Katarzyna Bańkowska Aneta Jeziorska Ekonomika I organizacja gospodarstw rolniczych – ćwiczenia
Pobierz 1.56 Mb.
NazwaKatarzyna Bańkowska Aneta Jeziorska Ekonomika I organizacja gospodarstw rolniczych – ćwiczenia
strona13/21
Data konwersji17.11.2012
Rozmiar1.56 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21


wskaźnik wycieleń krów z SP = (36 – 16) / 24 ×100% = 83,33%

wskaźnik brakowania krów = 4 / 24 × 100% = 16,66%

wskaźnik upadków cieląt do 2 tyg. = 1 / 36 × 100% = 2,77%

W dniu 1 stycznia gospodarstwo B posiadało 3 krowy mleczne, 3 cielęta 2,5 miesięczne, 3 MBO, 12 macior, 20 tuczników oraz 18 warchlaków. Podczas roku wycieliły się 3 krowy, oraz urodziło się 187 prosiąt. Zakupiono 15 jałówek cielnych, z których jedną z powodu choroby wybrakowano – żadna z zakupionych jałówek nie wycieliła się. Sprzedano 6 cieląt w wieku 0,5 roku, 3 MBO a także 4 maciory, 153 tuczniki i 28 prosiąt i jedną jałówkę, o której wspomniano wcześniej. Padł 1 warchlak i 9 prosiąt. 10 tuczników ubito na spożycie domowe. Do starszych grup przeklasowano 150 prosiąt, 167 warchlaków, 3 cielęta 2tyg. Na podstawie sprawozdawczego obrotu stada bydła oblicz stany średnie poszczególnych grup zwierząt, oraz ilość SD w gospodarstwie.


Tabela 27. Obrót stada bydła w gospodarstwie B

Grupa

SP

Przychody

Razem przychody

Rozchody

Razem rozchody

SK

Przelotowość

Stan średni

WSP. SD

Razem SD

z urodzenia

z przeklasowania

Z
zakupu


na
przeklasowanie


na sprzedaż

upadki i brakowania

KrowyJałówki cielneJałówki >1,5 rokuJałówki 0,5-1,5 rokuCielęta
2 tyg. -0,5 r.
Cielęta do 2 tyg.MBO >0,5 r.OpasyRAZEMX

X

X

Tabela 28. Obrót stada trzody chlewnej w gospodarstwie A

Grupa

SP

Przychody

Razem przychody

Rozchody

Razem rozchody

SK

Przelotowość

Stan średni

Wsp. SD

Razem SD

z urodzenia

z przeklasowania

z
zakupu


na przeklasowanie


na spożycie

na sprzedaż

upadki i brakowania

Maciory

42
2

2

X

3,00

0,30

0,90

Loszki

0
0

0,00

0,00

0,20

0,00

Tuczniki

32
50
50
6

59
65

17

57,50

14,38

0,25

3,59

Warchlaki

18
43
43

50


50

11

46,50

7,75

0,25

1,94

Prosięta

0

4545

432

45

0

44,00

3,67

X

X

Knury

0
0

X

0,00

0,40

0,00

RAZEM

54

45

93
138

93

6

61

2

162

30

X

X

X

6,43


liczba prosiąt uzyskanych od jednej maciory (odniesienie do stanu średniego) w roku = 45 / 3 = 15 szt.

wskaźnik upadków prosiąt = 2 / 45 × 100% = 4,44%


Tabela 29. Obrót stada trzody chlewnej w gospodarstwie B

Grupa

SP

Przychody

Razem przychody

Rozchody

Razem rozchody

SK

Przelotowość

Stan średni

Wsp. SD

Razem SD

z
urodzenia


z przeklasowania

z
zakupu


na przeklasowanie


na spożycie

na sprzedaż

upadki i brakowania

Maciory


Loszki


Tuczniki


Warchlaki


Prosięta


Knury


RAZEMPytania kontrolne:

 1. Jak zdefiniujesz obrót stada? Jakie znasz jego rodzaje i podstawowe zasady opracowywania?

 2. Co to jest przelotowość? Jak zdefiniujesz stany średnie?

 3. Co to są sztuki duże? Po co wprowadza się taki przelicznik?

 4. Jakie widzisz różnice między sprawozdawczym a modelowym obrotem stada?

 5. Porównaj uzyskane wyniki w gospodarstwach A i B. Jakie widzisz różnice? Z czego one wynikają?

 6. Jakie są źródła przychodów? Jakie znasz kierunki rozchodów w obrocie stada zwierząt?


Tabela 30 Modelowy obrót stada bydła


wskaźnik wycieleń krów z SP = 83,33%

wskaźnik brakowania krów = 16,66%

wskaźnik upadków cieląt do 2 tyg. = 2,77%

wskaźnik upadków cieląt 2 tyg – 0,5 roku = 2%

wskaźnik brakowania nie zacielonych jałówek >1,5 roku = 10% sprzedaż cieląt do 2 tyg. = 10%

Grupa

SP

Przychody

Razem przychody

Rozchody

Razem rozchody

SK

Przelotowość

Stan średni

WSP. SS

z urodzenia

z przeklasowania

z
zakupu


na przeklasowanie

na sprzedaż

upadki

Krowy

100
17
17

1717

100

-

100

1

Jałówki cielne

19
39
39

17

22
39

19

39

19,5

0,195

Jałówki >1,5 roku

10
43
43

39

43 × 10% ≈ 4
43

10

41

10,25

0,1025

Jałówki 0,5-1,5 roku

43
43
43

4343

43

43

43

0,43

Jałoszki
2 tyg. - 0,5 r.

22
44
44

22+21
44 × 2% ≈ 1

44

22

43,5

19,93

0,1993

Cielęta do 2 tyg.

4

83+17 =100100

87

10

100 × 2,77% ≈ 3

100

4

88,5

3,40

0,034

Byczki
2 tyg. -0,5 r.

21
43
43

21+21
43 × 2% ≈ 1

43

21

42,5

19,48

0,1948

MBO >0,5 r.

42
42
42
42
42

42

42

42

0,42

Opasy

4
17
17
17
17

4

17

4,25

0,0425

RAZEM288288

X

X

X


Ćwiczenie 18

Na podstawie sprawozdawczych obrotów stada oraz danych z poniższej tabeli obliczyć liczbę sztuk dużych, strukturę inwentarza żywego, strukturę stada bydła oraz obsadę zwierząt na 100ha dla gospodarstwa A (42,11 UR) i B (33,61 UR).

Tabela 31. Sztuki przeliczeniowe

Gospodarstwo A
Sztuki duże

Sztuki fizyczne (stan średni)

Przeliczniki na SO

SO

Struktura stada

Struktura inwentarza

SD/100ha

Krowy

30

30

1

30 × 1 = 30

30 / 40,42 × 100%

30 / 46,85 × 100%

30 / 42,11 × 100

Jałówki cielne

4,9

7

1

7

4,9 / 40,42 × 100%
4,9 / 42,11 × 100

Jałówki >1,5 roku

0

0

1

0


Jałówki 0,5-1,5 roku

1,2

6

0,6

3,6


Cielęta 2 tyg. -0,5 r.


2,98

14,9

0,2

2,98


Cielęta do 2 tyg.

0,14

1,4

0,03

0,042


MBO >0,5 r.

0

0

1

0


Opasy

1,2

1

1

1


Bydło

40,42

X

X

44,62

100%Maciory

0,9

3

0,25

0,75


Loszki

0

0

0,10

Tuczniki

3,59

14,38

0,29

4,17


Warchlaki

1,94

7,75

0,12

0,93


Prosięta

-

3,67

-

Knury

0

0
Trzoda

6,43

X
5,85

100%RAZEM

46,8550,47
100%


Gospodarstwo B
Sztuki duże

Sztuki fizyczne (stan średni)

Przeliczniki na SO

SO

Struktura stada

Struktura inwentarza

SD/100ha

Krowy


Jałówki cielne


Jałówki >1,5 roku


Jałówki 0,5-1,5 roku


Cielęta
2 tyg. -0,5 r.


Cielęta do 2 tyg.


MBO >0,5 r.


Opasy


Bydło

100%Maciory


Loszki


Tuczniki


Warchlaki


Prosięta


Knury


Trzoda

100%RAZEM
100%
Pytania kontrolne:

 1. Jaka jest różnica między strukturą inwentarza żywego a strukturą stada?

 2. Co to jest obsada inwentarzem żywym? Jak się ją oblicza?

 3. Porównaj wyniki uzyskane na przykładzie gospodarstw A i B. Jakie widzisz różnice? Z czego te różnice wynikają?

 4. Co to są sztuki przeliczeniowe i w jakim celu je obliczamy?

 5. Jak wyznaczyć produkcję obornika od zwierząt?
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21

Powiązany:

Katarzyna Bańkowska Aneta Jeziorska Ekonomika I organizacja gospodarstw rolniczych – ćwiczenia iconCwiczenia 3 ekonomika I organizacja produkcji roślinnej -zadania

Katarzyna Bańkowska Aneta Jeziorska Ekonomika I organizacja gospodarstw rolniczych – ćwiczenia iconEgzamin poprawkowy z ekonomiki I organizacji gospodarstw rolniczych

Katarzyna Bańkowska Aneta Jeziorska Ekonomika I organizacja gospodarstw rolniczych – ćwiczenia iconPodyplomowe Studia Rachunkowości Gospodarstw Rolniczych sggw hanna Hamer

Katarzyna Bańkowska Aneta Jeziorska Ekonomika I organizacja gospodarstw rolniczych – ćwiczenia iconOdr żyrardów Ocena Zunifikowanego Systemu Rachunkowości Gospodarstw Rolniczych przez rolników prowadzących rachunkowość

Katarzyna Bańkowska Aneta Jeziorska Ekonomika I organizacja gospodarstw rolniczych – ćwiczenia iconOrganizacja, ekonomika I zarządzanie przedsiębiorstwem

Katarzyna Bańkowska Aneta Jeziorska Ekonomika I organizacja gospodarstw rolniczych – ćwiczenia iconNr 15. Fizyka Specjalność: Organizacja I Ekonomika Górnictwa

Katarzyna Bańkowska Aneta Jeziorska Ekonomika I organizacja gospodarstw rolniczych – ćwiczenia iconPojęcia związane z przedsiębiorstwem, organizacją, ekonomiką I zarządzaniem

Katarzyna Bańkowska Aneta Jeziorska Ekonomika I organizacja gospodarstw rolniczych – ćwiczenia iconPojęcia związane z przedsiębiorstwem, organizacją, ekonomiką I zarządzaniem

Katarzyna Bańkowska Aneta Jeziorska Ekonomika I organizacja gospodarstw rolniczych – ćwiczenia iconDr Krystyna Leszczewska Ekonomika I organizacja przedsiębiorstw – wykład 30 godz

Katarzyna Bańkowska Aneta Jeziorska Ekonomika I organizacja gospodarstw rolniczych – ćwiczenia iconKierunek Ekonomia – licencjat Pytania specjalność: ekonomika I organizacja przedsiębiorstw

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom