Aukcja 35 Antykwariat Wójtowicz s c. 10. XI. 2012
Pobierz 1.59 Mb.
NazwaAukcja 35 Antykwariat Wójtowicz s c. 10. XI. 2012
strona48/50
Data konwersji17.11.2012
Rozmiar1.59 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50

1162.

ŚLĄSK Cieszyński w obrazach. Cieszyn 1937. Wydawn. opracowane staraniem Towarzystwa Przemysłu Ludowego w Cieszynie. 4, s. 72 (w tym 187 ilustracji), okł. oryg. brosz.

Naddarcia okładki, ślady zawilg. Tekst autorstwa: Franciszka Popiołka, Marii Baranowskiej i Marii Janiny Riessowej.

100.00

1163.

(ŚLĄSK, konwolut).

1. Lachowicz Adam - Jak pracują górale śląscy nad podniesieniem swych gospodarstw. Warszawa 1939. Wyd. Związku Ziem Górskich. 8, s. 31, [1], ilustr., okł. brosz. oryg. (Okł. podklejana).

2. Popiołek Kazimierz - Zaborcze plany kapitalistów śląskich. Katowice - Wrocław 1947. Drukarnia Cieszyńska pod Zarz. Państw. 8, s. 140, okł. brosz. oryg. Wyd. Instytutu Śląskiego. (Blok ks. poluzowany. Ślady zaplamień.)

3. Popiołek Kazimierz - Tragedia Śląska w czasie rewolucji Husyckiej (1419-1435). Wyd. 2 zmienione. Katowice 1936. Nakł. Sekcji Dydakt. Oddziału Śląskiego PTH. 8, s. 35, skł. mapa, okł. brosz. oryg. Śląska Biblioteka Hist. dla Młodzieży ...

4. Popiołek Kazimierz - Trzecie Śląskie Powstanie. Katowice 1946. Drukarnia Cieszyńska pod Zarz. Państw. 8, s. 215, skład. mapka, okł. brosz. oryg. Wyd. Instytutu Śląskiego.

5. Bandtkie Jerzy Samuel - Wiadomości o języku polskim w Śląsku i o polskich ślązakach (1821). Z pierwodruku wyd., przedm. i przyp. opatrzyli B. Olszewicz i W. Taszycki. Wrocław 1952. Nakł. Wrocł. Tow. Nauk. ... 8, s. 57, okł. brosz obwol.

6. Zaranie Śląskie. Rocznik V. Zeszyt 4 z dn. 31.XII.1929. Cieszyn 1929. Druk "Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra". 8, s. 169-248, ilustr., okł. brosz. oryg. (Blok ks. poluźniony.Ślady zwilg. i postrzępień okł.).

7. Zaranie Śląskie. Rocznik V. Zeszyt 3 z dn. 30. IX. 1929. Cieszyn 1929. Druk "Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra". 8, s. 113-168, ilustr., okł. brosz. oryg.

Blok ks. poluźniony. Ślady zawilg. i postrzępień okł.

70.00

1164.

ŚLIWIŃSKI Artur - Joachim Lelewel. Zarys biograficzny lata 1786 - 1831. Warszawa 1918. Wydawn. M. Arcta w Warszawie. 8, s. 455, portret, okł. brosz. oryg.

Niew. przybrudz. i ubytek narożnika okł., egz. nie rozcięty, stan wewn. b. dobry.

50.00

1165.

ŚNIADECKI Jan - Jeografia czyli opisanie matematyczne i fizyczne ziemi przez ... Dzieło Towarzystwu Warszawskiemu Przyjaciół Nauk oddane, a z woli tegoż Towarzystwa drukiem ogłoszone. (Wyd. 1). Warszawa 1804. W Druk. Xięży Piarów. 8, k. [11], s. 479, 17, opr. psk. z epoki.

Brak karty tyt. i 5-ciu tablic, ślady zawilg., ostatnia karta pokreślona, blok książki poluźniony, grzbiet oprawy pęknięty. Nowatorski podręcznik geografii, należał do najlepszych w Europie i był używany przez niemal cały XIX w. Śniadecki  stworzył własną, oryginalną koncepcję zjawisk dotyczących kuli ziemskiej. Śniadecki Jan (1756-1830), polski astronom, matematyk, geograf i filozof. Jeden z najwybitniejszych uczonych okresu oświecenia.

200.00

1166.

ŚNIADECKI Jan - Pisma rozmaite Jana Śniadeckiego.  T. 2-gi (z 4-ech). Wyd. 2. Wilno 1818. Nakł. i drukiem Józefa Zawadzkiego. 8, s. X, [6], 361,  opr. psk. z epoki,

Pieczęcie i wpis własn., ślady niew. zawilg., na kilku kartach podkreślenia w tekście; otarcia oprawy, złoc. napisy na grzbiecie. Tom 2-gi zawiera: Zagadnienia i rozprawy w naukach. Śniadecki Jan (1756-1830), polski astronom, matematyk, geograf i filozof. Jeden z najwybitniejszych uczonych okresu oświecenia.

200.00

1167.

ŚNIADECKI Jan - Żywoty uczonych Polaków. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. Kraków 1861. Nakł. i czc. "Czasu". 8, s. 115, opr. ppł. z epoki.

Ślady zawilg., wpis własn. Stan dobry. Zawiera: Żywot literacki Hugona Kołłątaja; Żywot  uczony i publiczny Marcina Odlanickiego Poczobuta; Wiadomość o Janie Śniadeckim i jego pismach.

120.00

1168.

ŚNIADECKI Jędrzej - Początki chemii dla użycia słuchaczów przy imperatorskim wileńskim uniwersytecie. Ułożone przez ... T. 1 - 2 (kompl.) Wyd. trzecie, powiększone i poprawione. Wilno, Warszawa 1816 - 1817.  Nakł. i drukiem Józefa Zawadzkiego. 8, k. [6], s. IX, [2], 368; k. [8], s. 517, 3 ryciny na osobn. tabl. skład., opr. psk. z epoki.

Ślady niew. zawilg. i kornika, wpis własn., w T. 1-szym brak 2-óch kart (157/158, 165/166), 2-ie inne karty z ubytkiem uzupełnionym w ręcznym odpisie (163/164, 171/172), oraz mocne zabrudzenia 2-óch kart (167/168 i 169/170), otarcia i niew. naddarcie oprawy. Stan dobry.  Jest to pierwszy podręcznik chemii w języku polskim. (Wyd. 1: 1800). Śniadecki jest twórcą polskiego słownictwa chemicznego. Rzadkie.

800.00

1169.

ŚNIADECKI Jędrzej - Teorya jestestw organicznych. T. 1 - 2 (w 1 wol., kompl.) Warszawa 1804. Wilno 1811. W Druk. N. 646 przy Nowolipiu. Drukiem J. Zawadzkiego.  8, s. 264; 454, opr. psk. z epoki.

Ślady niew. zawilg., wpis własn., ślad po pieczęci, otarcia i naddarcia oprawy. Stan dobry. "(Pierwotnie ułożone było to dzieło w języku łacińskim za pobytu autora w Anglii)". (Estreicher). Zawiera część 1: Najogólniejszy wykład organizacyi życia; część 2: zastanawiająca się nayistotniey nad życiem człowieka zdrowego. Największą sławę przyniosło autorowi oferowane dzieło, przedstawiające śmiałą na ówczesne czasy tezę o jedności materii świata żywego i materii nieożywionej oraz opisuje wyjątkową cechę organizmów żywych, jaką jest ciągła przemiana materii. Rzadkie.

800.00

1170.

(ŚPIEWNIK żydowski). Gesangbuch. Liedersammlung. Warschau 1917. Verlag "Hasomir". Buchdruckerei Piment & Schwabe. 16 podł., s. 134 (pagin. dwuszpalt.), okł. oryg. brosz.

Ślady niew. zawilg. i zabrudzeń, zapiski na okładce. Zawiera tekst w j. hebrajskim i nuty.

50.00

1171.

ŚWIECHOWSKI Zygmunt - Opactwo sulejowskie. Monografia architektoniczna. Poznań 1954. PWN. 8, s. 69, [1], 88 ilustr. na tabl., w tym 11 skład., opr. ppł. oryg. PTPN. Wydział Historii i Nauk Społecznych. ...

Stan b. dobry. Ślady niew. przybrudzeń okł. Exlibris.  

35.00

1172.

ŚWIĘCICKI Julian Adolf - Historya literatury powszechnej w monografijach z ilustracyami oryginalnie napisana przez (...) T. 1-7 w 8 wol. Warszawa 1901 - 1903.  Drukarnia A. T. Jezierskiego. 8, s. ca 300 - 400 (każdy tom), ilustr, opr. ppł. z epoki.

T. 1: Historya literatury babilońsko-assyryjskiej i egipskiej.

T. 2: Historya literatury chińskiej i japońskiej.

T. 3: Historya literatury arabskiej.

T. 4: Historya literatury indyjskiej.

T. 5: Historya lit. perskiej.

T. 6 - 7: Historya literatury żydowskiej.

Stan dobry, niew. otarcia opr. Oprawa: czerwone ppłótno, narożniki, złoc. napisy na grzbietach, brzegi kart barwione na czerwono. Tom 2 i 3 nieco mniejszy format od pozostałych (ok. 0,5 cm).

560.00

1173.

ŚWIĘCICKI Julian Adolf - Historya literatury powszechnej w monografjach z ilustracyami oryginalnie napisana przez (...) T. 1 - 7. Warszawa 1901 - 1903. Drukarnia A. T. Jezierskiego. 8, (s. ca. 300 każdy), ilustracje, opr. psk. z epoki.
T. 1: Literatura babilońsko - assyryjska i egipska.

T. 2: Literatura chińska i japońska.

T. 3: Literatura arabska.

T. 4: Literatura indyjska.

T. 5: Literatura perska.

T. 6 – 7: Literatura żydowska.

Liczne pieczęcie (skasowane), w ramach literatury chińskiej i japońskiej brak drugiej częći (jest str. 269, powinno być 446). Bloki książek nieco poluźnione, oprawa: czarny półskórek ze złoc. napisami na grzbiecie, otarcia i przetarcia oprawy.

450.00

1174.

ŚWIĘTE Pamiątki Krakowa. Ozdobione 102 drzeworytami tyntowemi. Kraków 1883. Nakł. A. Napierkowskiego. 8, s. [8], 482, [20], 101 drzeworytów na osobnych tabl. (według spisu treści), opr. pł. oryg. ozdobna.

Oprawa: Szare płótno, złocenia i zdobienia na licu i grzbiecie, brzegi kart złoc. Zaplamienia i mocne otarcia oprawy, przybrudz. niektórych kart, blok książki lekko poluźniony, na wyklejce obca dedyk. Zawiera opisy i liczne ilustr. krakowskich i podkrakowskich kościołów oraz wizerunki świętych w tychże kościołach.

120.00

1175.

ŚWIĘTEK Jan - Lud nadrabski. (Od Gdowa po Bochnię). Obraz etnograficzny. Skreślił (...) Członek Komisyi Antropolg. AU. (Z 1 autotypią). Kraków 1893. Nakł. AU. 8, s. IX, 108, 728, 1 ilustr. na tabl., opr. ppł. z epoki.

Stan dobry, niew. otarcia opr. Zawiera m.in: Rolnictwo i przemysł; Dom; Lud; Uroczystości i zwyczaje; Obrzędy; Pieśni; Gadki; Wierzenia; Lecznictwo; Zabawy i gry; Zagadki; Przysłowia.

400.00

1176.

ŚWIĘTOMIAN Ambroży - Dzieje błogosławionego Andrzeja Boboli kapłana Towarzystwa Jezusowego. Za wiarę katolicką od schyzmatyków okrutnie zamęczonego 1657 roku. Spisane przez ... Xiędza ... Paryż 1854. W Xięg. Sagnier i Bray. 8, s. 100, 1 rycina na osobnej tabl., opr. psk. z epoki.

Ślady niew. zawilg., pieczęcie. Stan dobry. Złoc. na grzbiecie, otarcia oprawy. Rycina przedstawia scenę męczeństwa Andrzeja Biboli.

50.00

1177.

ŚWIĘTY Franciszek z Asyżu za życia i po śmierci. Przekład z francuzkiego. Warszawa 1890. Nakł. Ks. Antoniego Smolińskiego. W Druk. Franciszka Czerwińskiego. 4, s. 348, opr. psk. z epoki.

Pieczęcie, ślady niew. zabrudzeń i zawilg., blok książki poluźniony. Praca autorstwa Kapucynów francuskich, powstała z okazji 700-ej rocznicy urodzin św. Franciszka.

70.00

1178.

ŚWITKOWSKI Józef - Okultyzm i magja. W świetle parapsychologji. Z 9 tabl., 62 ilustr., oraz portretem autora. Lwów, Wisła 1939. Nakł. red. Miesięcznika "Lotos". 8, s. 431, ilustr. w tekście, okł. brosz. przednia zachow., opr. ppł. z epoki. Bibljoteka Lotosu T. 14.

Na wewn. str. okł. dedykacja od wydawcy (Jan Hadyna). Stan dobry, otarcia oprawy.

70.00

1179.

TAINE (Henryk) - Zarysy Anglii. T. 1-3 ( w 1 wol.). Przeł. Aleksander Świętochowski. Warszawa 1872. Nakł. Red. "Przeglądu Tygodniowego". 16, s. 150; 174; 119 oraz

- Beville - Zarys pierwotnych religii. Tł. z fr. F. Mierzejewski. Warszawa 1873. Nakł. Red. "Przeglądu Tygodniowego". 16, s. 109, oraz

Portrety literackie z Taine'a. Przeł. F. Mierzejewski. Warszawa 1873. Nakł. Red. "Przeglądu Tygodniowego". 16, s. 208, oraz

Taine Henryk - O ideale w sztuce. Odczyty publiczne w Szkole Sztuk Pięknych. Przeł. F. Mierzejewski. Warszawa 1873. Nakł. Red. "Przeglądu Tygodniowego". 16, s. 118, 2,  współoprawne, opr. psk. z epoki, złoc. napisy na grzbiecie opr.

Mocne otarcia oprawy, ślady zabrązow. niektórych kart, stan wewn. dobry.

100.00

1180.

TASSO Torkwat - Goffred abo Ieruzalem wyzwolona. Przekładnia Piotra Kochanowskiego. Wydał Lucyan Rydel.  T. 1 - 2. Kraków 1902 - 1903. Nakł. AU.  8, s. XI, [2], 345; [2], 366, opr. psk. z epoki. Wydawn. AU w Krakowie. Bibl. Pisarzów Pol. Nr 41, 46.

Pieczęć własn., niew. otarcia oprawy. Stan dobry. Brązowy półskórek ze zloc. napisami grzbiecie, narożniki w skórze.

280.00

1181.

TEODOR O. od S. Józefa, Karmelita Bosy - Album św. Jana od Krzyża. Doktora mistycznego. Życie w 68 obrazach. Tłumacz. z franc. Kraków 1929. Wyd. "Głosu Karmelu". 4(podłużna), s. 73, LXVIII tabl. z ilustr., (dwustronne), okł. brosz. oryg.

Na str. przedtyt. i tyt. wybite pieczątki i wpisy własnościowe. Blok poluźniony. W tekście podkreślenia ołówkiem, poza tym stan dobry.

45.00

1182.

TEODOROWICZ Józef X. - Zjawiska mistyczne i ich tłumaczenia. (Konnersreuth). Poznań 1933. Nakł. Ksieg. Św. Wojciecha. 8, s. XI, 390, okł. brosz. oryg.

Na karcie tyt. i ostatniej pieczęć własn. Stan dobry.

45.00

1183.

TETMAJER Włodzimierz Przerwa - Bóg się rodzi moc truchleje. Serya ilustracyj z tekstem. Kraków - Wieliczka b.r. Nakł. i własność. J. Czernieckiego. Skł. Gł. Księgarnia Gebethnera i Spółki. 4, s. 35, 10 ilustr. kolor. (wklejek) na tabl., 1 ilustr. w tekście, opr. pł. oryg.

Stan dobry. Ślady pofałdow. ostatnich kart. Na wyklejce podpis i Exlibris L. Szczepański. Oprawa ozdobna: niebieskie płótno z czerwonymi napisami i złoc. rys. na licu.

80.00

1184.

THIERS (Louis Adolphe) - Historya Konsulatu i Cesarstwa. Napisał po francuzku ... były Prezes Rady Ministrów, Członek Izby Deputowanych i Akademii Francuzkiej. Dzieło ozdobione rycinami. Tłumaczył Leon Rogalski. T. 1 - 11 (kompl.) Warszawa 1846 - 1866. Nakł. i drukiem S. Orgelbranda. 8, T. 1: s. VIII, 592, 4 ryciny na osobn. tabl.; T. 2:  s. 628, X; T. 3: s. 7 - 592, VIII; T. 4: s. 625, IX; T. 5: s. 604, IX; T. 6: s. 623, IX; T. 7: s. 724, XI; T. 8: s. 7 - 537, XII; T. 9: s. 700, XI; T. 10: s. 498, XIV; T. 11: s. 638, 12, opr. psk. współcz.

Ślady niew. zawilg. W T. 1-szym brak 2-óch kart (s. 3 - 6); w T. 3-cim brak k. tyt. oraz 3-ech kart (s. 1 - 6), oraz brak 2-óch rycin; W T. 5-tym brak 10 rycin; w T. 8-ym brak k. tyt. oraz 3-ech kart (s. 1 - 6); W T. 9-tym k. tyt. w reprod. Tom 1-szy nieco większy od pozostałych. Jednolita oprawa introl.: ciemno-brązowy półskórek i narożniki w skórze, grzbiet ze złoconymi napisami; górne brzegi kart barwione. Obszerna praca L. A. Thiersa (1797 - 1877), francuskiego polityka, historyka i prawnika, oparta na materiale źródłowym. Obejmuje okres panowania Napoleona od czasów pierwszego konsulatu do śmierci na Świętej Helenie. 

6800.00
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50

Powiązany:

Aukcja 35 Antykwariat Wójtowicz s c. 10. XI. 2012 iconKoncert I aukcja dla Mariusza

Aukcja 35 Antykwariat Wójtowicz s c. 10. XI. 2012 iconUdana XIX aukcja Wielkiego Serca

Aukcja 35 Antykwariat Wójtowicz s c. 10. XI. 2012 iconMilena Wójtowicz Podatek 2005

Aukcja 35 Antykwariat Wójtowicz s c. 10. XI. 2012 iconDr Georgij Aleksandrowicz Wojtowicz (Mińsk)

Aukcja 35 Antykwariat Wójtowicz s c. 10. XI. 2012 iconEwa Wójtowicz Smoking by father

Aukcja 35 Antykwariat Wójtowicz s c. 10. XI. 2012 iconOrganizacja I Zarządzanie Turystyką dr A. Wójtowicz

Aukcja 35 Antykwariat Wójtowicz s c. 10. XI. 2012 iconZbigniew Wójtowicz ul. Lubelska 2/4 22-200 Włodawa

Aukcja 35 Antykwariat Wójtowicz s c. 10. XI. 2012 iconGawędy kazimierz Wójtowicz Znaki na drodze

Aukcja 35 Antykwariat Wójtowicz s c. 10. XI. 2012 iconEwa Wójtowicz Wykaz publikacji k s I ą ż k I Ludomir

Aukcja 35 Antykwariat Wójtowicz s c. 10. XI. 2012 iconAndrzej Wojtowicz Profilaktyka – najefektywniejszy element działań prozdrowotnych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom