Sprawozdanie z zawodów piłki nożnej o mistrzostwo rozegranych
Pobierz 93.17 Kb.
NazwaSprawozdanie z zawodów piłki nożnej o mistrzostwo rozegranych
Data konwersji06.09.2012
Rozmiar93.17 Kb.
TypSprawozdanie
PODOKRĘG PIŁKI NOŻNEJ OŚWIĘCIM – KOLEGIUM SĘDZIÓW

32 – 600 OŚWIĘCIM UL.PARTYZANTÓW 1 TEL/FAX: 33 842 33 52Sędzia Główny: ................................... Nr kontr. ....................

Sędziowie Asystenci: ................................... WS ....................

................................... ....................

SPRAWOZDANIEz zawodów piłki nożnej o mistrzostwo ................................................................................. rozegranych

dnia ...............................r, o godz. ................ na boisku ......................................................................

między drużynami .............................................................. - ..................................................................

wynik zawodów ................. (.......-.......) słownie .....................................................................................

na korzyść drużyny ........................................... stan atmosferyczny.............................................

stan boiska ........................................................ porządek ............................................................

Składy drużyn


wypełniają trenerzy lub kierownicy drużyn, wypisując czytelnie, drukowanymi

literami, w pełnym brzmieniu imiona i nazwiska zawodników

Gospodarze Goście

.......................................... Nazwa drużyny . .....................................

.......................................... kolory strojów ......................................

Lp

Nr zaw.

Nazwisko i imię

Data

Urodzenia
Lp

Nr zaw.

Nazwisko i imię

Data

Urodzenia

1


1


2


2


3


3


4


4


5


5


6


6


7


7


8


8


9


9


10


10


11


11


==========================================================================

12


12


13


13


14


14


15


15


16


16


17


17


18


18................................................ ................................................

(Własnoręczny podpis kapitana drużyny) (Własnoręczny podpis kapitana drużyny)

Stwierdzam, że wyżej wymienione nazwiska i imiona zawodników wraz z datą urodzenia odpowiadają piłkarzom występującym w zawodach. Powyższe oświadczenie składam pod odpowiedzialnością dyscyplinarną, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.


Podpis trenera lub

......................................................... kierownika drużyny ................................................

Opis zdarzeń mających miejsce podczas zawodów


Kontuzje zawodników:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Wykluczenia zawodników:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Inne istotne wydarzenia mające miejsce przed, w czasie i po zakończeniu zawodów:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę medyczną

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………GOSPODARZE

GOŚCIE

TAK/NIE

X

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

x

TAK/NIE

TAK/NIE
Adnotacje sędziego głównego:

1.Lista porządkowych dostarczona przed zawodami

2.Karty zawodników lub dowody tożsamości sprawdzono

3.Karty zdrowia zawodników sprawdzono

5.Licencja klubu dostarczona przed zawodami

6.Licencje trenerów sprawdzono


………………………………..…….dnia ................... 20...... r. ………………............................................

(miejscowość) ( podpis sędziego głównego)


Wykorzystano przez Wydział Dyscypliny

Sprawdzono uprawnienia zawodników do gry

Zweryfikowano


Dnia………………………………..


Podpis…………………………….


Dnia………………………………


Podpis……………………………..


Wynik…………………….…/……….………….pkt


Dla…………………………………….……………..


Data…………..….. Podpis………………...……..Wypełniają organy jurysdykcyjne Podokręgu Piłki Nożnej w Oświęcimiu

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sprawozdanie z zawodów piłki nożnej o mistrzostwo rozegranych iconDo sprawozdania z zawodów piłki nożnej o mistrzostwo

Sprawozdanie z zawodów piłki nożnej o mistrzostwo rozegranych iconTerminarz rozgrywek o mistrzostwo Wadowickiej Ligi Piłki Nożnej na Orliku

Sprawozdanie z zawodów piłki nożnej o mistrzostwo rozegranych iconTerminarza rozgrywek o mistrzostwo II ligi trampkarzy limanowskiego podokręgu piłki nożnej w limanowej

Sprawozdanie z zawodów piłki nożnej o mistrzostwo rozegranych iconWyniki turnieju XVIII halowy turniej piłkarski o mistrzostwo limanowskiego podokręgu piłki nożnej limanowa 2011 termin turnieju : 7 styczeń 2012r

Sprawozdanie z zawodów piłki nożnej o mistrzostwo rozegranych iconSprawozdanie z działalności sekcji piłki nożnej

Sprawozdanie z zawodów piłki nożnej o mistrzostwo rozegranych iconSprawozdanie z Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Bogini Zwycięstwa "nike"

Sprawozdanie z zawodów piłki nożnej o mistrzostwo rozegranych iconMecz piłki siatkowej mężczyzn o Mistrzostwo III ligi

Sprawozdanie z zawodów piłki nożnej o mistrzostwo rozegranych iconFenomen piłki nożnej

Sprawozdanie z zawodów piłki nożnej o mistrzostwo rozegranych iconP olski związek piłki nożnej

Sprawozdanie z zawodów piłki nożnej o mistrzostwo rozegranych iconTurnieje piłki nożnej na Malince

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom