Od wysypiska do składowiska
Pobierz 8.76 Kb.
NazwaOd wysypiska do składowiska
Data konwersji13.11.2012
Rozmiar8.76 Kb.
TypDokumentacja

Od wysypiska do składowiska.

Prowadzi zakład zagospodarowania odpadów dla około 400 000 mieszkańców.

Zakład położony jest przy starym , zamkniętym i zrekultywowanym składowisku we wsi Łężyce, niedaleko Gdyni. Wieś Łężyce liczy około 400 mieszkańców i zlokalizowana jest w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Zakład obsługuje siedem Gmin zrzeszonych w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”: Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, miasto Wejherowo, gmina Wejherowo, gmina Kosakowo. Administracyjnie gminy te należą do 4 różnych powiatów.

Zakład przyjmuje około 180 000 ton odpadów w skali roku, w tym około 130 000 ton/rok to odpady komunalne.

Jeden mieszkaniec wytwarza średnio około 330 kg odpadów w skali roku.

Odpady te, na terenie gmin są w znacznej części zbierane w sposób selektywny.

Zbiórka selektywna opiera się na systemach kolorowych pojemników (dla zabudowy wielorodzinnej) oraz kolorowych worków (dla zabudowy jednorodzinnej). Gromadzi się w nich trzy frakcje: tworzywa sztuczne, makulaturę i szkło. W roku 2006 zebrano ponad 2000 ton odpadów surowcowych.

W sposób selektywny zbierane są także odpady zielone, odpady budowlane, odpady niebezpieczne.

Zakład „Eko Dolina” zaprojektowano w taki sposób by selektywnie zabrane odpady były poddane stosownej obróbce.

Odpady surowcowe są sortowane według jakości i koloru, odpady zielone SA kompostowane, odpady budowlane są kruszone, zaś odpady niebezpieczne magazynowane.

Także znaczna część odpadów zmieszanych jest poddana sortowaniu w celu odzyskania surowców wtórnych.

Odpady nie nadające się do dalszego przerobu są składowane w uszczelnionej kwaterze, co nie oznacza że zakończył się ich proces odzysku. Odpady w kwaterze ulegają procesom unieszkodliwiania – w warunkach beztlenowych – wytwarzając biogaz, który jest wykorzystywany do zasilania elektrociepłowni zakładowej. Energia elektryczna do zasilania sortowni, oczyszczalni oraz innych obiektów w całości pochodzi z własnej elektrowni.

Nadmiar jest sprzedawany do sieci energetycznej.


Podstawowe obiekty zakładu „Eko Dolina” to

 • Sortownia 50 000 t/rok

 • Kompostownia odpadów zielonych 6 000 t/rok

 • Stacja demontażu odpadów wielkogabarytowych 6 000 t/rok

 • Stacja demontażu sprzęty RTV/AGD 500 t/rok

 • Stacja kruszenia gruzu budowlanego 50 000 t/rok

 • Elektrownia o mocy 2000 kW

 • Oczyszczalnia 100 m3/dobę

 • Magazyn odpadów niebezpiecznych 1000 t/rok

 • Kwatera składowa odpadów 1,2 mln. m3

 • Kwatera magazynowania odpadów budowlanych 90 tys. m3

 • Kwatera magazynowania odpadów jednorodnych 120 tys. m3


Obecnie w fazie przygotowania jest budowa kompostowni odpadów organicznych o przepustowości 30 000 t/rok oraz rozbudowa sortowni do 100 000 t/rok.

W dalszej perspektywie planuje się budowę instalacji do produkcji paliwa alternatywnego z frakcji odpadów wysokoenergetycznych o przepustowości około 60 000 t/rokfoto: Kacper Kowalski / aeroMedia


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Od wysypiska do składowiska iconDzikie wysypiska zagrażają nam I środowisku

Od wysypiska do składowiska iconCharakterystyka składowiska wraz z terenami przyległymi

Od wysypiska do składowiska iconUczestnicy postępowania Dotyczy: Rekultywacja składowiska odpadów w Cieszycach

Od wysypiska do składowiska iconRaport o oddziaływaniu na środowisko składowiska odpadów komunalnych dla miasta I gminy Chmielnik

Od wysypiska do składowiska iconLwówek Śląski: Budowa instalacji do odgazowania kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne I obojętne w Płóczkach Dolnych

Od wysypiska do składowiska iconNa przykład w minionych latach na wysypiska trafiało rocznie minimum około 18 mln świetlówek, w których zawarte było 1260 kg rtęci, 102 Mg luminoforu oraz 5500

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom