Scenariusz lekcji na temat tolerancji
Pobierz 27.53 Kb.
NazwaScenariusz lekcji na temat tolerancji
Data konwersji06.09.2012
Rozmiar27.53 Kb.
TypDokumentacja
Scenariusz lekcji na temat tolerancji

/opracowanie mgr K. Otulak, mgr G. Napieralska/

Cele:

-poznanie pojęć

stereotyp

tolerancja

akceptacja

współpraca

-zrozumienie mechanizmów powstawania uprzedzeń i stereotypów

-kształtowanie postaw akceptacji, zrozumienia, otwartości

-uczenie się rozpoznawania własnych postaw i emocji wobec odmienności .

Przebieg zajęć:


  1. Ćwiczenie mające na celu pokazanie jak funkcjonuje stereotyp

/w załączeniu – „Jaki jest Polak?, jaki jest Cygan?”/

Uczniowie otrzymują karty do wypełnienia.

2. Po wypełnieniu omawiamy zadanie wprowadzając pojęcie stereotypu.


STEREOTYP /z greckiego stereós -stanowiący bryłę, stężały i typosodbicie, obraz/, funkcjonujący w społeczeństwie uproszczony, skrótowy i zabarwiony wartościująco obraz rzeczywistości odnoszący się do grup społecznych, osób i instytucji, sytuacji, utrwalony wielokrotnym powtarzaniem. Stereotypy jako wytwory kulturowe bywają jednostce narzucone i podsuwają pewien sposób patrzenia na rzeczywistość, widzenia określonych zjawisk i faktów. Najczęściej budowane są w odniesieniu do grup etnicznych

/np.stereotyp pracowitego Niemca, pijanego Rosjanina, eleganckiego Anglika/, zawodowych/ stereotyp mądrego profesora, zorganizowanego menadżera/, bywają związane z płcią/ delikatna kobieta, silny, twardy mężczyzna/itp.

Stereotyp powstaje w rezultacie b e z r e f l e k y j n e g o przyjmowania opinii rozpowszechnionych w danym środowisku. Przekazywane są treści zabarwione emocjami, co powoduje, że stereotyp jest przekaźnikiem zarówno społecznej aprobaty jak i uprzedzeń i antypatii.

Stereotyp najczęściej przyswajany jest w dzieciństwie, z tego też względu jest bardzo trwały i odporny na zmianę.

3. Podawanie przez uczniów różnych przykładów stereotypów, omówienie sposobów ich powstania/ doświadczenia historyczne, kulturowe, środowiskowe/

4. Wprowadzenie pojęcia tolerancja


TOLERANCJA / z języka łacińskiego tolerare - znosić , cierpieć/, świadoma zgoda na wyznawanie i głoszenie przez innych ludzi poglądów , z którymi się nie zgadzamy, oraz na wybór sposobu życia uważany przez nich za właściwy, chociaż go nie aprobujemy.

Tolerancja oznacza rezygnację ze stosowania przymusu wobec innych, mimo wewnętrznego sprzeciwu i odmiennych reguł zycia Są jednak granice tolerancji. Nie powinno się dawać zgody na sprawy i czyny, które zagrażają dobru grup, czy jednostek.


5. Wprowadzenie pojęcia akceptacja


AKCEPTACJA - przyjęcie kogoś takim, jaki jest, bez prób zmiany jego osobowości, zachowań.

6. Wprowadzenie pojęcia współpraca


WSPÓŁPRACA – wspólne działania ponad różnicami w celu osiągnięcia ideałów uznawanych przez różne grupy, organizacje, jednostki.


6. Na zakończenie lekcji proponujemy podjąć dyskusję na temat postaw młodzieży dotyczących różnych sfer życia publicznego, w tym szkolnego, istniejących grup i subkultur młodzieżowych .


  • sposoby manifestowania przynależności

  • wolność wyboru

  • ewentualne wpływy negatywne

  • czy wszystko można zaakceptować?


7. Podsumowanie, wnioski płynące z dyskusji, wspólne opracowanie „Deklaracji tolerancji”, czyli zapisu postanowień dotyczących respektowania zasad obowiązujących w naszym gimnazjum, a dotyczących tolerancji.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Scenariusz lekcji na temat tolerancji iconScenariusz lekcji historii w klasie trzeciej Liceum Ogólnokształcącego Temat lekcji

Scenariusz lekcji na temat tolerancji iconScenariusz lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum Temat lekcji

Scenariusz lekcji na temat tolerancji iconScenariusz lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum Temat lekcji

Scenariusz lekcji na temat tolerancji iconScenariusz lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum Temat lekcji

Scenariusz lekcji na temat tolerancji iconScenariusz lekcji wychowawczej temat lekcji: Dlaczego ważna jest tolerancja?

Scenariusz lekcji na temat tolerancji iconScenariusz lekcji języka polskiego w klasie V temat lekcji: Porządek

Scenariusz lekcji na temat tolerancji iconTemat: „Prąd ma głos” Scenariusz lekcji wychowawczej cele lekcji

Scenariusz lekcji na temat tolerancji iconScenariusz lekcji temat lekcji: Unia Gospodarczo-Walutowa – charakterystyka

Scenariusz lekcji na temat tolerancji iconScenariusz lekcji techniki w kl. I gimnazjum Temat lekcji: Przekroje I rzuty prostokątne brył

Scenariusz lekcji na temat tolerancji iconScenariusze lekcji. Scenariusz lekcji w klasie II gimnazjum. Temat: Wzory skróconego mnożenia

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom