Plan pracy opiekuńczo wychowawczej w świetlicy
Pobierz 0.56 Mb.
NazwaPlan pracy opiekuńczo wychowawczej w świetlicy
strona1/4
Data konwersji07.09.2012
Rozmiar0.56 Mb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4
PLAN PRACY

OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ

W ŚWIETLICY

ZESPOŁU SZKÓŁ MIEJSKICH NR1

W MSZANIE DOLNEJ


PLAN PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ

W ŚWIETLICY ZESPOŁU PLACÓWEK MIEJSKICH W MSZANIE DOLNEJ

MIESIĄC


TYDZIEŃ

CYKL TEMATYCZNY

ZAJĘCIA WYCHOWAW-CZE

ZAJĘCIA CZYTELNICZE

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

ZAJĘCIA PRAKTYCZNO- TECHNICZNE

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

ZAJĘCIA RUCHOWE,

GRY I ZABAWY TOWARZYSKIE

Wrzesień

I tydzień

69. rocznica wybuchu II wojny świato wej.


Witaj szkoło wesoła!

1.Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego, udział w akademii.

2. Spotkanie z uczniami i rodzicami – zapisy do świetlicy, przedstawienie oferty pracy na zajęciach.

3. Nasz kontrakt! – tworzenie zasad normujących pracę na zajęciach w świetlicy.

4. Wspólne planowanie podejmowanych działań w miesiącu wrześniu.

5. Zapoznanie Dzieci z ich prawami i obowiązkami na podstawie Konwencji Praw Dziecka

6. Nasze postanowienia na nowy rok szkolny.

7. Sztuka uczenia się. Zapoznawanie uczniów z efektywnymi sposobami zdobywania wiedzy.

8. Pomoc w nauce/zajęcia indywidualne i grupowe/, pomoc koleżeńska / ćwiczenie: „pomocna dłoń”, scenki rodzajowe/.

9. Okrucieństwo wojny, potrzeba pokoju na świecie! – pogadanki tematyczne.

10. Moja grupa – poznajmy się!

11. Gazetka tematyczna oscylująca wokół problemu: nowy rok szkolny.


1. Tworzymy kącik czytelniczy.

2. Szanujmy książki i czasopisma!

3. Tragizm wojny wyrażony w poezji / wysłuchanie utworów :

K. I. Gałczyńskiego „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”, K. K. Baczyńskiego „Elegia o chłopcu polskim”, praca z tekstem, ćwiczenia/.

4. Konkurs ładnego czytania.

1. Smutny obraz wojny –przelanie na papier odczuć związanych z wysłuchaniem wierszy o tematyce wojennej. Malowanie tuszem i patykiem.

2. Prace zdobnicze /gazetki świetlicowe, kącik przyrody, czytelniczy/.

1. Wykonanie jesiennego drzewa postanowień na nowy rok szkolny.

1. Słuchanie piosenek o tematyce wojskowej.

2. Piosenki i tańce integracyjne.

1.Porządkowanie szafki z grami /”renowacja” gier/.

2. Przypomnienie zasad obowiązujących graczy / zdrowa rywalizacja, zgodna zabawa, zasada „fair play”/.

3. Wpajanie nawyku szanowania gier, sprzątania za sobą miejsca zabawy.

4. Zabawy ruchowe w sali świetlicowej /np. „ruchome zabawki”, „pająk i muchy”.../

5. Gry i zabawy na świeżym powietrzu / np. „berek”, „dwa ognie”, „piłka parzy”...Wrzesień

II tydzień

Wakacyjne wspom nienia i przygo dy.

1. „(...) do plecaka czy tez w teczkę weź wakacji choć troszeczkę...” – rozmowa z dziećmi na temat minionego lata, sposobu spędzania wolnego czasu, poznanych miast i regionów naszego kraju.

2. Wykonywanie gazetki tematycznej poświęconej wakacyjnym wspomnieniom.

3. Moje hobby.

 1. Wyszukiwanie i czytanie opowiadań na temat wakacyjnych przeżyć.

 2. Czytanie artykułów z czasopism o letnich, wakacyjnych przygodach.

 3. Moje spotkanie z książką / dzielenie się wrażeniami o przeczytanych podczas wakacji książkach/

 4. Zagadki, rebusy, krzyżówki, quizy wiedzy na podstawie przeczytanych książek.

1. Moja letnia przygoda – konkurs plastyczny na najciekawszy komiks.

2. Portret przyjaciela z wakacji /technika dowolna/.

3. „Droga do przygody”- sporządzanie mapy w starym stylu /technika wykonania kredki, akwarele/.

4. Interpretacja plastyczna utworów muzycznych /las, morze – dźwięki natury/.

1. Album na zdjęcia z wakacji /starsza grupa/, oprawka na wakacyjną fotografię /młodsza grupa/ – wykorzystanie różnych technik /tektura, papier kolorowy, bibuła, folia samoprzylepna, świeca/.

2. Praca techniczna: kolorowy motyl, wspomnienie lata.

3. Historyjka o małym Jasiu – technika składania papieru.1. Śpiewanie piosenek poznanych na koloniach i obozach.

2. Konkurs na najładniej wykonaną wakacyjną piosenkę.

3. Zabawy przy muzyce – elementy aerobiku.

4. Ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce /dźwięki natury: las, morze – muzyka relaksacyjna/

1. Zabawy „KLANZA”.

2. Wyścigi na wesoło.

3. Zabawy z wykorzystaniem przyborów.Wrzesień

III tydzień

Warszawa – miasto bohater

1. Wykonanie gazetki tematycznej – „Nasza stolica”

2. Oglądanie albumów i pocztówek o Warszawie. Rozmowa na temat zabytków i wyglądu nowoczesnej Warszawy.

3. Zapoznanie z historią stolicy. Symbolika herbu.

4. Przybliżenie dzieciom tragicznych losów Warszawy w okresie II wojny światowej – pogadanka.

1. Warszawa w legendzie ... – kształtowanie umiejętności własnej interpretacji tekstów / legendy: Bazyliszek, Wars i Sawa, Syrenka, Złota Kaczka, Jelonek ze złotymi rogami, Książe Niedźwiedź/, wyjaśnianie pojęcia legenda.

2. Układanie scenariusza wybranej legendy / forma inscenizacji dowolna np. teatr baśniowy, teatr cieni, kukiełkowy/.

1. Herb stolicy – wydzieranka z papieru kolorowego.

2. Wystawa prac o Warszawie.

1.Wykonywanie prostych instrumentów muzycznych / grzechotka z kubka po jogurcie, grzechotka z żarówki, kołatki i kastaniety, dzwonki z doniczki/.

1.Śpiewanie znanych piosenek o Warszawie np.” Na prawo most”:

 • przy akompaniamencie samodzielnie wykonanych instrumentów,

 • wyklaskiwanie rytmu piosenki.

1. Wspólne zwiedzanie miejsc pamięci narodowej na terenie miasta, potrzeba sprawowania opieki nad tymi miejscami, pogadanka.

2. Poszukiwanie owoców lata – zbieramy kasztany, żołędzie, szyszki, liście i trawy do zasuszenia, jesienny spacer.

3. Zabawy na deszczowe popołudnia, np. „Statki”, „Kółko i krzyżyk”, „Państwa i miasta”, zagadki logiczne do utraty tchu, zabawy słowne.


4. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu: „Mamo, mamo ile kroków do Ciebie”, „Berek przypinany” – pomoce: spinacze do bielizny.

Wrzesień

IV tydzień


Październik

I tydzień


Przyszła do nas Pani Jesień


Dar jesieni

1. Gazetka tematyczna i jesienna dekoracja w sali świetlicowej – wyzwalanie pomysłów dzieci.

2. Jesień na drogach – rozmowa na temat bezpieczeństwa na drogach, przyczyny i skutki wypadków.

3. „ Złota piękna jesień, czy brzydka pora roku?” – dyskusja na temat zmian zachodzących w przyrodzie wczesną i p

fruwające ptaki, dary jesiennej przyrody.

1. Oglądanie programów telewizyjnych i filmów o tematyce przyrodniczej. Rozmowa z dziećmi na temat wrażeń po obejrzanym filmie.


2. Rośliny i zwierzęta chronione. Szanujmy lasy i rzeki. Oglądanie fotografii i czytanie ciekawostek Słowińskiego Parku Narodowego


1.Jesień w poezji. Słuchanie i analiza treści wierszy:

 • D. Geller „Żołędzie”
  i „Kasztanowy chłopiec”,

 • E. Szelburg – Zarębina „Kasztany”,

 • H. Zdzitowiecka „Dary jesieni”,

 • J. Czechowicz „Jesień”

Rozwijanie logicznego myślenia przez udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania.

2. Słuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej „Naklejanki z liści” – wdrażanie do uważnego słuchania tekstu.

1. Witraż- dary jesieni.

2. Bukiet jesiennych liści – kolaż.


1. Malowanie farbą plakatową kolorowych jesiennych liści. Stosowanie bogatej gamy kolorów, zachęcanie do eksperymentowania kolorem, łączenie barw – ekspresja plastyczna. Dekorowanie sali wykonanymi listkami.

2. Kalendarz jesiennej pogody. Obserwacja zjawisk meteorologicznych /opady, zachmurzenie, mgła, słoneczny dzień/.

1. Zwierzęta i ludziki z materiałów przyrodniczych / szyszki, kasztany, żołędzie/

2. Jesienne dekoracje: dyniowa głowa, jesienny wieniec, zabawne strachy na wróble.


1. Zabawy materiałem przyrodniczym -

wykonywanie jarzębinowych korali , porównywanie długości sznurków .

2. Tęczowe latawce ozdobą okien świetlicowej sali. Bezpieczne posługiwanie się narzędziami pracy. Porządek
w sali.

1. Określanie nastroju muzyki / „Wiosna tuż tuż”, Jesienny kujawiaczek”, „ Cztery pory roku” Vivaldi/

2. Ćwiczenie – odgadywanie dźwięków – symboli:

... deszcz

 • słońce

^ burza

naśladowanie odgłosów jesieni /szelest liści, deszcz/ 1. Zabawy ruchowo – naśladowcze połączone z ćwiczeniami oddechowymi /lecące listki, zbieramy listki na bukiet, spadające kasztany, wiatr zdmuchuje liście/.

 2. Piosenki
  o tematyce jesiennej: „ Na polanie w lesie”, „Lecą liście z drzewa”, „Leci kasztan leci”. Zabawy rytmiczne inscenizujące treść piosenek. 3.Ćwiczenia wyrabiające słuch wysokościowy – próby śpiewania przez dzieci dowolnych dźwięków
  o różnej wysokości.
  4. Ćwiczenia inhibitacyjno-incytacyjne połączone z wyrabianiem poczucia przestrzennego. „Echo rytmiczne” – powtarzanie rytmu za nauczycielem /klaskanie, wystukiwanie, wytupywanie/.
1. Spacer do parku / obserwacja oznak jesieni, bezpieczne przechodzenie przez jezdnię/.

2. Zabawy ruchowe w sali np. „jeżyk”, „dotknij czegoś”, „sałatka owocowa”, „pędzel malarza”.


1. Gry dydaktyczne: układamy jesienny pejzaż z puzzli, scribe – gra poszerzająca zasób słownictwa. Zagadki, rebusy, krzyżówki o tematyce jesiennej /praca w grupach przy komputerze/.

2. Zabawy orientacyjno – porządkowe w sali świetlicowej /szybko – wolno/.


Październik

III tydzień
Październik

IVtydzień

Dzień Nauczyciela


Dzień Łączno
ściowca


Święto Poczty Polskiej

1. Znaczenie Komisji Edukacji Narodowej w historii państwa i polskiej oświaty, wyszukiwanie informacji w Internecie.

2.„ Jak trudna jest praca nauczyciela ...” – pogadanka /aktywizowanie dzieci do swobodnego wypowiadania się na różne ważne tematy/.

3. Jakimi cechami powinien odznaczać się nauczyciel – wychowawca? – dyskusja, metoda słoneczka.

4. Gazetka tematyczna w korytarzu szkolnym.


1. Historia Poczty Polskiej – pogadanka połączona
z pokazem.

2. Dawne
i współczesne usługi pocztowe.
3.Zapoznanie
z pracą pocztowców
i urządzeniami technicznymi ułatwiającymi im pracę.
4. Wypełnianie przekazów pocztowych, poprawne adresowanie listów, nadawanie paczek – ćwiczenia praktyczne.

1. Wysłuchanie utworów H. Bechlerowej „W święto naszej Pani”, „Dla naszej Pani”, M. Terlikowskiej „ Nasza Pani” oraz R. Prumusa „Podziękowania”. Indywidualna interpretacja treści wierszy.

2. Udział w Akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

3. Swobodna ekspresja słowna – układanie życzeń dla Pani, rozwijanie inwencji twórczej. Redagowanie tekstu życzeń zamieszczonych na laurce dla nauczycieli.


1. „Paczuszka w złocistym kolorze” – słuchanie opowiadania
B. Ferrery uwrażliwiającego na postawę obdarowywania innych.
2. „Ptaszek z torby wypuszczony śle życzenia w różne strony” – opowiadanie
H. Łochockiej /korespondencja formą przekazu pozdrowień/.
3. Oglądanie klaserów ze znaczkami. Podstawowe wiadomości
z dziedziny filatelistyki.


1. Bukiet kwiatów dla naszej Pani – farby plakatowe.


1. Wykonywanie projektu znaczka pocztowego. Przypomnienie co powinien posiadać każdy znaczek pocztowy.
2.Zaprojektowanie kartki pocztowej

1. Wykonywanie laurek dla nauczycieli, swobodna ekspresja twórcza, wybór dowolnej techniki, możliwość wykonania pracy przy komputerze /dostarczenie różnorodnych narzędzi i materiałów/.

2. Róża - podstawy techniki składania papieru origami.


1. Papeteria
z motywem jesiennym – stemple
z ziemniaków.
2. Wykonywanie ozdobnych pudełek na prezenty.

1. Nauka piosenki pt. „Nasza pani jest kochana”.

2. Zabawy rytmiczne: zrywamy bukiet dla Pani /reakcja na sygnał/, Pani i dzieci na spacerze /reakcja na wysokość dźwięku/.

3. Śpiewane życzenia dla Pani – improwizacje melodyczne, aktywność twórcza.


1. Zabawy ze śpiewem: „Jaworowi ludzie”, „Płyną statki
z bananami”.1. Gry stolikowe: domino, warcaby, szachy – zasady obowiązujące graczy. Turnieje.

2. Zabawy i gry na świeżym powietrzu: nauka gry w badbingtona, zabawa bieżna z elementami pościgu „Berek kucany”.

3. Zabawy ruchowe w sali: kostka, rośniemy, wyobraźnia, robociki, szybka zmiana miejsc.


1. Zabawa dydaktyczna: „głuchy telefon”

2. Zgadywanki
i gry pamięciowe: „Co to jest?”, „Kto mnie dotknął ?”, „Kim”, „Kim dotykowe”.

3. Zabawy z piłą: „Kolory”, „Szkoła”.


Październik


II tydzień

Moje najbliż - sze środo- wisko

1. Mój dom rodzinny/ adres miejsca zamieszkania, opis domu, wystrój, wyposażenie/.


2. Przedstawiamy swoja rodzinę / nazwisko, imiona, członkowie rodziny, fotografie/


3.Obowiązki domowe dzieci. Zwracanie uwagi na ich sumienne wypełnianie.


4. Mój kącik do nauki. Opis jako forma wypowiedzi.

5.Spędzanie czasu wolnego w gronie rodzinnym.


6. Przyjmujemy gości /zasady savoir-vivre`u/.

7. Zwierzęta hodowane w domu – pogadanka.

1. Słuchanie wierszy o rodzinie: „Twoje rodzinne drzewo”, „Obrazek dla mamy” J. Jałowca, dostrzeganie więzi rodzinnych i międzypokolenio - wych, pobudzanie aktywności emocjonalnej w wyrazaniu uczuć wobec najbliższych.


2.Słuchanie opowiadania Bruno Ferrery pt. „W poszukiwaniu utraconej miłości mamusi i tatusia”. Doskonalenie techniki czytania tekstu ze zrozumieniem.


3.Oglądanie fotografii i albumów rodzinnych.


4. Układanie rozkładu dnia ucznia.

1. Moja rodzina – ilustracja kredkami woskowymi na kolorowym tle.


2. Obrazek dla rodziców – wysypywanki i układanki z nasion, mozaika ze skorupek.

1. Moje ulubione zwierzę /pies, kot .../ - składanka origami.


2. Mój dom – makieta przestrzenna.

1. Słuchanie piosenek o mamie i tacie / Natalii Kukulskiej, Majki Jeżowskiej, Arki Noego/.


2. Koncert życzeń – słuchanie piosenek dedykowanych rodzicom, ich ulubionych przebojów.

1. Ćwiczenia z woreczkiem: rzucanie, podnoszenie nogą, noszenie na głowie, podawanie w rzędach.

2. Konkurs sprawnościowy: „Jak pomagamy w domu?”, naśladowanie czynności porządkowych w gospodarstwie domowym.


3. Test zdań niedokończonych odnośnie rodziny.

  1   2   3   4

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Plan pracy opiekuńczo wychowawczej w świetlicy iconMiesięczny plan pracy opiekuńczo wychowawczej świetlicy szkolnej

Plan pracy opiekuńczo wychowawczej w świetlicy iconMiesięczny plan pracy opiekuńczo wychowawczej świetlicy szkolnej

Plan pracy opiekuńczo wychowawczej w świetlicy iconPlan pracy opiekuńczo – wychowawczej w świetlicy szkolnej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rożnowicach 2011/2012

Plan pracy opiekuńczo wychowawczej w świetlicy iconOrganizacja pracy opiekuńczo -wychowawczej w świetlicy

Plan pracy opiekuńczo wychowawczej w świetlicy iconPlan pracy świetlicy profilaktyczno – wychowawczej

Plan pracy opiekuńczo wychowawczej w świetlicy iconPlan pracy opiekuńczo-wychowawczej na rok szkolny 2011/2012

Plan pracy opiekuńczo wychowawczej w świetlicy iconPlan pracy świetlicy profilaktyczno-wychowawczej szkoły podstawowej

Plan pracy opiekuńczo wychowawczej w świetlicy iconProwadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z programem socjoterapeutycznym przy sp 6

Plan pracy opiekuńczo wychowawczej w świetlicy iconPlan pracy dydaktyczno -wychowawczej świetlicy szkolnej w roku 2010/2011

Plan pracy opiekuńczo wychowawczej w świetlicy iconPlan pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy na rok szkolny 2008/2009

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom