Wstęp Cele I funkcje zarządzania personelem
Pobierz 144.54 Kb.
NazwaWstęp Cele I funkcje zarządzania personelem
strona3/3
Data konwersji14.11.2012
Rozmiar144.54 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3


5. Charakterystyka firmy X i metody zarządzania w niejFirma X S.A. zlokalizowana jest na terenie Bełchatowskiego Zagłębia Górniczo – Energetycznego. Firma działa na rynku od 25 lat i obejmuje swym zasięgiem teren całego kraju i rynki zagraniczne. Siedziba firmy mieści się w Rogowcu koło Bełchatowa. Firma X powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego z siedzibą w Rogowcu w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Fundusze przedsiębiorstwa państwowego utworzyły kapitał spółki akcyjnej. Głównymi produktami spółki są taśmy przenośnikowe z linkami stalowymi i taśmy przenośnikowe tkaninowo – gumowe oraz mieszanki gumowe wytwarzane według własnej technologii. Produkty spółki wykorzystywane są do transportu materiałów sypkich o zróżnicowanej granulacji. Mają one zastosowanie w kopalniach odkrywkowych, zakładach chemicznych, portach, elektrowniach, kopalniach miedzi, kruszyw i hutach.

Firma zatrudnia 540 osób w tym 528 na czas nieokreślony i 12 na podstawie umów na czas określony. Firma ceni sobie jakość wykonywanej pracy dlatego też ma swój system motywacji, który pomaga jej zachować wykwalifikowaną kadrę. System motywowania pracowników, który preferuje firma ma na celu wkładanie przez pracowników w pracę większego zaangażowania w wykonywaną pracę, a co za tym idzie poprawę jakości pracy.
Firma X stosuje wiele motywatorów, które sprzyjają zadowoleniu pracowników. W firmie system motywowania opiera się na zaspokojeniu potrzeb pracowników według znanej hierarchii potrzeb Maslowa.

W pierwszej kolejności zapewnia swoim pracownikom płacę na średnim poziomie. Średnia płaca w firmie wynosi 1 997,37 zł. Oferuje przez to swoim pracownikom możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb.

Firma organizuje również dla pracowników posiłki, które podawane są zawsze w przerwie pracy.
W ramach potrzeb bezpieczeństwa firma zapewnia stałe miejsce pracy. Przeważająca większość pracowników zatrudniona jest na czas nieokreślony. Niezbędnym motywatorem, jaki zapewnia firma jest pakiet ubezpieczeniowy. Pozwala to pracownikom spokojnie wykonywać swoją pracę. Pracownicy mają zapewnienie, że podczas choroby czy pobytu w szpitalu zakład pracy pokryje wszystkie koszty.

Firma X zrzesza swoich pracowników. Służą temu organizowane przez Zarząd Dni Chemika, które odbywają się co roku w czerwcu, zazwyczaj w Ośrodku Wypoczynkowym „SŁOK”. Zakład zaprasza różne zespoły muzyczne, które przyczyniają się do miłego spędzenia czasu na powietrzu. Poza tym organizuje posiłki dla rodzin pracowników i sponsoruje nagrody dla dzieci w różnego rodzaju zabawach sportowych. Podobne imprezy organizowane są z wielu innych okazji, np.: okrągłe rocznice istnienia Zakładu. Oprócz tego Zakład, co pewien czas organizuje kilkudniowe wycieczki w sezonie letnim. Firma pamięta również o dzieciach swoich pracowników, dla których co roku przygotowuje kolonie i obozy zarówno w kraju jak i za granicą. Co roku na gwiazdkę dzieci otrzymują słodycze i upominki sfinansowane przez firmę. Poza tym w Spółce utworzone zostały Związki Zawodowe, do których przynależeć może każdy pracownik. Uczestnictwo w tych grupach daje możliwość włączania się w działalność zakładu i obrony praw pracowników. W spółce działają dwa Związki Zawodowe: Związek Zawodowy Pracowników Firmy X (97 członków) i NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy Firmie X (80 członków).
Poza podstawową płacą pracownicy otrzymują jeszcze różnego rodzaju premie. Związane jest to m.in. ze stażem pracy, świętami, a także premie dla wyróżniających się nienaganną, lojalną pracą pracowników.

Firma nie unika także karania swoich pracowników. Gdy dochodzi do złamania pewnych zasad, pracownik zastaje odpowiednio do sytuacji ukarany. Często kończy się to pouczeniem, ale bywają przypadki, w których trzeba zastosować bardziej radykalną metodę. Firma uważa, iż zarówno nagroda jak i kara są czynnikami motywującymi. Kara wskazuje jedynie osobie czego nie należy, a co należy robić. Tak więc po jednym błędzie może on popełnić błąd innego rodzaju. Metodą prób i błędów próbuje pracownik znaleźć zachowanie, które nie pociągnie za sobą kary.

Motywatorem o charakterze finansowym jest także możliwość uzyskania pożyczki z kasy zakładowej w wysokości 3000 zł., która jest nie oprocentowana, a termin spłaty musi nastąpić w ciągu roku. Stanowi to pewnego rodzaju zabezpieczenie w razie nagłej potrzeby.
Motywatorem mającym ogromne znaczenie jest możliwość awansowania, szczególnie dla ludzi młodych. Szansę na awans mają głównie osoby, które podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności i stopniowo pokonują szczeble w hierarchii organizacji.

Firma X daje swoim pracownikom możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji. Gdy istnieje potrzeba doszkolenia danego pracownika, firma finansuje koszty nauki; chodzi tu m.in. o naukę języka obcego, a nawet studia, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.


Zakończenie

Dziedzina organizacji i zarządzania rozwinęła się w ciągu ostatnich kilku lat w duży dział nauki i wiedzy, korzystając w coraz szerszym zakresie z metod ilościowych, informatyki i komputeryzacji. Zajmowanie się dziś tą nauką wymaga nie tylko uzdolnień i dużego doświadczenia, ale także solidnego przygotowania teoretycznego i studiów. Obecnie obserwujemy poważne zmiany i nowe tendencje zarówno w teorii jak i praktyce organizacji i zarządzania; chodzi tu o metody i techniki pracy kierowniczej, metody marketingowe, badania operacyjne i procesy informacyjno – decyzyjne.

Konwencjonalna teoria i praktyka organizacji i zarządzania przeżywa obecnie swój wielki renesans, stworzony przez nowe warunki wynikające z transformacji systemowej. Zmiany te są spowodowane dużym zapotrzebowaniem na kadrę menedżerską, przygotowaną do rozwiązywania konfliktów. Zmieniające się warunki zarządzania wymagają nowego podejścia do procesów rozwiązywania złożonych problemów organizacji.
Zarządzanie kadrami czy zarządzanie zasobami ludzkimi lub też może zarządzanie potencjałem ludzkim przebiega na wielu płaszczyznach i dotyczy różnych sfer działalności człowieka, odnosi się do intelektu, uczuć, a także emocji. Wszystkie elementy tego zarządzania powinny być spójne i nakierowane na ten sam cel wynikający z przyjętej strategii firmy.


W pracy tej zostały opisane współczesne metody i narzędzia do zarządzania zasobami ludzkimi. Myślę, że większość z przedstawionych tu metod będzie coraz bardziej powszechnie stosowana w polskich firmach.

Bibliografia


1. Zbiegień-Maciąg L., Management by Walking Araund, czyli dynamiczne zarządzanie personelem, Przegląd Organizacji 1993, nr 12

2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996,

3. Stoner J., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992

4. Pszczołowski T., Kierowanie, Mała Encyklopedia Prakseologii i Teorii Organizacji, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1978

5. Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996

6. Lisiecki M., Metody organizacji i kierowania, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Warszawa 1995

7. Listwan T., Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, Wydanie drugie

8. Jasiński Z., Motywowanie w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996
1   2   3

Powiązany:

Wstęp Cele I funkcje zarządzania personelem icon1. Istota cele I funkcje zarządzania biznesem

Wstęp Cele I funkcje zarządzania personelem icon1. Istota, cele I funkcje zarządzania biznesem

Wstęp Cele I funkcje zarządzania personelem iconIstota, cele I funkcje controllingu jako podsystemu zarządzania przedsiębiorstwem

Wstęp Cele I funkcje zarządzania personelem icon1. model zarządzania personelem

Wstęp Cele I funkcje zarządzania personelem iconI. filozofie zarządzania personelem 2

Wstęp Cele I funkcje zarządzania personelem iconPojęcia z zakresu zarządzania personelem

Wstęp Cele I funkcje zarządzania personelem iconPojęcie instytucji społecznej, jej rodzaje, funkcje I struktura. Specyfika pomocy społecznej jako instytucji społecznej: cele, funkcje I instrumenty

Wstęp Cele I funkcje zarządzania personelem iconPojęciami. Wynika ona z przyjętej filozofii zarządzania personelem, jeżeli jest to " pm " to będziemy mówili planowaniu personelu, natomiast w przypadku " zzl " o planowaniu zasobów ludzkich

Wstęp Cele I funkcje zarządzania personelem iconCele I funkcje państwa

Wstęp Cele I funkcje zarządzania personelem iconPodstawy zarządzania kadrami (ZK) w organizacji Zagadnienie I: Geneza, pojęcie I cele zarządzania kadrami

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom