Plan higieny szpitalnej
Pobierz 197.99 Kb.
NazwaPlan higieny szpitalnej
strona2/4
Data konwersji13.11.2012
Rozmiar197.99 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4

6. Wymagane preparaty myjące i dezynfekcyjne do realizacji usługi sprzątania.


1. Preparaty myjące powinny wykazywać:

- wysoką skuteczność mycia,

- odpowiednie atesty: dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, atest PZH, mówiący o braku przeciwwskazań do stosowania w placówkach służby zdrowia,

- skuteczność w niskim stężeniu roboczym,

- łatwość wypłukania- pozostałości zawartych w preparacie związków chemicznych powinny dać się łatwo wypłukać z mytej powierzchni,

- brak ujemnego wpływu na myte powierzchnie- związki zawarte w preparatach myjących w żaden sposób nie powinny uszkadzać czyszczonych powierzchni ani sprzętów (dotyczy to zarówno zmian właściwości fizycznych jak i chemicznych tworzyw),

- szybkość działania- im krótszy jest czas kontaktu roztworu myjącego z powierzchnią, tym proces mycia jest szybszy i bardziej efektywny,

- brak toksyczności- stosowanie preparatów myjących nie może wpływać ujemnie na zdrowie pacjentów i personelu szpitala,

- łatwość użytkowania- zalecenia producenta dotyczące sporządzania roztworów roboczych, późniejszego ich wykorzystania, postępowania ze zużytymi roztworami, sposób przechowywania,

- brak ujemnego wpływu na środowisko naturalne- możliwość odprowadzenia zużytych roztworów do kanalizacji ściekowej, określenie stopnia biodegradacji substancji chemicznych zawartych w produkcie.


2. Preparaty dezynfekcyjne powinny wykazywać:

- właściwości myjąco- dezynfekcyjne; standardem jest, aby preparaty dezynfekcyjne, stosowane do dezynfekcji powierzchni wykazywały zdolności biobójcze w obecności niewielkiej ilości zanieczyszczeń fizycznych (jest to istniejąca ilość zanieczyszczeń fizycznych niewidoczna gołym okiem); substancje myjące i dezynfekcyjne powinny być kompatybilne,

- brak indukowania odporności drobnoustrojów,

- wysoką skuteczność działania na oporne szczepy szpitalne,

- szerokie spektrum działania,

- łatwość sporządzania roztworów użytkowych,

- niskie stężenie roztworów użytkowych,

- możliwość stosowania w obecności pacjentów (brak działania drażniącego i uczulającego),

- brak oddziaływania na materiały, z których wykonane są powierzchnie poddawane dezynfekcji (poprzez trwałą zmianę ich właściwości fizycznych i chemicznych np. zmiana twardości, przebarwienia, częściowe rozpuszczenie, reakcje utleniające itp.),

- odpowiednią trwałość roztworów użytkowych (parametr określający czas oraz warunki, w jakich można przechowywać i użytkować roztwór preparatu dezynfekcyjnego bez obawy, że straci on w części lub w całości właściwości biobójcze),

- niski stopień toksyczności,

- wysoki stopień biodegradacji,

- niską wrażliwość na odczyn pH wody użytej do sporządzania roztworów.


3. Wymagania ogólne stosowanych środków dezynfekcyjnych:

- wymagane niezmienne spektrum działania przez cały okres ważności preparatu,

- zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających działania bójczego,

- w celu ujednolicenia warunków oceny wartości ofert Zamawiający wprowadza następujące oznaczenia:

B- działanie bakteriobójcze

Tbc- działanie prątkobójcze

F- działanie grzybobójcze

S- działanie sporobójcze

V- działanie wirusobójcze

- preparat do powierzchni wolnych od zanieczyszczeń biologicznych - bez zawartości aldehydu glutarowego, chloru, fenolu, nadtlenku wodoru, spektrum działania: B, F,

- preparat do powierzchni zanieczyszczonych materiałem biologicznym - bez zawartości aldehydu glutarowego, na bazie chloru, spektrum działania: B, F, V,

- preparat do dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych - spray na bazie alkoholu., spektrum działania: B, F, V, Tbc,

- preparat do dezynfekcji pomieszczeń higieniczno- sanitarnych (łazienki, sanitariaty) - na bazie chloru, spektrum działania: B, F, V, Tbc.

- preparaty do dezynfekcji powinny być użyte z oryginalnego opakowania zaopatrzonego w naklejkę w języku polskim,

- preparaty stosować zgodnie z zaleceniem i wg instrukcji producenta oraz przyjętą procedurą,

- preparaty dezynfekcyjne przechowywać w oryginalnych opakowaniach na półkach, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych,

- roztwory użytkowe należy przygotowywać w wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach,

- przy przygotowaniu roztworów stosować środki ochrony osobistej,

- naczynia zawierające użytkowe roztwory, powinny być oznakowane - posiadać ulotkę informacyjną (nazwa preparatu, stężenie, data przygotowania, osoba przygotowująca roztwór),

- do dezynfekcji należy używać czystych zdezynfekowanych i wysuszonych pojemników,

- do roztworów dezynfekcyjnych nie wolno dodawać innych preparatów np.: płynów do mycia naczyń, proszków do prania, wybielaczy itp.,

- nie wolno mieszać wielu preparatów dezynfekcyjnych,

- w przypadku zanieczyszczenia powierzchni moczem nie używać preparatu na bazie chloru.


7. Dezynfekcja dużych, zmywalnych powierzchni i powierzchni obciążonych organicznie oraz małych i trudnodostępnych.


Charakterystyka preparatu

Zakres działania

Nazwa handlowa preparatu

Preparat chlorowy w granulacie, służący do zasypywania plam krwi, wydalin, wydzielin; działający na bakterie, wirusy, grzyby, Tbc w czasie do 2 min.

B, F, V, Tbc

Actichlor granulat

lub równoważny

Preparat oparty o aktywny chlor o właściwościach dezynfekcyjnych i myjących do wszelkich zmywalnych powierzchni; w postaci musujących tabletek; o działaniu bakterio, grzybo, wiruso, prątkobójczym w czasie do 15 min.

B, F, V, Tbc

Actichlor Plus- tabletki Medicacarine – tabletki

lub równoważny

Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego, przeznaczony również do dezynfekcji wszelkich pozostałych powierzchni zmywalnych oraz do dezynfekcji niewielkich przedmiotów przez zanurzenie. Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (łącznie z Tbc), grzyby i wirusy: HIV,HBV, Rota i Herpes, przy niskich stężeniach roboczych 0,25-0,5%.

B, F, Tbc, V (HIV, Rota, Herpes)

Virufen

lub równoważny

Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego i wszelkich powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi; zawierający glukoprotaminę, niezawierający aldehydów; działający na bakterie (włącznie z Tbc), grzyby, wirusy ( Rota- 30sek., Adeno- 1min, HBV, HCV i HIV). Dozowanie w postaci piany; opakowanie bez zawartości freonu.

B, F, Tbc

Incidin Foam

lub równoważny

Gotowy do użycia preparat alkoholowy o maksymalnej zawartości aldehydu glutarowego 0,018g/100g, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych. Czas działania:

B, F- do 2 minut

B, F, Tbc- do 5 minut

B. F, Tbc, V (Polio, Vakzinia, Adeno, Papowa, HIV, HBV, Rota)- do 1godz.

Wymagana deklaracja zgodności CE

B, F, V, Tbc

Incidur Spray

lub równoważny

Gotowy do użycia preparat alkoholowy (max 55% w roztworze) niezawierający pochodnych fenolowych, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych.

Czas działania:

B, F- do 1minuty,

B, F, Tbc- do 5 minut.

B, F, Tbc

Incidin Liquid Spray

lub równoważny
1   2   3   4

Powiązany:

Plan higieny szpitalnej iconOGÓlny plan higieny

Plan higieny szpitalnej iconPlan zajęĆ dla I roku „higieny stomatologicznej”, rok akadem. 2010/11, sem zimowy

Plan higieny szpitalnej iconPlan zajęĆ dla III roku „higieny stomatologicznej”, rok akadem. 2010/11, sem letni

Plan higieny szpitalnej iconTerapeutyczno – rewalidacyjna rola szkoły szpitalnej

Plan higieny szpitalnej icon„Pranie wraz z dzierżawa bielizny szpitalnej”

Plan higieny szpitalnej iconScenariusz występu uczniów szkoły szpitalnej

Plan higieny szpitalnej iconZnaczenie szkoły szpitalnej w życiu dziecka chorego

Plan higieny szpitalnej iconWpływ późnej rehabilitacji szpitalnej na poprawę funkcji ręki u pacjentów oparzonych

Plan higieny szpitalnej iconBiałystok: Dostawy odzieży, obuwia ochronnego I roboczego oraz pościeli I bielizny szpitalnej

Plan higieny szpitalnej iconNazwa zadania na które zaciągnięto kredyt: " Budowa placu targowego przy ul. Szpitalnej w Chrzanowie"

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom