Grupa a Organizm człowieka. Skóra – powłoka organizmu
Pobierz 0.88 Mb.
NazwaGrupa a Organizm człowieka. Skóra – powłoka organizmu
strona9/12
Data konwersji11.11.2012
Rozmiar0.88 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


grupa a

Narządy zmysłów

...................................................

Imię i nazwisko Poniższy test składa się z 19 zadań. Przy każdym poleceniu podano

liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. ........................

Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 30 punktów. Klasa


1. Uzupełnij tabelę. (0–2)


frame17


2. Podkreśl nazwę elementu budowy oka, który zapewnia stałą wilgotność gałki ocznej. (0–1)


A. powieki.

B. komórki śluzowe spojówki.

C. tęczówki.

D. rzęsy.


3. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. (0–1)

Element oka oznaczony na ilustracji literą x

A. pozwala na ostre widzenie przedmiotów z różnej odległości.

B. uczestniczy w odbiorze bodźców świetlnych.

C. reguluje ciśnienie w gałce ocznej.

D. chroni głębiej położone elementy oka przed urazami.


4. Wykreśl informacje tak, aby powstał opis zjawiska przedstawionego na schemacie. (0–3)Soczewka wypukła / spłaszczona

Obraz oddalony / zbliżony

Światło załamywane słabo / mocno

5. Uzupełnij zdanie. (0–1)


Ilość światła przechodzącego przez źrenicę reguluje

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


6. Obok informacji dotyczących czopków wpisz literę C, a obok informacji dotyczących pręcików – literę P. (0–2)


Rejestrują barwę światła. . . . . .


Największe ich skupisko jest w plamce. . . . . .

Pozwalają na widzenie stopni szarości. . . . . .

Są wrażliwe na ruch. . . . . .

7. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. (0–1)

Miejscem najostrzejszego widzenia w oku jest

A. plamka.

B. tarcza nerwu wzrokowego.

C. soczewka.

D. pręcik.


8. Podkreśl nazwy elementów budowy oka, przez które przechodzi promień świetlny. (0–1)


nerw wzrokowy, twardówka, źrenica, ciało szkliste, naczyniówka, soczewka


9. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. (0–1)

Obraz, który powstaje na siatkówce, jest

A. odwrócony i pomniejszony.

B. odwrócony i rzeczywisty.

C. odwrócony i powiększony.

D. rzeczywisty i pomniejszony.


10. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. (0–1)

Zbyt wysokie ciśnienie płynu w gałce ocznej może być przyczyną

A. zapalenia spojówek.

B. jęczmienia.

C. zaćmy.

D. jaskry.


11. Podkreśl nazwę elementu budowy ucha, w którym znajduje się właściwy narząd słuchu.

(0–1)

A. Kanały półkoliste.

B. Trąbka słuchowa.

C. Przewód słuchowy.

D. Ślimak.
12. Podkreśl prawdziwe zdanie dotyczące roli gruczołów łzowych. (0–1)


A. Łzy usuwają dostające się do oka zanieczyszczenia i drobnoustroje.

B. Wydzielina gruczołów łzowych chroni oczy przed zbyt silnym światłem.

C. Łzy chronią oczy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

D. Wydzielina gruczołów łzowych zapobiega wpadaniu zanieczyszczeń do oka.


13. Korzystając ze schematu i podanych poniżej pojęć, uzupełnij zdania. (0–6)dalekowzroczność, krótkowzroczność, za siatkówką, przed siatkówką, daleko, blisko,

zbyt słabo, zbyt mocno, dwuwklęsłe, wypukłe


Na schemacie przedstawiono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

W tym wypadku siatkówka leży zbyt . . . . . . . . . . . . . od soczewki. To powoduje, że promienie świetlne są załamywane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i skupiają się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niewyraźnie widzi się wówczas przedmioty leżące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przedstawioną wadę można skorygować za pomocą soczewek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Wpisz nazwę elementu budowy ucha, który oznaczony jest na schemacie literą x i określ

jego funkcję. (0–2)

x – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


15. W doświadczeniu, którego wynik przedstawiono na wykresie, badano odległość najlepszego widzenia dla osób z 4 różnych grup wiekowych.

(0–1)Z analizy danych przedstawionych na wykresie wynika, że osoby w średnim wieku

A. widzą lepiej przedmioty znajdujące się w bliskiej odległości.

B. widzą lepiej przedmioty znajdujące się w dalszej odległości.

C. widzą gorzej przedmioty znajdujące się w dalszej odległości.

D. wiek nie ma wpływu na prawidłowe widzenie.


16. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. (0–1)

Kosteczki słuchowe odpowiadają za

A. przekazywanie drgań do przedsionka.

B. zatrzymywanie zanieczyszczeń w uchu wewnętrznym.

C. wzmacnianie dźwięków.

D. wytwarzanie impulsów nerwowych.


17. Uzupełnij zdanie. (0–2)

Podczas wznoszenia się samolotu powstaje różnica ciśnień powietrza, którą wyrównuje

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wchodząca w skład ucha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

18. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. (0–1)

Za wzmacnianie dźwięków w uchu odpowiada

A. błędnik kostny.

B. młoteczek.

C. błona bębenkowa.

D. przedsionek.


19. Uporządkuj etapy przechodzenia fali dźwiękowej, wpisując cyfry od 1 do 5. (0–1)


przedsionek . . . . .

małżowina uszna . . . . .

ślimak . . . . .

kosteczki słuchowe . . . . .

błona bębenkowa . . . . .

grupa b

Narządy zmysłów

...................................................

Imię i nazwisko Poniższy test składa się z 19 zadań. Przy każdym poleceniu podano

liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. ........................

Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 30 punktów. Klasa1. Uzupełnij tabelę. (0–2)

frame18

2. Podkreśl nazwę elementu budowy oka, który

zapewnia stałą wilgotność gałki ocznej. (0–1)


A. komórki śluzowe spojówki.

B. tęczówki.

C. powieki.

D. rzęsy.

3. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. (0–1)

Element oka oznaczony na ilustracji literą x

A. Chroni głębiej położone elementy oka przed urazami.

B. Reguluje ciśnienie w gałce ocznej.

C. Uczestniczy w odbiorze bodźców świetlnych.

D. Załamuje promienie świetlne.


4. Wykreśl informacje tak, aby powstał opis zjawiska przedstawionego na schemacie. (0–3)

S
oczewka wypukła / spłaszczona

Obraz oddalony / zbliżony

Światło załamywane słabo / mocno

5. Uzupełnij zdanie. (0–1)


Piwną barwę nadaje oczom . . . . . . . . .. . . . . . . . . .


6. Obok informacji dotyczących czopków wpisz literę C, a obok informacji dotyczących pręcików – literę P.

(0–2)


Pozwalają na widzenie w słabym oświetleniu. . . . . .


Są wrażliwe na ruch. . . . . .


Odbierają trzy kolory: czerwony, zielony

i niebieski. . . . . .


Rejestrują barwę światła. . . . . .


7. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. (0–1)

Największe skupisko czopków jest w

A. tarczy nerwu wzrokowego.

B. soczewce.

C. plamce.

D. pręcikach.


8. Podkreśl nazwy elementów budowy oka, przez które przechodzi promień świetlny. (0–1)


powieka górna, naczyniówka, tęczówka,

soczewka, rogówka, ciało szkliste


9. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. (0–1)

Obraz, który powstaje w mózgu po przekazaniu informacji z siatkówki jest

A. pomniejszony.

B. odwrócony.

C. rzeczywisty.

D. powiększony.


10. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. (0–1)

Konsekwencją starzenia się organizmu może być

A. jaskra.

B. jęczmień.

C. zaćma.

D. zapalenie spojówek.


11. Podkreśl nazwę miejsca, w którym znajduje się narząd równowagi. (0–1)


A. Kanały półkoliste.

B. Trąbka słuchowa.

C. Przewód słuchowy.

D. Ślimak.
12. Podkreśl prawdziwe zdanie dotyczące roli gruczołów łzowych. (0–1)


A. Łzy chronią oczy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

B. Wydzielina gruczołów łzowych zapobiega wpadaniu zanieczyszczeń do oka.

C. Łzy usuwają dostające się do oka zanieczyszczenia i drobnoustroje.

D. Wydzielina gruczołów łzowych chroni oczy przed zbyt silnym światłem.

13. Korzystając ze schematu i podanych poniżej pojęć, uzupełnij zdania. (0–6)

dalekowzroczność, krótkowzroczność, przed siatkówką, za siatkówką, daleko, blisko, zbyt słabo, zbyt mocno, małej, dużej, dwuwklęsłe, wypukłe


Na schemacie przedstawiono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

W tym wypadku siatkówka leży w zbyt . . . . . .. . . . . . . odległości od soczewki. To powoduje, że promienie świetlne są załamywane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i skupiają się . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Niewyraźnie widzi się wówczas przedmioty leżące . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. Przedstawioną wadę można skorygować za pomocą soczewek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


14. Wpisz nazwę elementu budowy ucha oznaczonego na schemacie literą x i określ jego funkcję.

(0–2)

x – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. W doświadczeniu, którego wynik przedstawiono na wykresie, badano odległość najlepszego widzenia dla osób z 4 różnych grup wiekowych.

(0–1)

Z
analizy danych przedstawionych na wykresie wynika, że osoby średnim wieku


A. widzą lepiej przedmioty znajdujące się

w bliskiej odległości.

B. wiek nie ma wpływu na prawidłowe widzenie.

C. widzą gorzej przedmioty znajdujące się

w dalszej odległości.

D. widzą lepiej przedmioty znajdujące się

w dalszej odległości.


16. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. (0–1)

Za przenoszenie drgań do ucha wewnętrznego odpowiadają

A. błędnik kostny.

B. kosteczki słuchowe.

C. błona bębenkowa.

D. kanały półkoliste.


17. Uzupełnij zdanie. (0–2)

Podczas kręcenia się na karuzeli z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wchodzących w skład ucha . . . . . . . . . . . . wysyłana jest ogromna ilość impulsów, których mózg nie nadąża przetwarzać.


18. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. (0–1)

Błona bębenkowa odpowiada za

A. przekazywanie drgań do przedsionka.

B. zatrzymywanie zanieczyszczeń w uchu

wewnętrznym.

C. wytwarzanie impulsów nerwowych.

D. wzmacnianie dźwięków.


19. Uporządkuj etapy przechodzenia fali dźwiękowej, wpisując cyfry od 1 do 5. (0–1)


ślimak . . . . .

błona bębenkowa . . . . .

nerw przedsionkowo-ślimakowy . . . . . kosteczki słuchowe . . . . .

przewód słuchowy . . . . .grupa a

Rozmnażanie i rozwój człowieka

...................................................

Imię i nazwisko Poniższy test składa się z 17 zadań. Przy każdym poleceniu podano

liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. ........................

Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 30 punktów. Klasa1. Uzupełnij tabelę, korzystając z podanych poniżej wyrazów. (0–2)


prącie, szerokie biodra, jajowód,

rozwinięte piersi, zarost na twarzy, wąskie ramiona, szerokie ramiona, nasieniowód


Drugorzędowe męskie cechy płciowe

Trzeciorzędowe męskie cechy płciowe

2. Podkreśl nazwę elementu układu rozrodczego odpowiedzialnego za wyprowadzanie plemników
z jąder. (0–1)

cewka moczowa, jajowód, prącie, nasieniowód

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Powiązany:

Grupa a Organizm człowieka. Skóra – powłoka organizmu iconKażdy organizm tworzy zintegrowaną całość. Uzasadnij to stwierdzenie na przykładzie organizmu człowieka

Grupa a Organizm człowieka. Skóra – powłoka organizmu iconOrganizm dorosłego człowieka zawiera ok. 50 L wody, niezbędnej mu do jego funkcjonowania. Woda wydalana jest z organizmu wraz z moczem (ok. 1,5 L dziennie)

Grupa a Organizm człowieka. Skóra – powłoka organizmu iconKomórka-tkanki narządy-układ narządów-organizm. Podstawowe funkcje organizmu

Grupa a Organizm człowieka. Skóra – powłoka organizmu iconOrganizm modyfikowany genetycznie zawiera obce geny pochodzące z innego organizmu. Inżynieria genetyczna to dział genetyki molekularnej, który dzięki swym

Grupa a Organizm człowieka. Skóra – powłoka organizmu iconOddziaływanie promieniowania na organizm człowieka

Grupa a Organizm człowieka. Skóra – powłoka organizmu iconOrganizm człowieka jako funkcjonalna całość

Grupa a Organizm człowieka. Skóra – powłoka organizmu iconDziałanie prądu elektrycznego na organizm człowieka

Grupa a Organizm człowieka. Skóra – powłoka organizmu iconToksyczny wpływ tlenków azotu na organizm człowieka”

Grupa a Organizm człowieka. Skóra – powłoka organizmu iconWpływ hałasu na organizm człowieka I jego skutki

Grupa a Organizm człowieka. Skóra – powłoka organizmu iconAnatomia prawidłowa „Organizm człowieka jako całość”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom