Informacja na temat projektu „Kupuj odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują świat”
Pobierz 10.07 Kb.
NazwaInformacja na temat projektu „Kupuj odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują świat”
Data konwersji14.11.2012
Rozmiar10.07 Kb.
TypDokumentacja
Informacja na temat projektu

Kupuj odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują świat”


Projekt „Kupuj odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują świat” jest konsumencką kampanią edukacyjną dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych współfinansowaną ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt obejmuje dziesięć województw, w których łącznie przeprowadzonych zostanie 100 zajęć lekcyjnych mających na celu kształtowanie wśród młodzieży proekologicznej i prospołecznej postawy konsumenckiej. Projekt jest kontynuacją projektu zrealizowanego w 2007 roku, który okazał się ogromnym sukcesem. Zajęciom w szkołach będzie towarzyszyć ogólnopolska kampania informacyjna w mediach oraz internetowy portal dla młodzieży www.ekonsument.pl.


Termin realizacji zajęć lekcyjnych: Zajęcia będą się odbywać od1 października do 30 listopada 2008 r.


Liczba i czas trwania zajęć: Do udziału w zajęciach zapraszane są gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne (licea ogólnokształcące i profilowane, szkoły zawodowe i techniczne). W każdym z 10 województw objętych projektem wytypowanych zostanie 10 szkół. W każdej szkole przeprowadzone zostaną jedne dwugodzinne zajęcia lekcyjne, pomiędzy którymi przewidziana jest jedna 10-15 minutowa przerwa, dla uczniów jednej klasy.


Osoby przeprowadzające zajęcia: Zajęcia będą przeprowadzać edukatorzy na stałe współpracujący z Polską Zieloną Siecią i jej organizacjami członkowskimi. Mają oni znaczące doświadczenie w prowadzeniu działań edukacyjnych z zakresu odpowiedzialnej konsumpcji dla młodzieży szkolnej. Na potrzeby projektu zorganizowany zostanie dla nich specjalny trening zapewniający jednolity standard prowadzonych zajęć.


Forma prowadzenia zajęć: Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie wykładu interaktywnego z elementami warsztatu. Omawiając poszczególne tematy osoba przeprowadzająca zajęcia będzie aktywizowała uczniów zadając im pytania i zachęcając do dyskusji. Przed rozpoczęciem zajęć każdy uczeń otrzyma na własność poradnik edukacyjny. Po przeprowadzonych zajęciach zostanie rozdana uczniom ankieta oceniająca zajęcia z odpowiedziami wyrażonymi w skali od 1 do 6. Ankieta będzie narzędziem umożliwiającym ewaluację zajęć.


Tematyka zajęć: Szczegółowy program zajęć został opracowany przez PZS, tak aby jego treść w pełni korespondowała z potrzebami i możliwościami rozwojowymi młodych osób. Zakres programowy zajęć obejmuje poniższe bloki tematyczne:

  1. Odpowiedzialne zakupy – zasady, cele, propozycje konkretnych rozwiązań.

  2. Konsumpcjonizm – kontrola ilości i jakości kupowanych produktów; konkretne przykłady i rozwiązania.

  3. Sprawiedliwy Handel – definicje, cele, zasady, możliwości wdrożenia w Polsce.

  4. Ekoznaki – czym jest ekoznakowanie, podział ekoznaków, konkretne przykłady.

  5. Zasada 3 R czyli reduce, reuse, recycle – zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, zasady segregacji i recyklingu.

  6. Żywność zrównoważona – żywność ekologiczna, lokalna.

  7. Zmiany klimatu – konkretne przykłady możliwości ograniczenia przyczyn globalnego ocieplenia.

  8. Woda – konieczność ochrony i racjonalizacji zużycia.

  9. Odpowiedzialny biznes – społeczne i środowiskowe korzyści wdrażania koncepcji CSR w życie zarówno po stronie konsumentów, jak i firm.Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Informacja na temat projektu „Kupuj odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują świat” iconInformacja na temat projektu „Kupuj odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują świat”

Informacja na temat projektu „Kupuj odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują świat” iconKupuj odpowiedzialnie!

Informacja na temat projektu „Kupuj odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują świat” iconWykład 1: Wprowadzenie do Gospodarki Elektronicznej Świat w XXI wieku kształtują

Informacja na temat projektu „Kupuj odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują świat” iconInformacja na temat projektu uruchomienia

Informacja na temat projektu „Kupuj odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują świat” icon5. informacja na temat projektu budowlanego autor: S. C. Decorum 3 Jan Dybała

Informacja na temat projektu „Kupuj odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują świat” iconRegulamin rekrutacji do projektu „Twój zawód – pasja satysfakcja pieniądze”

Informacja na temat projektu „Kupuj odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują świat” iconInformacja dla rodziców 4 I 5 – latków Sprawdź jak widzi Twoje dziecko!

Informacja na temat projektu „Kupuj odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują świat” iconKupuj rozsądnie!

Informacja na temat projektu „Kupuj odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują świat” iconTwój Nauczyciel już nie odstąpi, ale oczy twoje patrzeć będą na twego Mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą: To jest droga, idźcie nią! Iz

Informacja na temat projektu „Kupuj odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują świat” iconKarta projektu Podstawowe informacje zespół uczniowski I temat projektu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom