Żywiec, dnia 24. 07. 2012 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu
Pobierz 10.83 Kb.
NazwaŻywiec, dnia 24. 07. 2012 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu
Data konwersji17.11.2012
Rozmiar10.83 Kb.
TypDokumentacja
Żywiec, dnia 24.07.2012

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu

Agata Różycka

34-300 Żywiec ul. 3 Maja 31

zywiec@komornik.pl

http://komornik.easyisp.pl

Sygn.akt KM 2175/08

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Agata Różycka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 27.09.2012 o godz. 8.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Żywcu w sali nr 53 odbędzie się:


D R U G A L I C Y T A C J A


A

nieruchomości w postaci:

Działki 1294/4, 1294/10 będące przedmiotem wyceny położone są w Cięcinie ul. Podgórze 18. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z /00043143/5. Powierzchnia łączna działek wynosi 1256 m2. Na działkach wybudowano budynek mieszkalny wolnostojący i budynek gospodarczy. Budynek mieszkalny wolnostojący, piętrowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, murowany, z dachem wielopołaciowym o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą trapezową. Budynek wybudowany w latach 70-tych ubiegłego wieku, rozbudowany w latach 1999-2000, zamieszkany. Do zasadniczej mieszkalnej części dobudowana została część garażowa, parterowa, w części nadbudowana. Stan techniczny części garażowej ocenia się jako zły, natomiast części mieszkalnej jako dobry.

Właścicielem nieruchomości jest Biegun Agnieszka


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 381.900,00 zł.

Kwota wywołania wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 254.600,00 zł. (sprzedaż nie podlega podatkowi od towarów i usług VAT)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% kwoty oszacowania nieruchomości (to jest 38.190,00 zł) najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


K O M O R N I K


Agata Różycka

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Żywiec, dnia 24. 07. 2012 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu iconŻywiec, dnia 16. 05. 2012 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu

Żywiec, dnia 24. 07. 2012 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu iconŻywiec, dnia 2010-04-13 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu

Żywiec, dnia 24. 07. 2012 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu iconŻywiec, dnia 2009-11-27 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu

Żywiec, dnia 24. 07. 2012 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu iconŻywiec, dnia 21-12-2011 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu

Żywiec, dnia 24. 07. 2012 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu iconŻywiec, dnia 2010-04-08 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu

Żywiec, dnia 24. 07. 2012 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu iconŻywiec, dnia 26. 05. 2010 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu

Żywiec, dnia 24. 07. 2012 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu iconKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w

Żywiec, dnia 24. 07. 2012 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu iconKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie

Żywiec, dnia 24. 07. 2012 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu iconKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie

Żywiec, dnia 24. 07. 2012 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu iconKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom