Temat : Zanieczyszczenia wód naturalnych
Pobierz 22.87 Kb.
NazwaTemat : Zanieczyszczenia wód naturalnych
Data konwersji14.11.2012
Rozmiar22.87 Kb.
TypDokumentacja
Opracowała Małgorzata Kupijaj

SCENARIUSZ LEKCJI CHEMII

Z UWZGLĘDNIENIEM ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJTemat: Zanieczyszczenia wód naturalnych


Czas trwania: w zależności od zespołu klasowego i możliwości bazowych 1-2 jednostek lekcyjnych


Miejsce lekcji: pracownia fizyczno-chemiczna i komputerowa

Formy i metody pracy


 • Praca z programem multimedialnym „ Multimedialny podręcznik dla gimnazjum. Chemia z elementami ekologii”

 • Uczniowie pracują z podręcznikiem K.M.Pazdro Podręcznik. Część I

 • Uczniowie wyszukują ciekawostek z czasopisma AURA

 • Praca w grupach – metoda aktywizująca „ Dywanik pomysłów” Burza mózgów


Cele lekcji:

Cel ogólny: Poznanie źródeł, przyczyn i skutków zanieczyszczeń wód naturalnych.

Cele operacyjne:

 • Uczeń wie:

  • Jakie są główne źródła zanieczyszczeń wody

  • Jakie są klasy czystości wody

  • Jaki jest wpływ zanieczyszczeń na organizmy żywe

  • Jaki są metody oczyszczania wody naturalnej

 • Uczeń umie:

  • Wymienić rodzaje zanieczyszczeń wody

  • Wskazać klasy wody i je scharakteryzować

  • Wyjaśnić wpływ zanieczyszczeń na organizmy żywe

  • Opowiedzieć o sposobach oczyszczania wody

Cele wychowawcze:

 • Uczulenie na zachowanie ładu i porządku na swoim miejscu pracy

 • Wyrabianie nawyku zachowania porządku i dyscypliny podczas pracy w grupach

 • Zdobywanie umiejętności pracy z programem komputerowym

 • Uaktywnienie uczniów słabych i mało aktywnych przez pracę w grupach

 • Współpraca i odpowiedzialność za wyniki w grupie

 • Kształcenie umiejętności samooceny uczniów


Materiały i środki dydaktyczne:

 • Multimedialny podręcznik dla gimnazjum. Chemia z elementami ekologii.

 • Czasopismo ekologiczne AURA

 • Słowniki, podręczniki, pozycje popularnonaukowe

 • Karta ewaluacyjna lekcji ( załącznik nr1)Przebieg lekcji:


 1. Część nawiązująca:

  • Podział uczniów na grupy 4 osobowe z uwzględnieniem poziomów nauczania orz umiejętności pracy z komputerem

  • Wybór ucznia posiadającego najwyższe umiejętności w pracy z programami komputerowymi

  • Sformułowanie tematu lekcji i określenie celów

  • Wyjaśnienie metod pracy

  • Rozdanie tematów do realizacji

 2. Część właściwa:

 • Uczniowie w grupach otrzymują do wyboru zadania do realizacji:

  • Proszę wyszukać na podstawie podręcznika główne źródła zanieczyszczeń wody naturalnej i je krótko scharakteryzować

  • Co to są kwaśne deszcze i jaki mają wpływ na czystość wód

  • Co to jest uzdatnianie wody i jakie występują etapy tego procesu

  • Wyszukaj ciekawych informacji z czasopism naukowych i krótko je scharakteryzuj

  • Na podstawie programu komputerowego wybierz jeden z tematów i przedstaw wiadomości, jakie tam można uzyskać

 • Uczniowie sami wyznaczają sobie zadania do realizacji i wykonują je w grupach

  • Uczeń odpowiedzialny za opracowanie wiadomości z programu komputerowego przechodzi do pracowni komputerowej i po opracowaniu zadania wraca z gotowymi materiałami

  • Reszta grupy opracowuje zadanie na podstawie wybranych źródeł

  • Cała grupa opracowuje sprawozdanie ze swojej pracy na wybrany temat

 • Przedstawiciele grup przedstawiają na forum klasy sprawozdanie z pracy swojej grupy

 • Temat dla całek klasy metodami aktywnymi:

  • Jakie metody i środki można wykorzystać i zastosować w celu ochrony wód naturalnych-metoda „ burza mózgów”

   1. Praca w grupach nad stworzeniem pomysłów

   2. Zapisywanie pomysłów w grupach

   3. Zgłaszanie pomysłów i propozycji

   4. Zapis na tablicy w formie Dywanika pomysłów

   5. Głosowanie na d pomysłami realnymi do zrealizowania

   6. Stworzenie listy metod ochrony wód naturalnychDywanik pomysłów


Niektóre możliwe pomysły do realizacji:

    • Globalna ochrona wód na całym świecie

    • Oddzielanie wody pitnej od wody używanej do innych celów

    • Nakładanie wysokich mandatów za brak oczyszczalni ścieków przy poważnych inwestycjach

    • Nagrody dal zakładów stosujących zamknięty obieg wody w procesach

    • Zwiększanie świadomości społeczeństwa o potrzebie ochrony wód naturalnych
 1. Część podsumowująca lekcję:


Uczniowie wypełniają karty ewaluacji lekcji.( zał.nr1)


 1. Zadanie domowe


Oblicz jaką ilość tlenu dysponują ryby w akwarium o wymiarach 40*30*50cm, skoro w temperaturze pokojowej w 1dm3 wody może się rozpuścić 0,031dm3 tlenu?


Przyjmując zużycie 300 dm3 wody dziennie za racjonalnie uzasadnione, oblicz ile wody roztrwonił uczeń, który w ciągu dnia zużył jej tyle, ile zużywa się do produkcji 2,5g cennej penicyliny.

Do produkcji 1 kg penicyliny zużywa się 200 000 dm3 wody.


Jeśli posiadasz w domu wodomierz, to załóż kartotekę zużycia wody w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Notuj codzienne zużycie wody przez tydzień. Następnie poproś o jeden dzień specjalnej oszczędności wody. Wylicz, ile wody zaoszczędziła Twoja rodzina w przeliczeniu na jednego członka rodziny, a następnie pomnóż to przez 365 dni. Czy warto oszczędzać wodę?


Literatura:

1.Podręcznik dla gimnazjum Chemia część 1- K.M.Pazdro

2.Zielone zadania Ochrona środowiska w zadaniach chemicznych-WSiP

3.Czasopismo AURA

4.Materiały zaczerpnięte z internetu www.eduseek.com.pl


Karta ewaluacyjna lekcjiUczniowie wypełniają ankietę ewaluacyjną, a następnie porównują swoje spostrzeżenia
Atmosfera na lekcji Zajęcia oceniasz

jako ciekawe?


Temat lekcji :
Czy współpraca Jak oceniasz sposób

w grupie prowadzenia lekcji

przebiegała przez nauczyciela?

pomyślnie?
Wpisz do kwiatka swoje spostrzeżenia dotyczące przebiegu zajęć.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat : Zanieczyszczenia wód naturalnych iconZmieniające rozporządzenie w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych I wód stołowych

Temat : Zanieczyszczenia wód naturalnych iconZanieczyszczenia wód Zanieczyszczenia wód dzieli się na trzy podstawowe kategorie

Temat : Zanieczyszczenia wód naturalnych iconStan zanieczyszczenia środowiska naturalnego I wód

Temat : Zanieczyszczenia wód naturalnych iconKwasów zasad I soli w omawianiu zagadnienia zanieczyszczenia wód

Temat : Zanieczyszczenia wód naturalnych iconStan zanieczyszczenia wód powierzchniowych na obszarze sudetóW (kpn, Góry Izerskie)

Temat : Zanieczyszczenia wód naturalnych iconTemat: Porosty biowskaźnikami zanieczyszczenia powietrza

Temat : Zanieczyszczenia wód naturalnych iconTemat: Zanieczyszczenia świata Cel Ogólny

Temat : Zanieczyszczenia wód naturalnych iconTemat: Popowodziowe zanieczyszczenia gleb I zagrożenia środowiska naturalnego

Temat : Zanieczyszczenia wód naturalnych iconTemat: Kwaśne opady jako skutek zanieczyszczenia powietrza

Temat : Zanieczyszczenia wód naturalnych iconScenariusz zajęć Temat : Określanie stopnia zanieczyszczenia atmosfery metodą obserwacji porostów

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom