Analiza struktury demograficznej ludności gminy jędrzejóW
Pobierz 61.84 Kb.
NazwaAnaliza struktury demograficznej ludności gminy jędrzejóW
Data konwersji17.11.2012
Rozmiar61.84 Kb.
TypDokumentacja
ANALIZA STRUKTURY DEMOGRAFICZNEJ LUDNOŚCI GMINY JĘDRZEJÓW


STAN LUDNOŚCI MIASTA I GMINY JĘDRZEJÓW
NA PRZESTRZENI 2001-2005 ROKU


Rok

2001


2002

2003

2004

2005

Ogółem

30 401

30 250

30 098

29 959

29 849


Źródło: Dane zarejestrowane w Ewidencji Ludności w/m


Liczba ludności w gminie Jędrzejów na przestrzeni ostatnich lat wykazuje trend spadkowy.


Struktura ludności zameldowanej na terenie miasta Jędrzejowa pod względem wieku i płci według stanu na dzień 02.12.2005 r.
 
Do 12 lat

13-15 lat

16-17 lat

18 lat

19-65 lat

19-60 lat

pow.65 lat

pow.60 lat

Razem


Mężczyźni976


322


206


123


5762


-


746


-


8135


Kobiety898


301


205


119


-


5692


-


1665


8880


RAZEM1874


623


411


242


5762


5692


746


1665


17015Struktura ludności zameldowanej na terenie gminy Jędrzejów pod względem wieku i płci według stanu na dzień 02.12.2005 r.
 
Do 12 lat

13-15 lat

16-17 lat

18 lat

19-65 lat

19-60 lat

pow.65 lat

pow.60 lat

Razem


Mężczyźni983


302


204


104


4037


-


714

-


6344


Kobiety919


282


183


102


-


3649


-


1355


6490


RAZEM


1902


584


387


206


4037


3649714


1355


12834 

        Elementem analizy społeczności gminy Jędrzejów pod względem wieku
i płci, są całościowe współczynniki feminizacji. Wyrażają one proporcje ilości kobiet do ilości mężczyzn. Całościowy współczynnik feminizacji według stanu na dzień 2.12.2005 r. na terenie miasta i gminy Jędrzejów wynosi 106 % i taki stan utrzymywał się przez kilka ostatnich lat ( co potwierdzają poniższe dane).


UDZIAŁ KOBIET I MĘŻCZYZN W OGÓLNEJ LICZBIE LUDNOŚCI MIASTA I GMINY JĘDRZEJÓW W LATACH 2001-2005


ROK

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

WSPÓŁCZYNNIK

FEMINIZACJI

2001

14780

15621

106

2002

14697

15553

106

2003

14624

15474

106

2004

14549

15410

105

2005

14479

15370

106


Źródło: Dane zarejestrowane w Ewidencji Ludności w/m


STRUKTURA LUDNOŚCI WEDŁUG ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCHLUDNOŚĆ W WIEKU


ROK


2001

2002

2003

2004

2005

przedprodukcyjnym

(0-17 lat)


6686

6410

6177

5986

5781

Produkcyjnym

(18-60/65 lat)


19271

19394

19490

19548

19 588

Poprodukcyjnym4444

4446

4431

4425

4480

Razem


30 401

30 250

30 098

29 959

29 849


Źródło: Dane zarejestrowane w Ewidencji Ludności w/m


PRZYROST NATURALNY


ROK

URODZENIA

ZGONY

PRZYROST NATURALNY W OSOBACH

2001

290

309

-19

2002

273

309

-36

2003

279

307

-28

2004

263

368

- 105

2005

240

280

- 40


Źródło: Dane zarejestrowane w Ewidencji Ludności w/m


Przyrost naturalny w gminie Jędrzejów ma tendencję malejącą.
W badanym okresie odnotowano ujemne saldo przyrostu naturalnego.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Analiza struktury demograficznej ludności gminy jędrzejóW iconHarmonogram odbioru surowców wtórnych z terenu miasta I gminy Jędrzejów w roku 2012

Analiza struktury demograficznej ludności gminy jędrzejóW iconUwagi metodyczne tablice opracowano na podstawie: bilansów stanu I struktury ludności faktycznie zamieszkałej

Analiza struktury demograficznej ludności gminy jędrzejóW iconStatystyka opisowa analiza struktury

Analiza struktury demograficznej ludności gminy jędrzejóW iconAnaliza struktury genu prokariotycznego

Analiza struktury demograficznej ludności gminy jędrzejóW iconAnaliza struktury I treści Zintegrowanych Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich

Analiza struktury demograficznej ludności gminy jędrzejóW iconAnaliza I ocena kompetencji oraz struktury organizacyjnej w zarządzaniu gospodarką odpadami

Analiza struktury demograficznej ludności gminy jędrzejóW iconKejs Analiza struktury organizacyjnej Przedsiębiorstwa Przetwórstwa Owoców I Warzyw „Ogród”. 1

Analiza struktury demograficznej ludności gminy jędrzejóW iconRaport wstępny z realizacji zadania nr 10 „zintegrowana analiza struktury gospodarczej regionu I kierunków rozwoju”

Analiza struktury demograficznej ludności gminy jędrzejóW iconReferat Ewidencji Ludności I Dowodów Osobistych Urząd Gminy Mirzec

Analiza struktury demograficznej ludności gminy jędrzejóW iconObecnej sytuacji Gminy Kluczbork I otoczenia, częściowa analiza swot, określono również cele gminy. Zaprezentowane zostały planowane działania promocyjne wraz z budżetem. W końcowej części przedstawiono etapy kontroli realizowanych działań promocyjnych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom