Temat : Stres I sposoby radzenia sobie z nim. Cele
Pobierz 26 Kb.
NazwaTemat : Stres I sposoby radzenia sobie z nim. Cele
Data konwersji12.11.2012
Rozmiar26 Kb.
TypDokumentacja
SCENARIUSZ ZAJĘĆ


Temat : Stres i sposoby radzenia sobie z nim .


Cele:

dostarczenie podstawowych wiadomości o stresie

przekazanie informacji o sposobach radzenia sobie ze stresem


Spodziewane efekty:

Uczestnik:

potrafi podać definicję stresu

zna krótkotrwałe i długotrwałe skutki działania stresu

potrafi identyfikować objawy stresu płynące z własnego organizmu

zna sposoby radzenia sobie ze stresem , potrafi podać przykłady


Materiały : kartki A4 , arkusze papieru pakowego , flamastry , kaseta

z nagranymi ćwiczeniami relaksacyjnym : Z. Skorny ,,Hipnoza . Między jawą a snem.”, karty pracy


Metody pracy : praca w małych grupach , praca w parach , praca indywidualna, burza mózgów , miniwykład


Przewidywany czas trwania zajęć : 2 godziny


Przebieg zajęć:


1.Poproś aby uczestnicy dobrali się w czteroosobowe grupy i na małych kartkach (załącznik nr 1) napisali jak najwięcej słów kojarzących się ze słowem stres .

Następnie grupy prezentują swoją pracę a prowadzący zapisuje skojarzenia na dużym arkuszu papieru .


2. Podzielcie wspólnie podane skojarzenia wg kategorii : sytuacje , zachowania , rekcje organizmu , emocje , myślenie.


3. Poproś uczestników aby dobrali się w pary opowiedzieli sobie wzajemnie

o sytuacjach dla nich najbardziej stresujących .


4. Rozdaj uczestnikom listy sytuacji stresujących ( załącznik nr 2) i poproś aby każdej sytuacji przyporządkowali liczbę od 1do 20, gdzie 1 oznacza sytuacje najbardziej stresującą a 20 najmniej stresującą.

Następnie stwórzcie wspólną listę sytuacji wg średnich od sytuacji najbardziej stresujących do najmniej .


5. Spróbujcie podać , stworzyć definicję stresu i zapiszcie ją na dużym arkuszu papieru .


6. Prowadzący w formie miniwykładu podaje definicję stresu sytuacyjnego , biologicznego , psychologicznego oraz skutków krótkotrwałego i długotrwałego działania stresu .


7. Zapytaj uczestników jakie znają sposoby radzenia sobie ze stresem , zapiszcie je na dużym arkuszu papieru .


8. Miniwykład prowadzącego na temat metod redukcji stresu:

- wsparcie

- wypoczynek

-metody skoncentrowane na ciele i emocjach

- relaksacja neuromięśniowa

- techniki medytacyjne

- joga

- metody poznawcze


9. Zaproś uczestników do wzięcia udziału w ćwiczeniach relaksacyjnych .


Opracowała Iwona Knasiak – Jonatowska na podstawie:

A.Kołodziejczyk , Program zajęć profilaktyczno – wychowawczych SPÓJRZ INACZEJ , ATE , Starachowice 2001.

S.Grochmal , Zaufaj sobie , PZWL , Warszawa ,1987.

T.Garstka , jak pomóc uczniom w radzeniu sobie ze stresem (w) Poradnik Wychowawcy .


MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI


O stresie


Stres jako:

- nieprzyjemna reakcja emocjonalna

- trudna sytuacja , która wywołuje nieprzyjemne reakcje emocjonalne

- skutek trudnej sytuacji , polegający na pogorszeniu funkcjonowania organizmu


Stres sytuacyjny to zespół warunków wywołujących zagrożenie , zakłócenie lub zablokowanie realizacji ważnych potrzeb .Czynniki blokujące lub zagrażające nazywamy stresorami .

Sytuacje stresowe wg J. Reykowskiego : przeszkody , braki , zwłoka , presja czasowa , zawód, zaskoczenie, wymagania , niebezpieczeństwa , deprywacja .


Stres biologiczny wg Hansa Selyeg ego to niespecyficzna reakcja organizmu na wszelkie stawiane mu wymagania . Niespecyficzna oznacza , że niezależnie od rodzaju sytuacji wywołującej te reakcje organizmu przebiega ona podobnie .

Eustres to poziom stresu potrzebny do działania , efektywnej pracy tz. dobry stres.

Distres to zły niekorzystny stres.


Stres psychologiczny to psychiczny wysiłek radzenia sobie z sytuacją trudną , którą człowiek ocenia jako wymagającą uruchomienia nowych środków zaradczych .

To czy sytuacja zostanie uznana przez daną osobę za stres zależy od:

- niespecyficznych zmian fizjologicznych

- charakteru sytuacji

- procesu oceny( odporność psychiczna , temperament , samoocena , cechy osobowości)


Krótkotrwałe skutki działania stresu :

- podwyższone ciśnienie krwi

- niestrawność

- suchość w ustach

- zaburzenia koordynacji

- zwolniony refleks

- lęk

- zamęt w głowie

- niemożność skoncentrowania się

- nadmierna potliwość

- zaburzenia myślenia

Długotrwałe skutki stresu :

- depresja

- apatia

- ciągłe uczucie niepokoju i podenerwowania

- utrata apetytu

- utrata zainteresowania życiem

- stałe uczucie presji

- wybuchowość

- problemy z odżywianiem

- drażliwość

- uczucie ciągłego zmęczenia

- kłopoty z pamięcią

- obniżenie samooceny


Metody radzenia sobie ze stresem


Proces radzenia sobie ze stresem pełni dwie funkcje :

- instrumentalną ( uporanie się z problemem , który był źródłem stresu )

- regulującą emocjeDoraźne

Służące złagodzeniu bieżącego stresu np. ćwiczenia fizyczne

Długofalowe

Służące uodpornieniu na sytuacje stresujące np. techniki medytacyjne

Skupione na otoczeniu

Nastawione na zmianę w otoczeniu np. eliminacja stresorów

Skupione na osobie

Nastawione na zwiększenie własnych osobistych możliwości radzenia sobie ze stresem np. trening autogenny

Ogólne

Ogólnie podwyższające odporność na stres np. treningi autogenne i relaksacyjne

Specyficzne

Dobrane do konkretnej sytuacji stresowej np. trening mentalny

Redukujące napięcie

Nastawione na zmniejszanie napięcia cielesnego i emocjonalnego np. techniki relaksacyjne

Służące zdobywaniu kontroli

Nastawione na rozwiązanie problemu

( zrozumienie i działanie)Załącznik nr2


STRESORY 1. Zmiana miejsca zamieszkania

 2. Zawarcie małżeństwa

 3. Zmiana stanowiska pracy

 4. Rozwód

 5. Zawarcie małżeństwa

 6. Pogorszenie sytuacji finansowej

 7. Przejście na emeryturę

 8. Śmierć współmałżonka

 9. Boże Narodzenie

 10. Reorganizacja w firmie

 11. Separacja

 12. Śmierć przyjaciela

 13. Narodziny dziecka

 14. Zmiana zawodu

 15. Wybitne sukcesy

 16. Rozwód

 17. Dzieci rozpoczynają lub kończą naukę

 18. Zmiana w zdrowiu członka rodziny

 19. Wakacje

 20. Utrata pracy

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat : Stres I sposoby radzenia sobie z nim. Cele iconStres I sposoby radzenia sobie z nim”

Temat : Stres I sposoby radzenia sobie z nim. Cele iconStres. Sposoby radzenia sobie ze stresem

Temat : Stres I sposoby radzenia sobie z nim. Cele iconTemat: Agresja, jej istota, przejawy I sposoby radzenia sobie z nią

Temat : Stres I sposoby radzenia sobie z nim. Cele iconStres w szkole – jak sobie z nim radzić? Stres

Temat : Stres I sposoby radzenia sobie z nim. Cele iconSposoby radzenia sobie ze stresem Prowadzący

Temat : Stres I sposoby radzenia sobie z nim. Cele iconPrzyczyny, symptomy I sposoby radzenia sobie z agresją

Temat : Stres I sposoby radzenia sobie z nim. Cele iconMetody I sposoby radzenia sobie z uzależnienie od komputera I internetu

Temat : Stres I sposoby radzenia sobie z nim. Cele iconSposoby radzenia sobie z sytuacjami stresowymi wśród nauczycieli

Temat : Stres I sposoby radzenia sobie z nim. Cele iconChoroba – wpływ na psychikę człowieka I sposoby radzenia sobie z nią

Temat : Stres I sposoby radzenia sobie z nim. Cele iconStres szkolny – co to jest I jak sobie z nim radzić?

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom