Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy
Pobierz 24.64 Kb.
NazwaSprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy
Data konwersji06.09.2012
Rozmiar24.64 Kb.
TypSprawozdanie
SPRAWOZDANIE

z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

w Białej Rawskiej za 2011 rok


Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.Nr 111, poz. 535 z późn. zm.)

  2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Z 2099r. Nr 175, poz 1362 z późn. zm.)


Jest jednostką organizacyjną Gminy Biała Rawska, która realizuje zadania zlecone gminie przez administrację rządową ustawą o ochronie zdrowia psychicznego w ramach pomocy społecznej.

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy finansowana jest ze środków na zadania zlecone przekazane przez Wojewodę Łódzkiego.


Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone gminie.


Z usług Ośrodka Wsparcia w 2011 roku korzystało 30 podopiecznych , biorących udział w zajęciach terapeutycznych :
1. informatyczno-artystycznych
2. aktywności ruchowej
3. plastyczno-technicznych
4. gospodarstwa domowego


Podopieczni objęci są opieką psychologa, rehabilitanta oraz opieką psychiatryczną .

Zajęcia z podopiecznymi w 2011 r. były ujęte w rocznym, miesięcznym i tygodniowym planie, który zawiera wszystkie realizowane zajęcia terapeutyczne.

Na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy wyznaczane były dyżury dla uczestników. Ta forma miała pozytywny wpływ na lepsze funkcjonowanie uczestników, sprzyjała mobilizacji, odpowiedzialności oraz lepszemu zaangażowaniu podopiecznych w życie codzienne placówki.


Podopieczni ŚDS w 2011 roku uczestniczyli w różnych imprezach kulturalnych:
- Walentynki połączone z zabawą taneczną
- Dzień Kobiet – składanie życzeń, poczęstunek
- Pierwszy dzień wiosny – „Topienie Marzanny”
- Kiermasz ozdób wielkanocnych wykonanych przez podopiecznych ŚDS
- Śniadanie Wielkanocne z udziałem podopiecznych ŚDS
- Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – prelekcja i koncert pieśni patriotycznej.
- Plener krajoznawczy „Najpiękniejsze zakątki naszej gminy”- wyjazd
do lasu. Podziwianie piękna przyrody. Gry i zabawy na polanie leśnej.

- Udział w VI Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.
- Plener krajoznawczy – „Najpiękniejsze Zakątki naszej gminy”.
- Udział w uroczystościach „Dni Białej Rawskiej” Wystawa prac uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Udział podopiecznych w konkursach i w zabawie dyskotekowej.
- Udział w VIII. Megadyskotece Integracyjnej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białej k/Wielunia.
- Wyjazd na wycieczkę – pielgrzymkę do Częstochowy na Jasną Górę.
- Plener malarski uczestników ŚDS pt. „Biała i okolice”
- Udział ŚDS w Pikniku Integracyjno-Profilaktycznym nad Zalewem w Białej Rawskiej organizowanym przez Burmistrza Białej Rawskiej. Wystawa prac, udział
w zabawach i konkursach, w których zostaliśmy wyróżnieni.
- Nawiązanie do historii z okazji obchodów Wojska Polskiego w dniu 15.08.2011 r., oglądanie filmów dokumentalnych. Konkurs plastyczny.
- Uroczystość związana z przejęciem darowizny jaką nam ufundowała Warszawska Firma Farmaceutyczna „Polpharma”przekazując w użytkowanie na potrzeby ŚDS plac rekreacyjno- terapeutyczny.
- Przygotowania i udział Środowiskowego Domu Samopomocy
w uroczystości Powiatowych Dożynek , które w tym roku odbyły się w Białej Rawskiej. Wystawa prac. Udział podopiecznych w konkursach i w zabawie dożynkowej.
- Światowy Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię: „Schizofrenia – otwórzcie drzwi” połączony z obchodami Międzynarodowego Dnia Ochrony Zdrowia
- Wycieczka krajoznawcza do Nieborowa, Arkadii, Żelazowej Woli i Sromowa.
- Święto Pieczonego Ziemniaka. Zabawy przy ognisku na tzw. „Pierniku”

- Ze względu na zbliżający się Dzień Wszystkich Świętych. Wyjście
na cmentarz. Oczyszczenie Grobu Nieznanego Żołnierza, zapalenie zniczy.
- Zabawa Andrzejkowa. Wróżby.
- Konkurs kart świątecznych i zaproszeń.
- Kiermasz ozdób bożonarodzeniowych.
- Mikołajki, wręczanie prezentów, poczęstunek
- Udział w konkursie fotograficznym „Mam anioła obok siebie”, który odbył się w Warsztatach Terapii, Zajęciowej w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie zajęliśmy I miejsce.
- Szkoła Podstawowa wystawiła Bożonarodzeniowy spektakl teatralny
w Środowiskowym Domu Samopomocy.
- Wystąpienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy
w Miejskim Domu Kultury ze spektaklem teatralnym„Opowieść Wigilijna – wersja współczesna”.
- Bożonarodzeniowe spotkanie opłatkowe dla uczestników i pracowników ŚDS z udziałem Księdza oraz władz Białej Rawskiej i innych zaproszonych gości.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w 2011 r. zatrudnionych było 7 osób (dyrektor,główny księgowy, psycholog, 3 terapeutki zajęciowe, opiekunko-sprzątaczka), w przeliczeniu na etaty jest to 5 etatów, oraz 2 osoby na umowę zlecenie (pracownik socjalny, rehabilitant).


W 2011 roku wydatki na ośrodek wsparcia wyniosły 341 196,12 zł. i przedstawiały się następująco:  • wynagrodzenia i pochodne - 170 846,77 zł.

  • zadania statutowe - 160 349,35 zł.

  • wydatki na zakupy inwestycyjne - 10 000,00 zł.


Ogółem w rozdziale 85203 – Ośrodki Wsparcia wydatkowano 99,87% planu na 2011 rok.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy iconSprawozdanie roczne merytoryczne z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy iconProgram działalności środowiskowego domu samopomocy

Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy iconŚrodowiskowego domu samopomocy

Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy iconRegulamin organizacyjny środowiskowego domu samopomocy

Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy iconProgram działalności środowiskowego domu samopomocy działAJĄcego w strukturach polskiego stowarzyszenia na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym koło w przemyślu dla osób przewlekle psychicznie chorych typ a

Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy iconZałącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy

Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy iconRegulamin organizacyjny środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami”

Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy iconAleksandra Malinowska (kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 ul. Grębałowska 14) Tytułem wstępu

Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy iconSprawozdanie z działalności Domu Dziecka w Rafałówce

Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy iconSprawozdanie z działalności młodzieżowego domu kultury w gorzowie wlkp

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom