Podanie o przyjęcie do szkołY
Pobierz 17.32 Kb.
NazwaPodanie o przyjęcie do szkołY
Data konwersji06.09.2012
Rozmiar17.32 Kb.
TypDokumentacja
Wałcz, dnia…………………


PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
Proszę o przyjęcie mojego dziecka……………………………………………………………...

Imię i nazwisko dziecka


do klasy I Gimnazjum nr 2 w Wałczu w roku szkolnym 2012/2013. …………………….

podpis rodzica (opiekuna)


KARTA KANDYDATA

Nazwisko

Imiona

Data (DD-MM-RR) i miejsce urodzenia

PESEL

Adres zamieszkania-ulica

Numer domu Numer mieszkania

Kod pocztowy Miejscowość

-

ADRES ZAMELDOWANIA (wypełnić w przypadku gdy jest inny niż zamieszkania)

Ulica

Numer domu Numer mieszkania

Kod pocztowy Miejscowość

-

Imię i nazwisko ojca (opiekuna prawnego):

adres zamieszkania:

nr telefonu:

e-mail:Imię i nazwisko matki (opiekuna prawnego):

adres zamieszkania:

nr telefonu:

e-mail:

Ukończona szkoła podstawowa kandydata


Gimnazjum rejonowe - dotyczy uczniów spoza rejonu


Język obcy (kontynuacja ze szkoły podstawowej)


Proszę o wybór jednego rodzaju fakultetów sportowych (zaznacz X):


w pierwszej kolejności w drugiej kolejności (w przypadku braku wolnych miejsc)

piłka siatkowa piłka siatkowa piłka koszykowapiłka koszykowa piłka ręcznapiłka ręcznapiłka nożnapiłka nożnaaerobikaerobik

Informacje dodatkowe:


Średnia ocen jaką uzyskał uczeń za I semestr klasy VI w roku szkolnym 2011/12
Ocena zachowania jaką uzyskał uczeń za I sem. klasy VI w roku szkolnym 2011/12

Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dysleksji:

Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o obniżeniu wymagań:

Inne opinie : jakie ? .....................................................................................................

Imię i nazwisko kolegi / koleżanki, z którym chciałbym / chciałabym się uczyć w tej samej klasie

Czy dziecko dojeżdża do szkoły powyżej 4 km TAK NIE


Jeśli zaznaczono TAK proszę uzupełnić:
Proszę o zakup przez szkołę biletu na trasie WAŁCZ -

nazwa przewoźnika (WTP, PKS, inny)


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka (podopiecznego) dla potrzeb niezbędnych dla realizacji obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 29 sierpnia1997 r. (tekst jednolity z 2002 r. nr 191, poz.926 z późn. zm.)

…………………………………………………………..

(czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego)


Przyjęcie do Gimnazjum uczeń potwierdza dostarczeniem oryginału świadectwa i wyników sprawdzianu po szkole podstawowej. W przypadku niedostarczenia dokumentów w terminie uczeń zostaje skreślony z listy.


Ważne terminy:

1. Składanie podań od 23.03.2012 r. do 18.04.2012 r. do godz.15.00.

2. Dostarczanie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu do 04.07.2012 r. do godz.15.00.


Listy uczniów przyjętych zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w dniu 05.07.2012 r. do godz.14.00.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Podanie o przyjęcie do szkołY iconPodanie o przyjęcie do szkoły Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. Szymona Konarskiego I dane o uczniu

Podanie o przyjęcie do szkołY iconPodanie o przyjęcie do szkołY

Podanie o przyjęcie do szkołY iconPodanie o przyjęcie do szkołY

Podanie o przyjęcie do szkołY iconPodanie o przyjęcie do szkołY

Podanie o przyjęcie do szkołY iconPodanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

Podanie o przyjęcie do szkołY iconPodanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

Podanie o przyjęcie do szkołY iconPodanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

Podanie o przyjęcie do szkołY iconPodanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

Podanie o przyjęcie do szkołY iconZał. 1 Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

Podanie o przyjęcie do szkołY iconZał. 1 Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom