ZespóŁ do spraw rozwoju gospodarczego
Pobierz 98.99 Kb.
NazwaZespóŁ do spraw rozwoju gospodarczego
strona1/3
Data konwersji17.11.2012
Rozmiar98.99 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3

ZESPÓŁ DO SPRAW ROZWOJU GOSPODARCZEGO


STRATEGIA PROMOCJI GOSPODARCZEJ POWIATU LEGIONOWSKIEGO


Dokument przygotowany w ramach programu

PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego

Projekt „Razem dla Rozwoju”


LEGIONOWO, WRZESIEŃ 2004


SPIS TREŚCI
Wprowadzenie ............................................................................................................... 3

Część IRozdział I. Ogólna Charakterystyka Gospodarcza Powiatu .................................. 4

  1. Zewnętrzne uwarunkowania gospodarczego rozwoju mikroregionu ................. 7

  2. Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju Powiatu Legionowskiego ..................... 9

  3. Główne problemy utrudniające zrównoważony rozwój podmiotów ............... 14 gospodarczych na terenie Powiatu LegionowskiegoRozdział II. Promocja Gospodarcza Powiatu

  1. Sprecyzowanie celów promocji gospodarczej ................................................. 16

  2. Określenie sposobów promocji mikroregionu ................................................. 16

  3. Zalew Zegrzyński – „ Perełka ” Powiatu Legionowskiego ............................. 20


Zakończenie... ............................................................................................................. 23

WPROWADZENIENiniejsza strategia powstała w oparciu o prace Zespołu ds. Rozwoju Gospodarczego funkcjonującego w ramach projektu „Razem dla Rozwoju” (Phare 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego). Wszelkie wysnute wnioski są następstwem szczegółowo przeprowadzonej analizy działających na terenie Powiatu podmiotów gospodarczych. Strategia, którą trzymacie Państwo w rękach to długookresowy plan działania, uwzględniający cel strategiczny jakim niewątpliwie jest promocja gospodarcza regionu. Aby zrealizować wyżej wymieniony cel niezbędne staje się wyodrębnienie kilku innych celów pobocznych, które wskażę w dalszej części niniejszego opracowania.

Ogólnie rzecz biorąc przez promocję gospodarczą regionu należy rozumieć wszelkie działania władz lokalnych (samorządowych) zmierzające w kierunku stworzenia pozytywnego klimatu inwestycyjnego. Strategia nie jest jednak gotową receptą na sukces. Jej celem jest ukierunkowanie na działania, które mogą poprawić mechanizm inwestycyjny na terenie Powiatu Legionowskiego i wpłynąć na zrównoważony rozwój nie tylko gospodarczy, ale również społeczny całego mikroregionu.

Lokalną sieć podmiotów gospodarczych należy analizować, rozumieć i wspierać w sposób uwzględniający specyficzne, miejscowe warunki. Promocja gospodarcza Powiatu winna być realizowana w taki sposób, aby jej następstwem stał się sukcesywny napływ kapitału nie koniecznie zagranicznego, ale krajowego, który trudniej wytransferować poza granicę państwa chociażby ze względu na lokalny patriotyzm. Pozwoliłoby to władzy na zaspakajanie potrzeb na wyższym poziomie. Inwestycje nie są jednak wolne od zagrożeń. Zintensyfikowany rozwój gospodarczy może spowodować wzrost zanieczyszczeń na danym obszarze, zmienić sposób życia, który dotychczas był niezależną wartością dla mieszkańców Powiatu. Może też wpłynąć negatywnie na dotychczasowe dziedziny gospodarowania.

Strategia Promocji Gospodarczej Powiatu Legionowskiego ustala konkretny cel strategiczny możliwy do osiągnięcia w dłuższej perspektywie, metody jakie zastosuje się do jego osiągnięcia oraz środki jakie zostaną wykorzystane do jego realizacji. W tym miejscu jednak niezbędnym staje się podkreślenie, że gospodarka lokalna jest częścią większej całości. Jest powiązana i uzależniona, a także i służebna wobec wielu celów, potrzeb i zasobów znajdujących się poza nią samą. Niniejsza strategia dotyczy bezpośrednio wszystkich mieszkańców samorządu powiatowego. Nie jest jednak dokumentem, do którego odnosi się wszelkie działania władz samorządowych. Praca nad strategią jest operacją cykliczną, ponieważ jak dotychczas nie wymyślono „złotego środka”, którego wdrożenie gwarantowałoby sukces gospodarczy. Pierwsza część niniejszego dokumentu obrazuje ogólną sytuację gospodarczą Powiatu. Omówiono w niej uwarunkowania zewnętrzne jak i wewnętrzne, które decydują o zrównoważonym rozwoju gospodarczym. Skoncentrowanie swojej uwagi na najczęstszych błędach samorządów i ich skorygowaniu pozwoli skuteczniej wdrożyć w życie drugą część niniejszej strategii, która stanowi zarazem cel strategiczny jakim jest Gospodarcza Promocja Powiatu. Nie da się wypracować dokumentu, który w praktyce okazałby się użyteczny bez wskazania na czynniki, które przesądzają o rozwoju bądź stagnacji danego mikroregionu.


Rozdział I. Ogólna Charakterystyka Gospodarcza Powiatu.


Powiat Legionowski położony jest w centralnej części Niziny Mazowieckiej, w Kotlinie Warszawskiej. Zajmuje powierzchnię 39,278 ha. Na dzień 31 maja 2004 r. zamieszkiwało go 89.703 mieszkańców. W skład Powiatu wchodzą następujące samorządy: gmina miejska Legionowo, miejsko – wiejska gmina Serock oraz trzy gminy wiejskie: Jabłonna, Wieliszew, Nieporęt.

Powiat Legionowski należy z całą pewnością do czołówki Powiatów w Polsce, w których występuje tak duża koncentracja podmiotów gospodarczych. Według rankingu potencjału gospodarczego powiatów grodzkich i ziemskich przeprowadzonego przez Centrum Badań Regionalnych i Gazetę Rzeczpospolita ( Nr 231 z dnia 3 października 2001 r ) Powiat Legionowski znalazł się w czołówce ( I Klasa ) Powiatów Ziemskich w Polsce o największym potencjale rozwojowym. Obecna sytuacja gospodarcza samorządu powiatowego nie jest jednak najlepsza. Największym minusem trapiącym władze nie tylko Powiatu, ale również poszczególnych gmin jest niespotykana praktycznie w podregionie warszawskim stopa bezrobocia ( obecnie ponad 23% zawodowo czynnych pozostaje bez pracy, podczas gdy stopa bezrobocia w Województwie Mazowieckim na koniec maja br. wyniosła 15,1% ). Za pierwszy czynnik kolosalnego jego wzrostu można z całą pewnością uznać ogólnie złą sytuacją makroekonomiczną w kraju i regresem gospodarczym, który nie oszczędził nawet potentata w tworzeniu nowych miejsc pracy, czyli Warszawy. Drugi czynnik wzrostu bezrobocia wynika bezpośrednio z braku wypracowanych mechanizmów walki o inwestycje, które zostały ulokowane w innych powiatach okołowarszawskich. Należy jednak stwierdzić, że kontakty z potencjalnymi inwestorami są bardzo utrudnione nie tylko ze względu na fakt przebywania ich poza terenem Powiatu, ale przede wszystkim z powodu wysokiej konkurencji o alokację kapitału między setkami miejsc na całym świecie, gdzie np. są mniejsze koszty pracy. Stąd ogromne znaczenie w kształtowaniu stosunków i pozytywnych relacji proinwestycyjnych zależy od najniższego szczebla władzy.
źródło: Mazowiecki Urząd Pracy


Krótki rys gospodarczy poszczególnych samorządów Powiatu Legionowskiego zaprezentowany poniżej jest jedynie poglądowym opisem, mającym na celu zobrazowanie tendencji rozwojowych poszczególnych samorządów Powiatu. Nie stanowi on bezpośredniego celu niniejszej strategii stąd jego rzeczywiście pobieżne zobrazowanie.

Najwięcej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych jest w Legionowie, które przoduje również biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców – 49776. Na dzień 31 maja bieżącego roku na terenie Legionowa funkcjonowało 4711 podmiotów gospodarczych. Dane statystyczne w poniższej tabeli obrazują dynamikę rejestracji firm od 1999 r. do 31 maja 2004 r.Lp.

Rok

Ilość wpisów nowo zorganizowanych w danym roku

Ilość wykreślonych wpisów w danym roku

Stan podmiotów na dzień 31 grudnia

1.

1999

643

803

4330

2.

2000

697

723

4304

3.

2001

1271

890

4685

4.

2002

608

439

4854

5.

2003

513

526

4841

6.

2004

214

344

4711


Decyzją o fundamentalnym znaczeniu w poprawie relacji inwestor – gmina była decyzja Rady Miejskiej o zwolnieniu potencjalnych inwestorów z podatku od nieruchomości. Jest to krok, na który zdecydowała się jak dotychczas jedynie gmina Legionowo. Szacuje się, że roczne straty budżetu z tego tytułu mogą wynieść nawet około 300.000 zł. Program ma obowiązywać w latach 2004 – 2008. Uchwała Rady Miejskiej stanowi integralny załącznik do niniejszej strategii.

W odległości około 40 km od aglomeracji warszawskiej położona jest gmina Serock. Zamieszkuje ją 10524 mieszkańców. Na terenie gminy funkcjonuje 810 podmiotów gospodarczych ( handel – 298, produkcja – 29, usługi – 395, gastronomia – 33, transport – 44, eksport/import – 10, pozostałe – 1 ). Władze gminy swoją uwagę koncentrują głównie na dalszym nieuciążliwym dla środowiska rozwoju. Dzięki temu Serock postrzegany jest jako czyste i urocze miasteczko. Gmina Serock wykorzystując swoje położenie najintensywniej zachęca do inwestowania w wypoczynek, turystykę i rekreację. Jedną z zachęt jest obniżanie przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatków i opłat określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów. Porównując stawki podatków i opłat lokalnych z gminami sąsiadującymi z Serockiem należy stwierdzić, że są one konkurencyjne Baza turystyczna tej gminy jest nieustannie rozwijana, co przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności osiedlania się na jej terenie. Niezwykle istotną uwagę przywiązuje się do ładu przestrzennego.
  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

ZespóŁ do spraw rozwoju gospodarczego iconStrategia rozwoju społeczno gospodarczego

ZespóŁ do spraw rozwoju gospodarczego iconStrategia rozwoju społeczno gospodarczego

ZespóŁ do spraw rozwoju gospodarczego iconPartnerstwo w interesie rozwoju gospodarczego

ZespóŁ do spraw rozwoju gospodarczego iconI. periodyzacja rozwoju gospodarczego świata

ZespóŁ do spraw rozwoju gospodarczego iconStrategia rozwoju społeczno-gospodarczego

ZespóŁ do spraw rozwoju gospodarczego iconWojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

ZespóŁ do spraw rozwoju gospodarczego iconStrategia rozwoju puławskiego systemu gospodarczego

ZespóŁ do spraw rozwoju gospodarczego iconWskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego państw

ZespóŁ do spraw rozwoju gospodarczego iconGnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp z o o. Tytuł

ZespóŁ do spraw rozwoju gospodarczego iconStrategia rozwoju gospodarczego gminy I miasta jarocin

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom