Program edukacji zdrowotnej
Pobierz 41.77 Kb.
NazwaProgram edukacji zdrowotnej
Data konwersji11.11.2012
Rozmiar41.77 Kb.
TypDokumentacja
Program edukacji zdrowotnej


Po zdrowie z kotkiem Kropkiem.


Opracowała

mgr Waleria Kornaga


WSTĘP


Dzieci w młodszym wieku szkolnym są wdzięcznymi i chłonnymi odbiorcami, pozbawionymi utrwalonych złych nawyków w zakresie zachowań zdrowotnych. Wczesna edukacja zdrowotna ma przygotować dziecko do tego, aby stało się niezależną, zdrową i twórczą jednostką. Kształtuje w nim przekonanie o możliwości wpływania na własne zdrowie poprzez podejmowanie odpowiednich decyzji. Dzięki temu rozwijane są pożądane cechy osobowości,

tj. odpowiedzialność, stanowczość, siła woli, pracowitość, systematyczność, poczucie własnej wartości.

Powszechnie wiadomo, że umiejętności i nawyki związane ze stylem życia, a więc i te, które dotyczą zdrowia, kształtują się we wczesnym okresie życia człowieka. Później bardzo trudno je zmienić. Istotne jest, aby w pierwszych latach nauki podjąć efektywne wychowanie zdrowotne. Wiek przedszkolny jest okresem szybkiego rozwoju dziecka. Jego psychika jest wrażliwa na oddziaływania otoczenia. Nabyte w tym wieku umiejętności, nawyki i postawy zachowane zostaną na dalsze lata życia.

Celem edukacji jest ukazanie dzieciom wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponują, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności, kształtowanie odpowiednich postaw i nawyków.

Propozycje znajdujące się w niniejszym programie dostosowane są do tematyki, jaka obowiązuje w pracy dydaktycznej przedszkola. Treści zawarte w nim dotyczą wiedzy, umiejętności, kształtowania postaw i aktywności ruchowej.

Program edukacji zdrowotnej realizowany będzie z dziećmi uczęszczającymi do oddziału przedszkolnego w Horyńcu – Zdroju w roku szkolnym 2008/2009.


CELE PROGRAMU


Cel główny: Nabywanie umiejętności dbania o własne zdrowie, stosowania

higieny osobistej i zasad bezpieczeństwo oraz radzenia sobie

w sytuacjach zagrażających zdrowiu.


Cele szczegółowe :

Dziecko:

- zna zasady bezpiecznego zachowania się w domu, szkole, na ulicy

- zna podstawowe zasady ruchu drogowego

- zna zasady higienicznego postępowania w odniesieniu do własnego ciała

i środowiska

- wie, dlaczego należy unikać hałasu

- wie, jakie produkty spożywcze mają wartości odżywcze

- rozumie, dlaczego dieta powinna być urozmaicona, a posiłki regularne

- zachowuje higieną przy spożywaniu posiłków

- wie, że owoce i warzywa są źródłem witamin

- umie pomóc w przygotowaniu posiłków

- rozumie, dlaczego żywność należy chronić przed zanieczyszczeniem

i zepsuciem

- wie, jakie korzyści dla zdrowia ma codzienna gimnastyka, ruch

na świeżym powietrzu

- chętnie uczestniczy oraz inicjuje gry i zabawy w gronie rówieśników

- wie, do kogo powinno się zwrócić w razie kłopotów ze zdrowiem

- rozumie i przestrzega konieczność codziennych zabiegów higienicznych

- dba o porządek i ład wokół siebie

- kontroluje swój wygląd ( fryzurę, czystość ubrania )

- zna reguły współżycia w grupie

- współdziała w grupie lub zespole podczas różnorodnej aktywności

ruchowej.


TREŚCI PROGRAMU


Treści programowe zostały zgrupowane wokół siedmiu zagadnień:


 1. Higiena osobista.

 2. Porządek i czystość w otoczeniu, higiena otoczenia.

 3. Warunki sprzyjające zachowaniu zdrowia.

 4. Co zagraża zdrowiu?

 5. Instytucje i pracujący w nich ludzie, którzy pomagają dzieciom dbać o zdrowie.

 6. Jestem bezpieczny.

 7. Żyjmy zdrowo.


W realizacji treści pomaga nauczycielowi i dzieciom maskotka i cykl książeczek o przygodach małego kotka wydanych przez Wydawnictwo REA w 2005 r. autorstwa pani Barbary Ziemskiej po ogólnym tytułem „Bezpieczny świat”.


I. Higiena osobista.


 • Utrzymanie higieny osobistej w codziennym życiu:

- codzienna kąpiel,

- mycie rąk-przykłady różnych sytuacji,

- higiena jamy ustnej,

- korzystanie z łazienki szkolnej.

 • Utrzymanie w czystości odzieży:

- codzienna zmiana bielizny,

- częste pranie odzieży.


Metody i formy realizacji:

1. Spotkanie na terenie szkoły z pielęgniarką - prelekcja pod hasłem „Czyste

ręce – zdrowia więcej”.

2. Nauka prawidłowego mycia zębów - dzieci przynoszą do szkoły odpowiednie

przybory i pod kierunkiem nauczyciela i higienistki szkolnej uczą się

prawidłowo myć zęby w ramach akcji „Lśniący ząbek”.

3. Organizacja klasowego „kącika czystości” - prezentacja w nim przyborów

i przedmiotów do codziennej higieny osobistej (grzebień i szczotka do

włosów, szczotka do mycia zębów, pasta, płyn do płukania jamy ustnej,

mydła, płyny do kąpieli, chusteczki higieniczne itd.) – zabawy po nazwą

„Wiem, co znaczy być eleganckim”.

4. Wykorzystanie filmu dydaktycznego „Śnieżnobiały uśmiech”

II. Porządek i czystość w otoczeniu, higiena otoczenia.


 • Tworzenie otoczenia sprzyjającego zdrowiu:

- czystość w otoczeniu,

- wpływ roślin i zwierząt domowych na zachowanie zdrowia i dobrego

samopoczucia,

 • Porządki w otoczeniu bliskim i dalszym:

- rośliny w najbliższym otoczeniu,

- utrzymanie ładu.

 • Dbanie o czystość wszystkich pomieszczeń domowych, sali zajęć i innych pomieszczeń szkolnych.

- obowiązki domowe każdego dziecka w tym zakresie,

- obowiązki dyżurnych w sali zajęć.


Metody i formy realizacji:

1. Obserwacja pyłu w powietrzu oraz pyłu osiadającego na podłodze pod

tablicą, na szafce stojącej nieopodal tablicy (podczas wycierania tablicy

„na sucho” i „na mokro”). Wyciąganie wniosków - aby powietrze było

czyste, tablice należy wycierać mokrą gąbką.

2. Eksperyment lub doświadczenie: jakie warunki potrzebne są roślinom do

życia.

W czterech doniczkach siejemy nasiona tej samej rośliny, oznaczamy

Doniczki. Roślinom w pierwszej zapewnimy; wilgoć, światło, odpowiednią

temperaturę (pokojową). W trzech pozostałych ograniczymy dostęp jednego

z wymienionych czynników.

Obserwacja rozwoju roślin w poszczególnych

doniczkach, wyciąganie wniosków, dotyczących warunków potrzebnych

roślinom do rozwoju.

3. Opieka nad roślinami ozdobnymi w sali zajęć, w szkole i najbliższym jej

otoczeniu - sianie nasion, sadzenie sadzonek, prace pielęgnacyjne przy

uprawie roślin.


III. Warunki sprzyjające zachowaniu zdrowia.


 • Właściwy tryb życia:

- rytm dnia,

- higiena pracy i wypoczynku,

- odpowiednia ilość snu,

 • Zachowanie ciszy:

- odpoczynek w ciszy,

- cisza podczas pracy umysłowej.

 • Właściwe odżywianie:

- pory posiłków,

- pokarmy korzystne dla zdrowia i szkodzące mu,

- zaspokajanie potrzeb żywieniowych dziecka w wieku przedszkolnym, rola roślin we właściwym odżywianiu

- higiena przygotowywania i spożywania posiłków.

 • Jakość środowiska przyrodniczego, w którym dziecko żyje:

- utrzymywanie czystości,

- segregacja śmieci,

- zmniejszenie produkcji śmieci w gospodarstwie domowym,

- oszczędzanie wody, energii elektrycznej,

- porządki w otoczeniu bliższym i dalszym nie tylko z okazji

uczestnictwa w akcji „Sprzątanie świata”, lecz na co dzień.


Metody i formy realizacji:

1. Spotkanie na terenie szkoły z higienistką szkolną – zajęcia pn. „Gdzie

mieszka pan Zdrówko”.

2. Wspólne przygotowanie i spożywanie zdrowych i smacznych potraw z

wykorzystaniem warzyw.

3. „Najpiękniejsza kanapka”- układanie ze zdrowych produktów dowolnej

kompozycji z chleba razowego.

4. Wspólne przygotowanie inscenizacji baśni „O księżniczce Zuzance i rycerzu

Witaminku”.

5. Nauka segregowania śmieci – praca w grupach.

Wspólne przygotowanie pojemników na surowce wtórne, wesołe oznakowanie

ich, segregowanie odpadów przygotowanych przez nauczyciela. Następnie

praca metodą „burzy mózgów” na temat: jak można wykorzystać

posegregowane odpady? Dokonanie postanowienia segregowania śmieci na

co dzień.


IV. Co zagraża zdrowiu? • Niewłaściwe odżywianie, spożywanie pokarmów niekorzystnych dla zdrowia i nieświeżych, brak higieny podczas przygotowania i spożywania posiłków.

 • Hałas.

 • Zanieczyszczone środowisko.Metody i formy realizacji:

1. Doświadczenie wpływu hałasu na samopoczucie człowieka.

Pobyt w miejscu, gdzie natężenie hałasu jest duże, np. przerwa

międzylekcyjna oraz tam, gdzie jest cicho, np. w ogrodzie.

Dzieci porównują jak czują się tam, gdzie jest duży hałas, jakie samopoczucie

mają po odpoczynku w ciszy.

2. Wykonanie plakatów - „Dbamy o naszą planetę Ziemię”.

3. Słuchanie piosenek o treściach ekologicznych, np. „Duszki leśne”,

„Żyj z przyrodą w zgodzie”.


V. Instytucje i pracujący w nich ludzie, którzy pomagają

dzieciom dbać o zdrowie. • Służba zdrowia, instytucje służby zdrowia i pracujący w nich ludzie, którzy pomagają nam dbać o zdrowie-ośrodki zdrowia, gabinety lekarza, stomatologa i pielęgniarki w szkole.Metody i formy realizacji:

1. Poznanie instytucji służby zdrowia, specyfiki pracy zatrudnionych tam osób -

spotkanie i wywiad z pielęgniarką, lekarzem na temat ich pracy a także warunków zachowania zdrowia - przygotowanie pytań o nich.

2. Wywiad z lekarzem stomatologii na temat higieny jamy ustnej, profilaktyki

próchnicy.


VI. Jestem bezpieczny.


 • Zachowanie bezpieczeństwa:

- na drodze,

- w domu i w szkole,

- podczas zabaw na podwórzu, na boisku, itd.

 • Rozpoznawanie niebezpieczeństw pochodzących od innych ludzi.Metody i formy realizacji:

1. „Z kotkiem Kropkiem bezpiecznie korzystamy z dróg” - rozpoznawanie

sytuacji bezpiecznych i niebezpiecznych dla pieszego (scenki przedstawiające

bezpieczne i niebezpieczne zachowania na ulicy – zestaw plansz).

2. Wykonanie znaków drogowych do mini - miasteczka ruchu drogowego na

boisku szkolnym.

3. Zabawa w ruch uliczny - zachowanie bezpieczeństwa na drodze.

4. Zabawy naśladowcze w dom z wykorzystaniem zabawkowych „urządzeń

elektrycznych” oraz zestawu plansz do ćwiczeń pn. „Co może się zdarzyć?”


VII. Żyjmy zdrowo.


 • Aktywność ruchowa, gry i zabawy ruchowe

 • Zabawy twórcze i naśladowcze.Metody i formy realizacji:

1. Zwiedzanie obiektów sportowych znajdujących się w najbliższej okolicy.

2. Przeprowadzenie ćwiczeń i zabaw gimnastycznych z rodzicami.

3. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy:

- z elementami równowagi

- z elementami czworakowania

- z elementami rzutu, celowania, toczenia

- z elementami wspinania się, podskoku, skoku

4. Organizowanie zabaw na świeżym powietrzu (plac szkolny, łąka, park),

w tym Święto Sportu dla Malucha pn. Olimpiada kotka Kropka.


EWALUACJA

Higiena osobista – uczestnictwo w konkursie czystości.

Porządek i czystość w otoczeniu, higiena otoczenia.

Warunki sprzyjające zachowaniu zdrowia.

Co zagraża zdrowiu? – konkurs „Zdrowo jem”, samodzielne przygotowywanie sałatek warzywnych i owocowych, karta ewaluacyjna: „Ja i mój organizm”.

Instytucje i pracujący w nich ludzie, którzy pomagają dzieciom dbać o zdrowie.

Jestem bezpieczny – Kolorowanki z poleceniami typu: Pokoloruj sygnalizator

tak, by można było przejść przez ulicę.

Zadania obrazkowe typu: Zaznacz obrazki, na których dziecko prawidłowo przechodzi przez jezdnię, Dokończ obrazek tak, aby urządzenia elektryczne mogły działać, Połącz odpowiednio kropki i kreski i pokoloruj Kotka . Dorysuj 2 zabawki, którymi może się bezpiecznie bawić, Dorysuj płomienie na ilustracjach i powiedz, jak nazywają się te przedmioty (łuczywo, świeczka, lampa naftowa), Otocz pętlą na rysunkach te przedmioty, które mogą spowodować pożar, gdy są niewłaściwie używane.


Żyjmy zdrowo.

 1. Bezpieczeństwo i zdrowie - test wiadomości i umiejętności dla klasy 0.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Program edukacji zdrowotnej iconProgram Edukacji zdrowotnej przedszkolaka

Program edukacji zdrowotnej iconProgram Edukacji Zdrowotnej Dla klas I-III

Program edukacji zdrowotnej iconOGÓlnopolski program edukacji zdrowotnej „Domestos Tu Byłem

Program edukacji zdrowotnej iconZałącznik Nr 20 ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji w dziedzinie promocji zdrowia I edukacji zdrowotnej

Program edukacji zdrowotnej iconRamowy program bloku specjalistycznego specjalizacji w dziedzinie promocji zdrowia I edukacji zdrowotnej dla połOŻnych

Program edukacji zdrowotnej iconZAŁĄcznik nr 22 ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji w dziedzinie promocji zdrowia I edukacji zdrowotnej dla połOŻnych

Program edukacji zdrowotnej iconPlanowanie programów edukacji zdrowotnej

Program edukacji zdrowotnej iconWYŻsza szkoła edukacji zdrowotnej I nauk społecznych w łodzi

Program edukacji zdrowotnej iconScenariusz lekcji zgs – Koszykówka z elementami edukacji zdrowotnej

Program edukacji zdrowotnej iconScenariusz zajęĆ z edukacji motoryczno – zdrowotnej w klasie drugiej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom