdział 2,

podrozdziały:

Fotografieren macht viel Spaß

Wir können hier Karten spielen

Was sollen wir heute machen?

Wem können wir helfen?

Berufe


Książka ćwiczeń,

rozdział 2,

ćwiczenia 1- 43


Płyta CDZadania sprawdzające umiejętność mówienia:

Podręcznik:

podrozdział 1, ćw. 6, 7, 8

podrozdział 3, ćw. 3, 7

podrozdział 4, ćw. 1, 4

podrozdział 5, ćw. 5, 6


Książka ćwiczeń:

rozdział powtórzeniowy


Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu:

podrozdział 1, ćw. 4, 6

podrozdział 2, ćw. 6

podrozdział 3, ćw. 5

podrozdział 4, ćw. 6

podrozdział 5, ćw. 2


Książka ćwiczeń:

rozdział powtórzeniowy, ćw. 1


Zadania sprawdzające umiejętność pisania:

Podręcznik:

podrozdział 2, ćw. 4, 8

podrozdział 3, ćw. 5

podrozdział 4, ćw. 5

podrozdział 5, ćw. 7


Książka ćwiczeń:

podrozdział 1, ćw. 1, 2, 3

podrozdział 2, ćw. 10, 11, 13

podrozdział 3, ćw.

rozdział powtórzeniowy,

ćw. 5


Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia tekstu pisanego:

Podręcznik: podrozdział 1, ćw. 1, 6

podrozdział 2, ćw. 1

podrozdział 3, ćw. 1, 2, 4

podrozdział 4, ćw. 2

podrozdział 5, ćw. 1, 3, 4


Książka ćwiczeń:

podrozdział 3, ćw. 21

podrozdział 5, ćw. 34

rozdział powtórzeniowy, ćw. 2

Kryteria wypowiedzi wskazane w PSO


Zaliczenie wymagań pisemnych zadań sprawdzających opanowanie słownictwa i struktur gramatycznych wg PSO


10

Rozdział 3 WOHNEN

Wyposażenie pomieszczeń w mieszkaniu


Urządzanie pokoju


Na wsi albo w małym mieście


Wymarzony dom, wymarzone osiedle


Przyimki po czasownikach określających miejsce


Zdania współrzędnie złożone ze spójnikami: und, oder, aber, sondern


Przyimki po czasownikach wyrażających działanie w określonym kierunku

Uczeń potrafi:


 • wymienić nazwy pomieszczeń w mieszkaniu

 • nazwać meble i sprzęty domowe

 • określić ustawienie mebli w pokoju

 • zapytać o ustawienie mebli w pokoju

 • wymienić obiekty w mieście i na wsi

 • nazwać typy budownictwa

 • powiedzieć o swoim miejscu zamieszkania

 • dowiedzieć się, jak mieszka inna osoba

 • opisać swój pokój

 • powiedzieć, dokąd idzie i co tam będzie robić

 • tworzyć zdania współrzędnie złożone

 • stosować czasowniki określające miejsce

 • stosować czasowniki wyrażające działanie w określonym kierunku

Uczeń potrafi:


 • opisać swoje mieszkanie, uwzględniając poszczególne pomieszczenia, meble i sprzęty domowe

 • określić miejsce ustawiania mebli w pokoju

 • opisać swój pokój

 • wyrazić opinię o pokoju

 • wymienić obiekty w mieście i na wsi oraz określić ich położenie

 • uzasadnić swoje zdanie na temat mieszkania na wsi lub w małym mieście

 • opowiedzieć o swoim miejscu zamieszkania i wyrazić opinię na ten temat

 • dowiedzieć się, jak mieszka inna osoba i zapytać o jej opinię na ten temat miejsca zamieszkania

 • opowiedzieć, jak urządza pokój

 • powiedzieć, dokąd idzie i co będzie robić w tym miejscu

 • tworzyć zdania współrzędnie złożone

 • stosować odpowiedni przypadek po przyimkach określających miejsce i działanie w określonym kierunku

Podręcznik,

rozdział 3,

podrozdziały:

Der Sessel steht im Wohnzimmer

Wo hängen die Lampen?

Auf dem Land oder in einer Kleinstadt?

In der Nähe gibt es ein Kino

Traumhaus, Traumsiedlung


Książka ćwiczeń,

rozdział 3,

ćwiczenia 1- 34


Płyta CD


Realioznawstwo:

InterregioZadania sprawdzające umiejętność mówienia:

Podręcznik:

podrozdział 1, ćw. 3

podrozdział 2, ćw. 5, 7

podrozdział 3, ćw. 5

podrozdział 4, ćw. 2, 8

podrozdział 5, ćw. 1, 5, 7


Książka ćwiczeń:

rozdział powtórzeniowy


Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu:

Podręcznik:

podrozdział 1, ćw. 4

podrozdział 2, ćw. 4

podrozdział 3, ćw. 4

podrozdział 4, ćw. 5

podrozdział 5, ćw. 2


Książka ćwiczeń:

rozdział powtórzeniowy, ćw. 1


Zadania sprawdzające umiejętność pisania:

Podręcznik:

podrozdział 1, ćw. 8

podrozdział 3, ćw. 3, 5

podrozdział 4, ćw. 6


Książka ćwiczeń:

podrozdział 4, ćw. 24


rozdział powtórzeniowy,

ćw. 5


Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia tekstu pisanego:

Podręcznik: podrozdział 1, ćw. 5, 6

podrozdział 2, ćw. 2, 3,

podrozdział 3, ćw. 1, 3

podrozdział 4, ćw. 2, 3

podrozdział 5, ćw. 3


Książka ćwiczeń:

podrozdział 2, ćw. 14

podrozdział 3, ćw. 16, 17, 21

rozdział powtórzeniowy, ćw. 2

Kryteria wypowiedzi wskazane w PSO


Zaliczenie wymagań pisemnych zadań sprawdzających opanowanie słownictwa i struktur gramatycznych wg PSO


10

Rozdział 4 DAS LEBEN SCHREIBT GESCHICHTEN

Opowiadanie o wydarzeniach z przeszłości.


Niespodzianka


Historie kryminalne


Kronika klasowa


Czas przeszły Perfekt


Imiesłów czasu przeszłego


Czasownik posiłkowy haben i sein

Uczeń potrafi:


 • opowiedzieć o wydarzeniach z przeszłości

 • tworzyć czas przeszły Perfekt

 • zapytać rozmówcę o wydarzeniach z przeszłości

 • opowiedzieć o wydarzeniach z życia klasy

Uczeń potrafi:


 • opowiedzieć o wydarzeniach z przeszłości

 • tworzyć czas przeszły Perfekt

 • wyrażać emocje

 • dowiedzieć się od rozmówcy o wydarzenia z przeszłości

 • opisać wydarzenia z życia klasy.

Podręcznik

rozdział 4

podrozdziały

Mensch, haben wir gelacht!

Eine Überraschung

Ich habe gelogen

Kriminalgeschichten

Klassenchronik


Książka ćwiczeń

rozdział 4

ćwiczenia 1-37


Płyta CD

Zadania sprawdzające umiejętność mówienia:

podręcznik:

podrozdział 1, ćw. 3, 6

podrozdział 2, ćw. 1, 3

podrozdział 3, ćw. 3, 4, 7

podrozdział 4, ćw. 1


Książka ćwiczeń:

rozdział powtórzeniowy


Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu:

Podręcznik:

podrozdział 1, ćw. 4, 5

podrozdział 2, ćw. 1

podrozdział 3, ćw. 1, 2, 5

podrozdział 4, ćw. 5, 7

podrozdział 5. ćw. 4


Książka ćwiczeń:

rozdział powtórzeniowy – ćw. 1


Zadania sprawdzające umiejętność pisania:

Podręcznik:

podrozdział 1, ćw. 7

podrozdział 2, ćw. 7

podrozdział 5, ćw. 5, 6


Książka ćwiczeń:

podrozdział 2, ćw. 13

rozdział powtórzeniowy, ćw. 5


Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia tekstu pisanego:

Podręcznik:

podrozdział 1, ćw. 1, 2

podrozdział 2, ćw. 2,4,5,6

podrozdział 3, ćw. 5

podrozdział 4, ćw. 1, 2, 3, 6

podrozdział 5, ćw. 1, 2, 3


Książka ćwiczeń:

podrozdział 1, ćw. 11

podrozdział 2, ćw. 18

podrozdział 3, ćw. 22

podrozdział 5, ćw. 33


rozdział powtórzeniowy, ćw. 2

Kryteria wypowiedzi wskazane w PSO


Zaliczenie wymagań pisemnych zadań sprawdzających opanowanie słownictwa i struktur gramatycznych wg PSO


10

Rozdział 5 REISEN

Droga do szkoły


Pytanie o drogę


Środki komunikacji


Informacja kolejowa


Pozdrowienia z podróży


Przyimki z celownikiem


Przyimki z biernikiem


Zaimek pytający: welcher, welche, welches


Czasownik modalny dürfenUczeń potrafi:


 • powiedzieć, jak ma daleko do szkoły

 • powiedzieć, jaką drogą idzie

 • powiedzieć, co robi po szkole

 • zapytać o drogę

 • opisać drogę

 • nazwać środki lokomocji

 • zapytać, jak dojechać do określonego miejsca

 • poprosić o bilet

 • dowiedzieć się o połączenia kolejowe

 • nazwać szyldy i znaki drogowe

 • zapytać o pozwolenie

 • wymienić atrakcje Wiednia

 • napisać pocztówkę z pozdrowieniami

Uczeń potrafi:


 • powiedzieć, jak daleko ma do szkoły

 • powiedzieć, jaką drogą idzie do szkoły

 • opowiedzieć szczegółowo, co robi po szkole

 • zapytać o drogę

 • opisać dokładnie drogę

 • nazwać środki komunikacji

 • zapytać, jak dojechać do określonego miejsca

 • wyjaśnić, jak dojechać do określonego miejsca

 • kupić bilet,

 • dowiedzieć się o połączenia kolejowe i udzielić informacji

 • nazwać szyldy i znaki drogowe

 • zapytać o pozwolenie

 • powiedzieć, co wolno, a czego nie

 • nazwać atrakcje Wiednia

 • napisać pocztówkę z pozdrowieniami

Podręcznik

rozdział 5

podrozdziały

Der Weg zur Schule

Wie komme ich zum Markt?

Welcher Bus fährt zum Dom?

Der Zug fährt um 7.00 Uhr ab

Herzliche Grüße aus Wien!


Książka ćwiczeń

rozdział 5

ćwiczenia 1-36


Płyta CDZadania sprawdzające umiejętność mówienia:

Podręcznik:

podrozdział 1, ćw. 3, 5

podrozdział 2, ćw. 7, 8

podrozdział 3, ćw. 1, 5, 6, 7

podrozdział 4, ćw. 4, 5, 8


Książka ćwiczeń:

rozdział powtórzeniowy


Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu:

Podręcznik:

podrozdział 1, ćw. 4

podrozdział 2, ćw. 5

podrozdział 3, ćw. 2, 3

podrozdział 4, ćw. 1, 5

podrozdział 5, ćw. 1


Książka ćwiczeń:

rozdział powtórzeniowy, ćw. 1


Zadania sprawdzające umiejętność pisania:

Podręcznik:

podrozdział 1, ćw. 6, 7

podrozdział 2, ćw. 4

podrozdział 5, ćw. 6, 7


Książka ćwiczeń:

podrozdział 1, ćw. 8

podrozdział 4, ćw. 32

podrozdział 5, ćw. 34


rozdział powtórzeniowy


Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia tekstu pisanego:

Podręcznik: podrozdział 1, ćw. 1

podrozdział 2, ćw. 1, 2, 3

podrozdział 3, ćw. 4

podrozdział 4, ćw. 2, 3, 6

podrozdział 5, ćw. 2, 4


Książkaćwiczeń:

podrozdział 2, ćw. 9

podrozdział 3, ćw. 18

podrozdział 4, ćw. 26

podrozdział 5, ćw. 33, 36


rozdział powtórzeniowy, ćw. 2

Kryteria wypowiedzi wskazane w PSO


Zaliczenie wymagań pisemnych zadań sprawdzających opanowanie słownictwa i struktur gramatycznych wg PSO


10


Po każdym rozdziale przeprowadza się rozdział powtórzeniowy, sprawdzian pisemny oraz sprawdzian ustny (razem 20 godzin).

Do dyspozycji nauczyciela pozostaje 6 godzin lekcyjnych.
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Plan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum na podstawie programu nauczania I podręcznika „ Kompass 2” iconPlan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy I gimnazjum na podstawie programu nauczania

Plan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum na podstawie programu nauczania I podręcznika „ Kompass 2” iconPlan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy V szkoły podstawowej na podstawie programu nauczania dkw-4014-213/99 I podręcznika

Plan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum na podstawie programu nauczania I podręcznika „ Kompass 2” iconPlan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy VI szkoły podstawowej na podstawie programu nauczania dkw-4014-213/99 I podręcznika netz 3

Plan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum na podstawie programu nauczania I podręcznika „ Kompass 2” iconRozkład materiału z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum na podstawie podręcznika „Kompass 2”

Plan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum na podstawie programu nauczania I podręcznika „ Kompass 2” iconWymagania edukacyjne dla klasy II gimnazjum sformułowane na podstawie programu nauczania I podręcznika

Plan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum na podstawie programu nauczania I podręcznika „ Kompass 2” iconWymagania edukacyjne dla klasy II gimnazjum sformułowane na podstawie programu nauczania I podręcznika

Plan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum na podstawie programu nauczania I podręcznika „ Kompass 2” iconWymagania edukacyjne dla klasy II gimnazjum sformułowane na podstawie programu nauczania I podręcznika

Plan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum na podstawie programu nauczania I podręcznika „ Kompass 2” iconPlan wynikowy nauczania języka polskiego w klasie III gimnazjum na podstawie programu „Między nami”

Plan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum na podstawie programu nauczania I podręcznika „ Kompass 2” iconWymagania edukacyjne dla klasy I gimnazjum sformułowane na podstawie programu nauczania I podręcznika "Was ist los?" (2 godziny w tygodniu)

Plan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum na podstawie programu nauczania I podręcznika „ Kompass 2” iconWymagania edukacyjne dla klasy III gimnazjum opracowane na podstawie programu nauczania I podręcznika "der, die, das"

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom