Opłaty za korzystanie ze środowiska Obowiązki przedsiębiorców związane z opłatą produktową I opakowaniami
Pobierz 0.91 Mb.
NazwaOpłaty za korzystanie ze środowiska Obowiązki przedsiębiorców związane z opłatą produktową I opakowaniami
strona6/13
Data konwersji16.11.2012
Rozmiar0.91 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania

ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA

ZE ŚRODOWISKA I WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT 1)


półrocze/rok: 2półr. / 20112)

Podmiot korzystający ze środowiska

Nazwa: Enko Sp. z o.o.

Adres: Zaklęta 2

44-105 Dąbrowa Górnicza


REGON:

258369147

Telefon/fax:


Lp.

Rodzaj korzystania ze środowiska

Kod tabeli 3)

Wysokość opłaty

[zł]

1

Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

1.1

Źródła powstawania substancji wprowadzanych

do powietrza

A
1.2

Przeładunek benzyn silnikowych

B
1.3

Kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane

C
1.4

Silniki spalinowe

D
1.5

Chów lub hodowla drobiu

EI


Wysokość opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ogółem 4)
2

Pobór wód

2.1

Woda podziemna

A
2.2

Woda powierzchniowa śródlądowa

B
2.3

Morskie wody wewnętrzne

C
II

Wysokość opłaty za pobór wód ogółem 4)
3

Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

3.1.1

Ścieki o kodzie a 5)

A
3.1.2

Ścieki o kodzie b 5)

A
3.1.3

Ścieki o kodzie c 5)

A

50,57

3.1.4

Ścieki o kodzie d 5)

A
3.1.5

Ścieki rolniczo wykorzystane

A
3.1.6

Wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych

A
3.2

Wody chłodnicze

B
3.3

Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej

C

183,60

3.4

Wody zasolone

D
3.5

Wody wykorzystane, odprowadzone z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych

EIII


Wysokość opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi ogółem 4)

234,00

4

Składowanie odpadów

4.1

Odpady składowane selektywnie

A
4.2

Odpady składowane nieselektywanie

AIV


Wysokość opłaty za składowanie odpadów ogółem 4)
Suma opłat ogółem 6) [zł]

0,00
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Powiązany:

Opłaty za korzystanie ze środowiska Obowiązki przedsiębiorców związane z opłatą produktową I opakowaniami iconObowiązki przedsiębiorców w zakresie opłaty produktowej

Opłaty za korzystanie ze środowiska Obowiązki przedsiębiorców związane z opłatą produktową I opakowaniami iconCzas złożyć wykazy I uiścić opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska Obowiązki przedsiębiorców związane z opłatą produktową I opakowaniami iconWniosek o stwierdzenie I zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszonej za pobór wody

Opłaty za korzystanie ze środowiska Obowiązki przedsiębiorców związane z opłatą produktową I opakowaniami iconS auna opłata za korzystanie z sauny przez 1 godzinę

Opłaty za korzystanie ze środowiska Obowiązki przedsiębiorców związane z opłatą produktową I opakowaniami iconOdpady I obowiązki przedsiębiorców

Opłaty za korzystanie ze środowiska Obowiązki przedsiębiorców związane z opłatą produktową I opakowaniami iconObowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o bateriach I akumulatorach (Dz. U. z 2009 r., Nr 79, poz. 666)

Opłaty za korzystanie ze środowiska Obowiązki przedsiębiorców związane z opłatą produktową I opakowaniami iconPojęcia z orzecznictwa eots definicja: opłata pieniężna nakładana przez państwo pobierana z tytułu przekroczenia granicy przez towar. Różne są opłaty celne I różne powody ich nakładania

Opłaty za korzystanie ze środowiska Obowiązki przedsiębiorców związane z opłatą produktową I opakowaniami iconSprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska I adminitracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska oraz redystrybucji tych wpływów za 2008 r. (zestawienie zbiorcze)

Opłaty za korzystanie ze środowiska Obowiązki przedsiębiorców związane z opłatą produktową I opakowaniami iconCentrum Euro Info w Białymstoku Tytuł pakietu: Składki na ubezpieczenie społeczne I zdrowotne a obowiązki przedsiębiorców

Opłaty za korzystanie ze środowiska Obowiązki przedsiębiorców związane z opłatą produktową I opakowaniami iconIi czynności I obowiązki funkcjonariusza związane z charakterem słUŻBY

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom