Narkotyczne leki przeciwbólowe
Pobierz 26.23 Kb.
NazwaNarkotyczne leki przeciwbólowe
Data konwersji12.11.2012
Rozmiar26.23 Kb.
TypDokumentacja
NARKOTYCZNE LEKI PRZECIWBÓLOWE:

 • opium używane już 4000 p.n.e.

 • są skuteczne w bólach silnych i przewlekłych

 • używane w zwalczaniu bólu związanego z operacją i w chorobach nowotworowych

 • działają na fazę bólu somatyczną i reaktywną

 • mają zdolność wywoływania uzależnienia

 • mechanizm działania przeciwbólowego polega na łączeniu się z receptorami opioidowymi (mi, kappa, delta)

 • receptory zlokalizowane są w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym


Narkotyczne leki przeciwbólowe o typie morfiny:

 • Efekty ośrodkowe morfiny: - zniesienie bólu

 • senność i uspokojenie

 • hamowania czynności ośrodka oddechowego

 • działanie przeciwkaszlowe

 • obniżenie temperatury ciała

 • euforia i rozwój uzależnienia

 • zwężenie źrenicy

 • pobudzenie ośrodka wymiotnego (początkowo)

 • obniżenie progu drgawkowego


Efekty obwodowe morfiny: - wzrost napięcia mięśni gładkich trzewnych i

skurcz zwieraczy - działanie zapierające

 • trudności w oddawaniu moczu

 • hamowanie czynności skurczowej macicy

Morfina:

 • częściowo wchłania się z przewodu pokarmowego - biodostępność po podaniu doustnym 30%

 • podlega efektowi I przejścia przez wątrobę

 • dobrze wchłania się po podaniu podskórnym i domięśniowym biodostępność 100%

 • metabolizm - wątroba - glukuroniany; w stanach niewydolności wątroby metabolizowana częściowo w płucach

 • wydalanie - nerki

 • T1/2 = 1,5 - 4 h, T max - 60 - 90 min.

 • Podawana podpajęczynówkowo, zewnątrzoponowo, dozwojowo


Interakcje

 • nasilenie działania depresyjnego na OUN i ośrodek oddechowy - IMAO, barbiturany, inne nasenne

 • nasilenie działania przeciwbólowego - neuroleptyki - piperazynowe pochodne fenotiazyny oraz pochodne butyrofenonu - NEUROLEPTOANALGEZJA


Działania niepożądane:

 • osłabienie czynności oddechowej

 • nudności i wymioty

 • dysforia

 • wzrost ciśnienia w drogach żółciowych i moczowych

 • zaparcia

Uwaga! Przy podaniu zewnątrzoponowym depresja oddechowa może wystąpić dopiero po 2 godzinach!

Objawy ostrego zatrucia:

 • śpiączka

 • szpileczkowate źrenice

 • upośledzenie czynności oddechowej

Postępowanie ogólne i podanie naloksonu 0,4-0,8 mg/kg m.c.

Tolerancja:

 • na działanie przeciwbólowe

 • euforyzujące

 • przeciwkaszlowe


POCHODNE MORFINY

Diacetylomorfina - heroina

Kodeina:

 • łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego

 • metabolizm - wątroba częściowo (10%) do morfiny

 • wydalanie - nerki - glukuroniany

 • DDD max - 300 mg

 • 120 mg kodeiny ma takie samo działanie przeciwbólowe jak 10 mg morfiny

 • znacznie rzadziej wywołuje zależność

 • powoduje pobudzenie

 • używana też jako lek przeciwkaszlowy i przeciwbiegunkowy

 • działania niepożądane rzadko w dawkach leczniczych: nudności, wymioty, zaparcia, stany skórczowe dróg żółciowych, depresja ośrodka oddechowego, obniżenie RR, zależność

Kodeina + paracetamol lub kwas acetylosalicylowy

POCHODNE PIPERYDYNY

Petydyna:

 • silne działnie przeciwbólowe - 100mg petydyny=10mg morfiny

 • słabe przeciwkaszlowe

 • nie podwyższa znacznie ciśnienia w drogach żółciowych i moczowych, bo ma słabe działanie cholinolityczne

 • nie działa zapierająco

 • nie hamuje czynności skurczowej macicy i słabiej przechodzi przez łożysko - może być stosowana w bólach porodowych

 • wywołuje równie silną depresją oddechową

 • rozszerza źrenice

 • dobrze się wchłania niezależnie od drogi podania

 • biodostępność po podaniu doustnym 50-60%; T1/2 - 2-4 h; DDD - 50 - 100 mg p.o.

 • metabolizm - wątroba

 • wydalanie - nerkiDifenoksylat i Loperamid - stosowane jako leki zapierające


Fentanyl:

 • bardzo silny lek przeciwbólowy - 0,1 mg fentanylu = 10 mg morfiny

 • T 1/2 - 3,7 h;

 • Po podaniu dożylnym początek działania po 2 min i krótki czas działania - ok. 30 min.;

 • Po domięśniowym po 7-8min. i trwa 2 h

 • stosowany podczas wprowadzenia do znieczulenia ogólnego

 • w neuroleptoanalgezji jako składowa przeciwbólowa

 • terapia bólu nowotworowego - plastry - podanie przezskórne zapewnia stałe stężenia przez 72 godziny

 • metabolizm - wątroba

 • wydalanie - żółć i nerki

 • słabiej wpływa na mięśnie gładkie - słabiej zapierająco

Alfentanyl, Sufentanyl, Lofentanyl

POCHODNE HEPTANONU

Metadon

 • działa równie silnie przeciwbólowo po podaniu doustnym i dożylnym

 • dawki ekwianalgetyczne morfiny i metadonu po podaniu doustnym są taki same

 • początek działania po doustnym - 30 - 60 min., po parenteralnym - 10 -20 min. i utrzymuje się 3 - 5 h

 • metabolizowany w wątrobie

 • wydalanie -nerki i żółć

 • ma długi czas biologicznego półtrwania - rzędu 55h

 • znalazł zastosowanie w leczeniu zależności morfinowej i heroinowej - zależność kontrolowana

Dekstropropoksyfen

 • słaby lek przeciwbólowy

 • dawka ekwianalgetyczna : 120 mg deksroporopoksyfeny = 60 mg kodeiny

 • biodostępność po podaniu doustnym 30 - 70% i zależy o dawki

 • łaczony z paracetamolem i kwasem acetylosalicylowym


Leki o mieszanych właściwościa agonistyczno - antagonistycznych wobec receptorów opioidowych

Pentazocyna:

 • silny lek przeciwbólowy - 30mg pentazocyny = 10mg morfiny

 • słabo antagonistycznie, silnie agonistycznie

 • krótki okres działania; T1/2 - 3 h

 • podawana doustnie, dożylnie i domięśniowo

 • odczyny zapalne w miejscu podania

 • bezpieczny lek w położnictwie

 • działania niepożądane: depresja ośrodka oddechowego, nudności, wymioty, bóle głowy, zaparcia, zatrzymanie moczu, zmiany nastroju, euforia, halucynacje

 • gwałtowne skoki ciśnienia i częstoskurcze o podaniu - nie podaje się w bólu zawałowym

 • rzadko wywołuje zależność psychofizyczną

Buprenorfina:

 • jeden z najdłużej działających opioidów - wolna dysocjacja kompleksu lek - receptor

 • T1/2 2-3 h

 • Dawka ekwianalgetyczna - 2 g/kg m.c. buprenorfiny = 0,14 g/kg m.c morfiny

 • może być podawana doustnie, podjęzykowo, w injekcjach

 • ma działanie uspokajające i powoduje senność

 • zwęża źrenice

 • rzadziej nudności i wymioty, depresja oddechowa nie związana z dawką

 • mniejsza zdolność wywoływania zależności

 • jej działania nie odwraca nalokson tylko doksapram 0,5-2 mg/kg m.c. i.v.


Tramadol

 • 100 mg tramadolu - 10-20mg morfiny

 • podawany doustnie, doodbytniczo, parenteralnie

 • czas działania - 3-4 h

 • ma niewielki "potencjał uzależniania" - w niektórych krajach nie jest zaliczany do środków odurzających

 • działanie niepożądane: - zawroty głowy, nudności, zaparcia, bóle głowy, senność, wymiotyCyklazocyna, Nalburfina, Butorfanol


Antagoniści o słabym działaniu agonistycznym

Nalorfina i lewalorfan:

 • nie znalazły zastosowania jako leki przeciwbólowe bo wywołują dysforie: lęk, stany oneroidalne i omamy, zaburzenia widzenia, obfite pocenie się , nudności, senność, znużenie


CZYŚCI ANTAGONIŚCI


Nalokson:

 • wypiera z połączenia z receptorem wszystkie znane opioidy z wyjątkiem buprenorfiny

 • znosi ich działanie

 • wykorzystywany w przypadkach przedawkowania opioidów 0,4 - 1 mg przywraca czynność oddechową po 1- 2 min.

 • nie wchłania się po podaniu doustnym

 • krótki czas działania 60-90 min. grozi powrotem objawów zatrucia

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Narkotyczne leki przeciwbólowe iconNarkotyczne leki przeciwbólowe Adam Cichewicz Opioidy

Narkotyczne leki przeciwbólowe iconNienarkotyczne leki przeciwbólowe I niesteroidowe leki przeciwzapalne

Narkotyczne leki przeciwbólowe iconOpioidowe leki przeciwbólowe

Narkotyczne leki przeciwbólowe iconGdy boli kręgosłUP, a środki przeciwbólowe nie pomagają

Narkotyczne leki przeciwbólowe iconLeki resuscytacyjne

Narkotyczne leki przeciwbólowe iconLęki Lęk

Narkotyczne leki przeciwbólowe iconLeki immunosupresyjne

Narkotyczne leki przeciwbólowe iconLeki układu wegetatywnego

Narkotyczne leki przeciwbólowe iconLĘki I fobie dziecięCE

Narkotyczne leki przeciwbólowe iconLeki psychotropowe dzielimy na

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom