Edukacja polonistyczna
Pobierz 135.97 Kb.
NazwaEdukacja polonistyczna
strona1/4
Data konwersji09.11.2012
Rozmiar135.97 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4
EDUKACJA POLONISTYCZNA

Ocena literowa do zapisu w dzienniku lekcyjnym

Ocena końcoworoczna

po 1. półroczu

po 2. półroczuA


B


C


D


E


F

CZYTANIE

- czyta płynnie z ekspresją każdy tekst


- czyta wyraziście zdaniami tekst dla klasy trzeciej


- czyta poprawnie zdaniami tekst dla klasy trzeciej, z nielicznymi błędami


- czyta wyrazami, nie zawsze potrafi w sposób płynny połączyć wyrazy w zdania


- czyta sylabami , popełnia liczne błędy , zniekształca wyrazy


- czyta bardzo wolno, czasami głoskuje , ma trudności z przeczytaniem wielosylabowych wyrazów , zniekształca je , nie kończy czytanego tekstu

- potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst literacki i odpowiedzieć na każde pytanie z nim związane


- potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst literatury popularnej i prawidłowo odpowiedzieć na pytania z nim związane


- potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst i prawidłowo odpowiedzieć na pytania z nim związane


- w wolnym tempie czyta cicho tekst ze zrozumieniem, nie zawsze potrafi odpowiedzieć na pytania związane z tekstem


- potrafi w wolnym tempie przeczytać ze zrozumieniem tekst i prawidłowo odpowiedzieć na niektóre pytania z nim związane, wyróżnia postacie, nie zawsze wydarzenia


- nie udziela odpowiedzi na pytania związane z przeczytanym tekstem


A


B


C


D


E


F

PISANIE

- bezbłędnie pisze z pamięci i ze słuchu , zna i zawsze stosuje poprawnie zasady ortograficzne

-poprawnie zapisuje większość zdań z pamięci i ze słuchu


- poprawnie zapisuje większość zdań z pamięci i ze słuchu, popełniając nieliczne błędy


-zapisuje większość zdań z pamięci i ze słuchu popełniając błędy


- w pisaniu ze słuchu i z pamięci popełnia liczne błędy


- w pisaniu ze słuchu i z pamięci popełnia bardzo dużo błędów ortograficznych, gubi i przestawia litery- potrafi samodzielnie , poprawnie pod względem językowym ułożyć zdanie złożone , ciąg zdań , tworzy swobodne teksty

-zna i stosuje zasady ortograficzne w zakresie opracowanego słownictwa , potrafi ułożyć poprawne pod względem językowym zdanie pojedyncze rozwinięte, ciąg zdań pojedynczych

- zna, ale nie zawsze stosuje zasady ortograficzne w zakresie opracowywania słownictwa, potrafi samodzielnie ułożyć poprawne pod względem językowym zdanie pojedyncze


- zna , ale zazwyczaj nie stosuje zasad ortograficznych w zakresie opracowanego słownictwa , nie potrafi samodzielnie ułożyć poprawnego pod względem językowym zdania pojedynczego


- najczęściej nie potrafi wykorzystać podanych zasad ortograficznych w zakresie opracowanego słownictwa, zdania pojedyncze konstruuje z pomocą nauczyciela


- nie zna zasad ortograficznych w zakresie opracowanego słownictwa , nie potrafi ułożyć zdania pojedynczego, nawet z pomocą nauczycielaA


B


C


D


E


F

MÓWIENIE

- stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne pod względem językowym ,


- wypowiada się zdaniami złożonymi, poprawnymi pod względem językowym i logicznym, dokonuje selekcji treści


- wypowiada się zdaniami prostymi, poprawnymi pod względem językowym


- wypowiada się krótko zdaniami prostymi


- wypowiada się zdaniami prostymi


- często nie udziela odpowiedzi na zadane pytanie

- posługuje się bogatym słownictwem, wypowiada się w uporządkowanej formie, potrafi wyrazić swoją opinie na każdy temat


- posługuje się bogatym słownictwem, wypowiada się w uporządkowanej formie


- popełnia błędy językowe i logiczne , często powtarza te same wyrazy, nie kończy wypowiedzi


- popełnia sporo błędów językowych i logicznych, posiada ubogi zasób słownictwa
  1   2   3   4

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Edukacja polonistyczna iconEdukacja polonistyczna w liceum profilowanym

Edukacja polonistyczna iconPrzedmiot: Edukacja polonistyczna z metodyką Kierunek

Edukacja polonistyczna iconKryteria oceniania klasa 3 Rok szkolny 2011/2012. Edukacja polonistyczna

Edukacja polonistyczna iconEdukacja polonistyczna ucznia gimnazjum realizującego program szkoły spe cjalnej ”

Edukacja polonistyczna iconScenariusz zajęĆ w klasie 2d w dniu 01. 03. 2012r. Edukacja polonistyczna z elementami edukacji przyrodniczej

Edukacja polonistyczna iconG imnazjada polonistyczna

Edukacja polonistyczna iconG imnazjada polonistyczna

Edukacja polonistyczna iconLiga polonistyczna klas II zestaw 1

Edukacja polonistyczna iconPolonistyczna ocena podręczników do szkoły ponadgimnazjalnej wyniki ankiety

Edukacja polonistyczna iconEdukacja zdrowotna a edukacja szkolna

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom