Pakiet informacyjny ects geologia
Pobierz 1.33 Mb.
NazwaPakiet informacyjny ects geologia
strona58/71
Data konwersji13.11.2012
Rozmiar1.33 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   71


Prowadzący: dr Ryszard Kuzak, dr Dominik Jura + zespół

Instytut / Katedra: Katedra Geologii Podstawowej

Status kursu: obowiązkowy dla GOP

Efekty kształcenia: poznanie budowy geologicznej wybranych rejonów Polski

Opis: rozwój karpackiej części geosynkliny alpejskiej. Karpaty wewnętrzne: trzon krystaliczny Tatr, serie wierchowa i reglowa – litologia, stratygrafia, luki sedymentacyjne, płaszczowiny, łuski, nasunięcia. Budowa geologiczna pienińskiego pasa skałkowego – litologia, stratygrafia, tektonika, zagadnienia subdukcji. Zagadnienie geotermii na Podhalu ( instalacja Bańska ). Płaszczowiny Karpat zewnętrznych na przykładzie budowy geologicznej okolic Goleszowa ( Beskidy ). Budowa geologiczna Sudetów Wschodnich (Głuchołazy).

Wymagana wiedza: GL023

Forma egzaminu: ustna prezentacja wybranego zagadnienia

Zapisy na zajęcia: nie

Literatura:

Birkenmajer K., 1979. Przewodnik geologiczny po pienińskim pasie skałkowym. WG. Warszawa.

Grocholski W. (red.), 1969. Przewodnik geologiczny po Sudetach. WG. Warszawa.

Janeczek J., Kozłowski K., Żaba J., 1991. Zbieramy minerały i skały. Przewodnik po Dolnym Śląsku. WG. Warszawa.

Kotański Z., 1971. Przewodnik geologiczny po Tatrach. WG. Warszawa.

Passendorfer E., 1978. Jak powstały Tatry. WG. Warszawa.

Unrug R., (red.), 1979. Przewodnik geologiczny. Karpaty fliszowe między Olzą a Dunajcem. WG. Warszawa.

+ notatnik terenowy


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Uniwersytet Śląski ■ Geologia ■ ECTS ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


Nazwa kursu:

GEOLOGIA REGIONALNA


Kod/numer kursu:

07.3/GL100

Rodzaj zajęć:

ćwiczenia terenowe

Semestr:

GL II/2


Godz. tyg./semestr:

6 dni/l

Punkty ECTS:

2

Nazwa kursu:

PETROLOGIA I MINERALOGIA REGIONALNA


Kod/numer kursu:

07.3/GL101

Rodzaj zajęć:

ćwiczenia terenowe

Semestr:

GL II/2


Godz. tyg./semestr:

6 dni/l

Punkty ECTS:

2


Prowadzący: prof. dr hab. Janusz Janeczek, prof. UŚ dr hab. Łukasz Karwowski, dr hab. Aleksandra Gawęda,

dr Eligiusz Szełęg

Instytut / Katedra: Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii

Status kursu: obowiązkowy dla GMI

Efekty kształcenia: poznanie zagadnień petrograficzno-mineralogicznych wybranych regionów

Opis: zagadnienia petrograficzno-mineralogiczne wybranych regionów Polski południowej (Tatry, Pieniny, Sudety Zachodnie, okolice Krakowa) i/lub północnych Czech i Słowacji: pozycja geologiczna, charakterystyka oraz geneza skał magmowych, metamorficznych i osadowych, paragenezy mineralne etc.

Wymagana wiedza: GL010, GL013

Forma egzaminu: sprawozdanie pisemne

Zapisy na zajęcia: nie

Literatura:

Gradziński R., 1972. Przewodnik geologiczny po okolicach Krakowa. WG. Warszawa.

Grocholski W. (red.), 1969. Przewodnik geologiczny po Sudetach. WG. Warszawa.

Janeczek J., Kozłowski K., Żaba J., 1991. Zbieramy minerały i skały. Przewodnik po Dolnym Śląsku. WG. Warszawa.

Kotański Z., 1971. Przewodnik geologiczny po Tatrach. WG. Warszawa.

+ notatnik terenowy


1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   71

Powiązany:

Pakiet informacyjny ects geologia iconPakiet informacyjny ects w y d z I a ł n a u k s p o ł e c z n y c h

Pakiet informacyjny ects geologia iconPakiet informacyjny ects

Pakiet informacyjny ects geologia iconPakiet informacyjny ects w y d z I a ł p e d a g o g I c z n y I a r t y s t y c z n y

Pakiet informacyjny ects geologia iconPakiet informacyjny ects w y d z I a ł f I l o L o g I c z n o h I s t o r y c z n y

Pakiet informacyjny ects geologia iconPakiet informacyjny ects

Pakiet informacyjny ects geologia iconInstytutowy pakiet informacyjny ects

Pakiet informacyjny ects geologia iconInstytutowy pakiet informacyjny ects

Pakiet informacyjny ects geologia iconInstytutowy pakiet informacyjny ects

Pakiet informacyjny ects geologia iconPakiet informacyjny ects ochrona środowiska

Pakiet informacyjny ects geologia iconPakiet Informacyjny ects wydziału Pedagogicznego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom