Piotr biliński architekt
Pobierz 250.4 Kb.
NazwaPiotr biliński architekt
strona7/9
Data konwersji18.11.2012
Rozmiar250.4 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9

11Ochrona przeciwpożarowa

11.1powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji;


powierzchnia wewnętrzna 5779 m2

Powierzchnia użytkowa: ok. 6123 m2

Powierzchnia zabudowy: 5918 m2

Kubatura: 26491,93 m3

wysokość max 7,71 m

liczba kondygnacji 2

11.2Odległość od obiektów sąsiadujących;


Budynek wolnostojący

Odległości od:

Siedziba straży pożarnej: 245 m

Zbiornik na olej opałowy ok. 40m

Agregat prądotwórczy: ok. 40m

Zbiornik na wodę dc ppoż.: ok. 40m

Stanowiska naprawcze (na podjeździe): 25m

Odległości od zbiornika na olej opałowy innych budynków min. 20m.

11.3Parametry pożarowe występujących substancji palnych;


Clearway – produkt niepalny, przechowywany w „big bagach” i objętości ok. 1m3 (maksymalna ilość 8000kg).

11.4Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego;


Część garażowa: 500MJ/m2

Część magazynowa: 500MJ/m2

Część warsztatowa: 500MJ/m2

Część z myjnią: 500MJ/m2

stąd:

ilość wody potrzebna do zewnętrznego gaszenia pożaru: 20l/s.

11.5Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;


Zagrożenie wybuchem nie występuje.

11.6Podział obiektu na strefy pożarowe;


W części PM:

I) myjnia 319 m2

II)pomieszczenie rozładunku z magazynami 327 m2

III) kotłownia 17,1 m2

IV) przyłącze elektryczne 20,79 m2

V) pompownia 17,64 m2

VI) regulatory świateł pasa startowego 70,67 m2

zespół pomieszczeń elektryków i sokolników 149 m2

VII) warsztat (osie: 12-16) 865 m2

VIII) miejsca garażowe ze stanowiskiem napraw osie 16-32) 3433 m2

W części ZL III:

IX) zaplecze socjalne 995,5 m2

X) serwerownia 10,17 m2

Parametry ścian oddzielenia pożarowego:

Ściany i stropy z wyjątkiem stropów w ZL: REI 60

Stropy w ZL: REI 30

Drzwi przeciwpożarowe lub inne zamknięcia przeciwpożarowe: EI 30

11.7Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych;


Wymagana klasa odporności pożarowej budynku:

- dla części biurowo-socjalnej: „D”

- dla części magazynowej: D

- dla części garażowej: D

- dla części warsztatowej: D

Klasa odporności ogniowej elementów budynku dla klasy odporności pożarowej budynku „D”:

- główna konstrukcja nośna: R 30

- konstrukcja dachu: bez wymagań

- strop: REI 30

- ściana zewnętrzna: EI 30

11.8Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;


W obiekcie zaprojektowano oświetlenie awaryjne.

11.9Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;


Kotłownia, serwerownia, regulatory świateł pasa startowego i rozdzielnia elektryczna wydzielona ścianami wewnętrznymi w klasie odporności ogniowej REI 60.

Drzwi do rozdzielni elektrycznej oraz serwerowni w klasie odporności ogniowej EI 30.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ppoż. powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów.

11.10Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;


- oświetlenie awaryjne według projektu branżowego, wykonawczego,

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

11.11Wyposażenie w gaśnice;


Budynek jest wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy:

- agregaty proszkowe AP-25 w ilości 4 sztuki w magazynie. (jeśli będzie składowany środek do odmrażania samolotów: Kilfrost)

Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy jest nie większa niż 30 m.

11.12Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;


Wymagane zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20dm3/s z istniejącej sieci hydrantowej, lub zbiornik na wodę do celów ppoż. o pojemności 40 m3.

- Obciążenie ogniowe: 500 MJ/m2,

- Powierzchnia stref pożarowych < 4000m2,

- względny czas trwania pożaru – 0,5 godziny,

- ilość wody:

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru ze zbiorników zlokalizowanych przy budowanej wieży kontroli lotów.

11.13Drogi pożarowe.


Wymagana do zbiornika na wodę dc. zewnętrznego gaszenia pożaru.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Powiązany:

Piotr biliński architekt iconWitold Biliński Name

Piotr biliński architekt iconJacek Biliński r e k r e a c j a w ś r o d o w I s k u w o d n y m

Piotr biliński architekt iconLucjan Biliński Ministerstwo Kultury

Piotr biliński architekt iconArchitekt ścian

Piotr biliński architekt iconArchitekt, dr n ekonomicznych

Piotr biliński architekt iconAktor rysownik architekt

Piotr biliński architekt iconArchitekt w więzieniu za hałas?

Piotr biliński architekt iconArchitekt, dr nauk ekonomicznych

Piotr biliński architekt iconSokrates – architekt kultury europejskiej

Piotr biliński architekt iconStudio projektów I realizacji „architekt marek grosz”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom