Program nauczania zajęcia komputerowe
Pobierz 326.67 Kb.
NazwaProgram nauczania zajęcia komputerowe
strona1/7
Data konwersji15.11.2012
Rozmiar326.67 Kb.
TypProgram nauczania
  1   2   3   4   5   6   7
Program nauczania


ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

dla szkoły podstawowej.

Klasy IV-VI


Grażyna Koba


propozycja


Zezwalamy na wykorzystywanie prezentowanego programu nauczania w całości lub części nauczycielom, którzy wybiorą dla uczniów klas IV-VI podręcznik wydawnictwa MIGRA Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI


Spis treści


1.Podstawa programowa – zajęcia komputerowe 3

2.1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 5

2.2.Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera 14

3.Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania 15

4.Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 15

4.1.Komputer jako źródło informacji i komunikacji 18

4.2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych i prezentacji multimedialnych 20


 1. Podstawa programowa – zajęcia komputerowe


W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) określono m.in. podstawę programową do zajęć komputerowych dla II etapu edukacyjnego:

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu.

 2. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 3. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych.

 4. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera.

 5. Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem. Uczeń:

  1. komunikuje się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu i okien dialogowych;

  2. odczytuje i prawidłowo interpretuje znaczenie komunikatów wysyłanych przez programy;

  3. prawidłowo zapisuje i przechowuje wyniki swojej pracy w komputerze i na nośnikach elektronicznych, a następnie korzysta z nich;

  4. korzysta z pomocy dostępnej w programach;

  5. posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym;

  6. przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze, wyjaśnia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera.

 2. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczeń:

  1. komunikuje się za pomocą poczty elektronicznej, stosując podstawowe zasady netykiety;

  2. korzysta z poczty elektronicznej przy realizacji projektów (klasowych, szkolnych lub międzyszkolnych) z różnych dziedzin, np. związanych z ekologią, środowiskiem geograficznym, historią lub zagadnieniami dotyczącymi spraw lokalnych.

 3. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. Uczeń:

  1. wyszukuje informacje w różnych źródłach elektronicznych (słowniki, encyklopedie, zbiory biblioteczne, dokumentacje techniczne i zasoby Internetu);

  2. selekcjonuje, porządkuje i gromadzi znalezione informacje;

  3. wykorzystuje, stosownie do potrzeb, informacje w różnych formatach;

  4. opisuje cechy różnych postaci informacji: tekstowej, graficznej, dźwiękowej, audiowizualnej, multimedialnej.

 4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych. Uczeń:

  1. tworzy rysunki i motywy przy użyciu edytora grafiki (posługuje się kształtami, barwami, przekształcaniem obrazu, fragmentami innych obrazów);

  2. opracowuje i redaguje teksty (listy, ogłoszenia, zaproszenia, ulotki, wypracowania), stosując podstawowe możliwości edytora tekstu w zakresie formatowania akapitu i strony, łączy grafikę z tekstem;

  3. wykonuje w arkuszu kalkulacyjnym proste obliczenia, przedstawia je graficznie i interpretuje;

  4. przygotowuje proste animacje i prezentacje multimedialne.

 5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera. Uczeń:

  1. za pomocą ciągu poleceń tworzy proste motywy lub steruje obiektem na ekranie;

  2. uczestniczy w pracy zespołowej, porozumiewa się z innymi osobami podczas realizacji wspólnego projektu, podejmuje decyzje w zakresie swoich zadań i uprawnień.

 6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy z różnych dziedzin. Uczeń:

  1. korzysta z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektronicznych (lokalnych i w sieci) do wspomagania i wzbogacania realizacji zagadnień z wybranych przedmiotów;

  2. korzysta z zasobów (słowników, encyklopedii, sieci Internet) i programów multimedialnych (w tym programów edukacyjnych) z różnych przedmiotów i dziedzin wiedzy.

 7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania swoich zainteresowań, zastosowanie komputera w życiu codziennym, opisywanie zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu. Uczeń:

  1. opisuje przykłady wykorzystania komputera i sieci Internet w życiu codziennym;

  2. szanuje prywatność i pracę innych osób;

  3. przestrzega zasad etycznych i prawnych związanych z korzystaniem z komputera i Internetu, ocenia możliwe zagrożenia.


Szczegółowe cele kształcenia i wychowania oraz treści nauczania w korelacji z treściami podstawy programowej
  1   2   3   4   5   6   7

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Program nauczania zajęcia komputerowe iconProgram nauczania zajęcia komputerowe

Program nauczania zajęcia komputerowe iconZajęcia komputerowe Program nauczania dla szkoły podstawowej

Program nauczania zajęcia komputerowe iconProgram nauczania dla II etapu edukacyjnego autorstwa Grażyny Koby pt.: Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI został przygotowany zgodnie z podstawą programową określoną w rozporządzeniu men z dnia 23 grudnia 2008 r

Program nauczania zajęcia komputerowe iconInformacja dot przedmiotów „informatyka” I „zajęcia komputerowe” oraz „technika” I „zajęcia techniczne”

Program nauczania zajęcia komputerowe iconProgram nauczania zajęcia artystyczne muzyczne

Program nauczania zajęcia komputerowe iconProgram nauczania w gimnazjum zajęcia techniczne

Program nauczania zajęcia komputerowe iconProgram nauczania "zajęcia fakultatywne z matematyki dla klasy iv"

Program nauczania zajęcia komputerowe iconZajęcia techniczne Program nauczania dla szkoły podstawowej

Program nauczania zajęcia komputerowe iconZajęcia komputerowe

Program nauczania zajęcia komputerowe iconKlasa I zajęcia komputerowe doskonale

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom