Zagadnienia do egzaminu dyplomowego dla studentów studiów I st. /licencjackich/ r a. 2011/2012
Pobierz 75.78 Kb.
NazwaZagadnienia do egzaminu dyplomowego dla studentów studiów I st. /licencjackich/ r a. 2011/2012
Data konwersji12.11.2012
Rozmiar75.78 Kb.
TypCharakterystyka
Zagadnienia do egzaminu dyplomowego dla studentów studiów I st. /licencjackich/ r.a. 2011/2012


Kinezyterapia - dr Piotr Józefowski


 1. Badanie podmiotowe pacjenta.

 2. Badanie przedmiotowe: badanie dotykiem, oglądanie, ocena postawy, orientacyjna ocena długości i ruchomości.

 3. Zasady, metodyka i technika wykonywania pomiarów liniowych długości i obwodów kończyn.

 4. Zasady, metodyka i technika pomiarów zakresu ruchu kręgosłupa i stawów kończyn.

 5. Zasady, metodyka i technika wykonywania pomiaru zakresu ruchu stawów kończyn Zapis metodą SFTR (zapis fizjologiczny i patologiczny).

 6. Ocena siły mięśniowej testem Lovetta mięśni kd, kg, tułowia i mięśni mimicznych.

 7. Systematyka ćwiczeń leczniczych.

 8. Definicja, cel, zastosowanie, technika i metodyka wykonywania ćwiczeń: biernych, izometrycznych, synergistycznych, wspomaganych - prowadzonych, samowspomaganych, czynnych w odciążeniu, czynnych w odciążeniu z oporem, czynnych wolnych (właściwych), czynnych z oporem.

 9. Ograniczenia ruchu w stawie – charakterystyka, przyczyny, objawy, testy diagnostyczne (rozciągowe). Charakterystyka i rodzaje przykurczów stawowych.

 10. Ćwiczenia redresyjne – cel, zastosowanie i rodzaje. Metodyka i technika wykonania.

 11. Technika poizometrycznej relaksacji.

 12. Ćwiczenia oddechowe – rodzaje ćwiczeń oddechowych, metodyka wykonania.

 13. Zasady i metodyka wykonywania ćwiczeń równoważnych, koordynacyjnych i rozluźniających. Poziomy koordynacji. Techniki relaksacyjne.

 14. Zasady i metodyka prowadzenia gimnastyki porannej i ogólnousprawniającej. Konspekt.

 15. Zasady i metodyka przeprowadzenia pionizacji czynnej i biernej.

 16. Skutki długotrwałego unieruchomienia.

 17. Charakterystyka i cechy chodu prawidłowego.

 18. Chód patologiczny – przyczyny i rodzaje.

 19. Metodyka nauki chodu.

 20. Metody kinezyterapeutyczne – podział i krótka charakterystyka metod współczesnych (PNF, McKenzie, kinesiotaping, metoda poznańska, terapia manualna, metody neuropediatryczne).Masaż leczniczy - mgr Wojciech Laber


 1. Historia masażu, definicja masażu, podział masażu leczniczego, formy i rodzaje masażu.

 2. Zasady odkształcania sprężystego tkanek i kierunki wykonywania masażu, fizyczne właściwości czynnika mechanicznego, jakim jest masaż.

 3. Techniki masażu klasycznego, ułożenia rozluźniające, wpływ technik masażu klasycznego na tkanki i organizm człowieka.

 4. Tok zabiegu masażu, wskazania i przeciwwskazania do wykonywania zabiegu masażu.

 5. Zasady masażu klasycznego i leczniczego.

 6. Warunki obowiązujące przy wykonywaniu masażu leczniczego.

 7. Prawo Arndt – Schulza i jego zastosowanie w masażu.

 8. Środki poślizgowe stosowane w masażu leczniczym.

 9. Warsztat pracy masażysty, BHP gabinetu masażu, przeciwwskazania do wykonywania zawodu masażysty, dokumentacja zabiegowa.

 10. Wpływ masażu na tkanki.

 11. Wpływ masażu na układy i narządy.

 12. Metodyka masażu poszczególnych części ciała: metodyka masażu tułowia, karku, szyi, głowy i twarzy.

 13. Metodyka masażu kończyny górnej, kończyny dolnej.

 14. Masaże specjalistyczne stosowane w procesie rehabilitacji.

 15. Masaż izometryczny i kontrlateralny, centryfugalny.

 16. Masaż przyrządowy: wibracyjny, pneumatyczny, synkardialny.

 17. Czynniki działające na organizm człowieka w środowisku wodnym, masaż w środowisku wodnym, metodyka i zasady wykonywania masażu podwodnego, wirowego, natryskowego, wskazania i przeciwwskazania.

 18. Drenaż limfatyczny.

 19. Masaż higieniczno–kosmetyczny, odchudzający, relaksacyjny.

 20. Masaż sportowy, podział, zastosowanie w procesie odnowy biologicznej.

 21. Masaż okostnowy, łącznotkankowy.

 22. Segmentarny masaż leczniczy.

 23. Inne formy i rodzaje masaży leczniczych.

 24. Masaż leczniczy w schorzeniach ortopedyczno – urazowych.

 25. Masaż leczniczy w schorzeniach układu nerwowego.

 26. Masaż leczniczy w schorzeniach układu krążenia i oddechowego.

 27. Masaż leczniczy w schorzeniach układu pokarmowego i moczowo – płciowego (drenaż jelita grubego).

 28. Metodyka masażu tułowia: kark, grzbiet, kręgosłup, brzuch, klatka piersiowa.

 29. Metodyka masażu kończyny górnej: stopa, podudzie i ścięgno Achillesa, udo, obręcz biodrowa st. skokowy, st. kolanowy.

 30. Metodyka masażu kończyny górnej: ręka, przedramię, ramię, obręcz barkowa, st. nadgarstkowy, st. łokciowy, st. ramienny (bark).Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu – Ortopedia.- mgr Wojciech Laber


 1. Diagnostyka fizjoterapeutyczna dla potrzeb ortopedii, jej przydatność i cel.

 2. Diagnostyka dla potrzeb kinezyterapii: metodyka badań stosowanych w uszkodzeniach urazowych narządu ruchu.

 3. Postępowanie fizjoterapeutyczne w dysplazji i wrodzonym zwichnięciu stawu biodrowego, w kręczu karku.

 4. Dysplazja stawu biodrowego, podział, rodzaje, sposoby leczenia.

 5. Cel i zdania leczenia fizjoterapeutycznego w leczeniu wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego.

 6. Postępowanie fizjoterapeutyczne po endoprotezoplastyce st. biodrowego.

 7. Powikłania występujące w okresie unieruchomienia, rodzaje, sposoby zapobiegania i ich likwidacja.

 8. Bóle krzyża, podział, objawy, przyczyny, cel i zadania fizykoterapii.

 9. Postępowanie fizjoterapeutyczne w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego - chondromalacji rzepki, przyczyny, objawy, profilaktyka.

 10. Postępowanie fizjoterapeutyczne w chorobie OSGOOD-SCHLATTERA.

 11. Postępowanie fizjoterapeutyczne w chorobie Scheuermanna.

 12. Postępowanie kinezyterapeutyczne w uszkodzeniach urazowych narządu ruchu: skręceniach, zwichnięciach stawów.

 13. Urazy kolan – stan po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, fizykoterapia i kinezyterapia w okresie unieruchomienia i po zdjęciu unieruchomienia (ćwiczenia w łańcuchach otwartych, zamkniętych).

 14. Etiopatogeneza uszkodzenia ścięgna Achillesa, cel i zadania usprawniania w okresie I, II, i III-im.

 15. Metodyka i postępowanie fizjoterapeutyczne po zabiegu amputacji urazowych, fizykoterapia i kinezyterapia stosowana dla potrzeb zaprotezowania pacjenta. Poziomy amputacji.

 16. Postępowanie fizjoterapeutyczne po wydłużaniu kończyn metodą Ilizarowa.

 17. Złamania kd i kg, cel i zadania fizjoterapii, rodzaje zabiegów, usprawnianie w leczeniu złamań. Rodzaje złamań.

 18. Przykurcz Volkmanna, leczenie fizykalne i kinezyterapeutyczne.

 19. Postępowanie fizjoterapeutyczne w chorobie Düpuytrena.

 20. Metodyka i postępowanie fizjoterapeutyczne w leczeniu powikłań pourazowych: przykurcze stawowe, zesztywnienia stawów, odleżyny, zaniki mięśni, dystrofia Sudecka, zespół Volkmanna, staw rzekomy.

 21. Postępowanie masażem w przypadku złamań i amputacji.

 22. Chód fizjologiczny, chody patologiczne.

 23. Diagnostyka obrazowa, pojęcia stosowane w ortopedii.

 24. Testy stosowane w diagnostyce urazówFizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu - neurologia i neurochirurgia - dr Jadwiga Kuciel-Lewandowska


 1. Dyskopatia szyjna - definicja, symptomatologia, fizjoterapia.

 2. Dyskopatia lędźwiowa - definicja, symptomatologia, fizjoterapia.

 3. Porażenie n. łokciowego - definicja, symptomatologia, fizjoterapia.

 4. Porażenie n. promieniowego - definicja, symptomatologia, fizjoterapia.

 5. Porażenie n. pośrodkowego - definicja, symptomatologia, fizjoterapia.

 6. Porażenie obwodowe n. twarzowego - definicja, symptomatologia, fizjoterapia.

 7. Porażenie n. strzałkowego - definicja, symptomatologia, fizjoterapia.

 8. Porażenie n. piszczelowego - definicja, symptomatologia, fizjoterapia.

 9. Zespół cieśni nadgarstka - definicja, symptomatologia, fizjoterapia.

 10. Zespół bólowy korzeniowy szyjny - definicja, symptomatologia, fizjoterapia.

 11. Zespół bólowy korzeniowy lędźwiowy - definicja, symptomatologia, fizjoterapia.

 12. Neuralgia nerwu trójdzielnego - definicja, symptomatologia, fizjoterapia.

 13. Polineuropatie - definicja, symptomatologia, fizjoterapia.

 14. Zespół Guiliana-Barry’ego - definicja, symptomatologia, fizjoterapia.

 15. Stwardnienie zanikowe boczne - definicja, symptomatologia, fizjoterapia.

 16. Dystrofia Dunchena - definicja, symptomatologia, fizjoterapia.

 17. Miastenia - definicja, symptomatologia, fizjoterapia.

 18. Choroba Parkinsona - definicja, symptomatologia, fizjoterapia.

 19. SM - definicja, symptomatologia, fizjoterapia.

 20. MPD - definicja, symptomatologia, fizjoterapia.

 21. Udar mózgu niedokrwienny - okres przewlekły - definicja, symptomatologia, fizjoterapia.

 22. Udar mózgu krwotoczny – okres przewlekły- definicja, symptomatologia, fizjoterapia.

 23. Udar mózgu niedokrwienny – okres wczesny- definicja, symptomatologia, fizjoterapia.

 24. Udar mózgu krwotoczny – okres wczesny- definicja, symptomatologia, fizjoterapia.

 25. Urazy czaszkowo-mózgowe - definicja, symptomatologia, fizjoterapia.

 26. Guzy mózgu - definicja, symptomatologia, fizjoterapia.

 27. Zespoły wad CUN - definicja, symptomatologia, fizjoterapia.

 28. Choroby infekcyjne CUN - definicja, symptomatologia, fizjoterapia.

 29. Guzy rdzenia - definicja, symptomatologia, fizjoterapia.

 30. Zespoły pourazowe rdzenia kręgowego- definicja, symptomatologia, fizjoterapia.

 31. Neuroplastyczność układu nerwowego i jej znaczenie w procesie usprawniania.Pulmonologia - mgr Michał Kaczyński


 1. Wskaźniki wentylacyjne.

 2. Niewydolność oddechowa

 3. Badania radiologiczne, gazometryczne, spirometryczne, wysiłkowe, próby czynnościowe układu oddechowego. Cele, przebieg badania, wyniki.

 4. Sposoby leczenia chorób układu oddechowego oraz techniki stosowane w pulmonologii:

  • leczenie farmakologiczne,

  • kinezyterapia oddechowa,

  • oklepywanie klatki piersiowej,

  • skuteczny kaszel,

  • masaż klatki piersiowej,

  • pozycje drenażowe,

  • ćwiczenia ogólnousprawniające,

  • leczenie uzdrowiskowe,

  • fizykoterapia,

  • metody z użyciem najnowszych technologii.
 1. Cel i zasady stosowania fizjoterapii oddechowej w poszczególnych jednostkach chorobowych:

  • astma oskrzelowa,

  • rozstrzenie oskrzeli,

  • rozedma płuc,

  • POChP,

  • zapalenie płuc,

  • mukowiscydoza,

  • sarkoidoza,

  • pylice płuc.

 1. Fizjoterapia oddechowa w okresie okołooperacyjnym (podstawowe zabiegi chirurgiczne i zabiegi stosowane w onkologii).Fizykoterapia - mgr Roman Heider


 1. Rys historyczny. Rola medycyny fizykalnej w procesie profilaktyki, rehabilitacji medycznej oraz diagnostyki.

 2. Rodzaje czynników fizycznych i ich charakterystyka.

 3. Wpływ czynników fizycznych na tkanki i układy. Rodzaje odczynów.

 4. Termoregulacja – mechanizmy homeostazy termicznej człowieka.

 5. Termoterapia. Mechanizmy lecznicze ogrzewania i oziębiania.

 6. Ciepłolecznictwo. Wpływ i działanie zabiegów cieplnych na organizm.

 7. Rodzaje i charakterystyka zabiegów cieplnych. Przegrzewania miejscowe i ogólne.

 8. Metodyka zabiegów cieplnych. Wskazania i przeciwwskazania do leczenia ciepłem.

 9. Wpływ niskich temperatur na ustrój.

 10. Zabiegi fizykalne z zastosowaniem niskich temperatur.

 11. Krioterapia. Rodzaje i charakterystyka zabiegów.

 12. Metodyka zabiegów krioterapeutycznych. Wskazania i przeciwwskazania.

 13. Światłolecznictwo. Wykorzystania promieniowania optycznego w leczeniu fizykalnym. Podstawy fizyczne i biologiczne.

 14. Działanie biologiczne promieniowania podczerwonego.

 15. Rodzaje generatorów podczerwieni. Metodyka naświetlań promieniami IR, wskazania i przeciwwskazania. Naświetlania promieniami podczerwonymi i widzialnymi z zastosowaniem lampy sollux.

 16. Promieniowanie nadfioletowe - podział i charakterystyka promieni UV.

 17. Zasady dawkowania promieni UV – test biologiczny. Charakterystyka odczynów rumieniowych.

 18. Wpływ promieniowania UV na organizm ludzki. Helioterapia – zasady naświetlań, wskazania i przeciwwskazania.

 19. Terapeutyczne lampy kwarcowe – rodzaje, charakterystyka. Metodyka naświetlań promieniami UV, wskazania i przeciwwskazania.

 20. Metoda PUVA i SUP - charakterystyka, wskazania i przeciwwskazania do terapii.

 21. Laseroterapia. Cechy promieniowania laserowego. Działanie biologiczne, wskazania i przeciwwskazania do laseroterapii. Rodzaje laserów stosowanych w fizykoterapii. Metodyka zabiegowa.

 22. Elektrolecznictwo. Rodzaje prądów stosowanych w elektrolecznictwie.

 23. Galwanizacja. Wpływ prądu stałego na organizm. Rodzaje galwanizacji. Kąpiele elektryczno-wodne. Rodzaje zabiegów, wskazania i przeciwwskazania. Metodyka zabiegów z wykorzystaniem prądu galwanicznego, wskazania i przeciwwskazania.

 24. Elektroforeza - podstawy fizykochemiczne i mechanizm działania jonoforezy. Rodzaje leków używanych do jonoforezy. Metodyka i zasady wykonywania zabiegów elektroforetycznych.

 25. Prądy małej częstotliwości – charakterystyka, działanie biologiczne.

 26. Prądy diadynamiczne i izodynamiczne. Zasady metodyki zabiegowej, rodzaje zabiegów, wskazania i przeciwwskazania.

 27. Elektrostymulacja - rodzaje zabiegów. Charakterystyka parametrów zabiegowych. Wskazania i przeciwwskazania. Zasady metodyki zabiegowej.

 28. Elektrodiagnostyka. Metody oceny pobudliwości nerwowo- mięśniowej jakościowe i ilościowe. Zasady wykonywania badań elektrodiagnostycznych.

 29. Charakterystyka: reobazy, chronaksji, współczynnika i ilorazu akomodacji, krzywej i/t.

 30. Prądy małej częstotliwości w leczeniu porażeń kurczowych – charakterystyka tonolizy.

 31. Przezskórna elektryczna stymulacja nerwów – rodzaje, działanie biologiczne, wskazania i przeciwwskazania do terapii. Metodyka zabiegowa.

 32. Elektrostymulacja czynnościowa – możliwości zastosowania w rehabilitacji.

 33. Prądy średniej częstotliwości- rodzaje, działanie biologiczne, zasady metodyki zabiegowej, wskazania i przeciwwskazania.

 34. Pola elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości, działanie biologiczne, metody lecznicze. Metodyka zabiegowa.

 35. Impulsowe pole magnetyczne wielkiej częstotliwości. Zasady metodyki zabiegowej, wskazania i przeciwwskazania.

 36. Diatermia mikrofalowa. Oddziaływanie mikrofal na tkanki ludzkie.

 37. Pola magnetyczne - charakterystyka fizyczna, działanie biologiczne. Magnetoterapia metody lecznicze, wskazania i przeciwwskazania. Metodyka zabiegowa.

 38. Ultradźwięki - podstawy fizyczne, działanie biologiczne. Metody leczniczego stosowania ultradźwięków. Wskazania i przeciwwskazania. Metodyka zabiegowa.

 39. Inhalacje - podział aerozoli, zastosowanie lecznicze, wskazania i przeciwwskazania.

 40. Terapia falą uderzeniową. Zasada działania i właściwości terapeutyczne zabiegu. Wskazanie i p/wskazania. Metodyka zabiegu.Reumatologia - mgr Sylwia Socha-Sochacka


 1. RZS – podział choroby, etiopatogeneza, usprawnianie z podziałem na okres hospitalizacji, ambulatorium i sanatorium uwzględniając okresy choroby.

Zastosowanie metod specjalnych.

 1. ZZSK - podział choroby, etiopatogeneza, usprawnianie z podziałem na okres hospitalizacji, ambulatorium i sanatorium uwzględniając okresy choroby.

Zastosowanie metod specjalnych.

 1. PHS - podział choroby, etiopatogeneza, usprawnianie z podziałem na okres hospitalizacji, ambulatorium i sanatorium uwzględniając okresy choroby.

Zastosowanie metod specjalnych.

 1. Łuszczycowe zapalenie stawów - podział choroby, etiopatogeneza, usprawnianie z podziałem na okres hospitalizacji, ambulatorium i sanatorium uwzględniając okresy choroby.

Zastosowanie metod specjalnych.

 1. Reumatyzm tkanek miękkich - podział choroby, etiopatogeneza, usprawnianie z podziałem na okres hospitalizacji, ambulatorium i sanatorium uwzględniając okresy choroby.

Zastosowanie metod specjalnych.

 1. Choroba zwyrodnieniowa stawów - podział choroby, etiopatogeneza, usprawnianie z podziałem na okres hospitalizacji, ambulatorium i sanatorium uwzględniając okresy choroby.

Zastosowanie metod specjalnych.

 1. Dna moczanowa - podział choroby, etiopatogeneza, usprawnianie z podziałem na okres hospitalizacji, ambulatorium i sanatorium uwzględniając okresy choroby.

Zastosowanie metod specjalnych.

 1. Toczeń rumieniowy - podział choroby, etiopatogeneza, usprawnianie z podziałem na okres hospitalizacji, ambulatorium i sanatorium uwzględniając okresy choroby.

Zastosowanie metod specjalnych.


Kardiologia – mgr K. Aleksandrowicz


 1. Definicja KRK wg WHO.

 2. Podział KRK na okres wczesny i późny.

 3. Modele rehabilitacji kardiologicznej „Etapu I” oraz zasady kwalifikacji pacjentów do poszczególnych modeli.

 4. Oczekiwane efekty rehabilitacji kardiologicznej.

 5. Zasady przeprowadzania treningu kardiologicznego w poszczególnych etapach KRK.

 6. Zasady przerywania treningu kardiologicznego w poszczególnych etapach KRK.

 7. Zasady przeprowadzania próby wysiłkowej.

 8. MET – charakterystyka jednostki.

 9. Klasyfikacja NYHA i interpretacja kwalifikacji do poszczególnych klas.

 10. Standardy pomiaru i wartości ciśnienia tętniczego wg kategorii.Pediatria – prof. L. Sadowska, dr A. M. Choińska


 1. Charakterystyka rozwoju dziecka przed urodzeniem.

 2. Scharakteryzuj szkodliwe czynniki w rozwoju w okresie prenatalnym.

 3. Wymień „symptomy alarmowe”, które mogą niepokoić rodziców obserwując niemowlę.

 4. Ocena żywotności noworodka wg punktów Apgar (charakterystyka 5 funkcji).

 5. Wymień odruchy prymitywne i automatyzmy noworodkowe. Do kiedy mogą być obecne, a kiedy są patologią?

 6. Wymień „kamienie milowe” statomotoryki (dużej) w pierwszym półroczu życia.

 7. Wymień „kamienie milowe” statomotoryki (dużej) w drugim półroczu życia.

 8. Wymień „kamienie milowe” motoryki spontanicznej w pierwszym roku życia.

 9. Profil rozwojowy niemowlęcia na podstawia MFDR. Wymień badane umiejętności.

 10. Dziecko ryzyka (nieprawidłowego rozwoju - czynniki anamnestyczne) na podstawie informacji o przebiegu ciąży, porodu i okresu noworodkowego.

 11. Opisz testy stosowane w diagnostyce zaburzeń rozwoju psychomotorycznego niemowląt w pierwszym roku życia (MFDR, reakcje ułożeniowe wg Vojty).

 12. Wymień okresu rozwoju ontogenetycznego człowieka i ich charakterystykę (prenatalny i postnatalny).

 13. Profil rozwojowy dziecka wg MFDR 2 i 3 letniego. Wymień testowane umiejętności.

 14. Neurokinezjologiczna diagnostyka Vojty w 1 roku życia określa stopnie ZOKN (zaburzenie ośrodkowej koordynacji nerwowej). Wymień stopnie ZOKN świadczące o zaburzonym rozwoju.

 15. Wymień 7 prób reakcji ułożeniowych niemowlęcia, opracowanych przez Vojtę do diagnostyki ZOKN.

 16. Jakie są stopnie ZOKN i ich znaczenie prognostyczne w populacji dzieci ryzyka oraz w populacji wszystkich noworodków?

 17. Neurokinezjologiczna diagnostyka motoryki spontanicznej w pierwszym półroczu życia (kamienie milowe).

 18. Neurokinezjologiczna diagnostyka motoryki spontanicznej w drugim półroczu życia (kamienie milowe).

 19. Mózgowe porażenie dziecięce (definicja, postacie i ich charakterystyka wg Hagberga).

 20. Stymulacja rozwoju dziecka zdrowego wg B. Zukunft. Scharakteryzuj ćwiczenia w 3-4 i 6-7 miesiącu życia.

 21. Stymulacja rozwoju dziecka zdrowego wg B. Zukunft. Scharakteryzuj ćwiczenia w 9-10 i 12-14 miesiącu życia.

 22. Charakterystyka masażu niemowlęcego Shantali, wskazania i przeciwwskazania.

 23. Plastyczność mózgu (definicja, rodzaje plastyczności).

 24. Charakterystyka plastyczności pamięciowej mózgu, odpowiedzialnej za proces uczenia się.

 25. Charakterystyka plastyczności rozwojowej mózgu, odpowiedzialnej za proces rejestracji wpływu środowiska sensorycznego na rozwój.

 26. Charakterystyka plastyczności kompensacyjnej mózgu, odpowiedzialnej za procesy naprawcze po uszkodzeniu mózgu.

 27. Charakterystyka struktur mózgowych odpowiadających za integrację sensoryczną.

 28. Rozwój integracji sensorycznej przed urodzeniem. Znaczenie 7 zmysłów bazalnych w integracji dziecka ze środowiskiem.

 29. Wymień 4 poziomy integracji sensorycznej i wiek kształtowania się poszczególnych umiejętności wg Ayres.

 30. Mózg w procesie przetwarzania informacji z układu zmysłu w integracji sensorycznej.

 31. Wymień i opisz rodzaje zaburzeń integracji sensorycznej w zakresie wrażliwości zmysłowej na bodźce dotykowe.

 32. Wymień zasady terapii w nadwrażliwości układu zmysłu dotyk i czucia głębokiego.

 33. Wymień zasady terapii w niedostatecznej wrażliwości układu zmysłu dotyku i czucia głębokiego.

 34. Opisz elementy konieczne w więzi osobowej między matką i dzieckiem w okresie prenatalnym. Jakie sygnały odbiera matka od dziecka, a jakie jemu przekazuje w okresie ciąży.

 35. Co kształtuje rozwój więzi emocjonalnej między matką i dzieckiem po porodzie?

 36. Korzyści karmienia piersią dziecka po porodzie dla matki i dla dziecka.

 37. Rola rodziny oraz postaw rodzicielskich w rozwoju społecznym dziecka (dojrzałość i kompetencje społeczne).

 38. Zespół deprywacji pod nazwą maternal deprivation znany jest pod innymi nazwami. Podaj je i scharakteryzuj różnice.

 39. Wymień objawy choroby sierocej, szpitalnej i karłowatości psychospołecznej i dzieci.

 40. Wymień objawy niewytworzenia lub zerwania więzi uczuciowej z matką u niemowlęcia.

 41. Zespół Downa jest chorobą uwarunkowaną genetycznie. Podaj zapisy kariotypów Scharakteryzuj postacie.

 42. W jakim okresie powstają nieprawidłowości rozwojowe w chorobach genetycznych (monogenowych i poligenowych). Wymień przykłady tych chorób.

 43. Wymień choroby uwarunkowane genetycznie, które można wyleczyć dzięki inżynierii genetycznej.

 44. Zespół Downa - co jest przyczyną upośledzenia umysłowego w tym zespole?

 45. Cele i zależenia wychowawczo- edukacyjne przedszkola lub szkoły integracyjnej.

 46. Wymień najczęściej występujące narządowe wady rozwojowe w zespole Downa.

 47. Wymień zasady prowadzenia profilaktyki układu stomatognatycznego u dzieci z zespołem Downa.

 48. Kiedy zalecana jest terapia ustno-twarzowa Castillo-Moralesa?

 49. Co jest przyczyną cukrzycy typu I u dzieci? Wymień główne objawy braku insuliny i konsekwencje metaboliczne.

 50. Kiedy u dzieci z cukrzycą typu I występuje najczęściej hipoglikemia? Wymień sytuacje życiowe.

 51. Wymień objawy hiperglikemii u dziecka z cukrzycą typu I.

 52. Podaj definicje otyłości, charakterystyka zespołu metabolicznego.

 53. Wymień konsekwencje zdrowotne otyłości u dzieci i sposoby przeciwdziałania (profilaktyka).

 54. Wymień i scharakteryzuj przyczyny występowania wad serca u dzieci.

 55. Scharakteryzuj rodzaje wad wrodzonych serca u dzieci (sinicze i niesinicze).

 56. Wady serca nabyte (najczęściej zastawkowe) u dzieci i ich przyczyny.

 57. Kiedy powstają wady wrodzone serca? Jakie czynniki je wywołują?

 58. Siniczą wadą serca jest tetralogia Fallota (9% wad wrodzonych), której najgroźniejszym objawem jest stan niedotlenienia mózgu. Wymień objawy niedotlenienia.

 59. Dlaczego ubytek przegrody międzykomorowej (VSD), najczęściej obejmujący część błoniastą rzadziej mięśniową jest wskazaniem do operacji u niemowląt?

 60. Charakterystyczną wadą dla zespołu Downa jest wspólny kanał przedsionkowo- komorowy. Czym się charakteryzuje ta wada?

 61. Wymień wady wrodzone OUN, w których stosowana jest fizjoterapia od okresu niemowlęcego.

 62. Charakterystyka i ogólny podział przepuklin oponowo-rdzeniowych oraz wady współistniejące.

 63. Cele i zadania fizjoterapii u osób z przepukliną oponowo-rdzeniową z uwzględnieniem dysfunkcji w obrębie narządu ruchu.

 64. Wymień objawy napadu hipoksemicznego w wadach serca oraz postępowanie ratujące życie.

 65. Wymień skuteczne sposoby leczenia wad serca i dlaczego.

 66. Wymień i scharakteryzuj choroby układu oddechowego genetycznie uwarunkowane, w których należy stosować rehabilitację oddechową.

 67. Scharakteryzuj WMU jako koncepcję diagnostyczno- leczniczą, która opiera się na etapach rozwoju ontogenetycznego człowieka.

 68. Wymień neurofizjologiczne metody usprawniania niemowląt z zaburzeniem rozwoju psychomotorycznego.

 69. Założenie i sposób terapii metodą Vojty u niemowląt.

 70. Charakterystyka i zalety stymulacji metodą NDT Bobath.

 71. Wymień i scharakteryzuj metody pedagogiczne (Knillów, Marii Montesori,).

 72. Charakterystyka i zalety Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (metoda niewerbalna) stosowanej u dzieci.

 73. Charakterystyka terapii ustno-twarzowej Castillo-Moralesa stosowanej u niemowląt i małych dzieci.

 74. Opisz na czym polega profilaktyka układu stomatognatycznego u dzieci (wady zgryzu, próchnica zębów, higiena jamy ustnej i odpowiednie karmienie).

 75. Zasady pedagogiki leczniczej Marii Montessori.

 76. Terapia z zastosowaniem sztuki muzycznej (muzykoterapia).

 77. Muzykoterapia aktywna i muzyka w metodach relaksacyjnych.

 78. Hipoterapia jako metoda wspomagająca rozwój dzieci z zaburzeniami w rozwoju.

 79. Scharakteryzuj metodę Domana Delacato. Scharakteryzuj program wzorców motorycznych (paterning).

 80. Metoda Domana i program intelektualny (bity informacji).

 81. Wymień i wyjaśnij zasadę Kinezjologii Edukacyjnej wg Denisonów w zakresie ćwiczeń z grupy I (ćwiczeń umożliwiających przekroczenie linii środkowej ciała) i grupy II (ćwiczeń na koncentrację).

 82. Wymień i wyjaśnij zasadę Kinezjologii Edukacyjnej wg Denisonów w zakresie ćwiczeń z grupy III (ćwiczeń na ześrodkowanie) i grupy IV (ćwiczeń pogłębiających).

 83. Wymień i scharakteryzuj najczęstsze wady postawy u dzieci przedszkolnych (kręgosłup i kończyny dolne) i zasady gimnastyki korekcyjnej.

 84. Wymień i scharakteryzuj najczęstsze wady postawy u dzieci szkolnych (klatka piersiowa, kręgosłup, kończyny dolne) i zasady gimnastyki korekcyjnej.

 85. Scharakteryzuj asymetrię ułożeniową u niemowląt ryzyka i jej rola w kształtowaniu posturalnym dzieci.

 86. Zasady terapii motorycznej u dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym w wieku przedszkolnym i szkolnym Weronika Sherborne.

 87. Zasady terapii motorycznej u dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym w wieku przedszkolnym i szkolnym wg A. Peto.

 88. Zasady terapii motorycznej u dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym w wieku przedszkolnym wg Maria Montessorii lub Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz.

 89. Zasady i charakterystyka ćwiczeń metodami z użyciem zwierząt (animaloterapia) u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z zaburzeniami rozwoju.

 90. Zasady i charakterystyka ćwiczeń Metody nauczania Kierowanego wg Peto u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

 91. Scharakteryzuj rodzaje terapii przez sztukę (arteterapia) tj. muzyka, plastyka, literatura, teatr i film.

 92. Program aktywności ruchowej metodą H. i M. Knillów u dzieci z wieloraką niepełnosprawnością.

 93. Profil rozwoju psychomotorycznego wg testów MFDR u niemowląt obejmuje następujące umiejętności: (wymienić jakie).

 94. Profil rozwoju psychomotorycznego wg testów MFDR u 2 i 3 letnich dzieci. obejmuje następujące umiejętności: (wymienić jakie).

 95. Zaburzenia rozwoju mowy - przyczyny i sposoby terapii. Wymień i opisz jedna z metod stosowanych w zaburzeniach mowy np. Castillo-Moralesa, Masgutowej, itd.).

 96. Niepełnosprawność intelektualna - charakterystyka i stopień, stosowane metody usprawniania.

 97. Sala Doświadczania Świata - terapia przy pomocy oddziaływania na zmysły tzw. SNOEZELEN - cele i zasady terapii.

 98. Zdefiniuj pojęcie wad postawy u dzieci oraz przyczyny ich powstawania.

 99. Klasyfikacja wad postawy i metody diagnostyczne.

100. Zdefiniuj pojęcie wadliwej postawy u dzieci oraz sposoby profilaktyki.

101. Zespół ADHD - charakterystyka objawów.

102. Metody terapii w zespole ADHD.

103. Co to jest godność dziecka? Jakie prawo chroni godność dziecka w Polsce?

104. Zapłodnienie in vitro [IVF] – wymień i scharakteryzuj etapy procesu zapłodnienia.

105. In vitro - realne zagrożenie rozwoju dziecka. Aspekty medyczne i etyczne.

106. Co to jest NAPROTECHNOLOGIA (technologia naturalnego rozrodu)?Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego dla studentów studiów I st. /licencjackich/ r a. 2011/2012 iconZagadnienia do egzaminu dyplomowego – magisterskiego dla studiów stacjonarnych

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego dla studentów studiów I st. /licencjackich/ r a. 2011/2012 iconZagadnienia do egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2011/2012

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego dla studentów studiów I st. /licencjackich/ r a. 2011/2012 iconZagadnienia pomocne w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2011/2012

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego dla studentów studiów I st. /licencjackich/ r a. 2011/2012 iconZagadnienia do egzaminu dyplomowego na kierunku Rolnictwo w roku akademickim 2011/2012

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego dla studentów studiów I st. /licencjackich/ r a. 2011/2012 iconZagadnienia do egzaminu dyplomowego studia I stopnia (licencjat) rok akademicki 2011/2012

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego dla studentów studiów I st. /licencjackich/ r a. 2011/2012 iconZagadnienia do egzaminu dyplomowego studia I stopnia (licencjat) rok akademicki 2011/2012

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego dla studentów studiów I st. /licencjackich/ r a. 2011/2012 iconZagadnienia do egzaminu dyplomowego w roku akademickim 20011/2012

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego dla studentów studiów I st. /licencjackich/ r a. 2011/2012 iconWykład dla studentów I roku studiów licencjackich

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego dla studentów studiów I st. /licencjackich/ r a. 2011/2012 iconZagadnienia do egzaminu dyplomowego dla kierunku transport

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego dla studentów studiów I st. /licencjackich/ r a. 2011/2012 iconZagadnienia do egzaminu dyplomowego dla III roku specjalnośCI

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom