Zawiadomienie o zmianie osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną na budowie
Pobierz 10.53 Kb.
NazwaZawiadomienie o zmianie osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną na budowie
Data konwersji15.11.2012
Rozmiar10.53 Kb.
TypDokumentacja
……………… dnia ………………..

…………………………………

(imię i nazwisko)

…………………………………

(adres)

…………………………………

(telefon)


POWIATOWY INSPEKTORAT

NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE

POWIAT RODZKI

ul. WIELICKA 28 A

30-552 KRAKÓW


Zawiadomienie o zmianie osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną na budowie


Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) zawiadamiam o zmianie kierownika budowy*, inspektora nadzoru inwestorskiego*, projektanta sprawującego nadzór autorski dokonanej dnia…………………………. na budowie ……………………................................................

…………………………………………………………………………………………………...

(określić rodzaj robót)

pod adresem: ………………………………………………………………………………..…..

na działce nr ………………................. na podstawie udzielonego pozwolenia na budowę

decyzja nr …………………………… z dnia ……………………………...…………………..


* Funkcje kierownika budowy przejął ………………………………………………………….


* Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego przejął ………………………………………….


* Funkcje projektanta sprawującego nadzór autorski przejął …………………………………..


W załączeniu*:

1. Oświadczenie kierownika budowy (robót).

2. Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Oświadczenie projektanta sprawującego nadzór autorski.


………………………………

(podpis inwestora lub osoby upoważnionej)


*niepotrzebne skreślić

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zawiadomienie o zmianie osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną na budowie iconPodmiot przestępstwa z art. 218 kodeksu karnego
«osoby wykonującej czynności w sprawach z zakresu prawa pracy I ubezpieczeń społecznych», obejmującą jedynie osoby umiejscowione...

Zawiadomienie o zmianie osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną na budowie iconDane osoby wykonującej przegląd/ /adres

Zawiadomienie o zmianie osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną na budowie iconZGŁoszenie do ubezpieczenia społecznego osoby wykonującej umowę zlecenie

Zawiadomienie o zmianie osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną na budowie iconZałącznik nr 3F– Specyfikacja techniczna po zmianie z dnia 06. 09. 2012r

Zawiadomienie o zmianie osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną na budowie iconProtisty to organizmy eukariotyczne, w większości jednokomórkowe, o zróżnicowanej budowie morfologicznej, o wielkości od 10 μm do kilku milimetrów. W budowie

Zawiadomienie o zmianie osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną na budowie iconO ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

Zawiadomienie o zmianie osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną na budowie iconUstawa z dnia 21 sierpnia 1997 r o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

Zawiadomienie o zmianie osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną na budowie iconRóżnic anatomicznych w budowie dziewczynek I chłopców, kobiet I mężczyzn oraz funkcji, jakie spełniają rzeczone różnice. Dzieci podejmują aktywne wysiłki, by zdobyć tę wiedzę: podejmują obserwacje, pytają osoby, które mogą być w tym względzie kompetentne. Próby zaobserwowania różnic anatomicznych mi

Zawiadomienie o zmianie osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną na budowie iconIntelligent Web Reader to przeglądarka z syntezatorem mowy, która udźwiękawia strony internetowe. Przy jej pomocy osoby osoby niewidome, niedowidzące oraz osoby

Zawiadomienie o zmianie osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną na budowie iconPojęcie funkcji, nieskończone ciągi liczbowe, dziedzina funkcji, wykres funkcji, funkcje elementarne, funkcje złożone, funkcje odwrotne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom