Nr 20. Fizjologia I choroby zawodowe Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego
Pobierz 11.97 Kb.
NazwaNr 20. Fizjologia I choroby zawodowe Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego
Data konwersji13.11.2012
Rozmiar11.97 Kb.
TypCharakterystyka
Nr 20. Fizjologia i choroby zawodowe

Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego i zawodowego

Kierunek: Inżynieria bezpieczeństwa


Studia I stopnia inżynierskie stacjonarne


Semestr

W

Ć

L

P

S

II

30E

-

-

-

15Treść wykładów

Semestr II ........................................................................................... 30 h


Pojęcia i definicje pracy ludzkiej. Fizjologia i fizjologiczny podział pracy. Fizjologiczny rytm pracy. Stres i strejn zawodowy. Wielkości określające fizyczne możliwości człowieka. Uciążliwość pracy, stopnie uciążliwości. Układ energetyczno-ruchowy człowieka. Układ oddechowy. Układ krążenia. Narządy zmysłów w odbiorze informacji. Budowa i działanie układu nerwowego. Zmysł wzroku, słuchu, smaku, węchu i dotyku. Środowisko pracy, a występujące w nim zagrożenia. Podział czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych środowiska pracy. Badania i pomiar czynników szkodliwych dla zdrowia. Choroby zawodowe i ich klasyfikacja. Choroby parazawodowe. Zatrucia ostre i przewlekłe substancjami chemicznymi oraz następstwa tych zatruć. Pylice płuc. Ostry zespół przegrzania i jego następstwa. Uszkodzenie słuchu wywołane działaniem hałasu. Zespół wibracyjny. Choroby układu wzrokowego wywołane zawodowymi czynnikami fizycznymi lub chemicznymi. Choroby wywołane promieniowaniem jonizującym. Choroby skóry. Przewlekłe choroby narządu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy, nadmiernym przeciążeniem. Choroby zakaźne i inwazyjne. Nowotwory złośliwe powstałe w działania czynników rakotwórczych występujących w środowisku pracy. Choroby wywołane pracą w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu atmosferycznym. Przewlekłe zapalenie oskrzeli wywołane działaniem substancji toksycznych, aerozoli drażniących. Rozpoznawanie i stwierdzanie choroby zawodowej. Świadczenia z tytułu chorób zawodowych.

Treść ćwiczeń


Semestr II ........................................................................................... 15 h

Ćwiczenia seminaryjne


Charakterystyka czynników materialnego środowiska pracy. Układ oddechowy, a narażenie pyłowe. Narząd słuchu, a narażenie słuchu. Infradźwięki i ultradźwięki, a zmysł równowagi. Drgania (wibracje). Układ kostno-mięśniowo-ruchowy człowieka. Narażenie radiacyjne (jonizujące). Czynniki chemiczne i zmysł powonienia. Oświetlenie, budowa i funkcjonowanie narządu wzroku. Mikroklimat, a regulacja gospodarki wodno-elektrolitowej organizmu. Prąd elektryczny i pole elektromagnetyczne, a układ nerwowy. Fizjologia pracy, zmęczenie i wypoczynek. Ciśnienie atmosferyczne, a układ krwionośny. Czynniki biologiczne i och wpływ na organizm człowieka. Budowa i funkcja skóry. Parametry charakteryzujące sylwetkę człowieka, a parametry przestrzenne stanowiska pracy. Pierwsza pomoc w różnych przypadkach zaburzeń organizmu.


LITERATURA:

  1. Wysowska M.: Ergonomia. Wydawnictwo AGH

  2. Koradecka D.: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Centralny Instytut Ochrony Pracy. Warszawa 2003r.

  3. Valentin H.: Medycyna pracy

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Nr 20. Fizjologia I choroby zawodowe Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego iconNr Matematyka Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego

Nr 20. Fizjologia I choroby zawodowe Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego iconNr Fizyka Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego

Nr 20. Fizjologia I choroby zawodowe Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego iconNr 17. Zagrożenia cywilizacyjne Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego

Nr 20. Fizjologia I choroby zawodowe Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego iconNr 15. Socjologia pracy Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego

Nr 20. Fizjologia I choroby zawodowe Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego iconNr 14. Psychologia pracy Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego

Nr 20. Fizjologia I choroby zawodowe Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego iconNr 13. Wytrzymałość I materiałoznawstwo Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego

Nr 20. Fizjologia I choroby zawodowe Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego iconNr 28. Systemy zarządzania bhp specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego

Nr 20. Fizjologia I choroby zawodowe Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego iconNr 36. Gospodarka wodna I zagrożenia powodziowe Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego

Nr 20. Fizjologia I choroby zawodowe Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego iconNr Etyka zawodowa I ochrona własności intelektualnej Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego

Nr 20. Fizjologia I choroby zawodowe Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego iconNr 21. Metody heurystyczne I techniki organizatorskie w bhp specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom