Konkurs ekologiczny dla dzieci I młodzieży „Młody Ekolog”
Pobierz 20.92 Kb.
NazwaKonkurs ekologiczny dla dzieci I młodzieży „Młody Ekolog”
Data konwersji14.11.2012
Rozmiar20.92 Kb.
TypDokumentacja
Konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży

Młody Ekolog”


Organizator konkursu


Rejonowa Sortownia i Składowisko Odpadów Komunalnych

ul. Wadowicka 4a

34 – 200 Sucha Beskidzka

tel.: (33) 874-41-13

Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba

ul.Wadowicka 4a

34 – 200 Sucha Beskidzka

tel.: (33) 874-37-09


Cel konkursu


Celem konkursu jest upowszechnienie wśród dzieci ze szkół podstawowych, postaw ekologicznych poprzez uświadomienie konieczności i słuszności zbierania surowców wtórnych, w celu poddania ich recyklingowi.

Intencją organizatorów jest zachęcenie młodych ludzi do dbania o najbliższe otoczenie poprzez segregowanie, zbieranie i przekazywanie surowców wtórnych do odzysku.

Organizatorzy mają nadzieję, że proekologiczny zakres tematyczny konkursu zachęci jego uczestników do szczególnej troski o otaczające je środowisko poprzez selektywne postępowanie z odpadami gospodarstwa domowego.

Komisja konkursowa


Komisja konkursowa zostanie powołana przez Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba w uzgodnieniu
z Kierownikiem Rejonowej Sortowni i Składowiska Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej.

Przewodniczący Komisji konkursowej jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu zgodnie z regulaminem.

Zadaniami Komisji jest koordynowanie prac związanych z przeprowadzeniem konkursu.


Uczestnicy konkursu


Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół
podstawowych klas II-VI w roku szkolnym 2006/07
z terenu gmin zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba.

Uwaga: w konkursie indywidualnym wyklucza się uczestnictwo uczniów będących dziećmi członków Walnego Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba oraz pracowników biura Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba i Rejonowej Sortowni i Składowiska Odpadów Komunalnych.

Kategorie konkursowe


Konkurs przeprowadza się w dwóch kategoriach:


a) Indywidualnej – uczniowie klas II÷ VI (w roku szkolnym 2006/07)


b) dla klas II ÷ VI (w roku szkolnym 2006/07).


Zadania uczestników konkursu


Zadaniem uczestników konkursu jest zebranie i oddanie możliwie największej ilości wysegregowanych surowców wtórnych
w postaci: makulatury, szkła, plastiku
i metalowych puszek do punktu skupu surowców wtórnych przy Rejonowej Sortowni i Składowisku Odpadów Komunalnych
w Suchej Beskidzkiej, udokumentowane fakturami lub rachunkami.


Punktacja


Za udokumentowane (fakturą lub rachunkiem) oddanie do punktu skupu surowców wtórnych w terminie od 1 lipca do 31 października 2006r uczestnicy konkursu uzyskują.:


a) 1 punkt 1 - kg makulatury

b) 1 punkt - 1 kg plastiku

c) 0,5 punktu - 1 kg szkła

d) 2 punkty - 1 kg metalowych puszek


Przebieg konkursu


a) Uczestnicy konkursu zbierają makulaturę, szkło, plastik oraz metalowe puszki i oddają do wyznaczonego punktu skupu
w terminie od 1 lipca do 31 października 2006 r.


b) Szkoły przesyłają zgłoszenia uczestników (formularz zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) oraz oryginały faktur i rachunków za oddane surowce wtórne
z punktów skupu na adres Organizatora do dnia 5 listopada 2006 r. (decyduje data stempla pocztowego).


Uwaga: Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Faktury i rachunki z innych punktów skupu niż RS i SOK Sucha Beskidzka nie będą rozpatrywane.


c) Komisja konkursowa w terminie do 20 listopada 2006 r. wyłoni zwycięzców (na podstawie uzyskanych punktów) z nadesłanych zgłoszeń i ogłosi wyniki na tablicach ogłoszeń w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba


d) Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani pisemnie
i zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród.


Wymogi formalne  1. Zgłoszenie mogą przesyłać szkoły podstawowe jak również filie tych szkół.


b) Szkoła biorąca udział w konkursie może zgłosić uczestników w kategorii:

- konkurs indywidualny – maksymalnie 3 uczniów, którzy zdobyli najwięcej punktów.

- konkurs dla klas - 1 klasę, której uczniowie zdobyli łącznie najwięcej punktów.


c) Przesłać wypełnione zgłoszenie uczestnictwa w konkursie oraz wypełnione formularze zgody na przetwarzanie danych osobowych dla wszystkich uczniów zgłoszonych w konkursie indywidualnym.


d) Z faktury lub rachunku winno jasno wynikać, że dotyczy makulatury, szkła, plastiku lub metalowych puszek (nie ogólnie „surowców wtórnych” bądź „złomu”).


Nagrody


Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody:


W konkursie indywidualnym:

I miejsce – odtwarzacz MP3 (512 MB)

II miejsce - odtwarzacz MP3 (250 MB)

III miejsce – sprzęt turystyczny

IV÷X miejsce – sprzęt sportowy


W konkursie dla klas:

I miejsce – jednorazowy seans w grocie solnej.

Ponadto dla pozostałych, zgłoszonych uczniów – przybory szkolne


Koordynatorzy konkursu


Alicja Bura
tel. (33) 874-41-13,
e-mail: sortownia@interia.pl


Kinga Maciejowska
tel. (33) 874-37-09
e-mail: zgdgs@neostrada.pl

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Konkurs ekologiczny dla dzieci I młodzieży „Młody Ekolog” iconKarta zgłoszeniowa warszawski konkurs literacki dla dzieci I młodzieżY

Konkurs ekologiczny dla dzieci I młodzieży „Młody Ekolog” iconKonkurs dla dzieci I młodzieżY przybliżający postać bpa Czesława Domina w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

Konkurs ekologiczny dla dzieci I młodzieży „Młody Ekolog” iconKonkurs ekologiczny dla najmłodszych

Konkurs ekologiczny dla dzieci I młodzieży „Młody Ekolog” iconKonkurs ekologiczny dla klas III

Konkurs ekologiczny dla dzieci I młodzieży „Młody Ekolog” iconWewnątrzszkolny konkurs ekologiczny dla uczniów gimnazjum publicznego

Konkurs ekologiczny dla dzieci I młodzieży „Młody Ekolog” iconP owiatowy Konkurs Ekologiczny „Dobra energia dla wszystkich”

Konkurs ekologiczny dla dzieci I młodzieży „Młody Ekolog” iconOgłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci I młodzieży – wsparcie wypoczynku letniego dzieci „Akcja Lato 2006”

Konkurs ekologiczny dla dzieci I młodzieży „Młody Ekolog” iconMgr Alicja sabatowska
«wzrastanie» prowadzi wiele inicjatyw dla do­bra dzieci I młodzieży. Przejawem jego dynamizmu jest także Konkurs: Moje wzra­stanie...

Konkurs ekologiczny dla dzieci I młodzieży „Młody Ekolog” iconTurniej ekologiczny konkurs dla klas I- iii nauczania zintegrowanego Celem głównym

Konkurs ekologiczny dla dzieci I młodzieży „Młody Ekolog” iconMIĘdzyszkolny konkurs ekologiczny dla uczniów klas I-III „i ty możesz zostać ekologiem”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom