Scenariusz godziny wychowawczej Temat: Sztuka życia w społeczności, czyli tolerancja dla innych
Pobierz 15.17 Kb.
NazwaScenariusz godziny wychowawczej Temat: Sztuka życia w społeczności, czyli tolerancja dla innych
Data konwersji06.09.2012
Rozmiar15.17 Kb.
TypDokumentacja
Scenariusz godziny wychowawczej

Temat: Sztuka życia w społeczności, czyli tolerancja dla innych.

Cele:

* umiejętność wyjaśniania pojęć: tolerancja, stereotyp, uprzedzenie, efekt pierwszego

wejrzenia

*uświadomienie negatywnych skutków nietolerancji

*analiza własnego sposobu postrzegania i wyciągania wniosków do pracy nad sobą

w kierunku budowania pozytywnych relacji z drugim człowiekiem na zasadzie otwartości

i tolerancji

Metody pracy:

Praca w grupach dyskusyjnych, „burza mózgów”, ćwiczenia indywidualne, praca w grupach, podająca

Pomoce dydaktyczne:

Materiały pomocnicze: kartki papieru A-4; duże arkusze papieru, słownik języka polskiego, instrukcja

kolorowe flamastry;

Czas trwania zajęć: 1 godzina lekcyjna

Przebieg zajęć

1 Zaproponowanie uczniom indywidualnego wykonania ćwiczenia nr 1.

Dokończ zdania:

Gdy poznaję nową osobę to najczęściej zwracam uwagę na:

......................................................................................................................................................

W pierwszej rozmowie z zapoznaną osobą nie lubię gdy

......................................................................................................................................................

Denerwują mnie ludzie, którzy „na pierwszy rzut oka” sprawiają wrażenie

......................................................................................................................................................

Po wykonaniu ćwiczenia odczytanie przykładowych wypowiedzi uczniów. Wymiana

spostrzeżeń.

Powyższe ćwiczenie ma na celu uświadomienie uczniom, że to czego doświadczają

w pierwszym spotkaniu z daną osobą to tzw. efekt pierwszego wrażenia”, który może ułatwić

bądź utrudnić nawiązanie pozytywnych relacji z zapoznaną osobą.

Przytoczenie definicji

Efekt pierwszego wrażenia – to zjawisko polegające na tym, że pierwsze informacje uzyskane

o drugiej osobie (np. wygląd, reputacja) wywierają bardzo silny wpływ na wyobrażenia i sądy

o tej osobie. Są to tzw. sądy migawkowe – automatyczne, proste, silnie nasycone emocjami

(pozytywnymi lub negatywnymi). Ich podstawę stanowią widoczne, łatwo zauważalne cechy

fizyczne (np. kolor skóry, płeć, ubiór)

2.Przeprowadzenie testu-czy jestem osobą tolerancyjną?(prowadzący czyta pytania uczniowie odpowiadają tak lub nie)

Test- Czy jestem osobą tolerancyjną?

1. Małżeństwa powinny dobierać się według zasady podobieństwa rasy, wyznania lub warstwy społecznej

2. Niskie czoło świadczy o miernej inteligencji

3. W ramach jednego państwa powinni żyć ludzie jednej narodowości

4. Za zabójstwo należy karać śmiercią

5. Blondynki są delikatniejsze od brunetek

6. Kobiety są mniej inteligentne niż mężczyźni

7. Chłopi są uparci

8. Wszyscy Cyganie kradną

10. Rosjanie to jedna wielka mafia

11. Szkoci są skąpi

12. Francuzi to lekkoduchy

13. Włosi lubią śpiewać i tańczyć

Jeżeli uzyskałeś większość odpowiedzi TAK to jesteś osobą nietolerancyjną, lubisz posługiwać się stereotypami myślowymi, poglądami zasłyszanymi opartymi na fragmentarycznej wiedzy

3. Co to jest tolerancja, stereotyp, uprzedzenie?- wypowiedzi zgłaszających się uczniów

4. Podział klasy na 6 grup- każda grupa szuka w słownikach języka polskiego słowa tolerancja, stereotyp, uprzedzenie, liderzy grup odczytują znalezione definicje.

Tolerancja-postawa lub zachowanie zakładające poszanowanie poglądów , uczuć i przekonań odmiennych od własnych

Stereotyp-funkcjonujący w świadomości społecznej skrótowy, uproszczony i zabarwiony wartościująco(raczej negatywnie) obraz rzeczywistości8 odnoszący się do rzeczy, grup społecznych, często oparty na niepełnej lub fałszywej wiedzy o świecie, utrwalony przez tradycję

Uprzedzenie-negatywny stosunek do kogoś, czegoś powstały w wyniku powziętych z góry przekonań, niesprawdzonych sądów, nieuzasadniona niechęć związana z wiekiem, religią, rasą, narodowością itd.

5. Kontynuowanie pracy w grupach- przygotowanie scenek przedstawiających różne postawy- tolerancji lub jej braku

PRZYKŁADOWE SCENKI:
- Jedna uczennica w klasie wyznaje inną religię, mimo, iż jest miła i koleżeńska nikt nie chce z nią siedzieć i przezywają ją.
- Do klasy wpada spóźniona uczennica, wymalowana, z ufarbowanymi włosami. Nauczyciel każe jej natychmiast iść się umyć, a za kolor włosów grozi obniżeniem oceny z zachowania.
- Na szkolnej dyskotece starsi uczniowie puszczają tylko nagrania techno, młodsi mają swoje nagrania i proponują puszczać je na zmianę, starsi nie zgadzają się.
- Pewnego dnia Wojtek przychodzi do szkoły z aparatem korygującym wadę zgryzu, klasa wyje ze śmiechu.
- Michał ma wadę wymowy: nie wymawia litery "r". Koledzy wyśmiewają się z niego, przedrzeźniają.

Poszczególne grupy losują przykładowe scenki mogą odegrać te lub inne wymyślone przez siebie, mogą przygotować kilka wariantów tej samej sytuacji.

6. Jakie są przyczyny i przejawy nietolerancji? Czego może ona dotyczyć?- praca w grupach

Przyczyny

Przejawy

Dotyczy

Np.

Np.

Koloru skóry

Niewiedza

Prześladowanie

Religii

Kierowanie się stereotypami

Wyśmiewanie

Stylu ubierania się

Uleganie opiniom innym

Agresja

Poglądów7. Na zakończenie lekcji każdy uczeń kończy zdanie: Toleruję……………..., nie toleruję………………..

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Scenariusz godziny wychowawczej Temat: Sztuka życia w społeczności, czyli tolerancja dla innych iconScenariusz godziny wychowawczej temat zajęć

Scenariusz godziny wychowawczej Temat: Sztuka życia w społeczności, czyli tolerancja dla innych iconMałgorzata Radzio – scenariusz godziny wychowawczej klasa I temat

Scenariusz godziny wychowawczej Temat: Sztuka życia w społeczności, czyli tolerancja dla innych iconScenariusz godziny wychowawczej Temat: Co wiemy o środkach uzależniających?

Scenariusz godziny wychowawczej Temat: Sztuka życia w społeczności, czyli tolerancja dla innych iconScenariusz lekcji wychowawczej temat lekcji: Dlaczego ważna jest tolerancja?

Scenariusz godziny wychowawczej Temat: Sztuka życia w społeczności, czyli tolerancja dla innych iconScenariusz godziny wychowawczej Temat: „Miłe złego początki…” – nie bagatelizujmy problemu nałogów

Scenariusz godziny wychowawczej Temat: Sztuka życia w społeczności, czyli tolerancja dla innych iconScenariusz godziny wychowawczej prowadzący – mgr Renata Sikorska – wychowawca kl. 2z Temat: Papierosy a zdrowie

Scenariusz godziny wychowawczej Temat: Sztuka życia w społeczności, czyli tolerancja dla innych iconScenariusz lekcji (godziny wychowawczej lub przyrody) o tematyce ekologicznej przeznaczonej dla uczniów

Scenariusz godziny wychowawczej Temat: Sztuka życia w społeczności, czyli tolerancja dla innych iconScenariusz godziny wychowawczej w klasie II gimnazjum

Scenariusz godziny wychowawczej Temat: Sztuka życia w społeczności, czyli tolerancja dla innych iconScenariusz godziny wychowawczej „Mobbing szkolny”

Scenariusz godziny wychowawczej Temat: Sztuka życia w społeczności, czyli tolerancja dla innych iconScenariusz zajęć z języka polskiego/godziny wychowawczej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom