Przewodnik dydaktyczny dla studentów kierunku połOŻnictwo




Pobierz 1.21 Mb.
NazwaPrzewodnik dydaktyczny dla studentów kierunku połOŻnictwo
strona15/15
Data konwersji13.11.2012
Rozmiar1.21 Mb.
TypPrzewodnik
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Tematy wykładów (Zakład Dydaktyki Ginekologiczno – Położniczej)

 1. „Ginekologia wieku dziecięcego. Wady wrodzone narządów płciowych” (2h)

 2. „Zaburzenia miesiączkowania” (3h)

 3. „Stany zapalne narządu rodnego” (2h)

 4. „Niepłodność” (3h)

 5. „Okres okolomenopauzalny. HTZ” (3h)

 6. „Zaburzenia statyki narządu rodnego. Nietrzymanie moczu” (3h)

 7. „Rodzaje operacji ginekologicznych – operacje drogą brzuszną i LPSC, powikłania” (4h)

 8. „Rodzaje operacji drogą pochwową i powikłania” (4h)

 9. „Powikłania pooperacyjne w ginekologii”(3h)

 10. „Stany nagłe w ginekologii” (3h)

 11. „Zmiany nowotworowe w gruczole sutkowym” (3h)

 12. „Zmiany nowotworowe narządu rodnego” (4h)

 13. „Metody leczenia nowotworów” (4h)

 14. „Opieka paliatywna w ginekologii” (4h)




 • Tematy wykładów (Zakład Profilaktyki Onkologicznej)

Podstawy epidemiologii nowotworów. Środowiskowe uwarunkowania rozwoju nowotworów. Podstawowe wiadomości o biologii, powstawaniu, dziedzicznych i środowiskowych uwarunkowaniach rozwoju nowotworów. Główne zasady prewencji w onkologii. Charakterystyka wybranych, najważniejszych nowotworów u człowieka, pod kątem objawów, wczesnego rozpoznawania oraz prewencji.

Podstawy leczenia onkologicznego.


 • Tematy seminariów

 1. „Fazy cyklu miesięcznego. Metoda wielowskaźnikowa”

 2. „Budowa gruczołu piersiowego i diagnostyka zmian w gruczole piersiowym”

 3. „Diagnostyka zmian w obrębie narządu rodnego”

 4. „Przygotowanie do operacji ginekologicznych i opieka pooperacyjna”

 5. „Proces pielęgnowania w ginekologii”




 • Tematy samokształcenia

 1. „Zaburzenia okresu pokwitania” (8h)

 2. „Endometrioza – charakterystyka schorzenia, metody postępowania” (8h)

 3. „Osteoporoza – przyczyny, metody leczenia” (8h)

 4. „Psychologia menopauzy” (8h)

 5. „Opieka nad kobietą w okresie senium” (8h)


LITERATURA OBOWIĄZKOWA

 1. Bręborowicz G. H.: Położnictwo i Ginekologia, PZWL, Warszawa 2005

 2. Łepecka – Klusek C.: Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie położnictwie ginekologii, wyd. Czelej, Lublin 2003

 3. Pisarski T.: Położnictwo i Ginekologia, PZWL, Warszawa 2002

 4. Pschyrembel W.: Ginekologia Praktyczna, PZWL, Warszawa 1994

 5. Skabała P.: Endokrynologia ginekologiczna, PZWL, Warszawa 2005


LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

 1. Dobrowolski T.: Wysiłkowe nietrzymanie moczu u kobiet, PZWL, Warszawa 2003

 2. Rechberger T.: Nietrzymanie moczu u kobiet: patologia, diagnostyka, leczenie, wyd. BiFolium, Lublin 2005

7.7 KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE PSYCHIATRII

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROGRAM

II Klinika Psychiatryczna

Kierownik: Prof. dr hab. Andrzej Kokoszka

03-242 Warszawa

ul. Kondratowicza 8

Szpital Bródnowski

Tel./fax.: (22) 326 58 92

Email: andrzej.kokoszka@wum.edu.pl


OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU


LICZBA GODZIN:

Ogólna liczba godzin – 100h

Wykłady – 30h

Zajęcia praktyczne – 40h

Samokształcenie – 30h


FORMA ZALICZENIA:

Egzamin


ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA

Rok III

Semestr VI


Brak materiałów z II Kliniki Psychiatrycznej.


7.8 KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I STANÓW ZAGROŻENIA ŻYCIA


JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROGRAM

Zakład Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kierownik: Dr Dariusz Kosson

02-005 Warszawa

ul. Lindleya 4

Szpital Dzieciątka Jezus

Tel..: (22) 502-17-21

Fax: (22) 502-21-03

E-mail: dariusz.kosson@wum.edu.pl


OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU


LICZBA GODZIN:

Ogólna liczba godzin – 100h

Wykłady – 20h

Seminaria – 10h

Zajęcia praktyczne – 40h

Samokształcenie – 30h


FORMA ZALICZENIA:

Zaliczenie


ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA

Rok III

Semestr V i VI


Brak materiałów z Zakładu Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii.


7.9 KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE REHABILITACJI
W POŁOŻNICTWIE, NEONATOLOGII I GINEKOLOGII



JEDNOSTKI REALIZUJĄCE PROGRAM:

Zakład Rehabilitacji SPCSK

Kierownik: Dr n. med. Witold Rongies

02-097 Warszawa

ul. Banacha 1a

Blok E

Tel.: (22) 599-25-63, (22) 599-15-62

Fax: (22) 599-15-63

E–mail : rehab@amwaw.edu.pl


Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Kierownik: Prof. dr hab. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

00-315 Warszawa

ul. Karowa 2

Tel.: (22) 596-61-55, (22) 828-66-86

Fax: (22) 596-64-84, (22) 828-66-86

E–mail: maria.kornacka@wum.edu.pl


OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU:

Dr n. med. Witold Rongies


LICZBA GODZIN:

Ogólna liczba godzin – 100h

Wykłady – 30h Zakład Rehabilitacji SPCSK

Zajęcia praktyczne – 20h Zakład Rehabilitacji SPCSK

- 40h Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Samokształcenie – 10h


FORMA ZALICZENIA:

Egzamin


ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA

Rok III

Semestr V i VI


CELE I ZADANIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE :

Zapoznanie się z celami i metodami rehabilitacji

Organizacja pracy Zakładu Rehabilitacji SPCSK

Znaczenie współpracy zespołu terapeutycznego (lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, psychologa)

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pacjentów po zakończeniu rehabilitacji szpitalnej

Zadania położnej w rehabilitacji pacjentki.


Student:

 • scharakteryzuje podstawowe pojęcia określające rehabilitację,

 • określi cele i zadania kompleksowej rehabilitacji, wykorzysta wybrane metody oddziaływania rehabilitacyjnego w procesie opieki nad pacjentem, wykorzysta nabyte umiejętności w celu właściwej edukacji chorego i jego rodziny



TREŚCI PROGRAMOWE :

 • Tematy wykładów i samokształcenia :

 • Systematyka rehabilitacji.

  1. Podstawowe pojęcia i założenia metodyczne.

  2. Kinezyterapia miejscowa (ćwiczenia bierne, wspomagane, czynne wolne, czynne z oporem, czynne w odciążeniu, oddechowe, pionizacja, redresja, synergia).

  3. Kinezyterapia ogólnousprawniająca i ogólnokondycyjna.

 • Rehabilitacja w położnictwie.

 1. Zmiany statyki ciała kobiety w ciąży.

 2. Dostosowanie rehabilitacji do trymestru ciąży.

 3. Rola ćwiczeń usprawniających w basenie rehabilitacyjnym.

 4. Rola ćwiczeń usprawniających w połogu.

 5. Program szkoły rodzenia.

 • Rehabilitacja w powikłaniach neurologicznych po porodzie.

 1. Porażenia obwodowe kończyn górnych /porażenie n. promieniowego /. Etiologia, profilaktyka, usprawnianie.

 2. Porażenia obwodowe kończyn dolnych / porażenie n. strzałkowego /. Etiologia, profilaktyka, usprawnianie.

 3. Porażenie n. twarzowego / typu Bella /.

 • Rehabilitacja w „ zespołach bólowych” kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego.

  1. Przyczyny i czynniki sprzyjające „zespołom bólowym” kręgosłupa.

  2. Lokalizacja zmian zwyrodnieniowych i przepuklin jądra miażdżystego kręgosłupa.

  3. Okresy „zespołów bólowych” kręgosłupa (charakterystyka, rehabilitacja).

  4. Cele rehabilitacji w „zespołach bólowych” kręgosłupa.

  5. Profilaktyka.

  6. Zaopatrzenie ortopedyczne.




 • Tematy zajęć praktycznych:

Zajęcia odbywają się w Klinikach SPCSK :

 • Chorób Przemiany Materii

 • Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej

 • Chirurgii Ogólnej Naczyniowej I Transplantacyjnej

 • Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby

 • OIT

 • Ambulatorium Zakładu Rehabilitacji.

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

 1. Kaliciński P.: Przeszczep wątroby. Wybrane zagadnienia. 1997, Biblioteka P.P.Ch., tom 8

 2. Pakulski C., Michalska-Krzanowska G., Zawada T., Kostyrka R., Falkowski A.: Powikłanie neurologiczne po przeszczepie wątroby. Case Rep Clin Pract Rev, 2001; 2(3): 177-180

 3. Patkowski W.: Techniczne aspekty transplantacji wątroby.

 4. Wiktor Dega, Kazimiera Milanowska „Rehabilitacja Medyczna”

 5. A. Kwolek „Rehabilitacja medyczna” Urban Partner 2003

 6. 6. J. NOWOTNY „ Podstawy fizjoterapii” Wyd. KASPER . Kraków 2004

 7. Rehabilitacja Medyczna. Kwartalnik T4, nr 4 2000r

 8. Rehabilitacja kardiologiczna. Pod red. J. Brombosz, p. Dylewicz Elipsa-Jaim 2006 wyd. 2

 9. Położnictwo i Ginekologia – Ralph C. Benson

 10. Poród naturalny w szkole rodzenia – Wł. Fijałkowski


LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

 1. Rongies W., Stępniewska S., Ołdakowska U., Pączek L., Frunze S., Pawlak J.: Obustronne porażenie nerwu strzałkowego jako powikłanie neurologiczne po przeszczepie wątroby. VI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, sesja plakatowa, Jachranka, 2003

 2. Rongies W., Stępniewska S., Pyżyńska vel Perzyńska E., Dolecki W., Wojtaszek M., Ołdakowska-Jedynak U., Pawlak J., Krawczyk M.: Rehabilitation principles in patients after orthothopic liver transplantation. Experimental&Clinical Hepatology, 2005; 1(1): 41-44

 3. Rongies W., Stępniewska S., Pyżyńska vel Perzyńska E., Dolecki W., Wojtaszek M., Jakimowicz T., Ołdakowska-Jedynak U., Krawczyk M.: Evaluation of different rehabilitation methods after orthothopic liver transplantation. VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego pt.: „Postepy w Hepatologii”, sesja plakatowa, Mikołajki 2005

 4. Stępniewska S.: Pamiętajcie o ćwiczeniach. Www. przeszczep.pl, 2006; 1: 10

 5. S.KOZŁOWSKI, K. NAZAR Wprowadzenie do fizjologii klinicznej” PZWL 2001

 6. Rehabilitacja pulmonologiczna American Thoracie Society i European Respiratory Society Medycyna Praktyczna 2006



7.10 KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE BADAŃ W POŁOŻNICTWIE

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROGRAM

Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej

Kierownik: Prof. dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska

00-424 Warszawa

ul. Solec 57

Tel./fax.: (22) 621-14-15

E-mail: sek_nzg@wum.edu.pl


OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU

Dr n. med. Grażyna Bączek, położna


LICZBA GODZIN:

Ogólna liczba godzin – 30h

Wykłady – 10h

Seminaria – 20h


FORMA ZALICZENIA:

Zaliczenie- prezentacja fragmentu pracy własnej


ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA

Rok III

Semestr VI


CELE I ZADANIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE

Student pozna cele, zasady i etapy pisania pracy licencjackiej


W wyniku kształcenia student:

 • Pozna cele i zasady pisania pracy licencjackiej

 • Zdefiniuje główne pojęcia, klasyfikacje i funkcje języka naukowego

 • Pozna etapy postępowania badawczego

 • Formułuje problemy badawcze i hipotezy

 • Zdefiniuje pojęcie, klasyfikację oraz cechy i rodzaje wybranych metod i technik badawczych

 • Określi obszary badawcze w położnictwie i pielęgniarstwie

 • Pozna wybrane schematy układu treści pracy

 • Zastosuje wyrazy i zwroty pomocne w redagowaniu treści pracy

 • Pozna zasady etyki pracy naukowej

 • Oceni efekty uczestnictwa w zajęciach – dokona ewaluacji


TREŚCI PROGRAMOWE

 • Cele i zasady pisania pracy licencjackiej

 • Metodologia jako nauka- główne pojęcia, klasyfikacje i funkcje języka naukowego

 • Etapy postępowania badawczego. Problem badawczy. Hipoteza badawcza.

 • Pojęcie, klasyfikacja oraz cechy metod i technik badawczych.

 • Szczegółowa analiza wybranych technik badawczych (ankieta, obserwacja, wywiad)

 • Obszary badawcze w położnictwie i pielęgniarstwie – badania interdyscyplinarne

 • Schematy układu treści pracy. Strona formalno- językowa pracy

 • Zestaw wyrazów i zwrotów pomocnych w redagowaniu treści pracy.

 • Etyka badań naukowych




 • Tematy seminariów

 1. Praca licencjacka w wyobrażeniach studentów – konfrontacja z rzeczywistością naukową. Sondaż oczekiwań grupy. Cel zajęć seminaryjnych

 2. Cele i zasady pisania pracy licencjackiej

 3. Zasady przygotowanie referatu. Zasady prezentacji własnej w ramach seminarium. Podział tematów i terminów referatów i prezentacji (*)

 4. Metodologia jako nauka- główne pojęcia, klasyfikacje i funkcje języka naukowego

 5. Etapy postępowania badawczego. Problem badawczy. Hipoteza badawcza.

 6. Pojęcie, klasyfikacja oraz cechy metod i technik badawczych.

 7. Szczegółowa analiza wybranych technik badawczych (ankieta, obserwacja, wywiad)

 8. Obszary badawcze w położnictwie i pielęgniarstwie – badania interdyscyplinarne

 9. Schematy układu treści pracy. Strona formalno- językowa pracy

 10. Zestaw wyrazów i zwrotów pomocnych w redagowaniu treści pracy.

 11. Etyka badań naukowych

 12. Podsumowanie i ewaluacja zajęć. Dyskusja na temat stopnia zrealizowania celów kształcenia.

(*) Prezentacje studentów, dyskusja, ocena – na poszczególnych seminariach zgodnie z ustalonym porządkiem


LITERATURA OBOWIĄZKOWA

 1. Brzeziński J.: Elementy metodologii badań psychologicznych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002.

 2. Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Impuls, Kraków 1999.

 3. Oliver P.: Jak pisać prace uniwersyteckie? Wyd. Literackie. Kraków 1999.

 4. Pilch T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych. Wyd. Akadem. Żak, warszawa 2001.

 5. Wrońska I.: Zarys problematyki badawczej pielęgniarstwa środowiskowego/ rodzinnego. W: Z. Kawczyńska-Butrym (red.): Pielęgniarstwo rodzinne. Teoria i praktyka. CEM, Warszawa 1997

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

 1. Ciczkowski W. (red.): Prace promocyjne z pedagogiki. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego. Olsztyn 2000

 2. Konecki K.: Studia z metodologii badań jakościowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000

 3. Ostrowska U.: Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym. Impuls, Kraków 2000

 4. Pioterek P., Zieleniecka B.: Technika pisania prac dyplomowych. Wydawnictwo WSB. Poznań 2000


7.11 KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE JĘZYKA MIGOWEGO

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROGRAM

Mgr Anna Piotrowska


OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU

Mgr Anna Piotrowska


LICZBA GODZIN:

Ogólna liczba godzin – 60h

Wykłady – 10h

Seminaria – 10h

Ćwiczenia – 10h

Samokształcenie – 30h


FORMA ZALICZENIA:

zaliczenie b/o , metoda oralno – gestowa


ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA

Rok III

Semestr VI


CELE I ZADANIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE

Po zakończeniu zajęć języka miganego student powinien:
- znać podstawowe zasady kontaktu z osobami niesłyszącymi
- znać i umieć stosować polski alfabet palcowy /daktylografia/, liczebniki
- znać i umieć stosować ok. 500 znaków ideograficznych wprowadzonych w czasie zajęć
- rozumieć wypowiedzi w zakresie poznanego słownictwa

- nabyć umiejętność nadawania i odbierania komunikatów w języku miganym


REGULAMIN ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW

Zajęcia obowiązkowe


TREŚCI PROGRAMOWE

- Daktylografia

- wprowadzenie polskiego alfabetu palcowego
- liczebniki główne i porządkowe
- znaki i zasady uzupełniające daktylografię /znaki matematyczne, interpunkcyjne/


Ideografia - dzień dobry – poznajmy się
- znaki grzecznościowe i dotyczące rodziny

 • w szpitalu

 • kalendarz, czas i przestrzeń

 • pierwsza pomoc

- położna – głucha pacjentka

- dane personalne
- powtórzenie i utrwalanie poznanego słownictwa, konserwatorium


LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Język migowy w terapii, B. Szczepanowski, D. Koncewicz, Łódź 2008.

2. Kossakowska, Wasilewska, Szczepankowski : Język migany pierwsze kroki

3. Szczepankowski B., Język migowy. Pierwsza pomoc medyczna , Warszawa

1996


7.12 KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE PODSTAW TECHNIK

INFORMATYCZNYCH


JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROGRAM

Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny

Kierownik: Prof. dr hab. Robert Rudowski

02-097 Warszawa

ul. Banacha 1a

Blok E

Tel.: (22) 599 10 71

Fax: (22) 658 29 97

E-mail: zimt@wum.edu.pl


OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU


LICZBA GODZIN:

Ogólna liczba godzin – 30h

Wykłady – 6h

Ćwiczenia – 24h


FORMA ZALICZENIA:

Zaliczenie


ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA

Rok III

Semestr VI


Brak materiałów z Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Powiązany:

Przewodnik dydaktyczny dla studentów kierunku połOŻnictwo iconPrzewodnik dydaktyczny dla studentów kierunku ratownictwo medyczne

Przewodnik dydaktyczny dla studentów kierunku połOŻnictwo iconPrzewodnik dydaktyczny dla studentów kierunku ratownictwo medyczne

Przewodnik dydaktyczny dla studentów kierunku połOŻnictwo iconPrzewodnik dydaktyczny dla studentóW

Przewodnik dydaktyczny dla studentów kierunku połOŻnictwo iconPrzewodnik dydaktyczny dla studentóW

Przewodnik dydaktyczny dla studentów kierunku połOŻnictwo iconPrzewodnik dydaktyczny dla studentóW

Przewodnik dydaktyczny dla studentów kierunku połOŻnictwo iconPrzewodnik dydaktyczny dla studentóW

Przewodnik dydaktyczny dla studentów kierunku połOŻnictwo iconPrzewodnik dydaktyczny dla studentóW

Przewodnik dydaktyczny dla studentów kierunku połOŻnictwo iconPrzewodnik dydaktyczny dla studentóW

Przewodnik dydaktyczny dla studentów kierunku połOŻnictwo iconPrzewodnik dydaktyczny dla studentóW

Przewodnik dydaktyczny dla studentów kierunku połOŻnictwo iconPrzewodnik dydaktyczny dla studentóW

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom