Posługiwanie się skalą mapy do obliczania odległości w terenie
Pobierz 167.27 Kb.
NazwaPosługiwanie się skalą mapy do obliczania odległości w terenie
strona8/8
Data konwersji16.11.2012
Rozmiar167.27 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8

Obliczanie przyrostu naturalnego i jego wskaźnika


182.         

Przyrost naturalny (xpn) to różnica między liczbą urodzeń (xu) a liczbą zgonów (xz)
w określonym czasie.
Xpn obliczymy ze wzoru xpn=xu - xz
xpn=696tys. – 353tys.= 343tys.
Przyrost naturalny wynosi 343tys.

183.         

xpn=548tys. – 390tys.= 158tys.

 

Wskaźnik przyrostu (xwp) to stosunek przyrostu ludności do początkowej jej liczby w okresie rocznym. Oblicza się go w promilach (o/oo) na rok. Wtedy możemy zapisać
50mln Þ 158tys.
1000 o/oo Þ xwp
Xwp obliczymy ze wzoru xwp= =3,16o/oo
Przyrost naturalny wynosi 158tys. a wskaźnik przyrostu 3,16 o/oo

184.         

Przyrost naturalny wynosi 252tys. a wskaźnik przyrostu 8,4 o/oo

185.         

Załóżmy, że xwu będzie oznaczać współczynnik urodzeń. Wtedy możemy zapisać40mln Þ 240tys.
1000 o/oo Þ xwu
Xwu obliczymy ze wzoru xwu= =6 o/oo
Współczynnik urodzeń wynosi 6 o/oo.

186.         

Załóżmy, że xwz będzie oznaczać współczynnik zgonów. Wtedy możemy zapisać :
60mln Þ 420tys.
1000 o/oo Þ xwz
Xwz obliczymy ze wzoru xwz= =7o/oo
Współczynnik zgonów wynosi 7 o/oo

187.         

xu= =800tys.

188.         

xz= =80tys.

189.         

xpn= =2200tys.

190.         

xL= =82mln

191.         

60mln

192.         

120mln

Obliczanie salda migracji


193.         

Saldo migracji zagranicznych ( xsm) to różnica między liczbą osób, które przyjechały do kraju (xI) a liczbą osób, które wyjechały z kraju (xE).
Xsm obliczymy ze wzoru xsm= xI – xE
xsm= 2,6tys. – 18,4tys.= -15,8tys.
Saldo migracji zagranicznych było ujemne i wynosiło –15,8tys.

194.         

+24,7tys.

195.         

+764tys.

Obliczanie przyrostu rzeczywistego


196.         

Przyrost rzeczywisty ludności (xpr) to zmiana liczby ludności po uwzględnieniu przyrostu naturalnego (xpn) oraz salda migracji zagranicznych (xsm).
Xpr obliczymy ze wzoru xpr= xpn + xsm
xpr= 157,4tys. + 15,8tys.=173,2tys.
Przyrost rzeczywisty wynosi 173,2tys.

197.         

225,6tys.

198.         

306,3tys.

199.         

6tys.

200.         

272tys.

201.         

289,9tys.

Obliczanie salda handlu zagranicznego


202.         

Saldo handlu zagranicznego (xsh) to zestawienie wartości eksportu (xwe) oraz wartości importu (xwi).
Xsh obliczymy ze wzoru xsh= xwe + xwi
xsh= 1360,5mln zł –9051,3mln zł= -7690,8mln zł
Saldo handlu zagranicznego w Polsce w 1990r. było ujemne i wynosiło –7690,8mln zł.

203.         

–18825mln dol. USA

204.         

+183mld dol. USA

205.         

–23,8mld dol. USA

206.         

xwi= xwe – xsh= 37,5mld dol. USA – 21,4mld dol. USA= 16,1mld dol. USA

207.         

150,1mld dol. USA

208.         

211,5,ld dol. USA

209.         

xwe= xsh + xwi= 56,4mld dol. USA + 381,6mld dol. USA

210.         

30,4mld dol. USA

211.         

270,9mld dol. USA

Zadania różne


212.         

14o33`

213.         

»149,5 osoby na 1km2

214.         

»3,7tys. kW-h na 1 mieszkańca

215.         

11,6tys. km

216.         

63km2

217.         

50o57`N i 38oW

218.         

Żeglarz przebył w ciągu tygodnia 1166,5km. Po tygodniu podróży znajdował się na południku 1o30`W.

219.         

Wysokość Słońca w momencie górowania w Londynie 23 września wynosi 39o, 22 czerwca wynosi 62o27`, 22 grudnia wynosi 15o33`.

220.         

1:5 300 000

221.         

»8,5oC

222.         

W Reykiawiku jest 2232 19 października 1998r., a w Kujbyszewie 320 20 października 1998r.

223.         

»118,3mln

224.         

847osób/km2

225.         

W Waszyngtonie jest 639 czasu miejscowego, wysokość Słońca w momencie górowania wynosi 27o33`.

226.         

24,2cm2

227.         

1203

228.         

1333,2km

229.         

»6,4%

230.         

205,5km

231.         

»13,7oC

232.         

»9,4%

233.         

180km

234.         

67o53`

235.         

–249,7tys.

236.         

»17,3%

237.         

»5,7

238.         

Żeglarze widzieli Gwiazdę Polarną na wysokości 61o53` po stronie północnej nieba kiedy ruszali w rejs i na wysokości 34o po północnej stronie nieba kiedy dopłynęli do celu.

239.         

11tys.km

240.         

13godz.20min40s

241.         

150 000 000km

242.         

21,3km

243.         

»2,4

244.         

3godz.12min

245.         

2058min36s

246.         

4,8%

247.         

»31o/oo

248.         

1,6tony na 1 mieszkańca

249.         

30,6q/ha

250.         

»300samochodów na 1000 mieszkańców.

 
1   2   3   4   5   6   7   8

Powiązany:

Posługiwanie się skalą mapy do obliczania odległości w terenie iconPosługiwanie się skalą mapy do obliczania odległości w terenie

Posługiwanie się skalą mapy do obliczania odległości w terenie iconZadania geograficzne z elementami matematyki I z zakresu kartografii Skala mapy Odległość na mapie Odległość w terenie

Posługiwanie się skalą mapy do obliczania odległości w terenie iconZadania ze skalą mapy

Posługiwanie się skalą mapy do obliczania odległości w terenie icon1. Obliczanie odległości rzeczywistej (w terenie)

Posługiwanie się skalą mapy do obliczania odległości w terenie iconGdy przedmiot znajdował się w odległości 15 cm od wklęsłego zwierciadła kulistego, obraz rzeczywisty był w odległości 5 cm od zwierciadła. Gdzie należy

Posługiwanie się skalą mapy do obliczania odległości w terenie iconSkala pH to ilościowa skala kwasowości I zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych. Skala ta jest oparta na stężeniu jonów wodorkowych [H+] w

Posługiwanie się skalą mapy do obliczania odległości w terenie iconSkala lin-taka skala w której każdym dwóm punk odległym o jednakową wielk odpowiada taka sama różnica wart. Skala log

Posługiwanie się skalą mapy do obliczania odległości w terenie iconWarunki techniczne weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie

Posługiwanie się skalą mapy do obliczania odległości w terenie iconPosługiwanie się miernikami elektrycznymi

Posługiwanie się skalą mapy do obliczania odległości w terenie iconOznacza jednoczesne posługiwanie się róznymi defi-nicjami tego samego terminu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom