Scenariusz zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
Pobierz 27.65 Kb.
NazwaScenariusz zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
Data konwersji13.11.2012
Rozmiar27.65 Kb.
TypDokumentacja


Scenariusz zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

przeprowadzonych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Mławie dla grupy uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.


Temat zajęć:


W naszym ogródeczku” – zabawy inspirowane wiosną.

- rozwijanie zainteresowań otoczeniem i wyzwalanie aktywności zmysłowo-ruchowej w reakcji na proponowane bodźce zmysłowe.


Przygotowanie


i prowadzenie zajęć:

Małgorzata Miklas
Data przeprowadzenia zajęć: 29. 04. 2009r.

Czas trwania zajęć: 120 min

Zespół klasowy: grupa uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

i niepełnosprawnościami sprzężonymi.


Cele zajęć:


Cele ogólne:


 1. Dostarczanie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych i integrowanie wrażeń zmysłowych.

 2. Usprawnianie percepcji wzrokowej, słuchowej, dotykowej.

 3. Rozwijanie świadomości ciała i jego granic.

 4. Wyzwalanie aktywności poznawczej na miarę możliwości percepcyjno-motorycznych dziecka.

 5. Rozwijanie umiejętności komunikacji i porozumiewania się.

 6. Budowanie zaufania w stosunku do innych osób.

 7. Kształtowanie poczucia pozytywnej sprawczości i wyzwalanie pozytywnych emocji.


Cele operacyjne:


Uczeń:

 1. Zna strukturę materiałów sypkich oraz materiałów o zróżnicowanej fakturze.

 2. Wodzi wzrokiem za źródłem światła i przedmiotami poruszającymi się
  w polu widzenia.

 3. Chwyta przedmioty pod kontrolą wzroku lub słuchu adekwatnie
  do możliwości percepcyjno-motorycznych.

 4. Zna granice swojego ciała.

 5. Odwraca głowę w kierunku źródła dźwięku.

 6. Reaguje emocjonalnie na muzykę i wykorzystuje instrumenty
  w aktywnościach przy muzyce.

 7. Potrafi współdziałać w zabawie.

 8. W bliskim kontakcie z drugą osobą potrafi opanować reakcje lękowe związane ze zmianą pozycji ciała w przestrzeni.

 9. Okazuje zadowolenie z różnych form aktywności.


Metody pracy rewalidacyjno-wychowawczej:

  • Met. stymulacji polisensorycznej,

  • elementy Metody Integracji Sensorycznej,

  • zabawa,

  • pozytywnych wzmocnień,

  • Met. F. Affolter (kierowanie ruchem – aktywności wspomagane).

Formy pracy:

  • zbiorowa,

  • grupowa,

  • indywidualna.


Środki dydaktyczne:


Lampka zapachowa, olejek cytrynowy, sok cytrynowy, oliwka do masażu, chusta z wycinanką fluorescencyjną – wiosenne kwiaty, pojemniki plastikowe, nasiona zbóż, fasoli, piasek, orzechy, drobne kamyki, panele dotykowe, domino dźwiękowe - pojemniki wypełnione różnymi materiałami sypkimi, karty
do stymumulacji zmysłu wzroku, wskaźnik laserowy, klocki dźwiękowe, instrumenty muzyczne, lampa UV, papierowe talerze, magnetofon, płyty CD
z nagraniem muzyki Mozarta, Vivaldiego oraz utworami z programu Edukacja przez ruch, odgłosami ptaków. Piłki rehabilitacyjne sensoryczne, kołdra gorczycowa, mata sensoryczna, hamak. Lampa wodna, wytwornica baniek.


Przebieg zajęć:


I. Zajęcia wstępne:


 1. Organizacja przestrzeni, pozycjonowanie uczniów.

 2. Zapalenie lampki zapachowej z olejkiem cytrynowym.

 3. Powitanie każdego ucznia piosenką:

Witaj ... (imię), witaj ...,

jak się masz, jak się masz.

Wszyscy cię lubimy,

wszyscy się cieszymy

bądź wśród nas.

(piosenka śpiewana na melodię „Panie Janie”)

Piosenka: „Witamy się paluszkami”

 1. Słuchanie muzyki Vivaldiego, (wyzwalanie niekontrolowanej, spontanicznej aktywności, budowanie wspólnego pola uwagi; uczniowie reagują emocjonalnie na muzykę – mimiką, ruchem – na miarę możliwości percepcyjno-motorycznych). Wykorzystują instrumenty muzyczne: dzwonki, grzechotki.


II. Część główna zajęć:


 1. Krótkie opowiadanie o wiośnie:

Za oknem wiosna:

Coraz dłuższe dni nastają,

zima dawno odjechała.

Przyszła wiosna i do życia

budzi się przyroda cała.

Na gałązkach pierwsze listki,

zielenieją wszystkie drzewa.

Pachną kwiaty dookoła,

gdzieś w oddali ptaszek śpiewa.


Słuchanie odgłosów ptaków.


 1. Stymulacja zmysłów: wzroku, dotyku, węchu, smaku. Wiosenne podarunki. (zabawa stymulująca zmysły).


Co przynosi ze sobą wiosna?


 • ciepłe promyki słońca (wyzwalanie reakcji na bodźce wzrokowe
  i termiczne – wodzenie wzrokiem za źródłem światła w liniach poziomych i pionowych),

 • miękką, ogrzaną słońcem ziemię (smarowanie dłoni lub przedramienia rozgrzaną glinką),

 • pierwsze wiosenne kwiaty - zabawa z chustą. Podtrzymywanie kontaktu, próby wokalizowania do osoby.

 • świeży zapach i smak cytryny (integrowanie wrażeń zmysłowych: smak - zapach)


Wiosną wszyscy robią porządki w ogrodzie. My też się tam wybierzemy.


Pozycjonowanie uczniów. W tle słychać muzykę (utwór zaczerpnięty
z programu Edukacja przez ruch). Właściwe ułożenie i stabilizacja ciała zapewni wychowankom aktywny udział w ćwiczeniach i zabawie.


 1. Zabawa „ W naszym ogródeczku”.
 1. W naszym ogródeczku zrobimy porządki,

zrobimy porządki, zrobimy porządki

Wygrabimy ścieżki, przekopiemy grządki,

przekopiemy grządki

Raz dwa trzy.

 1. Potem w miękką ziemię wsiejemy nasionka,

wsiejemy nasionka, wsiejemy nasionka

Będą się wygrzewać na wiosennym słonku

na wiosennym słonku
Raz dwa trzy.

3. Spadnie ciepły deszczyk i wszystko odmieni,

i wszystko odmieni, i wszystko odmieni.

W naszym ogródeczku grządki zazieleni,

grządki zazieleni

Raz dwa trzy.

Inscenizowanie piosenki ruchem. Wyzwalanie aktywności poznawczej wychowanków zmierzającej do różnicowania dotykiem struktury materiałów przyrodniczych (ziemia, piasek, kamyki, nasiona zbóż i roślin). Integrowanie wrażeń zmysłowych – dotykowych, słuchowych. Uczniowie uczestniczą
w zabawie na miarę możliwości percepcyjno-motorycznych. Prowadzący zajęcia wspomaga aktywność wychowanków. Dostosowuje tempo pracy
do zaobserwowanych reakcji emocjonalnych oraz zachowania uczniów. 1. Wiosenna loteryjka – zabawa z wykorzystaniem obrazkowych bitów wzrokowych, pozwalająca na integrowanie wrażeń wzrokowo-słuchowych, wzrokowo-dotykowych, wzrokowo-węchowych.
  W zabawie uczestniczą uczniowie z zachowaną sprawnością w obrębie zmysłu wzroku. Dzieci kolejno losują po jednej karcie z obrazkiem odwróconym do dołu. Prowadzący nazywa przedstawione na ilustracji zwierzęta lub przedmioty związane z wiosną. Uczniowie zatrzymują wzrok na ilustracji, śledzą wzrokiem przesuwający się w polu widzenia obrazek. Dobieranie pasujących do obrazka dźwięków, faktury lub zapachu. Integrowanie wrażeń zmysłowych. Zabawa w świetle UV.
 1. Zmiana aktywności. Usprawnianie motoryki dużej. Wzmacnianie mięśni prostowników grzbietu u uczniów preferujących pozycje zgięciowej.
 1. Zabawy usprawniające percepcję wzrokową, kształtujące płynność
  i izolację ruchów gałek ocznych od ruchu głowy i całego ciała. Ćwiczenia ułatwiające izolowanie figury od tła. W ćwiczeniu wykorzystuje się karty wzrokowe z układem pasków o różnej szerokości, ślimak wzrokowy, wskaźnik laserowy. Ćwiczenie przewidziane jest dla uczniów
  z zachowanym wzrokiem.
 1. Stymulacja zmysłu słuchu – Domino dźwiękowe. Nasłuchiwanie dźwięków wydawanych przez przedmioty wypełnione nasionami, grochem, kaszą, drobnymi kamykami. Lokalizowanie źródła dźwięku, odwracanie głowy w kierunku dźwięku. Próby chwytania przedmiotów pod kontrolą słuchu. Dobieranie par przedmiotów wydających takie same dźwięki.
 1. Aktywności w zakresie motoryki dużej i koordynacji oko-ruchowej. • przemieszczanie się w pozycji czworacznej po ograniczonej przestrzeni z utrzymaniem przedmiotów w polu widzenia. Stymulacja czucia powierzchniowego i głębokiego, chwytanie przedmiotów pod kontrolą wzroku. Przemieszczanie się po podłożu o zróżnicowanej fakturze.

 • stymulacja przedsionkowa (zmysł równowagi) i poprawa czucia powierzchniowego i głębokiego całego ciała. Ćwiczenia na piłce sensorycznej i wałku. Kształtowanie kontroli pozycji głowy względem osi ciała. Izolowanie ruchów gałek ocznych od ruchu głowy.
 1. Zabawy przy muzyce.
 • wystukiwanie rytmu prostej melodii. (Dzwoneczki - utwór muzyczny „Klanza” ). Wyzwalanie reakcji.

 • zabawa z papierowymi talerzami do muzyki Mozarta. Zabawa sprzyjająca rozwijaniu świadomości ciała. 1. Relaksacja.III. Zajęcia końcowe:


 1. „Iskierka” – dzieci, opiekunowie i prowadzący leżą na kocach tworząc krąg lub siedzą i trzymają się za ręce. Prowadzący zajęcia śpiewa piosenkę. Wszyscy żegnają się uściskiem dłoni.

 2. Porządkowanie sali.

 3. Zakończenie zajęć.Prowadzący zajęcia:

Małgorzata MiklasDodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Scenariusz zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych iconInformacja o wynikach kontroli przeprowadzonych w roku szkolnym 2009/2010 w województwie podlaskim w zakresie zgodności organizacji I realizacji zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z obowiązującymi przepisami prawa w ośrodku rewalidacyjno wychowawczym

Scenariusz zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych iconWniosek o skierowanie do zajęĆ rewalidacyjno-wychowawczych

Scenariusz zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych iconArkusz kontroli w zakresie organizowania I realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Scenariusz zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych iconScenariusz zajęĆ rewalidacyjno logopedycznych klasa

Scenariusz zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych iconScenariusz zajęć wychowawczych w klasie I temat spotkania: Świętowanie w rodzinie Cele zajęć

Scenariusz zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych iconScenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych w grupie dzieci 3-4 letnich

Scenariusz zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych iconScenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych w grupie dzieci 5,6-letnich

Scenariusz zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych iconScenariusz zajęć wychowawczych Opracowała: mgr Urszula Paluszkiewicz

Scenariusz zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych iconWoda źRÓDŁem życia scenariusz zajęć wychowawczych przeprowadzonych

Scenariusz zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych iconScenariusz zajęć dydaktyczno- wychowawczych przeprowadzony w grupie dzieci 6 letnich

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom